Wednesday, August 15, 2018

ఆ ముగ్గురు భామల ముచ్చట కధ ☝️ (ముళ్ళపూడి గారి ముచ్చట్లు.) 🐦

ఆ ముగ్గురు భామల ముచ్చట కధ ☝️


(ముళ్ళపూడి గారి ముచ్చట్లు.)


🐦

మీరు నమ్మండి- ఇది నిజం – మా హైకమాండ్ కమిటి సెలక్షన్ పరీక్షల్లో "హేమమాలిని, జయలలితను" కూడా చూసాం. 

టెస్టులు తీసాం. వాళ్ళిద్దరూ సినిమాలకి పనికి రారని రూలింగ్ ఇచ్చేశాం!

👩

మొన్నటి హేమమాలిని – నిన్నటి డ్రీం గర్ల్ కాదు- సన్నగా చీపురుపుల్లలా చిటికెనవేలు లావుండేది. మాకు రేకు గ్లాసుల్లో టీ ఇచ్చింది. వాళ్ళమ్మగారు కూడా చెప్పారు- చాన్స్ ఇస్తే ఆపిల్సు, బత్తాయి రసం ఇచ్చి పుష్టిగా చేస్తా నన్నారు. ఐనా మేం ఒప్పుకోలేదు.

.

తరువాత హేమ(గారు) అనంతస్వామి అనే లాయరు గారి కాంట్రాక్ట్ ద్వారా డ్రీం గర్ల్ గా రూపు ధరించి ఎదిగి రాజకపూర్ తీసిన

‘సపనోం కీ సౌదాగర్’ చిత్రంతో గొప్ప తార అయింది. 

‘షోలే’ లో వసంతి-‘నసంతి’ లాటి వేషాలతో రెండు దశాబ్దాలు

(ధర్మేంద్ర) మహారాణిగా ఏలింది. 

ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ ఎవర్ గ్రీన్ స్టారే! తన కూతుళ్ళతో పోటీపడి నాట్యం చేయగల గొప్ప నర్తకి.

👩

అలాగే జయలలితకి స్లైయిట్ మెల్ల (అదృష్టం మెల్ల) అన్నారు సెల్వరాజు గారు. ఆమె దరిమిలా తెలుగు తమిళ చిత్రాల్లో సూపర్ స్టార్ అయింది. తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి అయింది. రాజ్జి అయింది.

👩🏼

ప్రమాదో ధీమతామపి.... ఇలాటి తప్పులు పరిశ్రమకి కొత్తకాదు.

మహానటి సావిత్రిని సినిమాలకి పనికిరాదని ఎల్.వి.ప్రసాద్ గారు అభిప్రాయపడ్డారు.

👨‍🏫

రావుగోపాలరావు వాయిస్ సినిమాకి సూటబుల్ కాదని- ఆనాటి సౌండ్ పండితులు భావించి ఆయన నటించిన పాత్రకి వేరొక గాత్రంతో డబ్బింగ్ రుబ్బించారు.

😘

నాగయ్యగారికి వయసు మళ్ళాక పి.బి.శ్రీనివాస్ తో పాటలు పాడించారు.... 

😋

20 వ శతాబ్ది వేదం- శ్రీ శ్రీ ‘మహాప్రస్థానం’ కవితను భారతి పత్రిక తిరస్కరించింది.”

.

----- *కోతి కొమ్మచ్చి – బాపు రమణీయం *

ఏ రోడ్డు చరిత్ర చూచినా, ఏమున్నది గర్వకారణం

ఏ రోడ్డు చరిత్ర చూచినా, ఏమున్నది గర్వకారణం

రహదార్ల చరిత్ర సమస్తం, దూళిధూసర పరిన్యస్తం.

రహదారి చరిత్ర సమస్తం, యాతాయత జన సంయుక్తం

రహదారి చరిత్ర సమస్తం, పథిక వాహన ప్రయాణ సిక్తం


అంటూ కొనసాగించి –


భూంకార గర్జిత దిగ్భాగం, చక్రాంగ జ్వలిత సమస్తాంగం

రహదారి చరిత్ర సమస్తం, పైజమ్మాలను పాడుచేయడం అని చెపుతారు.

Tuesday, August 14, 2018

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. 🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️🇵🇾️


-

స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾
స్వతంత్రతా భ్రాతృత్వాలు సమతా మా సదాశయాలు!
.
మాదీ స్వతంత్రదేశం లలితగీతాన్ని రచించినది స్వరపరచినది
డా. బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావుగారు. బిలహరి రాగం ఆది తాళంలో (కహరువా తాళం హిందూస్తానీలో) కూర్చారు. టంగుటూరి సూర్యకుమారి గానం చేయగా ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందింది.
పాట సాహిత్యo
పల్లవి:
మాదీ స్వతంత్ర దేశం - మాదీ స్వతంత్ర జాతి
భరతదేశమే మా దేశం - భారతీయులం మా ప్రజలం || మాదీ స్వతంత్ర దేశం ||
చరణం 1:
వింధ్య హిమవత్ శ్రీనీలాదుల సంధ్యారుణిత నవాశలు మావి
గంగా గోదావరీ సహ్యజా తుంగ తరంగిత హృదయాల్ మావి || మాదీ స్వతంత్ర దేశం||
చరణం 2:
ఆలయమ్ముల శిల్పవిలాసం ఆరామమ్ముల కళాప్రకాశం
మొగల్ సమాధుల రసదరహాసం మాకు నిత్యనూతనేతిహాసం || మాదీ స్వతంత్ర దేశం ||
చరణం 3:
అహింసా పరమో ధర్మ: సత్యం వద ధర్మం చర
ఆది ఋషుల వేదవాక్కులు మా గాంధీ గౌతముల సువాక్కులు || మాదీ స్వతంత్ర దేశం ||
చరణం 4:
స్వతంత్రతా భ్రాతృత్వాలు సమతా మా సదాశయాలు☝️☝️
🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾


Saturday, August 11, 2018

గజేంద్రుని దీనాలాపము-తత్వవిశ్లేషణ. 🚩 💥


గజేంద్రుని దీనాలాపము-తత్వవిశ్లేషణ. 🚩

💥


-ఉ

☝️

"ఎవ్వనిచే జనించు జగ; మెవ్వని లోపల నుండు లీనమై; 

యెవ్వని యందు డిందుఁ; బరమేశ్వరుఁ డెవ్వఁడు; మూలకారణం

బెవ్వఁ; డనాదిమధ్యలయుఁ డెవ్వఁడు; సర్వముఁ దానయైన వాఁ

డెవ్వఁడు; వాని నాత్మభవు నీశ్వరు నే శరణంబు వేడెదన్.!


భావము:

☝️

ఈ లోకమంతా ఎవరి వల్లనైతే పుడుతుందో; 

ఎవరిలో కలిసి ఉంటుందో; ఎవరి లోపల లయం అయిపోతుందో; ఎవరు పరమాత్ముడో; ఎవరు సృష్టికి ప్రధానకారణమై ఉన్నాడో; ఎవరైతే పుట్టడం, గిట్టడం, వాటి మధ్య అవస్థలు లేని శాశ్వతుడో; తుది, మొదలు మధ్య లేని అనంతుడో; ఎవరైతే సమస్తమైన సృష్టి తానే అయ్యి ఉంటాడో; అటువంటి స్వయంభువు, ప్రభువు ఐన భగవంతుణ్ణి నే శరణు కోరుతున్నాను.


తత్వవిశ్లేషణ...

☝️

తత్వవిచారణాక్రమంలో యీపద్యం చాలా విలువైనదీ, ముఖ్యమైనది. 

ఒక దాన్ని గురించి సమగ్రంగా తెలుసుకోవాలంటే దాన్నిఎన్నికోణాల్లోంచి, ఎన్నివిధాలుగా ప్రశ్నించి పరిశీలించాలో యీ పద్యంలో పోతనగారు చెప్పారు. 

ఆయన స్వయంగా ఒకయోగి. యోగ తత్వరహస్యాలెన్నింటినో ఆయన భాగవతంలోచొప్పించారు.

.

ప్రస్తుతంయీపద్యాన్నినాలుగుముక్కలుగావిడదీసుకోవాలి.

☝️

మొదటిది ప్రశ్నా భాగం.

రెండవది ఒక్క "వానిని" అన్న మాట మాత్రమే. 

మూడవది "ఆత్మభవునీశ్వరు".

మిగతాది నాల్గవది.

☝️

పోతనగారు ఇక్కడ మంచిగమ్మత్తు చేసారు. 

ముందర మనకి ఎలాప్రశ్నలు వేయాలో నేర్పారు.


తర్వాత ఆప్రశ్నలు వేసుకొని, వాటికి సమాధానాలు రాక 

మనం ఇబ్బందులు పడతామని గ్రహించి, "వానిని" అంటే 

ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానమైన వానిని అని, మళ్లీ వాడెక్కడ 

ఉన్నాడో తెలియక కలవరపడతామని, "ఆత్మభవుని" అంటే మనఆత్మలోనే, మనకు చాలాదగ్గరలోనే ఉన్నాడని విశదీక రించారు. చూసారా!


☝️

తత్వవిచారణాపధ్ధతిలో యీపద్యాన్ని అనుసరించినట్లయితే, పరబ్రహ్మస్వరూప జ్ఞానం కోసం ఏవిధమైన పరిశోధన జరపాలి, వాడెక్కడవున్నాడు, వాడిని పట్టుకోవాలంటే ముందర దేన్ని తెలుసుకొని దర్శించాలి, దేన్నిపట్టుకొంటే ఆపరమాత్మ దొరుకుతాడు మొదలైన విషయాలన్నీ చాలా తేలికగా తెలుస్తాయి. 

☝️

ఇదీ పోతనగారి గొప్పతనం.గజేంద్రుడి మిషతో మనకు ఇంతటి గొప్ప విషయ పరిజ్ఞానాన్ని అందించారు.


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


ఓ విభావరి ఓహో విభావరి- 🚩

ఓ విభావరి ఓహో విభావరి- 🚩

(సాలూరి సన్యాసిరాజు/రాజేశ్వరరావు)

💥

ఓ విభావరి ఓహో విభావరి


నీహార తీర నీలాంబరి ధారిణి మనో హారిణి


ఓ విభావరి ఓహో విభావరి


నీ చెంచల చేలాంచల నిభృత స్వప్నసీమలలో


ఎలా భయ ఛాయ జాల మేలా సౌఖ్య రో చీర్నీల


ఓ విభావరి ఓహో విభావరి


సంతత శాంత తరంగిణి మదభరయువ కురంగిణి


ఎలా అలస్గమనముు ఎలా నవ విలస్నముు


ఓ విభావరి ఓహో విభావరి


ధరణీ తలా చంద్రశిలా తరళ మంటపమున నిలచి


యుగములుగ పరీబ్రమింతు గమ్యుడవ్ ఎవని వలచి


ఓ విభావరి ఓహో విభావరి


https://www.youtube.com/watch?v=ioc7VsUaTO0

బొడ్డపాటి కృష్ణారావు 🚩 (సేకరణ ) 💥

బొడ్డపాటి కృష్ణారావు 🚩

(సేకరణ )

💥


స్వచ్ఛమైన భాష--'మాయాబజార్‌'లోనే ఒకే దృశ్యంలో 

'శంఖుతీర్థులు' కనిపిస్తారు. ''

శంకుతీర్థుల వారంటే- కూలంకష ప్రజ్ఞావంతులు!'' అని, 

కౌరవుల పక్షంలో ఉన్న శాస్త్రి (వంగర) శ్లాఘిస్తారు.


ఆ శంఖుతీర్థులు బొడ్డపాటి. బొడ్డపాటి కృష్ణారావు.


స్కూలు మాస్టరు ఉద్యోగం చేసేవారు బందర్లో. 

వేద పండితుడు. పురాణాలు క్షుణ్నంగా చదువుకున్నారు. 

నాటకాల్లో హాస్యపాత్రలు ధరించేవారు. 'వినాయకచవితి' (1957)లో వినాయక పాత్ర పెద్ద పాత్ర. అయితే, గజముఖం వెనక ఉన్న అసలు ముఖం ఎవరికి తెలుస్తుంది?


చెబితే తప్ప! అప్పట్లో ఆయన ''నాదేరా టైటిల్‌ రోలు'' అని గర్వంగా సరదాగా చెప్పేవారు.


సినిమాల్లో చాలా వేషాలు వేశారు. 'గుండమ్మ కథ'లోనూ ఒక్కచోట 

కనిపిస్తారు. సాయంకాలం వేళ, రోజూ ఎన్‌.టి.రామారావు గారింటికి వెళ్లి ఆయన పిల్లలకు తెలుగు పాఠాలు చెప్పేవారు.


తను తీసిన అన్ని చిత్రాల్లోనూ రామారావుగారు ఏదో వేషం వేయించేవారు. బొడ్డపాటి, చేతిలో గొడుగు పట్టుకుని నిరంతరం వేటే! 

వేషాలకి. ఆయన వెయ్యదగ్గ వేషం ఉంటే మాత్రం తప్పక ఇచ్చేవారు నిర్మాతలు. చిన్న, పెద్ద అందరికీ నమస్కారాలు పెడుతూ, చమత్కారాలు చేస్తూ కనిపించేవారు ఆయన.


ఎంత తిరిగినా, ఏ వేషం వేసినా, ఎంత ఇస్తారు గనక?

అలాగే కాలక్షేపం చేస్తూ వచ్చారు ఆ మంచి నటడు! చిన్న విశేషం: 'మాయాబజార్‌'లోనే, ఆ జాతక పరీక్ష దృశ్యంలో పక్కన ఇంకో నటుడు కూచుని ఉంటారు- తల వూపుతూ. డైలాగ్‌ ఉండదు.


ఆయన పేరు సి.వి.వి. పంతులు. 'పెళ్లి చేసి చూడు' తమిళంలో, ఎన్‌.టి.ఆర్‌. తండ్రి పాత్ర- తెలుగులో డా|| శివరామకృష్ణయ్య ధరించిన ముఖ్యపాత్ర- ధరించారు. తమిళ 'మాయాబజార్‌'లో, శంఖుతీర్థులు- ఆయనే. తమిళంలో, ఆయన పక్కన బొడ్డపాటి ఉంటారు.


కాని, మౌనంగా ఉంటారు.

Sunday, July 22, 2018

జై శ్రీరామా 🚩జై శ్రీరామా 🚩జై శ్రీరామా 🚩 పరమపావన!

జై శ్రీరామా 🚩జై శ్రీరామా 🚩జై శ్రీరామా 🚩


పరమపావన!

(పోతన విరచిత శ్రీమత్తెలుగుభాగవత తృతీయ స్కంధాంత ప్రార్థన.)

-త.


💥"పరమపావన! విశ్వభావన! బాంధవప్రకరావనా! 

శరధిశోషణ! సత్యభాషణ! సత్కృపామయ భూషణా! 

దురితతారణ! సృష్టికారణ! దుష్టలోక విదారణా! 

ధరణిపాలన! ధర్మశీలన! దైత్యమర్దన ఖేలనా!


💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥


👉👉

శ్రీరామచంద్రప్రభు!

నీవు పరమపావనుడవు. విశ్వభావనుడవు. బంధుజనావనుడవు. సముద్రజలాలను శోషింపజేసిన వాడవు. సత్యభాషణుడవు, అపారదయాగుణ భూషణుడవు. దురితాలను గట్టెక్కించే వాడవు. 

జగత్ సృష్టికి కారణభూతుడవు. దుష్టులను చీల్చి చెండాడు వాడవు. మహారాజవు. ధర్మాన్ని పాలించేవాడవు. రాక్షసులను నిర్మూలించే వాడవు. .


💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥💥