Sunday, October 8, 2017

జడ కు అందాలు- జడ కందాలు !

జడ కు అందాలు- జడ కందాలు !

(సేకరణ -నెట్ నుండి.)

.

బాపు ఉవాచ:

రెంజెళ్ళ సీతకైనా

రంజించే రాధకైన రసవత్తరమై

కొంజం చాలా బోల్డుగ

వింజామరలయ్యి వీచు వేణులె అందం!

.

రమణ ఉవాచ:

అమ్మాయిని చూసినపుడు

అమ్మో, భయమేదొ గలుగు నబ్బాయిలలో!

గమ్మున భయపడకుండా

రమ్మన్నట్టు కులుకు జడ రమణి వెనకనే!

.

బుడుగు ఉవాచ"కందాన్ని" అద్దితే...

ముందుకు నొక జడ, వెనుకను

ఉందింకో జడ, తికమకగుందే, హయ్యో!

ముందుకొ, వెనకకొ నడకెటు?

గందరగోళం, తెలియని గడబిడ జడతో!

No comments:

Post a Comment