Monday, April 23, 2018

సౌందర్యాన్ని ఆరాధించడం వేరు ఆకాంక్షించడం వేరు.

శుభరాత్రి!

-

సౌందర్యాన్ని ఆరాధించడం వేరు ఆకాంక్షించడం వేరు.


సౌందర్యాన్ని గుర్తించి, దానికి శిరసువంచి నమస్కరించి,


ఆనందించగల సంస్కారం అలవరచుకుంటే తప్ప వచ్చేది కాదు.


అదే రసికత. రసికత అంటే Sensual Pleasure కాదు.


దురదృష్టవశాత్తూ దానికి ఆ అర్థం రూఢి అయిపోయింది .


సౌందర్యం మనలో ప్రేమ కలిగించడమేమిటి? అని అనుకోవచ్చు.


సౌందర్యం అన్నివేళలా మదనవికారాన్నే కలిగించనక్కరలేదు.


ఒక ఆశ్చర్యం, ఒక విభ్రమం, ఒక ప్రశాంతత,


ఒక అనిర్వచనీయమైన వాక్యసముదాయం


ఏదైనా కలిగించవచ్చు.

కేవలం ఊహే అయినప్పటికీ, బహుశా అటువంటి స్థితికి


లోనయ్యేడేమో కాళిదాసు (సినిమాలో చూపించినట్టు)


“మాణిక్య వీణాం…”


అన్న శ్లోకం చదివే సందర్భంలో

.

మాణిక్య వీణా ముఫలాలయంతీం


మదాలసాం మంజుల వాగ్విలాసాం


మహేంద్ర నీలద్యుతి కోమలాంగీం


మాతంగకన్యాం మనసా స్మరామి


చతుర్భుజే చంద్రకళావతంసే


కుచోన్నతే కుంకుమరాగశోణే


పుండ్రేక్షు పాశాంకుశ పుష్పబాణహస్తే


నమస్తే! జగదేకమాతః జగదేకమాతః ...ఆ...


మాతా...! మరకతశ్యామా! మాతంగీ మధుశాలినీ!


కుర్యాత్కటాక్షం కల్యాణీ! కదంబ వనవాసినీ...!


జయ మాతంగతనయే...!


జయ నీలోత్పలద్యుతే!


జయ సంగీతరసికే!


జయ లీలాశుకప్రియే...!


జై జననీ!


సుధాసముద్రాంత ఋద్యన్మణిద్వీప సంరూఢ బిల్వాటవీ


మధ్య కల్పద్రుమాకల్ప కాదంబ కాంతారవాసప్రియే...!


కృత్తివాసప్రియే...!


సాదరారబ్ధ సంగీతసంభావనా సంభ్రమాలోల నీప స్రగాబద్ధ


చూళీ సనాథత్రికే!


సానుమత్పుత్రికే...! 

శేఖరీభూతశీతాంశురేఖా మయూఖావళీబద్ధ


సుస్నిగ్ధ నీలాలకశ్రేణి శృంగారితే!


లోకసంభావితే...!

కామలీలా ధనుస్సన్నిభభ్రూలతా పుష్ప


సందేహ కృచ్ఛారు గోరోచనా పంకకేళీ - లలామాభిరామే...


! సురామే! రమే...!


సర్వయంత్రాత్మికే!


సర్వతంత్రాత్మికే!


సర్వమంత్రాత్మికే!


సర్వముద్రాత్మికే!


సర్వశక్త్యాత్మికే!


సర్వచక్రాత్మికే!


సర్వవర్ణాత్మికే!


సర్వరూపే!


జగన్మాతృకే!


హే జగన్మాతృకే!


పాహి మాం పాహి మాం, పాహి పాహి!


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Sunday, April 22, 2018

👉ప్రపంచం ..తెలివి ..నీతి.!

👉ప్రపంచం ..తెలివి ..నీతి.!


👉“ఈ ప్రపంచంలో తెలివైనవాడు నీతిని వదిలేస్తే కాపిటలిస్టు అవుతాడు


.వదిలెయ్యకపోతే మేధావో, టీచరూ అవుతాడు.


👉బలమైనవాడు నీతిని వదిలేస్తే రాజకీయ నాయకుడు అవుతాడు.


వదిలెయ్యకపోతే శ్రామికుడు అవుతాడు.”


👉మనుష్యులు రెండు రకాలు.

తెలివైన వాళ్ళు. 

తెలివితక్కువ వాళ్ళు.


👉మనుష్యులు రెండు రకాలు. బలమున్న వాళ్ళు. 

బలంలేని వాళ్ళు.


👉తెలివిగానీ, బలముగానీ లేనివాళ్ళు 

సామాన్యులవుతారు.


👉బలం వున్నవాడు 

నీతిని వదిలేస్తే 

పొలిటీషియన్ అవుతాడు.


👉తెలివి వున్నవాడు నీతిని వదిలేస్తే

కాపిటలిస్ట్ అవుతాడు.


👉తెలివైనవాడు నీతిని వదిలెయ్యకపోతే 

టీచరో, మేధావో అయి సంతృప్తి చెందుతాడు.


👉బలమైనవాడు నీతిని వదిలెయ్యకపోతే

శ్రామికుడై శక్తి ధారపోస్తాడు.


🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲

Saturday, April 21, 2018

👉👉ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మాత్రే నమః 👈👈


👉👉ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మాత్రే నమః 👈👈


శ్రీ లలితా సహస్రనామం అత్యంత శక్తిమంతమైనదిగా ...


మహా మహిమాన్వితమైనదిగా చెప్పబడుతోంది.


'బ్రహ్మాండపురాణం' లో ఉత్తరభాగంలో లలితా సహస్రనామావళి


విశిష్టత కనిపిస్తుంది. 

దీనిని మొదటిసారిగా హయగ్రీవ స్వామి ... అగస్త్య మహర్షికి


బోధించాడు. ఆనాటి నుంచి కూడా లలితా సహస్రనామం తనని


విశ్వసించిన వారిని ఒక రక్షణ కవచంలా కాపాడుతూ వస్తోంది.


అందువల్లనే చాలామంది నిత్యం అమ్మవారి లలితా సహస్రనామావళిని


చదువుతూ వుంటారు.చాలామంది లలితను చదవడం వలన ఒకే


విధమైన ఫలితం ఉంటుందని అనుకుంటారు. కానీ ఇందులోని ప్రతి పంక్తి


ఒక్కో దోషాన్ని నశింపజేసి ... ఒక్కో పుణ్య ఫలాన్ని అందిస్తుంది.


ఆరోగ్యం .. సంపద .. సంతానం .. ఇలా ఏది కావాలనుకుంటే అది


పొందడానికి కొన్ని నియమాలు చెప్పబడ్డాయి.


ఆ పద్ధతులను పాటిస్తూ లలిత చదవడం వలన ఆశించిన ప్రయోజనం


నెరవేరుతుంది.


లలితాదేవిని నిత్యం సహస్ర నామాలతో ఆరాధిస్తూ .. అర్చిస్తూ


వుండటం వలన ఆ తల్లి అనుక్షణం కాపాడుతూ వుంటుంది ..


కరుణిస్తూ వుంటుంది.


👉అంబా శాంభవి చంద్రమౌళిరబలాzపర్ణా ఉమా పార్వతీ


కాళీ హైమవతీ శివా త్రినయనీ కాత్యాయనీ భైరవీ


సావిత్రీ నవయౌవనా శుభకరీ సామ్రాజ్యలక్ష్మీప్రదా


చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీరాజరాజేశ్వరీ ||👈


ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీ మాత్రే నమః!!

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

👉లోకానికి శుభ సందేశం... గీతోపదేశం.👈👉లోకానికి శుభ సందేశం... గీతోపదేశం.👈


💥💥💥💥💥💥జ్యోతిర్మయం💥💥💥💥💥💥


సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నోటి నుంచి వెలువడిన భగవద్గీత


పంచమవేదంగా, భారతామృత సర్వస్వం గా వినుతికెక్కింది.


శ్రీకృష్ణస్వామి అర్జునుణ్ణి ఒక కారణంగా పెట్టుకుని లోకానికి


అంతటికీ చేసిన గీతో పదేశం మానవులందరి దైనందిన జీవితాన్ని


సంస్క రించడానికి ఉద్దేశించినది.


భగవద్గీత అంటే ఒక మత గ్రంథం కాదు. అది అభిమత గ్రంథం.


చదవా లనే జిజ్ఞాస కలవారందరికీ ఒక కరదీపిక.


అధర్మాన్ని తుంచడానికీ, ధర్మాన్ని స్థాపించడానికీ ఉద్యుక్తుడు


కావలసిన క్షణంలో అర్జునుడు కర్తవ్యతా విమూఢు డైనప్పుడు


పరమాత్ముడు బోధించినదే గీత.


🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

అగ్రహారం !


అగ్రహారం !


🌷🌷🌷🌷

అగ్రహారం అనే పదం చాలా గ్రామనామాలకు ఉత్తరపదంగా ఉంటుంది.


బ్రాహ్మణులకు వైదిక విద్యలు వ్యాప్తిచేసేందుకు, వారి విద్యాప్రదర్శనకు మెచ్చుకోలుగా రాజులు, జమీందారులు, సంపన్నులు


దానమిచ్చిన భూభాగాన్ని అగ్రహారం అంటారు.


అలాంటి గ్రామాలను అగ్రహారమని పిలుస్తారు. అగ్రహారం అనే పదం


అనుబంధంగా ఉండే గ్రామాలు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి


👉పురుష నామసూచి: అగ్రహారం అన్న పదానికి ముందున్న


పూర్వపదం పురుషనామ సూచిగా ఉండే గ్రామనామాలు ఉన్నాయి.


ఆ సందర్భంలో ఎవరి పేరున ఐతే అగ్రహరం నామం ఏర్పడిందో వారికే


ఆ అగ్రహారం దానంగా లభించిందని ప్రతీతులు ఉండడం కద్దు.


🙏ఉదాహరణలు: లింగరాజు అగ్రహారం, శంకర అగ్రహారం,


సూరన అగ్రహారం, లింగన అగ్రహారం.


👉కుటుంబ నామసూచి: అగ్రహారం అన్న పదానికి ముందున్న


పూర్వపదం కుటుంబ నామ సూచిగా ఉండే గ్రామనామాలు ఉన్నాయి.


గ్రామనామం ఏర్పడిన కుటుంబీకులు అగ్రహారాన్ని అనుభవించేందుకు


దానం లభించినవారయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ.


🙏ఉదాహరణలు: వేదంవారి అగ్రహారం, మధ్వపతివారి అగ్రహారం.


👉కులసూచి: కొన్ని అగ్రహారాలకు పూర్వపదంగా కులాల పేర్లుఉన్నాయి.

🌷ఉదాహరణలు: గొల్ల అగ్రహారం


👉గ్రామనామ సూచి: కొన్ని గ్రామనామాల్లో అగ్రహారం అనే పదానికి


పూర్వపదంగా గ్రామనామాలు ఉన్నాయి. ఊరిపేరులో పూర్వపదంగా


ఉన్న గ్రామనామం పక్కన కొత్తగా అగ్రహారం ఏర్పడడమూ, ఆ గ్రామం


దగ్గరి/యొక్క అగ్రహరం అన్నట్టుగా సూచించేందుకు ఇలాంటి పేర్లు


ఏర్పడుతూంటాయి. ఉదాహరణకు బొమ్మవరం అగ్రహారం అనే


గ్రామనామంలోని బొమ్మవరం అనే పదం పూర్వపదంగా ఉంది.


బొమ్మవరం గ్రామానికి చేరి ఉన్న ప్రదేశాన్ని జమీందారు/రాజు ఒక


పండితునికి దానం చెయ్యగా అక్కడ ఏర్పడిన అగ్రహారానికి


బొమ్మవరం అగ్రహారం అనే పేరు వచ్చిందని చెప్తారు.


🌷ఉదాహరణ: బొమ్మవరం అగ్రహారం, రామాపురం అగ్రహారం.


👉స్థలనామ సూచి: అగ్రహారానికి పూర్వపదం స్థలనామాన్ని


సూచిస్తూండేలా ఏర్పడిన గ్రామనామాలు ఉన్నాయి.


🌷ఉదాహరణ: అత్తితోట అగ్రహారం, నడిమిగడ్డ అగ్రహారం.


🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲🤲


Friday, April 20, 2018

ఒక ఇల్లాలి ఘోష.!🤲 (కరుణ శ్రీ కి క్షమాపణలతో )

ఒక ఇల్లాలి ఘోష.!🤲

(కరుణ శ్రీ కి క్షమాపణలతో )

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

ఉత్పల మాల.

"నేను కిచెన్ను సింకు కడ నిల్చి చివాలున గిన్నె తీసి చే

యానెడునంతలోన అవియన్నియు జాలి గ నోళ్ళు తెర్చి మా

మై లానము శుద్ధి చేయమని మంచిగ యన్నవి కృంగి పోతి నా

మానసమందెదో తళుకు మనది అంట్ల పురాణ కావ్యమై.!

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

.

సింక్ లో అంట్ల గిన్నెలు ,ఇంకెప్పుడు వస్తావు ?

అని జాలిగా పిలుస్తున్నాయి ,

అంతే మనకి ఇలాంటి పిలుపులే ..,

పిల్లలు ఇల్లు వదిలాక, అంట్లు ,గిన్నెలు ,తపాళాలు

ఇవే చప్పుడు చేస్తున్నాయి ...

😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫

పగలే వెన్నెలా. జగమే ఊయలా -

పగలే వెన్నెలా. జగమే ఊయలా -


🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷


.పగలే వెన్నెలా. జగమే ఊయలా - కదిలే ఊహలకే కన్నులుంటే'


సినారె గారి అద్భుత కవిత్వం.🙏🙏🙏


చిన్నప్పటి నుంచీ నా మనస్సులో ముద్రించుకు పోయిన పాట ఇది.


పూజాఫలం సినిమాలో జమున అందమైన కళ్ళతో అభినయం...

..

ఊహ తెలి సే రోజుల్లో, ఓ ఎండాకాలం వెన్నెల రాత్రి


మా అత్తయ్యకూతురు ఈ పాట పాడగా విన్నాను,


అప్పటి నుంచీ ఈ పాట ఎక్కడ విన్నా, ఆగి పూర్తగా వినాల్సిందే.


అంతగా కట్టివేసిందీ పాట నన్ను.


ఓ మిత్రుడు అన్నట్లు కొన్ని పాటలు కళ్లు మూసుకొని వినాలి.


కొన్ని చెవులు మూసుకొని వినాలి.


ఈ పాట ఖచ్చితంగా కళ్లు మూసుకునే వినాలి.


మిమ్మల్ని ఎక్కడో వెన్నెల నిండిన ప్రశాంత తీరాలకి తీసుకెళ్లి


వదులుతుంది. దేవుడు మనకిచ్చిన వరాల్లో వెన్నెల ఒకటని


నా స్వచ్చమైన అభిప్రాయం. వెన్నెలని అనుభవించని జీవితం


అమావాస్యే.


వెన్నెలకు వసంత కాలం తోడయిందనుకోండి పెసరట్టు ఉప్మా


చందమే.


'అక్టోబర్ నెలా, మార్చి నెలా - ఈ రెండు నెలలూ, సంవత్సరం


మొత్తానికి వరాల్లా అనిపిస్తాయి, 

మిగిలిన కాలమంతా ముసురు, ఎండ, ఉక్క, చలి. అయినా భరిస్తాం.


మార్చి వస్తుంది. వసంతం వస్తుంది అక్టోబర్ వస్తుంది. శరత్తు వస్తుంది.


అన్న చిరు ఆశతో తక్కిన కాలాలను స్థిమితంగా భరించగలగడమే


కదా సాధనా.' ఎంత నిజం! మార్చి నెలలో కనీసం ఒక్క నిండు


పున్నమి వెన్నెల రాత్రన్నా మీరు ఆరు బయట పడుకుని, మంచి


వెన్నెల పాటల్ని వినకపోతే మీ ఖర్మ. పిండారబోసినట్లు వెన్నెల,


చల్లటి గాలి, కమ్మని సంగీతం,


ఇంతకంటే ఏం కావాలండి బాబూ మనసుని ఆనందంతో నింపడానికి.


కొంతమంది రసిక రాజులు ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్లి -


'చల్లని వెన్నెలలో చక్కని కన్నె సమీపంలో...' అంటూ వెన్నెల రాత్రుల్లో


చల్లటి గాలిని వేడెక్కించడానికి ఇంకో మార్గం కనిపెట్టారు.


ఆయనెవరో కవి కాబట్టి సరిపోయింది గాని. నాలాంటి మర్యాదస్తుడు,


ఏకపత్నీ వ్రతుడు అలా ఊహించకూడని (పత్రికాముఖంగా ) వదిలేస్తున్నాను.


అసలా మాటకొస్తే, చాలా మంది కవుల హృదయాల్లో మరులు గోల్పేది వెన్నెలే.

.

బాల గంగాధర్ తిలక్ అయితే ఏకంగా,


'నా అక్షరాలు వెన్నెలలో ఆడుకునే అందమైన ఆడపిల్లలు' అని


కమిట్ అయిపోయాడు.


❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️