Sunday, August 31, 2014

కుంచెకు తర్పణం...

బాపు మరణం

బొమ్మకు శోకం

గీతకు విరామంకుంచెకు తర్పణం

ఈ రోజు ఒక శోక రాత్రి....

బాపును తన దేగ్గెరకు పిలిచిన....చాల పెద్దమ్మ...

Saturday, August 30, 2014

ధర్మం అంటే ఏమిటి ? న్యాయం అంటే ఏమిటి ?

ధర్మం అంటే ఏమిటి ?

న్యాయం అంటే ఏమిటి ?

.

ఈ కాలంలో న్యాయం అంటే చట్టబద్ధంగా చేసేదని, ధర్మం అంటే నైతికతతో చేసేదని చెబుతున్నారు, అన్వయించు కొంటున్నారు. 

నా అభిప్రాయం ఏమిటంటే మనం 'ధర్మం' గా వ్యవహరిస్తే 'న్యాయం' చేసినట్టు, 

అదే 'న్యాయం బద్ధం' అని. 'ధర్మం' లేని చోట'న్యాయం' లేనట్టే.

అనుశాసనిక పర్వము ప్రథమాశ్వాసము నుండి.

ఇది  నా  బ్లాగు  లో  నా  1,000 వ పోస్టింగు..

దీనిని  నా  గురువు  చిరంజీవి  భావరాజు  పద్మిని కి  అంకితం...

అనుశాసనిక పర్వము ప్రథమాశ్వాసము నుండి.

ఒక ఊరిలో గౌతమి అను బ్రాహ్మణ వనిత ఉండేది. ఆమెకు ఒక కొడుకు ఉన్నాడు. అతడు ఒక రోజు పాము కరిచి చనిపోయాడు. అది చూసి ఆమె దుఃఖించ సాగింది.

అంతలో అది చూసిన బోయవాడు ఆ కుర్రాడిని కరిచిన పామును పట్టి తెచ్చి " అమ్మా ! ఇదిగో నీ కుమారుడిని కరిచిన పామును పట్టి తెచ్చాను. దీనిని ఏమి చెయ్యమటావో చెప్పు. తలపగులకొట్టి చంపమంటావా ! లేక నిలువునా చీల్చి చంపమంటావా ! నీవు ఎలా చెప్తే అలా చేస్తాను " అన్నాడు. గౌతమి " అన్నా ! ఈ పామును విడిచి పెట్టు " అన్నది. బోయవాడు " అమ్మా ! ఇది నీ కుమారుని చంపింది కదా! " అన్నాడు. గౌతమి " అన్నా! విధివశాత్తు ఈ ఆపద వచ్చింది. నాకుమారుడు చనిపోయాడు. అందుకు దుఃఖించడము సహజమే అయినా ! దానికి కారకులు అయిన వారిని చంపడం అధములు చేసే పని. ఉత్తములు , ధర్మపరులు ఆ పని చెయ్యరు. జరిగిన ఆపదను వెంటనే మరచి పోతారు. అన్నా ! నీవు ఆ పామును చంపినంత మాత్రాన నా కుమారుడు బ్రతుకుతాడా ! దానిని విడిచి పెట్టు " అన్నది. బోయవాడు " అమ్మా ! నీ మాటలు నాలాంటి వాడికి అర్ధము కాదు. చంపిన వాడిని చంపడమే నాకు తెలిసిన ధర్మము. కనుక ఈ పామును చంపుతాను " అని అన్నాడు. గౌతమి " అన్నా ! నీ పేరు అర్జునుకుడు. అంటే తెల్లని వాడివి, స్వచ్ఛమైన వాడివి, అమాయకుడివి నీవు ఇలా ప్రవర్తించ తగదు . అయినా నేను హింసకు ఎలా సహిస్తాను " అన్నది. బోయవాడు " అమ్మా ! నా మాట విను జనులను బాధించే వారిని చంపడమే ధర్మము దాని వలన పాపము రాదు " అన్నాడు. గౌతమి " తాను బంధించిన వాడు శత్రువైనా అతడిని చంపడము అధర్మము కదా ! " అన్నది. అమ్మా ! ఈ పామును చంపి ఈ పాటు వలన బాధించబడు వారిని రక్షించడం ధర్మము కాదా ! వృత్తాసురుడిని దేవేంద్రుడు చంపలేదా ! మహాశివుడు దక్షయజ్ఞం ధ్వంసం చేయ లేదా ! అవన్నీ ధర్మములు అయినప్పుడు. ఇది మాత్రము ఎందుకు ధర్మము కాదు. కనుక ఈ పామును చంపుటకు అంగీకరించు " అన్నాడు.

.

వీళ్ళ సంభాషణ మౌనంగా విన్న పాము బోయవానితో " అన్నా ! ఇందు నాతప్పు ఏమీ లేదు మృత్యుదేవత నన్ను ఆవహించింది. నేను ఆ బాలుడిని కరిచి చంపాను. అంతే కాని నాకు ఆ బాలుడి మీద కోపము కాని ద్వేషము కాని లేదు " అని పలికింది పాము. బోయ వాడు " మరీ మంచిది మృత్యుదేవతకు ఆయుధమైన నీన్ను చంపడం తప్పు కాదు " పామును చంపబోయాడు. పాము " అయ్యా ! కుమ్మరి వాడు కుండలు చేసే సమయంలో కుండ పగిలితే తిరిగే సారెదా కుమ్మరి వాడిదా తప్పు. అయ్యా నరులు కనపడితే నన్నే చంపుతారు కదా ! అటువంటి నాకు ఇతరులను చంపే శక్తి నాకు ఏది " అన్నది. బోయవాడు " బాగా చెప్పావు సర్పమా ! ఎదుటి వాడు బాణం వేసినప్పుడు బాణము వేసిన వాడిది తప్పా బాణాది తప్పా అని ఆలోచిస్తూ ఊరుకుంటామా ! వేగంగా వస్తున్న బాణాన్ని వేరొక బాణంతో మధ్యలోనే తుంచమా ! అందులో పాపము ఏముంది. అయినా ఎవరో చెప్పారని వచ్చి బాలుని కరిచి ప్రాణములు హరించిన నిన్నే కాదు మృత్యుదేవత చేతి ఆయుధాలైన నీలాంటి పాములన్నింటినీ చంపాలి " అన్నాడు. అందుకు పాము నవ్వి " అన్నా యజ్ఞములు, యాగములు, యజమాని ఆజ్ఞ మేరకు పురోహితులు చేయించినా యజ్ఞఫలితము యజమానికి చెందుతుంది. కనుక ఈ బాలుడిని చంపిన పాపము మృత్యుదేవతే కాని నాది కాదు " అన్నది.

.

మృత్యుదేవతవాదన..

అంతలో మృత్యుదేవత అక్కడకు వచ్చి పాముని చూసి " సర్పరాజమా ! నీవు ఏ పాపము చేయలేదు. నేను నీకు చెప్పినట్లే యముడు నాకు చెప్పాడు. నేను యముని ఆజ్ఞను పాటించినట్లే నీవు నా ఆజ్ఞను పాటించావు కనుక ఇందులో నా పాపము, నీ పాపము ఏమీ లేదు. సూర్యుడు, చంద్రుడు, అగ్ని, ఆకాశము, జలము, గాలి, ఈ ప్రకృతి అన్నీ యముని చేతిలో ఉన్నాయి " అని మృత్యుదేవత పలికింది. పాము " నువ్వు చెప్పినది నేను చేస్తే అది నా తప్పు అని అంటున్నారు. నీవు పంపావని నేను చెప్పాను. ఇది యముని తప్పా, నీ తప్పా అని చెప్పడానికి నేను ఎవరిని " అని " బోయవాడితో " అన్నా ! మృత్యు దేవత మాట విన్నావు కదా ! నువ్వు నా తప్పు అంటున్నావు. ఈ తప్పు నాకు అంటగట్టడం ధర్మమా ! " అన్నది. బోయవాడు నవ్వి " నువ్వూ మృత్యువు ఇద్దరూ పాపాత్ములే నాకు మీ ఇద్దరిలో ఎవరిని చూసినా భయము లేదు " అన్నాడు. ఇంతలో యమధర్మరాజు అక్కడకు వచ్చి " మీకు కలిగిన ధర్మసందేహం తీర్చడానికి నేను వచ్చాను. అసలు ఈ బాలుడి మరణానికి కారణం ఇతడి కర్మలఫలమే కాని వేరు కాదు. నేను కాని, పాము కాని, మృత్యుదేవత కాని కాదు. మనిషి చేసుకున్న కర్మలే ఫలితంగా పుట్టుకు, మరణము, సుఖము దుఃఖము కలుగుతాయి. వాటిని ఎవరూ తప్పించుకో లేరు. ఈశ్వరుడికైనా కర్మఫలం అనుభవించక తప్పదు కనుక ఈ కుర్రాడు ఎంతటి వాడు కనుక ఎవరిని నిందించ వలసిన అవసరము ఏముంది " అన్నాడు. అప్పుడు గౌతమి తాను చెప్పిన మాటలే యమధర్మరాజు చెప్పడం చూసి " అన్నా ! యమధర్మరాజు చెప్పినది విన్నావు కదా ! నాకు పుత్రశోకం కలగాలని ఉంది కనుక అనుభవిస్తున్నాను. ఇది వెనుక జన్మలో నేను చేసిన కర్మల ఫలితము. దీనికి ఎవరిని నిందించిన ఫలితమేమి ? కనుక ఆ పామును విడిచి పెట్టు " అన్నది. ఇందరి మాట విని బోయవాడ జ్ఞానోదయము పొంది ఆ పామును విడిచి పెట్టాడు. కనుక ధర్మనందనా ! యుద్ధంలో నీ బంధువులు మరణానికి కారణం నీవు కాదు. వారి వారి దుష్కర్మలకు కలిగిన ఫలితమే ! నీవు వారి మరణానికి దుఃఖించడం వృధా ! " అని చెప్పాడు.

సీతా రాముల కల్యాణం .....

స్వయంవరంలో పెట్టిన పోటిలో గెలిచి రాముడు సీతకు భర్తగా అర్హత పొందాడు.

.

ఆ తరువాత ఆ వార్త ఆతని తండ్రి దశరధునికి చెప్పటం, రాముని తల్లిదండ్రులు

.

, దశరధుని మంత్రిమండలి ఆమోదంతోనే సీతా రాముల కల్యాణం జరిగింది.

.

అంతే కాని రాముని లేదా విశ్వామిత్రుని సొంత నిర్ణయంతోనే వివాహం జరగలేదు.

.

సీత సోదరి ఊర్మిలను లక్ష్మణుడు, జనకుని సోదరుడు కుశధ్వజుని కుమార్తలైన 

.

మాండవిని భరతుడు, శ్రుతకీర్తిని శత్రుఘ్నుడు వివాహ మాడిరి.....

Friday, August 29, 2014

వినాయకుని ప్రార్ధనలు ఇన్నీ అన్నీ అని చెప్పజాలము.


వినాయకుని ప్రార్ధనలు ఇన్నీ అన్నీ అని చెప్పజాలము. 


.

ప్రతి పనికీ, రచనకూ ముందు వినాయకుని ప్రార్ధించడం ఆనవాయితీ గనుక దాదాపు ఎన్ని పద్యకావ్యాలున్నాయో అన్ని ప్రార్ధనా పద్యాలున్నాయి. ఇక సంప్రదాయ శ్లోకాలు సరేసరి. కాని తెలుగువారికి అత్యంత పరిచయమున్న పద్యమిది.

.

తొండము నేకదంతమును తోరపు బొజ్జయు వామహస్తమున్‌

మెండుగ మ్రోయు గజ్జెలును మెల్లని చూపుల మందహాసమున్‌.

కొండొక గుజ్జురూపమున కోరిన విద్యలకెల్ల నొజ్జయై

యుండెడి పార్వతీ తనయ ఓయి గణాధిప నీకు మొక్కెదన్‌.

.

మరొక పద్యం కూడా విద్యార్ధులకు ఉచితమైనది.

.

తొలుత నవిఘ్నమస్తనుచు ధూర్జటీ నందన నీకు మ్రొక్కెదన్

ఫలితము సేయవయ్య నిని ప్రార్ధన సేసెద నేకదంత నా

వలపటి చేతి ఘంటమున వాక్కున నెపుడు బాయకుండుమీ

తలపున నిన్ను వేడెదను దైవగణాధిప లోక నాయకా!

.

ఇక వినాయకుని 16 పేర్లతో కూడిన ప్రార్ధనా శ్లోకము.

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణికః

లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః

ధూమకేతుర్గణాధ్యక్షః ఫాలచంద్రో గజాననః

వక్రతుండ శ్శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః

షోడశైతాని నామాని యః పఠే చ్ఛృణుయాదపి

విద్యారంభే వివాహేచ ప్రవేశే నిర్గమే తథా

సంగ్రామే సర్వకార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే....

(వడ్డది పాపయ్య గారి చిత్రం.)

దరహాసం

దరహాసం

ఆ దరహాసం కోసం 

నీ అధరం ఎంతకాలం తపసు చేసిందో 


ఆచిరునవ్వును ధరించాలని 

నీ పెదవి ఎంతగా ఉబలాట పడిందో 


అక్కడ తడి పొడి తపనలపై 

నీరెండ పడి ఒక హరివిల్లు విరిసింది 


ఆ రంగుల వేదిక పైన నా చూపులు ముడివడి 

నాలో విరిజల్లు కురిసింది 


ఆ మెత్తని పానుపు పైన 

మత్తుగా గమ్మత్తుగా ఉన్నట్టుంది

ఆ మందహాసం ఎంత హాయిగా శయనించింది


x

శ్రీ శ్రీ గారి 'అగ్గి పుల్ల '

శ్రీ శ్రీ గారి 'అగ్గి పుల్ల '

నువ్వేదో ప్రభంజనం 

సృష్టిస్తావనుకున్నాను గాని 

ఇంకా తడి ఆరని 

పసుపు పారాణి పైన

నీ ప్రతాపం చూపిస్తావనుకోలేదు

నీ మేధా సంపత్తితో 

ఈ జగతిని వెలిగిస్తావనుకున్నాను గాని

అతి గతి లేని అమాయకుల గుడిసెల్ని

పరశురామ ప్రీతి చేస్తా వనుకోలేదు

నీ ఆకారం చూసి 

రాకెట్లా దూసుకు పోతావని 

కమ్ము కొస్తున్న చీకట్లను

చెరిపేస్తావని భ్రమించాను

నల్లని పెదవులపై న పడి దొర్లే 

సిగరెట్ ఎంగిలి కోసం

పరితపిస్తా వనుకోలేదు

బీడీ ముక్క మొహంలో 

అద్దం చూచుకొంటూనో 

బొగ్గుల కుంపటి ముంగిట్లోనో 

తూలి పడ్తూ ఉంటె 

దుశ్శాసనుని రొమ్ము చీల్చేదెప్పుడు 

దురాగతాల తలరాత మార్చే దెప్పుడు 

నిన్ను ఆకాశానికెత్తిన

ఆ మహాకవి ఆకాంక్ష నెరవేర్చే దెప్పుడు

ఆ చిన్ని గుడారాన్ని వీడి 

గుడి గోపురాల వైపు నడిచిరా 

వెలుగు జాడ లేని 

చీకటి ప్రాకారాల వైపు కదలిరా \

అగ్నివై, ఆగ్రహోదగ్రవై 

అన్యాయాల్ని అక్రమాల్ని అరికట్టగా

నీతి లేని, నియతి లేని 

నియంతల భవంతుల్ని 

నిలువునా దహించగా ............

Thursday, August 28, 2014

ఆడవాళ్ళ నోటిలో నువ్వు గింజ కూడా నానకూడదు అనే నానుడి వెనుక ఉన్న కథ

ఆడవాళ్ళ నోటిలో నువ్వు గింజ కూడా నానకూడదు అనే నానుడి వెనుక ఉన్న కథ

మహాభారతంలోని కుంతీ దేవి పాత్ర చాలా చాలా గొప్పది. మొత్తం మహాభారత కథ కుంతీ దేవి చుట్టూ నడుస్తుందని కూడా చెప్పవచ్చు.. 

దుర్వాసమునికి చేసిన శశ్రూషలకు మెచ్చి ముని కుంతీ దేవికి ఒక వరమిస్తాడు... అది ఏమిటంటే తన ఇష్టమైన దైవ అనుగ్రహంతో కన్యత్వానికి భంగం కలుగకుండా కుమారుడిని పొందగలిగే మంత్రం.. 

ఒక రోజు ఈ మంత్ర ప్రభావం ఎలాఉందో పరీక్షించదలచి మంత్రం జపించి సూర్యదేవుని వేడుకుని.. సూర్యుని అనుగ్రహం వలన కర్ణుడిని పొందుతుంది... అప్పటికి కుంతీ దేవికి వివాహం కాదు.. అందువలన కన్యాగర్భం తనకు అవమానాలను మిగిలుస్తుందని భయపడి.. సహజకవచకుండలాలతో జన్మించిన కర్ణుడిని ఒక పెద్ద పెట్టెలో ఉంచి రత్న, మణిమాణిక్యాలతో గంగానదిలో వదిలివేస్తుంది..

చివరికి యుద్ధంలో కర్ణుడు మరణిస్తాడు.. 

యుద్ధంలో మరణించిన వారికి ధృతరాష్ట్రుడు.. ధర్మరాజు ఎవరికి సంబంధించిన వారు తమ వారికి పిండప్రథానాలు చేస్తే కర్ణుడికి ఎవరూ పిండప్రధానం చేయరు.. ఇందుకు కూడా కుంతి చాలా దుఃఖిస్తుంది.. అప్పుడు ధర్మరాజు ముందు బయట పడుతుంది కర్ణుడు తన కుమారుడని.. 

జరిగిన అన్ని అనర్థాలకు బాధపడిన ధర్మరాజు.. ఆడవారి నోటిలో ఏ రహస్యందాగదని.. చివరికి నువ్వుగింజనానినంత సమయం కూడా పట్టకూడదని శాపమిస్తాడు.. 

ఒక విధంగా కుంతీ దేవికి/ఆడవారికి కూడా ఇది శాపమని చెప్పవచ్చు..

కుంతీ దేవి వలన మొత్తం యావత్ ఆడవారికి ఈ శాపం వచ్చింది.. 

మన యువతరానికి ముఖ్యంగా అమ్మాయిలకు కుంతీ దేవి చరిత్ర/మహాభారత కథను చెప్పవలసిన ఆవశ్యకత ఎంతో ఉంది.. 

వేలంటైన్ డేలు, డేటింగులు లాంటిదినాలతో వచ్చే అనర్థాలు..వాటి దుష్ప్రభావాల గురించి మనకు కుంతీ దేవి కథ ద్వారా మహాభారతం హెచ్చరించిందని చెప్పవచ్చు... ఈ డేటింగులు/వేలంటైన్ డేలు మనసంస్కృతి కాదు.. —

వినాయక చవితి - ఆహారనియమాలు & ఆరోగ్యం... .

వినాయక చవితి - ఆహారనియమాలు & ఆరోగ్యం...

.

‪#‎గణేశ‬ చతుర్థీ రోజున నూనె తగలని వంట చేసి, గణపతికి నివేదన చేసి భోజనం చేయాలంటోంది #

.

ఇది దక్షిణాయనం, వర్షాకాలం. సూర్యకాంతి భూమి మీద తక్కువగా ప్రసరించడంతో మనలోని జీవక్రియలు నెమ్మదిస్తాయి. అరుగుదల, ఆకలి మందగిస్తుంది, చికాకుగా అనిపిస్తుంది, మలబద్దకం పెరుగుతుంది.

.‪#‎గణపతి‬ ఇష్టమైనవి కుడుములు. కుడుములు ఆవిరి మీద ఉడికించి తయారుచేస్తారు. #

.

వర్షాకాలంలో వ్యాధులు ప్రబలడానికి ఒకానొక ముఖ్యకారణం ఆహారం. ఆహారం విషయంలో తగిన శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. శ్రావణంలో కొద్దిగా పసుపు కలిగిన నీటిలో నానబెట్టిన శెనగలను మొలకెత్తాక స్వీకరిస్తారు. ఇది శ్రావణమాసానికి తగిన ఆహారం కాగా, ఈ భాధ్రప్రదమాసంలో ఉడికించిన ఆహారం అత్యంత శ్రేష్టం, ఆరోగ్యకరం. అందుకే మన పెద్దలు ఈ సమయంలో ఆవిరి మీద ఉడికించిన ఆహారం అయితే మహాశ్రేష్టమని, ఆరోగ్య ప్రదాయకమని గుర్తించి గణపతికి కుడుములు సమర్పించమన్నారు. 

గణపతి చవితి ఒక రోజు ముందు వచ్చే ఉండ్రాళ్ళ తద్దే నుంచి గణపతి నవరాత్రులలో ప్రతి రోజు ఈ కుడుములు భుజించడం వలన ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది.

.

‪#‎అందుకే‬ మన వినాయక చవితి రోజు స్వామికి నేతితో చేసిన వంటకాలు, కుడుములు సమర్పిస్తాం. గణపతి 21 సంఖ్య ఇష్టం కనుక వీలైతే 21 సంఖ్యలో కుడుములు / ఉండ్రాళ్ళు సమర్పించండి.

ఓం గం గణపతయే నమః......

Wednesday, August 27, 2014

శ్రీ శ్రీ గారి 'సబ్బు బిళ్ళ'


శ్రీ శ్రీ గారి 'సబ్బు బిళ్ళ'

అనుకున్నాను

అధర సౌందర్యం చూచి 

ఆడంబరం ఆహార్యం చూచి 

నీ బ్రతుకు మూన్నాళ్ళ ముచ్చటే అని

హరివిల్లు రంగుల్ని 

వలువలుగా చుట్టుకున్న నువ్వు 

మరు నిముషంలో 

మటుమాయం ఔతావని

అయితే అన్నన్నా !!.. 

నీ భాగ్య మేమని వర్ణించను 

ఎన్ని లావణ్యాల్ని స్పృశిస్తావో 

ఎన్ని మాలిన్యాలు నిర్ములిస్తావో

ఎన్ని కాంతి కేరింతలని మోసుకోస్తావో 

ఎంతహాయి వెల్లువని తరలించు కోస్తావో

అరిగి పోయి కరిగిపోయి తరిగిపోయి 

నివురై ఆవిరై కనుమరుగై పోతావు

ఒక్క క్షణమైతే నేమి 

వెన్నెల ముద్దగా వెలిగి 

ఒక్క నిముసమైతే నేమి 

వన్నెల వాకిళ్ళు కలయ తిరిగి 

వేయి వసంతాల సోయగాన్ని

సొంతం చేసికొన్న సౌగంధికావనమా !

నీ జీవన రాగానికి జేజేలు 

నీ అసమాన త్యాగానికి జోహారు

Tuesday, August 26, 2014

ఆటో వాడికీ మనసుంటుంది .... ...

ఆటో వాడికీ మనసుంటుంది .... ....................... ......

ఒక సారి హైదరాబాద్ నుంచి సికిందరాబాద్ కు ఆటో లో వెళుతున్నా..ముందే చెప్పాను కదా హైదరాబాద్ ఆటో వారిని నమ్మ వద్దు అనే ఆచారం పై నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది. . కవాడిగూడ ప్రాంతం నుంచి వస్తున్నాను . అటునుంచి బన్సిలాల్ పేట స్మశాన వాటిక ముందునుంచి వెళితే బైబిల్ హౌస్ , సికింద్రాబాద్ వస్తుంది . ఆటో ఆతను అలాకాకుండా కనీసం ఒక కిలోమీటర్ దూరం పెరిగే విధంగా జీరా మీదుగా కింగ్స్ వే నుంచి సికింద్రాబాద్ కు వస్తున్నాడు....

ఆటోలో మా అమ్మకూడా ఉండడం తో ఆటో వాడి ని అలా ఎందుకు మోసం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నావని నిలదిశా .. 

వాడు మీరు ఈ రూట్ లో రోజు వెళతారు కదా మీటర్ ఎంత అవుతుందో అంతే ఇవ్వండి దూరం పెరగడం వల్ల అదనంగా డబ్బు అవసరం లేదని చెప్పాడు.

నాకు రూట్ తెలుసు కాబట్టి దారికి వచ్చావు తెలయక పొతే మోసం చేసేవాడివే కదా అని ప్రశ్నించా .. ఎదుటి వాడిని నిలదీయడం లో ఉండే ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు ..సాధారణంగా ఆటో డ్రైవర్స్ వాళ్ల డ్రైవింగ్ లానే రాష్ గా ఉంటారు కాని ఆతను మాత్రం నిర్వికారంగా ఉన్నాడు . బహుశా అందువల్లనేమో నా ఉపన్యాసం ఎలాంటి అడ్డు లేకుండా సాగింది.

నా ఉపన్యాసం ముగిశాక అతను మెల్లగా మిమ్ములను మోసం చేయాలని కాదు. స్మశాన వాటిక ముందు నుంచి వెళ్ళడానికి మనసొప్పడం లేదు . ఈ మద్యనే నా భార్య చనిపోయింది. అక్కడే అంత్యక్రియలు జరిగాయి అటునుంచి వెళితే అన్నీ గుర్తుకు వస్తాయని ఇటునుంచి వచ్చా అని అతను చెప్పగానే నా నమ్మకం పై బలంగా కొట్టినట్టు అనిపించి , తమాయించుకొని నిలబడ్డా. ..

Courtesy,,,,అమృతమథనం...

అణా - కానీ ఈ పేర్లు గుర్తున్నాయా!

అణా - కానీ

ఈ పేర్లు గుర్తున్నాయా! 

అణా, కానీలు 1957 కి ముందు ఉపయోగించిన నాణాలు. 

రూపాయకు 16 అణాలు, 64 కానులు. 

రాధాకృష్ణన్ గారు పదహారు అణాల ఆంధ్రుడు అంటే 100% అన్నమాట. ..

వాడు కానికి కొరగాడు. వాడు అణాకాని వెధవ. ఇల్లాంటి వాడుకలు ఉండేవి. 

ఈ పేర్లు ఎందుకు వచ్చాయి? అంటే ఇవి సంస్కృతపద జన్యాలు అనిపించాయి.

కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రం చదువుతూంటే ఆ అనుమానం వచ్చినది.

ఆదాయపు పన్నే నల్లధనమనే పదార్థాన్ని ఉత్పత్తిచేసినదని నా అనుమానం.

మౌర్యుల కాలంలో పన్నుల విధానం ఎలా ఉండేది అన్నకుతూహలం. 

అప్పుడు విదేశీ దిగుమతులపై కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఉండేది. 

దానికి ఈ వస్తువుకు ఇన్ని పణాలు అని శుల్కము (పన్ను) ఉండేది. 

అది ఒక రాగి నాణెం. పణంలో నాలుగవభాగం కాకిని. 

కాలక్రమంలో పణాలు అణాలు, కాకినీలు కానీలు అయ్యాయని నాఉద్దేశ్యం. —

ఇద్దరు చంద్రులకు ఒక నూలు పోగు...

ఇద్దరు చంద్రులకు ఒక నూలు పోగు...

(దా ) ఋణ మాఫీ ......కృతజ్ఞతలు గా ...

.

కందము

.

అప్పిచ్చువాడు బ్యాంకరు

ఆప్పును తిరిగిచ్చువాడి యవసరమేలా 

అప్పులు మాఫీ అనుచును 

తిప్పలు పెట్టించు వాడు తెలివిగలోడే.......

.

(కవిత ...Jagannaath Iragavaram garu.)

Monday, August 25, 2014

బాగుపడితే వచ్చేది అనుభవం కాదు;

బాగుపడితే వచ్చేది అనుభవం కాదు; చెడిపోతే వచ్చేదే అనుభవం.

.

ఉద్యోగం ఉంటే సంపాదన వస్తుంది.. కానీ సంస్కారం రావాలి అని లేదు. ..

.

అవినీతికి ఆకలి ఎక్కువ ... ఆకలికి ఆరాటం ఎక్కువ ..

.

యుద్ధం అంటే శత్రువుని చంపడం కాదు ... ఓడించడం ...

దేవుడు మనుషులని ప్రేమించడానికి, వస్తువులని వాడుకోవడానికి ఇచాడు. 

మనం మనుషులని వాడి, వస్తువులని ప్రేమిస్తున్నాం.

Sunday, August 24, 2014

ప్రేమించే వాడికి భయం ఉండకూడదు ...

ప్రేమించే వాడికి భయం ఉండకూడదు ... 

భయపడేవాడు ప్రేమించ కూడదు ... 

భయపడుతూ ప్రేమించే వాడు ... బాధపడ కూడదు.

శుభోదయం...

శుభోదయం...

గత కొద్ది రోజులుగా ఆయన కనపడటం లేదేంటండీ....ఎక్కడికైనా వెళ్లారా?

ఆ ......మొన్నీ మధ్యనే డిప్రషన్ లోకి వెళ్లి...ఓ నాలుగు రోజులు అక్కడ గడిపి...ఇదిగో నిన్న సాయింత్రమే వచ్చారు.... మీకు ఈ రోజు కనపడవచ్చు...

(ఫేస్ బుక్ లో ఫలానా వాడు లైక్ కొట్టలేదు, రాష్ట్రం లోో కరెంట్ కొరత వరకూ మనకు సంభందం లోని విషయాలు గురించి అతిగా ఆలోచించి...బాధపడి ఏదో ప్రక్క వూరు వెళ్లివచ్చినంత ఈజీగా డిప్రెషన్ లోకి వెళ్లే వారిని ఉద్దేశించి...అయ్యా....జనాల్లోకి రండి...రిప్రెష్ అవ్వండి)

సుత్తుల్లో చాలా రకాలున్నాయి.

సుత్తుల్లో చాలా రకాలున్నాయి. 

.

ఒకడు ఠంగు ఠంగుమని గడియారం గంట కొట్టినట్లు సుత్తేస్తాడు. మీ నాన్న గారిలాగా . హ హ హ. దాన్ని ' ఇనప సుత్తి ' అంటారు. అంటే ' ఐరన్ హేమరింగ్ 'అన్నమాట. ( సుత్తివీరభద్రరావు )

.

ఇంకోడు సుత్తేస్తున్నట్లు తెలియకుండా మెత్తగా వేస్తాడు-రబ్బరు సుత్తి. అంటే ' రబ్బర్ హేమరింగ్ ' అన్నమాట.

.

ఇంకోడు ప్రజలందరికీ కలిపి సామూహికంగా సుత్తేస్తాడు - ' సామూహిక సుత్తి ' దీన్నే మాస్ హేమరింగ్ అంటారన్నమాట. అంటే రాజకీయ నాయకుల మీటింగులూ ఉపన్యాసాలు ఈ టైపు. 

.

పోతే ఇంకో టైపుంది. మీ నాన్నగారు నాకు సుత్తేద్దామని వచ్చారనుకో, నేనే ఎదురు తిరిగి మీ నాన్నగారికి సుత్తేశాననుకో- అహ, ఉత్తినే అనుకుందాం. ఇది జరిగే పని కాదనుకో. దాన్నే ఎదురు సుత్తి అంటారు. అంటే ' రివర్స్ హేమరింగ్ ' అన్నమాట. 

.

ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే, నాది సుదీర్ఘ సుత్తి అవుతుందమ్మా.

అంటే ' ప్రొలాంగ్డ్ హేమరింగ్ 'అన్నమాట. 

.

వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు, నీ పని చేసుకో. "

Friday, August 22, 2014

"మీలో ఎవరైనా నా మాతృభాష ఏదో చెప్పగలరా?"

ఒకరోజు శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు కొలువుకు ఒక నర్తకి వచ్చి,

"మహారాజా! నేను 9 భాషలలో పాడుతూ, లయబద్ధంగా అడగలను...

మీ అష్టదిగ్గజాలలో ఎవరైనా సరే నా మాతృభాష ఏదో చెప్పగలరా?" అని సవాల్ విసిరింది..

సరే అని రాజుగారు నృత్య ప్రదర్శనకి ఏర్పాటు చేయించారు...

కాసేపటికి నృత్య ప్రదర్శన పూర్తి అయింది... 

"మీలో ఎవరైనా నా మాతృభాష ఏదో చెప్పగలరా?" అని 

ఆ నర్తకి ప్రశ్నించగా.. అందరూ తెల్ల మొహం వేసారు...

రాజు గారు మన తెనాలి రామకృష్ణుడి వైపు చూసారు...

రామకృష్ణుడు " నాకు ఒక పది నిమిషాల సమయం కావాలి, అలా తోటలోకి వెళ్లి వచ్చి సమాధానం చెపుతాను ప్రభూ!." అని చెప్పి...బయటకు వెళ్తూ నర్తకి కాలు తొక్కాడు...

వెంటనే నర్తకి "idiot,are you blind? manner less fellow " అని తిట్టింది ...

వెంటనే రామకృష్ణుడు "ప్రభూ! ఈమె మాతృభాష తెలుగు" అని చెప్పాడు..

"అయ్యబాబోయ్, ఎలా కనిపెట్టారండి" అని విస్మయానికి గురైంది ఆ నర్తకి...

ఆమె ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే,తన మాతృభాష తెలుగు అని ఎలా కనిపెట్టావ్ అని రాజు గారు కూడా అడిగితే,

"సహజంగా అందరు బాధలో,కోపంలో తమ మాతృభాషలో మాట్లాడుతారు,

కానీ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడితే వాడు మన తెలుగు వాడు మాత్రమే అయి ఉంటాడు మహా ప్రభూ" అని తెనాలి రామకృష్ణు డు చెప్పారు..

Thursday, August 21, 2014

ఊరి భావి....దామెర్ల గారి చిత్రం.


ఊరి భావి....దామెర్ల గారి చిత్రం.

Balay Ammayilu Songs - Gopala - NTR - SavithriM.L Vasanth kumari alog with P.Leela a very rare combition.... Very excellent song...Still looks fresh... From a nice compettion

నట శిరోమణి.. 'సావిత్రి'

నట శిరోమణి.. 'సావిత్రి'

.

అభినయానికి చిరునామా, నటి అనే పదానికి పర్యాయ పదం.

ప్రతీ పాత్రకు ప్రాణం పోసే అభినయ కౌసలం. వెరసి ఆమె వెండితెర రాణి. 

మహానటిగా పేరు సంపాధించి అశేష వాహిన అభిమానులను సొంత చేసుకున్న

నట శిరోమణి మహానటి 'సావిత్రి'. 

ఎన్ని తరాలు మారిన తెలుగు సినిమాల్లో ఆమె నటన ఎప్పటికి గుర్తుండిపోతుంది. 

ఆమె అభినయం, నటనలోని వైవిధ్యం చిత్ర రంగంలో తిరుగులేని నటిగా నిలబెట్టింది

Tuesday, August 19, 2014

ఘటోత్కచుడు అంటే రంగారావే...

ఘటోత్కచుడు అంటే రంగారావే...

.

"అష్టదిక్కుంభికుంభాగ్రాల పై మన కుంభధ్వజము గ్రాల చూడవలదె, 

గగనపాతాళలోకాలలోని సమస్త భూతకోటులు నాకె మ్రొక్కవలదె,

ఏ దేశమైన నా ఆదేశముద్రపడి సంభ్రమాశ్చర్యాల జరుగవలదె,

హై హై ఘటోత్కచ! జయహే ఘటోత్కచ! యని దేవగురుడె కొండాడవలదె,

ఏనె యీ ఉర్వినెల్ల శాసింపవలదె ఏనె యైశ్వర్యమెల్ల సాధింపవలదె

, ఏనె మన బంధుహితులకు ఘంతలన్ని కట్టబెట్టిన ఘనకీర్తి కొట్టవలదె!"

మల్లెతోరణల మంటపమందె కనులు మనసులు కలియునులె

మల్లెతోరణల మంటపమందె
కనులు మనసులు కలియునులెకలసిన మనసులు కలరవములతో
జీవితమంతా వసంతగానమౌనులే

x

కృష్ణ జన్మాష్టమి,

కృష్ణ జన్మాష్టమి.

శ్రీ మహావిష్ణువు బ్రహ్మాండాన్ని ఉద్ధరించడానికి 

హిందూ ఇతిహాసాలలో ఎనిమిదవ అవతారము శ్రీకృష్ణుడు జన్మదినము. కృష్ణ జన్మాష్టమిని కృష్ణాష్టమి అని లేదా జన్మాష్టమి లేదా గోకులాష్టమి లేదా అష్టమి రోహిణి అని కూడా పిలుస్తారు. 

శ్రీకృష్ణుడు దేవకి వసుదేవులకు ఎనిమిదో గర్భంగా శ్రావణమాసము కృష్ణ పక్షం అష్టమి తిధి రోజు కంసుడు చెరసాలలో జన్మించాడు. 

చాంద్రమాన పంచాగం ప్రకారం శ్రావణ బహుళ అష్టమి తిథి. ఇదే రోజు రోహిణి నక్షత్రము కొద్ది సేపు చంద్రాయుక్తమై ఉంటుంది. ..

Kayani Gauri Kasibhtla గారి .ఒక మంచి సేకరణ... .

Kayani Gauri Kasibhtla గారి .ఒక మంచి సేకరణ... 

.

స్వాతంత్రోద్యమ సమరం సాగుతున్న రోజుల్లో దేశ వ్యాప్తం గా

ఉద్యమ గీతాలూ,కవితలూ.పద్యాలూ వెలువడి నరనరాల్లో 

ఒక స్పూర్తిని,దీక్షని కలిగేలా చేసాయి..

అప్పట్లో ఎందరో తెలుగు కవులు పద్యాలను రచించారు.. 

వారిలో బలిజే పల్లి లక్షీకాంతం .మాధవపెద్దిబుచ్చిసుందర రామా శాస్త్రి,గరిమెళ్ళ సత్యనారా యణ గారు ఇలా ఎందరో.....వీరి ప్రచారగీతములుపాడనీ నాయకుడు,యువకులు వినిపించని కాంగ్రేసు సభలే ఉండేవి కావట.....

అందులోంచి

నూట నలుబది నాల్గు నోటికి తగిలించి

మాటలాడవద్దంటాడు ;మమ్ము

పాట పాడ వద్దంటాడు మమ్ము;టోపీ

తీసి వీపున బాదుతాడు''

.

అంటరానివరెవరో..కాదు.మా వెంట రానివారే అనే గేయం

సీమ గుడ్డలు వీడి..మీరిక క్షేమ మొందండి

పరదేశ వస్త్రములె బ్రహ్మజెముడు

వలె వ్యాపించే..దాని నరకేడి ఖడ్గ ధార రాట్నమే ననెను

.

బ్రిటీష్ వారి పన్నువిధానమును వ్యతిరేకిస్తూ...

ఉప్పు పన్ను,పప్పుపన్ను,ఊరికెలితే పన్ను

,కొప్పు కాస్త దేముడికి మొక్కుకుంటే పన్ను

.

అంటూ ఎగతాళి చేసేవారట

దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య గారి ' రాం భజన కీర్తనలు'చమత్కార ధోరణిలో సాగిన జాతీయ గీతములేనట...

ముప్పైకోట్ల ప్రజలు రాం భజన_---పంజర బంధ మైనారు 

బంధాలు త్రెంపుకొని రాం భజన__ అవతల పడాలి

గాంధి మంత్రమిదేను రాం భజన__ స్వరాజ్యమంత్రం

ఒక్కటే మంత్రం రాం భజన__ మేలైన మంత్రం

రాట్నం గూర్చి భావకవులలో చక్కని గీతములు రచించినవారున్నారు

.

ఓ చిన్ని రాట్నమా...ఒయ్యారి రాట్నమా.

ఒప్పైన రాట్నమా...వడి వడి వడుకు

మోడు మోకులు చిగుర్వో సెడి పోలిక

నీ బట్ట గట్టేరు వడి వడి వడుకు

జాబిల్లి కిరణంపు జందాన సాగెడు

నీ దార మెంతురు వడివడి వడుకు....

చెదిరి పోయిన యంగముల్ కుదురు పఱచి

సడలు వారిన తంతువుల్ చక్క దీర్చి

యనుగత శ్రుతి భువన మోహనము గాగ

హాయి బలికింపలెమ్ము జాతీయ వీణ....

.

ఈ నాటి ఈ స్వాతంత్ర్య అనుభూతి నాటి మేటి.కవిరాజుల వెలువరించిన గీత,కవన,స్ఫూర్తితో

పొందిన దే నని నమ్ముతూ..గొప్ప గొప్ప గీతాలను అందించి మనసులను పులకింప చేసిన ఆ కవి, కుల కోకిలల ను మనసారా స్మరిస్తూ..

ఎన్నో గేయాలను జ్ఞప్తికి తెచ్చుకుంటూ సమాజాన్ని చైతన్య వంతం చేయడంలో వారు పరిపూర్ణం గా సఫలురయ్యారని ..విశ్వసిస్తూ...గర్విస్తున్నాను...జాతీయతకు..పునాది వేసిన కవులు,గేయ,గీత రచయితలకు.. శిరసాభి వందనం..జై.. భారతవనీ...

ఇలా పై. అమరావనీ....

Monday, August 18, 2014

Guppedu Manasu Movie | Mouname Nee Bhasha Video Song | Sarath Babu,Sujatha

మూగవాళ్ళ హావభావాలకంటే మాటలొచ్చిన వాళ్ళ మనోభావాలను చదవటం కష్టం.

ఎందుకంటే, వారికి జరిగిన నష్టం మాటలలో చెప్పుకోలేనిది,
మూగతనంతో దాచుకోలేనిది...అందుకే.
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు ఎన్నెన్నో కలలుగా కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా
చీకటి గుహ నీవు చింతల చెలి నీవు
నాటక రంగానివే మనసా తెగిన పతంగానివే
ఎందుకు వలచేవో ఎందుకు వగచేవో
ఎందుకు రగిలేవో ఏమై మిగిలేవో
ఎందుకు రగిలేవో ఏమై మిగిలేవో
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా
కోర్కెల సెల నీవు కూరిమి వల నీవు
ఊహల ఉయ్యాలవే మనసా మాయల దెయ్యానివే
లేనిది కోరేవు ఉన్నది వదిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
తలపులు ఎన్నెన్నో కలలుగా కంటావు
కల్లలు కాగానే కన్నీరౌతావు
మౌనమే నీ భాష ఓ మూగ మనసా
ఓ మూగ మనసా

Ardhangi | Vaddura Kannayya song
పట్టు పితంబరం  మట్టి పడి మాసేను...
పాలు కారే మోము గాలికే వాడెను....
గొల్ల పిల్లలు చాల అల్లరి వరురా...
గోల చేసి  నీ పెయన కోదేములు  చెప్పేరు...
ఆడు కోవలనని  పాడు కోవేలననిన  
అన్నింట నేను ఉన్నా..
ఒక అద్బుతమయినపాట....
జిక్కి గొంతు...మహానటి సావిత్రి నటన.

Dev Anad...

Dharam Devdutt Pishorimal Anand (26 September 1923 – 3 December 2011), better known as Dev Anand, was an Indian film actor, writer, director and producer known for his work in Hindi cinema. Part of the Anand family, he co-founded Navketan Films in 1949 with his elder brother Chetan Anand.[1][2][3] Anand is regarded as one of the greatest and most influential actors in the history of Indian cinema.


The Government of India honoured him with the Padma Bhushan in 2001 and the Dadasaheb Phalke Award in 2002 for his contribution to Indian cinema. His career spanned more than 65 years with acting in 114 Hindi films of which 104 have him play the main solo lead hero and he did 2 English films. "వూయలూగిన ఎంకి "

"వూయలూగిన ఎంకి "


ఎంకి వంపుల్లోన

ఏముందో గానీ 

ఎంకి ఊసెత్తితే 

ఏటేదో అవుతాది !!


కోతకోచ్చీన

చేనులా  

కదిలి 

తానోచ్చింది 


కంకులా 

రవళోలె 

కిలాకిలా

నవ్వింది 


సందాల 

సక్కంగ 

సద్దట్టుకొస్తాను !

మాపటికి 

మురిపెంగ ,

వూయాల 

లూగుదాం !! 


చెరుకు 

తోటన్తాను

సరిచేసి 

ఎదురాడు !!


ఏగిరం 

వస్తనని,

ఎగిరెగిరి, 

పోయింది !!


తాటి చెట్టుకి 

నే కొలతేసి చూసి ,

తాడునే పేనేసి  ,

బిగదీసి చూసి, 

మర్రి కొమ్మక్కి ..మరీ , 

వుయాల కట్టాను 

ఎంకొచ్చే దారంట,

ఎర్రిగా  చూసాను !! 


సందేల నా ఎంకి 

సక్కంగ వచ్చింది !

సుక్క సీరా కట్టి 

సిగ పూలు బెట్టీ !


వూయాల     

సూసింది 

ఉప్పెనై 

నవ్వింది !!


"వోయలంటె నీకు 

తోయలే మావా" ని 

'వరి' కంకిలా వంగి 

చెవులు 'కోరికేసింది'


'వూయలేక్కీ' తా 

'వెల్లువై' ఊగింది 

ఎర్రి మొగమేసుకూ  

తెల్లబోయాను' 

'ఎర్రి' మొగమేసుకూ,

'తెల్లబోయాను'......................................డా. కృష్ణ సుబ్బారావు పొన్నాడ .18/08/2014 .

నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం:

Brahmasri Chaganti Koteswara RAO

నాగేశ్వర జ్యోతిర్లింగం:


దారుకయను పేరుగల ఒకానొక ప్రసిద్ధమైన రాక్షసియుండెను. పార్వతియొక్క వరదానమున ఆమె సదా గర్వముతో నిండియుండెను. అత్యంత బలవంతుడగు దారుకుడను రాక్షసుడు ఆమె భర్తమ్. అతడు అనేకమంది రాక్షసులను వెంటబెట్టుకొని సత్పురుషులని సంహరించుచుండెను. అతడు ప్రజల యజ్ఞములను, ధర్మమును నాశనమొనర్చుచు తిరుగుచుండెను. పశ్చిమ సముద్రతీరమున ఒక వనము ఉండెను. అది సకల సమృద్ధులతో నిండియుండెను. అన్నివైపులనుండి దాని విస్తారము పదహారు యోజనములు. దారుక విలాసముగ వెళ్ళెడి ప్రతిచోటికి ఆ భూమి, వృక్షములు, మిగతా ఉపకరణములన్నిటితో కూడిన ఆ వనము కూడా వెళ్ళుచుండెను. పార్వతీ దేవి ఆ వన సంరక్షణ భారమును దారుకునకు అప్పగించెను. దారుక తన భర్తతో కూడి తన భర్తతో కూడి ఇష్టము వచ్చినట్లు వనమునందు విహరించుచుండెను. రాక్షసుడగు దారుకుడు తన పత్నితో అచటినుండి అందరిని భయపెట్టుచుండెను. అతనిచే పీడితులైన ప్రజలు ఔర్వక మహర్షిని ఆశ్రయించిరి. ఆయనకు తమ దుఃఖమును వినిపించిరి. ఔర్వుడు శరణాగతులను రక్షించుటకు రాక్షసులనిట్లు శపించెను. - "ఈ రాక్షసులు భూమిమీదనున్న ప్రాణులను హింసించినను, లేక యజ్ఞములను ధ్వంసము చేసినను అదే సమయమున తమ ప్రాణములను పోగొట్టుకొందురు." దేవతలు ఈ విషయములను వినిరి. వారు దురాచారులగు రక్షసులమీద దాడి చేసిరి. రాక్షసులు వ్యాకులతకు లోనైరి. వారు యుద్ధమునందు దేవతలను సంహరించినచో మునియొక్క శాపమున స్వయముగ చనిపోయెదరు. ఒకవేళ చంపకపోయినచో పరాజితులై ఆకలితో చనిపోవుదురు. ఈ స్థితిలో రాక్షసియగు దారుక "భవాని వరదానము చేత నేను ఈ వనమునందు కోరినచోటికి వెళ్ళుదును". ఇట్లు పలికి ఆ సమస్త వనమును ఉన్నదున్నట్లు తీసుకొనిపోయి సముద్రమునందు ఆ రాక్షసి నివసించెను. రాక్షసులు భూమిమీద ఉండకుండ నీటిలో నిర్భయముగ నివసింపసాగిరి. అచటి ప్రాణులను పీడింపసాగిరి. ఓడలలో వర్తకానికై వచ్చే వారిని కొల్లగొడుతూ, వారిని చెరాలలో వేస్తూ వుంటుంది.

ఆ రాక్షసులు ఒకసారి సుప్రియుడనే వైశ్య శివభక్తుని బంధించి హింసిస్తూ వుంటారు. అతడు మిగుల ప్రేమతో శివుని చింతన చేయుచు ఆ స్వామి నామములు జపించసాగెను. సుప్రియుడిట్లు ప్రార్థించగా భగవంతుడగు శంకరుడు ఒక బిలమునుండి బైటికి వచ్చెను. ఆ స్వామి వెంట నాలుగు ద్వారములు గల ఒక ఉత్తమ మందిరము కూడ ప్రకటితమయ్యెను. దాని మధ్యభాగమున అద్భుతమైన జ్యోతిర్మయ శివలింగము ప్రకాశించుచుండెను. సుప్రియుడు దానిని దర్శించి పూజించెను. పూజితుడైన భగవంతుడగు శంభుడు ప్రసన్నుడయ్యెను. స్వయముగ పాశుపతాస్త్రమును చేపట్టి ప్రముఖులైన రాక్షసులను, వారి సమస్త ఉపకరణములను, సేవకులను కూడా అప్పటికప్పుడు నశింపజేసెను. దుష్టులను సంహరించు శంకరుడు తన భక్తుడగు సుప్రియుని కాపాడెను. లీలా శరీరధారియైన శంభుడు ఆ వనమునకు ఒక వరమునిచ్చెను. నేటినుండి ఈ వనమునందు సదా బ్రాహ్మణుల, క్షత్రియుల, వైశ్య, శూద్రుల ధర్మములు పాలించబడుగాక! ఇచట శ్రేష్ఠులైన మునులు నివసించెదరు. తమోగుణయుక్తులగు రాక్షసులు ఇక ఎప్పుడును ఇచట ఉండలేరు. శివధర్మ ఉపదేశకులు, ప్రచారకులు, ప్రవర్తక్లు ఈ వనమునందు నివసించెదరు గాక!

అప్పుడు రాక్షసియగు దారుక దీన చిత్తముతో పార్వతీదేవిని స్తుతించెను. ఆ దేవి ప్రసన్నురాలై "నీకార్యమేమిటో తెలుపుము" అని పలికెని. "నా వంశమును రక్షింపుము" అని రాక్షసి పలికెను. "నేను సత్యమును చెప్పుచున్నాను. నీకులమును రక్షించెదను" అని దేవి నుడివెను. ఆ దేవి భగవంతుడగు శివునితో ఇట్లు నుడివెను. "నాథా! మీ ఈ వచనము యుగాంతమునందు సత్యమగును. అప్పటివరకు తామసికమైన సృష్టికూడ ఉండును. నేను కూడా మీ దాననే. మీ ఆశ్రయముననే బ్రతుకుచున్నాను. కనుక నా మాటను కూడా సత్యము చేయుము. ఈ రాక్షసి దారుకాదేవి నాశక్తియే. కనుక ఈ రాక్షస రాజ్యము ఆమెయే పాలించవలెను. ఇది నా కోరిక.

అప్పుడు శివుడు "ప్రియురాలా! నీవిట్లు పలికినచో నా వచనమును వినుము. నేను భక్తులను పాలించుటకు సంతోషముతో ఈ వనమున నివసించెదను. వర్ణధర్మ పాలనయందు తత్పురుషుడైన పురుషుడు భక్తిశ్రద్ధలతో నన్ను దర్శించును. అట్టివాడు చక్రవర్తియగును. కలిుగాంతమున సత్యయుగ ఆరంభమునందు మహాసేనుని పుత్రుడు వీరసేనుడు రాజులకు రాజగును. అతడు నాకు భక్తుడై అత్యంత పరాక్రమవంతుడగుు. ఇచటకు వచ్చి నన్ను దర్శించుటతోడనే ఆ చక్రవర్తి సామ్రాట్టు అగును."

ఈ విధంగా గొప్ప గొప్ప లీలలను చేయు ఆ దంపతులు స్వయముగ అచటనే స్థితులైరి. జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడగు మహాదేవుడు అచట నాగేశ్వరుడుగా పిలువబడెను. గౌరీదేవి నాగేశ్వరి నామముతో ఖ్యాతి వహించెను. వారిరువురును సత్పురుషులకు ప్రియమైనవారు. ఆ స్వామి ముల్లోకములయందలి సకల కోరికలను సదా తీర్చుచుండును. ప్రతిదినము భక్తి శ్రద్ధలతో నాగేశ్వర ప్రాదుర్భావ ప్రసంగమును వినెడి బుద్ధిమంతుడగు మానవుని మహాపాతకములు నశించిపోవును. అతని సకల మనోరథములు ఈడేరును.

Sunday, August 17, 2014

భావయామి (bhavayami) ...

భావయామి (bhavayami) ...

"భావయామి" అనగా భావం మీద ధ్యానం చేయడం. "భావయామి గోపాలబాలం" అనగా గోపాల బాలుడి నామం మీద ధ్యానం చేయడం. నాకు బాగా నచ్చిన అన్నమయ్య కీ్ర్తనలలో భావయామి గోపాలబాలం ఒకటి. 

ఇదిగో ఆ అన్నమయ్య కీర్తన:

రాగం: యమునా కళ్యాణి 

తాళం: ఆది

భావయామి గోపాలబాలం మనసేవితం తత్పదం చింతయేయం సదా

కటి ఘటిత మేఘలా ఖచితమణి ఘంటికా పటల నినదేన విప్రాజమానం 

కుటిల పద ఘటిత సంకుల సింజితే నతం చటుల నటనా సముజ్వల విలాసం

నిరతకరర కలిత నవనీతం బ్రహ్మాది సుర నికర భావనా షోభిత పదం 

తిరువేంకటాచల స్తితం అనుపమం హరిం పరమ పురుషం గోపాలబాలం


https://www.youtube.com/watch?v=lykAogEMGoU

శ్రీ కృష్ణ శతకము..........

శ్రీ కృష్ణ శతకము..........
.

శ్రీ రుక్మిణీశ కేశవ 

నారద సంగీతలోల నగధర శౌరీ 

ద్వారక నిలయ జనార్ధన 

కారుణ్యముతోడ మమ్ము గావుము కృష్ణా.

నీవే తల్లి వి దండ్రి వి 

నీవే నా తోడు నీడ నీవే సఖుఁడౌ 

నీవే గురుఁడవు దైవము 

నీవే నా పతియు గతియు నిజముగ కృష్ణా.

నారాయణ పరమేశ్వర 

ధారా ధర నీలదేహ దానవవై రీ 

క్షీరాబ్ధిశయన యదుకుల 

వీరా నను గావు కరుణ వెలయఁగ కృష్ణా.

హరియను రెండక్షరములు 

హరియించును పాతకముల నంబుజనాభా 

హరి నీ నామమహత్మ్యము 

హరి హరి పొగడంగవశమె హరి శ్రీకృష్ణా.

క్రూరాత్ముఁ డజామీళుఁడు 

నారాయణ యనుచు నాత్మనందను బిలువన్ 

ఏ రీతి నేలుకొంటివి 

యేరీ నీసాటివేల్పు వెందును కృష్ణా.

చిలుక నొక రమణి ముద్దులు 

చిలుకను శ్రీరామయనుచు శ్రీపతి పేరుం 

బిలిచిన మోక్షము నిచ్చితి 

పలరగ మిము దలఁచు జనుల కరుదా కృష్ణా.

అక్రూరవరద మాధవ 

చక్రాయుధ ఖడ్గపాణిశౌరి ముకుందా 

శక్రాదిదివిజసన్నుత 

శుక్రార్చిత నన్ను కరణఁజూడుము కృష్ణా.

నందున ముద్దులపట్టివి 

మందరగిరి ధరుని హరుని మాధవు విష్ణున్ 

సుందరరూపుని మునిగణ 

పండితు నిను దలఁతు భక్తవత్సల కృష్ణా.

ఓ కారుణ్యపయోనిధి 

నా కాధారంబ వగచు నయముగఁ బ్రోవ 

న్నా కేల యితర చింతలు 

నాకాధిప వినుత లోకనాయక కృష్ణా.

వేదంబులు గననేరని 

యాది పరబ్రహ్మమూర్తి వనఘ మురారీ 

నా దిక్కు జూచి కావుము 

నీ దిక్కే నమ్మినాఁడ నిజముగ కృష్ణా.                  10

పదునాలుగు భువనంబులు 

కుదురుగ నీకుక్షి నిలుపుకొను నేర్పరివై 

విదితంబుగ నా దేవకి 

యుదరములో నెట్టు లొదిగియుంటివి కృష్ణా.

అష్టమి రోహిణి ప్రొద్దున 

నష్టమగర్భమున బుట్టి యా దేవతకిన్ 

దుష్టుని కంసు వధింపవె 

సృష్టి ప్రతిపాలనంబు సేయగ కృష్ణా.

అల్ల జగన్నాథుకు వ్రే 

పల్లియ క్రీడార్థమయ్యె పరమాత్మునకున్ 

గొల్ల సతి యా యశోదము 

తల్లి యునై చన్నుఁగుడిపె దనరగ కృష్ణా.

అందెలు గజ్జెలు మ్రోయగ 

చిందులు ద్రొక్కుచును వేడ్క చెలువారంగా 

నందుని సతి యా గోపిక 

ముందర నాడుదువు మిగుల మురియుచు కృష్ణా.

హరిచందనంబు మేనున 

కరమొప్పెడు హస్తములను కంకణరవముల్ 

ఉరమున దత్నము మెఱయఁగఁ 

బరిగితివౌ నీవు బాలప్రాయము కృష్ణా.

పాణితలంబున వెన్నయు 

వేణీమూలబునందు వెలయఁపింఛం 

బాణిముత్యము ముక్కున 

నాణెముగా దాల్చు లోకనాథుఁడ కృష్ణా.

మడుగుకు జని కాశియుని 

పడగలపై భతరశాస్త్ర పద్దతి వెలయన్ 

గడు వేడుకతో నాడెడు 

నడుగులు నా మదిని దలcతు నచ్యుత కృష్ణా.

బృందావనమున బ్రహ్మ 

నందార్భకమూర్తి వేణునాదము నీ వా 

మందార మూలమున గో 

విందాపూరింతువౌర వేడుక కృష్ణా.

వారిజనేత్రలు యమునా 

వారిని జలకంబులాడవచ్చిన నీవా 

చీరలుమ్రుచ్చిలియిచ్చితి 

నేరుపురా యదియు నీకు నీతియె కృష్ణా.

దేవేంద్రుcడలుకరోడను 

వావిరిగా ఱాళ్ళవాన వడిగుఱియింపన్ 

గోవర్థనగిరి యెత్తితి 

గోవుల గోపకుల గాచుకొఱకై కృష్ణా.                 20

అండజవాహన వినుబ్ర 

హ్మండంబుల బంతులపట్ల యాడెడు నీ వా 

కొండల నెత్తితి వందురు 

కొండిక పనిగాక దొడ్డకొండా కృష్ణా.

అంసాలంబిత కుండల 

కంసాంతక! నీవు ద్వారకపురిలోనన్ 

సంసారరీతి నుంటివి 

హంసేంద్ర! విశాలనేత్ర అచ్యుత కృష్ణా.

పదియాఱువేల నూర్వురు 

సుదతులు యెలమండ్రు నీకు సొంపుగ భార్య 

ల్విదితంబుగ బహురూపుల 

వదలక రమియింతువౌర వసుధను కృష్ణా.

అంగన పనుపున ధోవతి 

కొంగున నటుకులను ముడుచుకొని వచ్చిన యా 

సంగతి విని దయనొస్రుcగితివి 

రంగుగ సంపదలు లోకరక్షక కృష్ణా.

హా వసుదేవ కుమారక 

కావుము నా మాన మనుచు కామిని వేడన్ 

ఆ వనజాక్షికి నిచ్చితి 

శ్రీ వర! యక్షయ మంటంచు చీరలు కృష్ణా.

శుభ్రమగు పాంచజన్యము 

అభ్రంకష మగుచు మ్రోవ నాహవభూమిన్ 

విభ్రమలగు దనుజసుతా 

గర్భంబుల పగులజేయు ఘనుcడవు కృష్ణా.

జయమును విజయున కియ్యవె 

హయముల ములుకోల మోపి యదలించి మహా 

రయమున రొప్పవే తేరున 

భయమున తివుసేన విఱిగి పాఱగ కృష్ణా.

దుర్జనౌలగు నృపసంఘము 

నిర్జింపcగదలcచి నూవు నిఖిలాధారా 

దుర్జనులను వధియింపను 

నర్జునునకు నీవు సారధైతివి కృష్ణా.

శక్రసుతు గాచుకొఱకై 

చక్రము చేపట్టి భీష్మ జంపcగ జను నీ 

విక్రమ మేమని పొగడుదు 

నక్రగ్రహ సర్వలోకనాయక కృష్ణా.

దివిహేంద్రసుతుని జంపియు 

రవిసుతు రక్షించినావు తఘురాముcడవై 

దివిజేంద్రసుతుని గాంచియు 

రవిసుతు బరిమార్చి తార రణమున కృష్ణా.                 30

దుర్భరబాణము రాcగా 

గర్భములోనుండి యాభయ గావుమటన్నన్ 

నిర్భరకృప రక్షించితి 

నర్భకు నభిమన్యుసుతుని నచ్యుత కృష్ణా.

గిరులందు మేతివౌదువ్ 

సురలందున నింద్రుcడౌదు చుక్కలలోలన్ 

బరమాత్మ చంద్రుcడౌదువు 

నరులందున నృపతివౌదు నయముగ కృష్ణా.

చుక్కల నెన్నగచచ్చును 

గ్రక్కున భూరేణువులను గణూతింతిపనగున్ 

జొక్కపు నీ గుణజాలము 

నక్కజమగు లెక్కపెట్ట నజునకు కృష్ణా.

కుక్షిని సకల జగంబులు 

నిక్షేపము జేసి ప్రళయనీరధి నడుమన్ 

రక్షక వటపత్రముపై 

దక్షత పవళించునట్టి ధన్యుcడ కృష్ణా.

విశ్వోత్పత్తికి బ్రహ్మపు 

విశ్వము రక్షంపcదలcచిన విష్ణుcడ వనcగ 

విశ్వము జెరుపను హరుcడవు 

విశ్వాత్మక నీవె యగుదు వెలయగ కృష్ణా.

అగణిత వైభవ కేశవ 

నగధర వనమాలి యాదినారాయణ యో 

భగవంతుcడ శ్రీమంతుంcడ 

జగదీశ్వర శరణు శరణు శరణము కృష్ణా.

మగమీనమవై జలధిని 

పగతుని సోమకుని జంపి పద్మభవునకు 

న్నిగమముల దెచ్చి యిచ్చితివి 

సుగుణాకర! మేలు దివ్యసుందర కృష్ణా.

అందఱు సురలును దనుజులు 

పొందుగ క్షిరాబ్ది దఱవ పొలుపున నీ వా 

నందముగ కూర్మరూపున 

మందరగిరి యెత్తితౌర మాధవ కృష్ణా.

ఆడివరాహూcడవయు నీ 

వా దనుజ హిరణ్యనేత్రు హతుజేసి తగన్ 

మోదమున సురలు పొగడcగ 

మేదిని గిరి గొడుగునెత్తి మెఱసితి కృష్ణా.

విరలి యఱచేత కంబము 

నరుదుగ వేయుటను వెడలి యసురేశ్వరునిన్ 

ఉదరము జీరి వధించితివి 

నరహరి రూపావతార నగధర కృష్ణా.                40

వడుగుcడవై మూcడడుగుల 

నడిగితివౌ భళిర భళిర, యభిల జగంబుల్ 

తొడిగితివి నీదు మేనున 

గడుచిత్రము నీ చరిత్ర ఘనమవు కృష్ణా.

ఇరువ దొకమారు నృపతుల 

శిరములు క్షండించితౌర చే గొడ్డంటన్ 

ధర గశ్య్వపునకు నిచ్చియు 

బరగవె జమదగ్ని రామభద్రుcడ కృష్ణా.

దశకంకుని బరిమార్చియు 

కుశలముతో సీత దెచ్చికొనియున్న నయోధ్య 

న్విశదముగ కీర్తి నేలితి 

దశరధరామావతార ధన్యుడ కృష్ణా.

ఘనులగు ధేనుక ముష్టిక 

దనుజుల చెండాడితౌర తగ భుజశక్తిన్ 

అనఘాత్మ? రేవతీపతి 

యనcగ జలరామమూర్తి వైతివి కృష్ణా.

త్రిపురాసుర భార్యల సతి 

నిపుణతతో వ్రతముచేత నిలిపిన కీర్తుల్ 

కపటపు రాజపు భళిరే 

కృపగల బౌద్దావతార ఘన్cడవు కృష్ణా.

వలపులతేజీ నెజ్జియు 

నిలపై ధర్మంబు నిలుప హీనుల దునుమన్ 

కలియుగముతుదీ వేడుక 

కలికివిగా నున్న లోకకర్తవు కృష్ణా.

వనజాక్షి భక్తవత్సల 

ఘనులగు త్రైమూర్తులందు కరుణానిధివై 

మను నీ సద్గుణజాలము 

ననకాది మునీంద్రు లెన్నజాలకు కృష్ణా.

అపరాధసహస్రంబుల 

నపరిమితములైన యఘము లనిశము నేనుం 

గపటాత్ముcడనై జేసితి 

చపలుని ననుగావు శేషశాయివి కృష్ణా.

నరపశువు మూఢచిత్తుcడ 

దురితారంభుcడను మిగుల దోషగుcడను నీ 

గుఱుతెఱుcగ నెంతవాcడబు 

హరి నీవే ప్రాపుదాపు నౌదువు కృష్ణా.

పరనారి ముఖపద్మము 

గుఱుతగు కుచకుంభములను గొప్పును నడుమున్ 

అరయంగనె మోహింతురు 

నిరతము నిను భక్తిగొల్వ నేరదు కృష్ణా.             50

పంచేంద్రియ మార్గంబుల 

కొంచెపు బుద్దిని చరించి కొన్ని దినంబుల్ 

ఇంచుక సజ్జన సంగతి 

నెంచగ మిమ్మెరిగినాcడ నిప్పుడె కృష్ణా.

దుష్టుండ ననాచారుcడ 

దుష్టచరిత్రుcడను చాల దుర్భుద్దిని నే 

నిష్ట నిను గొల్వనేరని 

కష్టుంcడ నను గావు కావు కరుణను కృష్ణా.

కుంభీంద్రవరద కేశవ 

జంభాసురవైరి డివిజసన్నుత చరితా 

అంభోజనేత్ర జలనిధి 

గంభీరా నన్ను గావు కరుణను కృష్ణా.

దిక్కెవ్వరు ప్రహ్లాదుడు 

దిక్కెవ్వరు పాండుసుతుల దీనుల కెపుడు 

న్దిక్కెవ్వర య్యహల్యకు 

దిక్కెవ్వరు నీవె నాకు దిక్కవు కృష్ణా.

హరి! నీవె దిక్కు నాకును 

సిరితో నేతెంచి మకరి శిక్షించి దయం 

బరమేష్టి సురలు బొగడcగ 

కరిగాంచినరీతి నన్ను గాపుము కృష్ణా.

పురుషోత్తమ లక్ష్మీపతి 

సరసిజ గర్భాదిమౌని సన్నుత చరితా 

మురభంజన సుర రంజన 

వరదుcడవగు నాకు భక్తవత్సల కృష్ణా.

క్రతువులు తీర్ధాగమములు 

వ్రతములు దానములు సేయవలెనా? లక్ష్మీ 

పతి! మిము దలcచినవారికి 

సతులిత పుణ్యములు గలుగు టరుదా కృష్ణా.

స్తంభమున వెడలి దానవ 

డింభకు రక్షించునట్టి రీతిని వెలయన్ 

అంభోజనేత్ర జలనిధి 

గంభీరుcడ నన్నుగావు కరుణను కృష్ణా.

శతకోటి భాను తేజా 

యతులిత సద్గుణగణాధ్య యంబుజనాభా 

రతినాధజనక లక్ష్మీ 

పతిహిత ననుగావు భక్త సన్నుత కృష్ణా.

మందుcడ నీ దురితాత్ముcడ 

నిందల కొడిగట్టినట్టి నీచుని నన్నును 

సందేహింపక కావుము 

నందునివరపుత్ర నిన్ను నమ్మితి కృష్ణా.            60

గజరాజ వరదే కేశవ 

త్రిజగత్కల్యాణమూర్తి దేవ మురారీ 

భుజగేంద్ర శయన మాధవ 

విజయాప్తుcడ నన్ను గావు వేగమె కృష్ణా.

గోపాల దొంగ మురహర 

పాపాలను పాఱcద్రోలు ప్రభుcడవు నీవే 

గోపాలమూర్తి దయతో 

నాపాలిట గలిగి ప్రోవు నమ్మితి కృష్ణా.

దుర్మతిని మిగుల దుష్టపు 

కర్మంబులు జేసినట్టి కష్టుcడ నన్ను న్ 

నిర్మలుని జేయవలె ని 

ష్కర్ముcడ నిను నమ్మినాను నిజముగ కృష్ణా.

దుర్వార చక్రధరకర 

శర్వాణీభర్తృవినుత జగదాధారా 

నిర్వాణనాధ మాధవ 

సర్వాత్మక నన్ను గావు సరగున కృష్ణా.

సుత్రామనుత జనార్థన 

సత్రాజిత్త నయనాధ సౌందర్యకళా 

చిత్రాపతార దేవకి 

పుత్రా ననుగావు నీకు పుణ్యము కృష్ణా.

బలమెవ్వcడు కరి బ్రోవను 

బలమెవ్వcడు పాండుసుతుల భార్యను గావన్ 

బలమెవ్వcడు సుగ్రీవుకు 

బలమెవ్వcడు నాకు నీవె బలమౌ కృష్ణా.

పరుసము సోకిన యినుమును 

పరుసగ బంగారమైన పడుపున జిహ్వాన్ 

హరి నీ నామము సోకిన 

సురపందిత నేను నటుల సులభుcడ కృష్ణా.

ఒకసారి నీదునామము 

ప్రకటముగా దలcచువారి పాపము లెల్లన్ 

వికలములై దొలcగుటకును 

సకలార్థ యజామిళుండు సాక్షియో కృష్ణా.

హరి సర్వంబున గలcడని 

గరిమను దైత్యుండు బలుక కంబములోనన్ 

యిరవొంది వెడలి చీల్చవే 

శరణను ప్రహ్లాదుcడిందు సాక్షియె కృష్ణా.

భద్రార్చిత శుభచరణ సు 

భద్రాగ్రజ సర్వలోకపాలన హరి! శ్రీ 

భద్రాద్రిప కేశవ బల 

భద్రానుజ నన్ను బ్రోవు భవహర కృష్ణా.              70

ఎటువలె కరిమొఱ వింటివి 

ఎటువలె ప్రహ్లాదు కభయమిచ్చితి కరుణన్ 

అటువలె నను రక్షింపుము 

కటకట నిను నమ్మినాcడc గావుము కృష్ణా.

తట తట లేటికి జేసెదు 

కటకట పరమాత్మ నీవు ఘంటాకర్ణున్ 

ఎటువలె నిపుణుని జేసితి 

వటువలె రక్షింపుమయ్య యచ్యుత కృష్ణా.

తురగాధ్వరంబు జేసిన 

పురుషులకును వేఱెపదవి పుట్టుటయేమో 

హరి మిము దలcచినవారికి 

నరుదా కైవల్య పదవి యచ్యుత కృష్ణా.

ఓ భవబంధ విమోచన 

ఓ భరతాగ్రజ మురారి యో రఘురామా 

ఓ భక్త కామధేనువ 

ఓ భయహర నన్నుగావు మో హరి కృష్ణా.

ఏ తండ్రి కనకకశ్యపు 

ఘాతకుcడై యతని సుతుని కతుణను గాచెనె 

బ్రీతి సురకోటి గొబడcఘ 

నా తండ్రి నిన్ను నేను నమ్మితి కృష్ణా.

ఓ పుండరీక లోచన 

యో పురుషోత్తమ ముకుంద యో గోవిందా 

యో పురసంహార మిత్రుcడ 

యో పుణ్యుcడ నన్ను బ్రోవు మోహరి కృష్ణా.

ఏ విభుcడు ఘోరరణమున 

రావణు వధియించి లంకరాజుగ నిలిపెన్ 

దీవించి యా విభీషణు 

నావిభు నే దలcతు మదిని నచ్యుత కృష్ణా.

గ్రహభయ దోషము లొందవు 

బహుపీడలు చేర వెఱుచు పాయును నఘముల్ 

ఇహపర ఫలదాయక విను 

తహ తహ లెక్కడివి నిన్ను దలcచిన కృష్ణా.

గంగ మొదలైన నదులను 

మమళముగ జేయునట్టి మజ్జనములకున్ 

సంగతి గలిగిన ఫలములు 

రంగుగ మిము దలcచు సాటిరావుర కృష్ణా.

ఆ దండకా వనంబున 

కోదండము దాల్చినట్టి కోమలమూర్తి 

నాదండc గావ రమ్మీ 

వేదండము కాచినట్టి వేలుప కృష్ణా.            80

చూపుము నీ రూపంబును 

పాపపు దుష్కృతములెల్ల పంకజనాభా 

పాపము నాకును దయతో 

శ్రీపతి నిను నమ్మునాcడ సిద్దము కృష్ణా.

నీనామము భవహరణము 

నీ నామము సర్వసౌఖనివహకరంబు 

న్నీ నామ మమృత పూర్ణము 

నీ నామము నే దలంతు నిత్యము కృష్ణా.

పరులను నడిగిన జనులకు 

కురచసుమీ యిదియటంచు గుఱుతుగ నీవు 

న్గురుచcడవై వేడితి మును 

ధర బాదత్రయము బలిని తద్దయు కృష్ణా.

పాలను వెన్నయు మ్రుచ్చిల 

రోలను మీ తల్లిగట్ట రోషముతోడన్ 

లీలావినోది వైతివి 

బాలుcడవా బ్రహ్మగన్న ప్రభుcడవు కృష్ణా.

రఘునాయక నీ నామము 

లఘుపతితో దలcచగలనె లక్ష్మీరమణా 

యఘములు బాపుడు దయతో 

రఘురాముcడవైన లోకరక్షక కృష్ణా.

అప్పా యిత్తువు దయతో 

నప్పాలను నతిరసంబు ననుభవశాలీ 

యప్పాలను గనుగొనవే 

యప్పానను బ్రోవు వేంకటప్పా కృష్ణా.

కొంచెపు వాcడని మదిలో 

నెంచకుమీ వాసుదేవ గోవిందహరీ 

యంచితముగ నీ కరుణకు 

గొంచెము నధికంబు గలదె కొంకయు కృష్ణా.

వావిరి నీ భక్తులకుం 

గావరమున నెగ్గుసేయు గర్వాంధుల మున్ 

దేవ వధించుట వింటిని 

నీవల్లను భాగ్యమయ్యె నిజముగ కృష్ణా.

అయ్యా పంచేంద్రియములు 

నుయ్యాలల నూచినట్టు లూచగ నేనున్ 

నీ యాజ్ఞ దలcపనేరను 

కుయ్యాలింపుము మహత్మ గుఱుతుగ కృష్ణా.

కంటికి రెప్పవిధంబున 

బంటుగదా యనుచు నన్ను బాయక యెపుడున్ 

జంటయు నీ వుండుట నే 

కంటకమగు పాపములను గడచితి కృష్ణా.            90

యమునికి నికcనే నెఱవను 

కమలాక్ష జగన్నివాస కామితఫలదా 

విమలమగు నీదు నామము 

నమరcగ దలcచెదను వేగ ననిశము కృష్ణా.

దండమయా విశ్వంభర 

దండమయా పుండరీక దళనేత్రహరీ 

దండమయా కరుణానిధి 

దండమయా నీకు నెపుడు దండము కృష్ణా.

నారాయణ లక్ష్మీపతి 

నారాయణ వాసుదేవ నందకుమారా 

నారాయణ నిను నమ్మితి 

నారాయణ నన్ను బ్రోవు నగధర కృష్ణా.

తిరుమణి దురిత విదూరము 

తిరుమణి సౌభాగ్యకరము త్రిజగములందున్ 

తిరుమణి పెట్టిన మనుcజుడు 

పరమణిపవిత్రుండు భాగ్యవంతుcడు కృష్ణా.

సర్వేశ్వర చక్రాయుధ 

శర్వాణివినుతనామ జగదభిరామా 

నిఎవాణనాధ మాధవ 

సర్వాత్మక నన్నుగావు సదయత కృష్ణా.

శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ 

వాలాయము నిన్ను దలcతు పందితచరణా 

ఏలుము నను నీ బంటుగ 

చాలగ నిను నమ్మినాను సరసుcడ కృష్ణా.

శ్రీధర మాధవ యచ్యుత 

భూదర పురుహుతవినుత పురుషోత్తమ ఏ 

పాదయుగళంబు నెప్పుడు 

మోదముతో నమ్మినాcడ ముద్దుల కృష్ణా.

శిరమున తర్నకిరీటము 

కరయుగమున శంఖచక్ర ఘనభూషణముల్ 

ఉరమున వజ్రపు పతకము 

సిరినాయక అమరcదాల్తువు శ్రీహరి కృష్ణా.

అందెలు పాదములందున 

సుందరముగ నుంచినావు సొంపలరంగా 

మందరధర ముని సన్నుత 

నందుని వరపుత్ర నిన్ను నమ్మితి కృష్ణా.

కందర్పకోటి సుందర 

మందరధర నామతేజ మధుసూదన యో 

సుందరవిగ్రహ మునిగణ 

వందిత మిము దలcతు భక్తవత్సల కృష్ణా.

అనుదినము కృష్ణశతకము 

వినిన పథించినను ముక్తి వేడుక గలుగున్ 

ధనధాన్యము గో గణములు 

తనయులు నభివృద్ధిపొందు తద్దయు కృష్ణా.          101