Friday, September 30, 2016

అమ్ముకుట్టీ.. అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ మనసిలాయో !

అమ్ముకుట్టీ.. అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ మనసిలాయో !

.

గుండెల్లోన గుబగుబలాడే ఊహల ఊరెను ఉవ్విళ్ళూ

పరవశమైనా మా శ్రీవారికి పగ్గాల్లేనీ పరవళ్ళూ

చుట్టూ చూస్తే అందాలూ... లొట్టలు వేస్తూ మావారూ...

చుట్టూ చూస్తే అందాలూ... లొట్టలు వేస్తూ మావారూ...

అక్కడ తమకూ ఇక్కడ మనకూ విరహంలోనా వెక్కిళ్ళు

మనసిలాయో...

అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ మనసిలాయో

కిట్టమూర్తీ కిట్టమూర్తీ తెలుసులేవోయ్

అమ్ముకుట్టీ.. అమ్ముకుట్టీ అమ్ముకుట్టీ మనసిలాయో

కిట్టమూర్తీ కిట్టమూర్తీ తెలుసులేవోయ్

కార్టూనువేరు ...జోకు వేరు.1

కార్టూనువేరు ...జోకు వేరు.1 

" మా ఆయన ఈ మధ్య బాగా మారిపోయారు తెలుసా ?" ఏడుస్తూ అంది రాధ.


" ఏమయ్యిందో చెప్పవే,నాకు తోచిన సలహా ఇస్తాను" అనునయం గా అంది అనురాధ.


" పెళ్ళి కాకముందు ప్రేమిస్తున్నానంటూ వెంటబడే రోజులలో నువ్వు లేకుండా బ్రతకలేనంటూ హుషారుగా పాత సినిమాలలో శోభన్ బాబులా సినిమా డైలాగులు చెప్పేవారు. ఈ మధ్య జీవితమే నరకం, జీవితం మూణ్ణాళ్ళ ముచ్చటే అంటూ మజ్ఞూ లా విషాదం గా పాటలు పాడుతున్నారు" ముక్కు చీదుతూ అసలు సంగతి చెప్పింది రాధ.


నీ చెంపలు ఎంతో నున్నగా వున్నాయి ....

” ప్రియా , నీ చెంపలు ఎంతో నున్నగా వున్నాయి,రోజుకు ఎన్ని సార్లు షేవింగ్ చేస్తావు?” మత్తుగా అడిగింది రజని.


“ ఒక ఇరవై సారులు చేస్తాను”


“ నీకేమైనా పిచ్చి గానీ పట్టిందా, రోజుకు ఇరవై సార్లు షేవింగా ?” ఆశ్చర్యంగా అడిగింది రజని.


“ అవును, నేను సెలూన్ లో పని చేస్తాను” అసలు సంగతి చెప్పాడు గణేశ్.


“పధ్నాలుగు, పధ్నాలుగు "

ఒక పిచ్చాసుపత్రి క్లీనిక్ ముందు నుండి వెళ్తుండగా “పదమూడు, పదమూడు “ అంటూ పెద్దగా కేకలు వినబడ్దాయి రామారావుకు.
ఆతృత ఎక్కువై ఏమిటో కనుకుందామని ఆసుపత్రి ఆవరణ లోనికి వెళ్ళాడు.
 మెయిన్ డొరు వేసి వుంది. దానికి వున్న కన్నం నుండి లోనికి చూడ్డానికి ప్రయత్నించాడు. ఇంతలో అతని కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి.
లోపల్నుంచి ఎవరో పుల్లతో అతని కళ్ళలో గట్టిగా పొడిచారు. “అమ్మా" అని బాధతో గట్టిగా అరిచి కన్నుని మూసుకోగా “పధ్నాలుగు, పధ్నాలుగు " అని
 మళ్ళీ కేకలు మొదలయ్యాయి

x

బాధాకరం....ఎందుకు ....ఎవ్వరు కారణం....మనమే కదా!

బాధాకరం....ఎందుకు ....ఎవ్వరు కారణం....మనమే కదా!

Thursday, September 29, 2016

రింజిమ్ రింజిమ్ హైదరాబాద్!

అటు చూస్తే చార్‌మినారు-

ఇటు చూస్తే జుమా మసీదు

ఆ వంక అసెంబ్లి హాలు-

ఈ వంక జూబిలి హాలు

తళతళ మెరిసే హుసేనుసాగరు

దాటితే సికింద్రబాదు

రింజిమ్ రింజిమ్ హైదరాబాద్

రిక్షావాలా జిందాబాద్

తనతో పాటు రిక్షాలో తిప్పినందుకు హీరో చలంకు మనం బాకీ.!

x

వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి…

చాలా రోజుల తర్వాత ఇవాళ అమ్మగుర్తుకొస్తోంది. 

విడివడిన కొప్పును జడ వేసుకోవాలనే తీరిక కూడా లేకుండా వొంచిన 

నడుము ఎత్తకుండా నీ కోసం నా కోసం అన్న కోసం చెల్లి కోసం 

చెమటను చిందించిన అమ్మ గుర్తుకొస్తోంది.

ఆమె పవిట పట్టుకొని తిరిగి ఎన్నాళ్లయ్యిందో! ఆమె పాడిన పాటను విని ఎన్నాళ్లయ్యిందో! ఆ జోలకు ఆదమరిచి ఒడిలో తల పెట్టుకొని నిదురించి ఎన్నాళ్లయ్యిందో.

.

వటపత్ర సాయికి వరహాల లాలి

రాజీవ నేత్రునికి రతనాల లాలి…

.

ఆపు. చాలా బాగుందిగాని ఆపు. కసువుచిమ్మే పిలగాణ్ణి. గొడ్లు కాసే కసిగాణ్ణి. మా అమ్మ ఇలా పాడదే. మీ అమ్మ ఇలా పాడి ఉంటుందా? కాస్త మామూలు మాటల్లో పాడవయ్యా తల్లీ.

.

ముద్దుల మా బాబు నిద్దరోతున్నాడు

సద్దు చేశారంటే ఉలికులికి పడతాడు

గోపాల క్రిష్ణయ్య రేపల్లెకు వెలుగు

మా చిన్ని కన్నయ్య లోకానికే వెలుగు!

మధుర భక్తి!

మధుర భక్తి!

సుమారు క్రీశ:1670; ప్రాంతంలో పుసులూరి సోమరాజనేకవి జీవిచాడు. ఆయన శ్రీకృష్ణునిపై ెఅనేక భక్తి శతకాలు రచించాడు. గోపాల శతకం, నందనందనశతకం, ఇందుశతకం, మొదలయినవి. ఇవన్నీ పూర్తిగా మధుర భక్తితో నిండినవి. నందనందన శతకంలోని యీపద్యాన్ని చిత్తగించండి.

ఉ: పుక్కిట తమ్ములమ్మడుగ బోటికి నోటికి నియ్యజూచి, వే

రొక్కతె కోపగింప కనకోత్పలమాలిక లిచ్చినట్టి మే

లిక్కడ చూప వచ్చితి భళీ! యను రాధిక నూరడించు నీ

చక్కదనంబు జూడమనసైనది, చూపుము నంద నందనా!

తమ్ములమంటే బాగా నమిలిన తాంబూలం. ప్రేమించినవ్యక్తి, లేక భార్య లేదాభర్త , తాంబూలం నములుతూఉంటే, తమ్మనాకు బెట్టమని యడగటం ప్రేమకు నిదర్శనం. అది యామెకు బెట్టకపోగా, బంగారు కలువపూదండను వేరొకతె కిస్తున్నాడట కొంటెకృష్ణుడు. మరి రాధమ్మకు కోపంరాదా? రాధకు కృష్ణునిపైగల యధికాపము, చనవు అట్టివి. అలాఆమెయలిగినవేళ ఆమెను బ్రతిమిలాడే కృష్ణయ్య అందాన్ని చూచిన వారిదే భాగ్యం! అంటాడుకవి. బాగుందికదూ?

నేను రాస్తాను కవిత... ఎవ్వరేన రాస్తే చూసి రాస్తాను... .

నేను రాస్తాను కవిత... ఎవ్వరేన రాస్తే చూసి రాస్తాను...

.

రాయరా అప్పారావు అంటో కృష్ణ శాస్త్రి గారు నలుగు పదాలు 

.

చదివే వారు నేను రాసేవాడిని...

.

మా నాన్నగారు మసున మల్లెల మాలలు ఉగెను రాసేరు... 

.

కృష్ణ శాస్త్రి గారు చెబుతోంటే ఇయన రాసేరు ... మాలలు వారం రోజులు ఉగాయిట..

అన్ని రోజులు తీసుకున్నారు దేవులపల్లి వారు.

శారద పోలంరాజు గారి విక్రమార్కుడు కధ!

శారద పోలంరాజు గారి విక్రమార్కుడు కధ!

.

ఒక రాజ్యం ఏలే రాజుకు చాలా అందమైన భార్య ఉండేది. ఆమె మోజులో పడ్డ రాజు రాచకార్యాలన్ని వదిలేస్తే మంత్రి చాకచక్యంగా నడిపిస్తూ ఉంటాడు.

అంత శ్రమ పడుతున్నా ప్రజలు మంత్రిని అపార్ధం చేసుకొని, ఈ మంత్రి రాజును మాయబుచ్చి రాజ్యమంతా తన వశపరుచుకుంటాడు." అంటూ అపనిందలు వేయడం అతని చెవిన పడి, మనసు కలత చెంది, దేశం వదిలి తీర్ధయాత్రకు బయలు దేరిపోతాడు.

ఆ విషయం విన్న రాజు కలత చెందుతాడు.

అట్లా పోయిన మంత్రి ఒక రేవు పట్టణం చేరుకొని ఒక వ్యాపారిని కలుసుకుంటాడు. ఇద్దరికి మంచి స్నేహం కలుగుతుంది. ఎన్నో విషయాలు చర్చిస్తూ కాలం గడుపుతూ ఉండగా ఒకసారి వర్తకుడు వ్యాపార నిమిత్తం నౌకలో పొరుగు దేశం వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మంత్రి కూడా అతనితో బయలుదేరి పోతూ ఉండగా నౌక తుఫానులో చిక్కుకొని మార్గము తప్పి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతూ ఒక దీవి చేరుకుంటుంది.

వారిరువురూ నౌక నుండి దిగి తిరుగుతూ ఉండగా ఒక పాత దేవాలయం కనిపిస్తుంది. నర సంచారము ఉండదు కాని అక్కడ ఒక రావి చెట్టు కింద అత్యంత సుందరమైన అమ్మాయి కనిపిస్తుంది.

అంత అందమైనది అంటే మానవ కాంత కాదు ఏ దేవకాంతో అని భయపడి తిరిగి నౌక ఎక్కి తిరుగు ప్రాయాణం చేస్తారు.

కొంత కాలానికి మంత్రికి తన ఊరు వెళ్ళిపోదామనిపించి వర్తకుడికి చెప్పి అతను ఇచ్చిన కానుకలు తీసుకొని తన ఊరు చేరుకుంటాడు. 

రాజుగారు ఆదరించి ఇంతకాలమూ తిరిగిన ఊళ్ళు వింతలు విశేషాలూ చెప్పమని అడుగుతాడు.

మంత్రి తాను చూసిన దీవి అక్కడ కనిపించిన అందమైన అమ్మాయి గురించి వివరిస్తాడు.

వెంటనే రాజుకు ఆ అమ్మాయిని చూద్దామని ఆరాటం కలుగుతుంది. మంత్రిని వెంటబెట్టుకొని ఆ దీవికి బయల్దేరుతాడు.

ఆ అందాలరాశిని చూసి ప్రేమలో పడి తనను పెళ్ళిచేసుకోమని అడుగుతాడు. ఆ అమ్మాయి ఒప్పుకుంటుంది. కాని అష్టమి గాని అమావాస్య గాని వచ్చే వరకు వేచి ఉండాలని నియమం విధిస్తుంది. 

ఆ కోవెలలో ఒక వ్రతము మొదలెట్టి పుష్కరిణిలోకి స్నానం చేయటానికి వెళ్తుంది.

అట్లా ఒక్కతిని వదలటానికి మనసు ఒప్పని రాజు ఆమెను వెన్నాడే ఉంటాడు.

అంతలో భీకరమైన శబ్దం వినిపించి అది ఏమిటో గమనించే లోగానే ఒక రాక్షసుడు ఆమెను అమాంతం నోట్లో పెట్టుకొని మింగేస్తాడు.

రాజు తేరుకొని ఆ రాక్షడి మీదకు దూకి అతని పొట్ట చీల్చేస్తాడు.

అందులొ నుండి ఆ అమ్మాయి సురక్షితంగా బయట పడుతుంది. 

ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్న రాజుతో, "రాజా నా తండ్రి ఇంద్రుడి వద్ద పండితుడు. నేనంటే ఎంతో ప్రేమ. పక్కన లేనిదే భోజనం చేసేవాదు కాదు. అట్లా ఉండగా ఒక అష్టమి నాడు గౌరీ వ్రతం ప్రారంభించిన నేను కోవెల నుండి భోజనానికి రావడం ఆలస్యమౌతుంది.

ఆకలితో నీరసించి పోతున్న మా తండ్రి కోపం పట్టలేక రాక్షసుడు నిన్ను మింగు గాక. అని శపించాడు.

ఆయన కాళ్ళ మీద ప్రాధేయపడగా కోపం తగ్గిన ఆయన, "అట్లా నిన్ను మింగిన రాక్షసుడిని చంపి నిన్ను కాపాడే వ్యక్తి తారసిల్లిన నాడు నీకు శాప విముక్తి కలుగుతుంది. అప్పటి దాకా పార్వతీదేవిని ప్రార్ధించు. ప్రతి అష్టమీ అమావాస్యనాడు రాక్షడు నిన్ను మింగుతాడు. ఆ మరురోజు నిన్ను బయటకు కక్కుతాడు" అని శాప విమోచనం కూడా సూచిస్తాడు.

"ఓ రాజా ఆ నాటి నుండి నేను ఈ దేవీ ఆలయంలో తల్లిని సేవించుకుంటూ శాపవిమోచనం చేయగలిగే వీరుడి కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాను. ఇంత కాలానికి నా పూజలు ఫలించాయి. నన్ను వివాహం చేసుకో." అంటుంది.

రాజు పరమానందంగా ఆమెను వివాహం చేసుకొని రాజ్యానికి తిరిగి వస్తాడు.

కాని నగరానికి చేరిన మరురోజే మంత్రి ఉరి పోసుకొని మరణిస్తాడు.

మిత్రులారా కథ వివరంగా చదివారు కదా! మరి ఆలస్యం దేనికి?మంత్రి మరణానికి కారణం వెతికేసేయండి. విక్రమార్కుడికి సమాధానం చెప్పడంలో సాయం చేయండి.

అసలే భార్య సౌందర్యం పట్ల అంతు లేని మోహం ఉన్న రాజు రాజ్యపాలన మర్చిపోయినాడు. అది చాలక మరొక సుందరిని పెళ్ళి చేసుకొనేందుకు నేనే కారణ భూతుడనయ్యాను.

ఇప్పుడు రాజు మరింతగా సుఖ భోగాలలో తేలియాడతాడే తప్ప రాజ్య వ్యవహారాలు చూడడు. దీనంతటికీ కారకుడను నేను గనుక ప్రజలు మళ్ళీ నా మీద మరిన్ని అపవాదులు వేస్తారు. అనవసరంగా రాజుకు నేను ఆ ద్వీపం గురించీ, అందులోని అందమైన యువతి గురించీ చెప్పి, రాజామెను వివాహమాడే పరిస్థితులు తెచ్చాను. ప్రజానింద భరింప శక్యం కానిది అనుకొని ఆత్మహత్యకు చేసుకున్నాడు.......ఇది విక్రమార్కుడి సమాధానం.

Wednesday, September 28, 2016

కంటికి రెప్ప మన పుట్టిల్లు!

శుభరాత్రి.!

.

కంటికి రెప్ప మన పుట్టిల్లు

కానిదానికి నీ రుణమే చెల్లు,నీ రుణమే చెల్లు

ఎడబాటంటే ఎదలో ముల్లు,ఎదలో ముల్లు

నీవెవ్వరవో చిరునవ్వులతొ నీరూపు నను మంత్రిచె . ప్రతి రోజు రోజు వేధించే....ప్రతి రోజు రోజు వేధించే.

నీవెవ్వరవో చిరునవ్వులతొ నీరూపు నను మంత్రిచె

.

ప్రతి రోజు రోజు వేధించే....ప్రతి రోజు రోజు వేధించే.

ఏకాంతము సాయంత్రము !

ఏకాంతము సాయంత్రము !

.

ఏకాంతము సాయంత్రము ఎద నీకై వేగేను

చిగురాకుల సడి విన్నను ఎదో సెగ రేగేను

ఏదారి ద్వారా నీరాకయో

ఆ దారి జాడే కనరాదయో

పేరాశలై నా కోర్కెలే ఈ మంచుగ కరిగేను

ఇన్నాళ్ళ ప్రేమ కన్నీరుగ

కన్నీరు మారే మున్నీరుగా

నన్నీ గతి విడనాడితే నా హృదయము పగిలేను-

x

బామ్మ గారా మజాకా!

బామ్మ గారా మజాకా!

.

ఒక చిన్న టౌన్ లో వున్న కోర్ట్ లో ,ఒక కేసు విచారణ సందర్భంగా ఒక బామ్మ గారిని సాక్షిగా పిలిచి బోనెక్కించారు. పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి , " మామ్మ గారు నేనెవరో మీకు తెలుసా ?" అని అడిగాడు దర్పంగా నల్ల కోటు సర్దుకుంటూ...

ఆవిడ వెంటనే ," అయ్యో ,తెలియక పోవడమేంటీ..?బాగా తెలుసును..పెద్దపిచ్చయ్యగరి రెండో అబ్బాయి గోవిందానివి కదూ..నీ చిన్నప్పటి నుండీ నిన్నూ . మీ కుటుంబాన్నీ ఎరుగుదును నాయనా..! నిజంచెప్పాలంటే 

,చిన్నప్పుడు నిన్ను ఎందుకూ పనికిరావు అనుకునేదాన్ని . అబధ్ధాలాడేవాడివి,

జనాన్ని మోసం చేసేవాడివి ,ఆఖరుకి నీ భార్యని కూడా మోసం చేసావ్ ..పైసాకా పనికిరాకపోయినా , గొప్పలు పోయేవాడివి .నాకు బాగా తెలుసు ను కదా !" 

అంది.

P.P. గారు హడిలి పోయి ,బిక్క చచ్చి పోయారు. ఏం మాట్లాడాలో తెలియక , డిఫెన్సు లాయరు గారిని చూపించి , " వారు తెలుసా ..? "అని అడిగాడు.

బామ్మగారు ఠక్కున , "మాబాగా తెలుసును..జేబులు కత్తిరించే వీరదాసు కొడుకు

కుమారదాసు కదా .. చిన్నప్పుడు పనీ పాటాలేకుండా వీధులెంట బలాదూర్ తిరిగేవాడు.లేని దురలవాటులేదు..తాగుబోతు, తిరుగుబోతు కూడానూ !ఇతనిది 

అందరి కంటే చెత్త ప్రాక్టీసు అని ఊరంతా చెప్పుకుంటారు. పైగా ముగ్గురు స్త్రీలతో అక్రమ సంబంధం ..అందులోఒకరు మీ ఆవిడే కదా ! నాకు తెలీకేం , బాగా

తెలుసు ..." అంది గుక్క తిప్పుకోకుండా .

డిఫెన్స్ గారికి చచ్చినంత పనైంది . 

జడ్జి గారు ఇద్దరు లాయర్లని తన దగ్గరికి పిలిచి ,రహస్యంగా , "మీ ఇద్దర్లో ఎవరైనా

తెలివి తక్కువగా , జడ్జి గారు తెలుసా అని ఆవిడని అడిగారంటే ,కోర్టు ధిక్కారం కేసు

కింద జైల్లో తోయించేస్తా ,జాగ్రత్త !!"అని బెదిరించాడు.

లాయర్లు షాక్ !! బామ్మ రాక్స్ !!

వసుచరిత్రము అనే ప్రభంధం లోనిపద్యం.!

వసుచరిత్రము అనే ప్రభంధం లోనిపద్యం.!

(విశ్లేషణ ఆచార్య.. చొప్పకట్ల సత్యనారయణగారు.)

మ. సతి యూరుద్యుతి జెందఁబూని నిజదుశ్చర్మాపనోద క్రియా

రతి పాథోలవ పూరితోదరములై రంభేభ హస్తంబులు

న్నంతఱిన్, వీడె మరుద్విభూతిఁ గదళిన్ త్వగ్దోషమాచంచలో

ద్ధతశుండాతతి బాయదయ్యె నదెపో తద్వైరమూలంబిలన్.

.

ప్రసిద్ధమైన ఈ పద్యం వసుచరిత్రము అనే ప్రభంధం లోనిది. కవి రామరాజభూషణుడు. ఈయనకు భట్టుమూర్తి అనే పేరు కూడా ఉంది. రామరాజభూషణుడు చాలా గొప్ప కవి. చూశారు గదా.

.

ఆ అందమైన అమ్మాయి పేరు గిరిక.

అమ్మాయి గారి తొడలు కరిశుండానికన్నా, రంభాస్తంభాలకన్నా అందమైనవి. తలక్రిందులుగా తపస్సు చేసినా ఆ రెండూ సతి ఊరుద్యుతిని పొందలేవు. దుశ్చర్మాన్ని పోగొట్టుకుంటే అరటి స్థంభాన్ని కొంచెం పోల్చవచ్చునేమో కానీ, ఏనుగు తొండానికి మాత్రం ఆ అవకాశమూ లేదు. అమ్మాయి ఊరువుల కాంతిని తెలిపేందుకు ఈ పోలికలు, కల్పన చేశాడు కవి.

రంభ (అరటి), ఇభహస్తములు (ఏనుగు తొండాలు), సతి ఊరుద్యుతి జెందబూని, పాథోలవ పూరిత ఉదరములై, నిజ దుశ్చర్మ అపనోద క్రియారతిని ఉన్న తరిన్, మరుద్విభూతి త్వగ్దోషము వీడె కదళిన్, ఆ చంచలోద్ధత శుండాతతి పాయదయ్యె, అదెపో తద్వైర మూలంబు, ఇలన్ —

,

ఏనుగు తొండాన్ని వర్ణిస్తూ మత్తేభ వృత్తంలో వ్రాయడం బాగున్నది.

https://www.blogger.com/blogger.g…


కూర్మావతారం........సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు!

కూర్మావతారం........సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు!

.

కూర్మావతారం ద్వారా మనిషి నేర్చు కోవలసిన ముఖ్యమైన లక్షణాలు పట్టుదల, ఓర్పు , సహనం అని సీతారామ శాస్త్రి గారు వివరించిన విధానం నిజంగా అమొఘం.. మనం ఏమైనా గొప్ప గొప్ప ఘనకార్యాలు తలపెట్టేటప్పుడు ఆ పని భారం మంధర పర్వతం లాగ చాలా బరువుగా అనిపించి ఒకొక్కసారి వొదిలెయ్యాలనిపిస్తుంది.. దానికి తోడు తనను తాడు లాగా ఉపయోగిస్తున్న వాసుకి సర్పం బుసలు కొట్టే విషపూరితమైన అసహనపు నిట్టూర్పు సెగలు పరిస్థితులను ఇంకా తీవ్రతరం చేసినా కానీ పొందవలసినదందలేదని నిరాశ నిస్పృహలతో నీరశించకుండా ఓర్పుతోను, పట్టుదలతోను నొప్పిని సహిస్తూ అడుగు ముందుకెస్తే ఓటమిని కూడా ఓడించగలిగే అవకాశం ఉంటుందని, విజయం వరించడం ఖాయమని కూర్మావతారమర్మం అంటూ ఈ క్రింద అయిదు వాక్యాలతో అద్భుతంగా తెలియజేసారు .

.

చేయదలచిన మహత్కార్యము మోయజాలని భారమైతే...

పొందగోరినదందలేని నిరాశలో అణగారి పోతే....

బుసలు కొట్టే అసహనపు నిట్టూర్పు సెగలకు నీరసించక....

ఓటమిని ఓడించగలిగిన ఓరిమే కూర్మమన్నది...

క్షీర సాగర మధన మర్మం....

జడకుండు మహిమ

పడతి . ఇలతిరిగెడు.. పూల్తురిమిన 

యది ...పొసగెడు కత్తేరా!

బడినన్ నేర్వగ రాదే

జడకుండు మహిమ తెలియదు జడులకు జగమే

జడలుండు పడతి ఇలతిరి

గెడు తేనెలలది యది పొసగెడు కత్తేరా

పాఠాంతరం

బడినన్ నేర్వగ రాదే

జడకుండు మహిమ తెలియదు జడులకు జగమే

జడలుండు పడతి ఇలతిరి

గెడు పూల్తురిమిన యది పొసగెడు కత్తేరా!

పొడుపు కధ...

పొడుపు కధ...

.

అండ పిండ బ్రహ్మాండం లో ఆంబోతు రెంకా వేస్తే....

అక్కడ తగులు ..ఇక్కడ తగులు ..ఎదుటివాడి నెత్తికి తగలు

పక్కవాడి పిర్ర తగలు..... ఎవరయినా ఈ పొడుపు కధ విప్పగలరా..?

దొంగ రాముడు సినిమా లోది..

దేవదాసు వేదాంతం!

దేవదాసు వేదాంతం!

.

మరపు రాని బాధ కన్నమధురమే లేదు

.

గతము తలచి వగచే కన్నాసౌఖ్యమే లేదు

.

అందరానిపొందుకన్నాఅందమేలేదు.. ఆనందమేలేదు.

బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః ! .

బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః !

.

లిప్యతే న స పాపేన పద్మ పత్ర మివాంభసా !

.

.

కర్మలు జరుగుచున్నప్పుడు ఇంద్రియములతో గాని, కర్మ ఫలములతో గాని 

.

తాదాత్మ్యంచెందకుండా మనసు లో తాను ఆత్మ స్వరూపుడ ను

భావము చేయు వానికి తామరాకుకునీరు అంటనట్లు పాపములు అంటవు.

.

సాధన కొరకు ఎక్కడికో పోవటం సరి కాదు. 

.

ఇక్కడేఉంటూ అన్నీ చేస్తూ, దేహం తన ప్రారబ్దం వల్ల తన ముందు కొచ్చిన 

.

కర్మలు చేస్తూ ఆయాఫలాలను అనుభవిస్తున్నదని త్రుప్తి పడుతూ,

.

ఆత్మ భావముతో ఉంటూ కర్మల పట్ల, ఫలాలపట్ల ఉదాసీనంగా ఉండాలి.

Tuesday, September 27, 2016

ఎదురుచూస్తున్నా...

నన్ను నన్నుగా ప్రేమించే "నీకోసం " ♥ ♥ ♥

-షారోన్

కొప్పుచూడు కొప్పు అందం చూడు.. నీమున్నప్పటిలాలేనా మావా.

కొప్పుచూడు కొప్పు అందం చూడు..

నీమున్నప్పటిలాలేనా మావా.

ప్రవరాఖ్యుడి దినచర్య ...అల్లసాని పెద్దన విరచిత "మనుచరిత్రము".

అల్లసాని పెద్దన విరచిత "మనుచరిత్రము".

ప్రవరాఖ్యుడి దినచర్య ఎలావుండేదంటే -

.

వరణాతరంగిణీదర వికస్వరనూత్న

కమలకషాయగంధము వహించి

ప్రత్యూష పవనాంకురములు పైకొను వేళ

వామనస్తుతిపరత్వమున లేచి

సచ్చాత్రుడగుచు నిచ్చలు నేగి యయ్యేట

నఘమర్షణస్నాన మాచరించి

సాంధ్యకృత్యము దీర్చి సావిత్రి జపియించి

సైకతస్థలి గర్మసాక్షి కెఱగి

.

ఫల సమిత్కుశ కుసుమాది బహు పదార్థ

తతియు నుదికిన మడుగు దొవతులు గొంచు

బ్రహ్మచారులు వెంటరా బ్రాహ్మణుండు

వచ్చు నింటికి బ్రజ తన్ను మెచ్చి చూడ

.

ప్రత్యూషం అంటే ప్రాతఃకాలం తూర్పుదిక్కున అరుణారుణరేఖలు రాకముందు తెలతెలవారుతున్న సమయం. ఆ ప్రశాంతవేళ చల్లని పిల్లతెమ్మెరలు (పవన + అంకురములు) మెల్లమెల్లగా వీస్తూ ఉంటాయి. అరుణాస్పదంలో పక్కనే వరణానది ప్రవహిస్తొంది. కనక ఆ తరంగిణి ఒడ్డున అప్పుడే వికసిస్తూ, ఇంకా సగం విచ్చుకునీ (దర వికస్వర) సగం విచ్చుకుంటూ ఉన్న క్రొందమ్ములు (నూత్న కమలములు). వాటి కషాయ గంధం - రవ్వంత వగరు అనిపించే సుగంధాన్ని ప్రత్యూష పవనాంకురాలు వహించి వీతెంచుతున్నాయి. అవి అలా పైకొనే వేళ ప్రవరుడు నిద్ర లేస్తాడు. విష్ణుదేవుడి స్తోత్రాలు పఠిస్తూ (వామనస్తుతి పరత్వమున) నిద్రలేస్తాడు.

.

శిష్యులతో సహా (సచ్చాత్రుడగుచు) రోజూ వెళ్ళి ఆ నదిలో (అయ్యేటన్ - ఆ యేరునందున్) అఘమర్షణ స్నానం చేస్తాడు. అఘమును - పాపాన్ని - తొలగించేది. పాప పంకిలాలను తొలగించే మంత్రాలు చదువుకుంటూ చేసే స్నానం అఘమర్షణ స్నానం, దాన్ని ఆచరించి సంధ్యాసమయంలో సూర్యుడికి చెయ్యవలసిన అర్ఘ్య తర్పణ ప్రదానాలు నిర్వహించి (సాంధ్య కృత్యమున్ తీర్చి) గాయిత్రీ మంత్రాన్ని (సావిత్రిన్ - సవితృ) జపించి, ఇసుకతిన్నెమీద నిలబడి, కర్మసాక్షి సూర్యభగవానుడికి నమస్కరించి (ఎఱగి) ఆ తరువాత తన శిష్యులతో కలిసి (బ్రహ్మచారులు వెంటరాన్) ఇంటికి వచ్చేవాడు. సమీపంలో దొరికిన ఫలాలు సమిధలు దర్భలు (కుశ) పువ్వులు (కుసుమాలు) ఇటువంటి పూజాద్రవ్యాలను సేకరించి కొందరు శిష్యులు తెస్తున్నారు. మరి కొందరు ఉతికిన మడుగు దోవతులు పట్టుకొని గురువుగారి వెంట నడుస్తున్నారు. ఇలా శిష్యపరివారం వెంటరాగా, ఆ బ్రాహ్మణుడు నడుచుకుంటూ ఇంటికి చేరుకొనేవాడు

..

.

ప్రవరుడు ఇంత నిష్టగా ఉండటం, శిష్యులకి విద్యాబోధన చెయ్యడం, క్రమశిక్షణ - ఇవన్నీ గమనించి ప్రజలు సంతోషించి ప్రవరుణ్ణి మెచ్చుకుంటూ చూసే వారట. వారి చూపులో ఆ మెప్పుదల కనిపించేది. అంటే పట్టణ పౌరులు అతడిపట్ల గౌరవంగానూ బాధ్యతాయుతంగానూ మెలిగేవారని. "ప్రజ తన్ను మెచ్చి చూడ" అని ముగించడంలో వ్యక్తి బాధ్యత - సంఘ బాధ్యతలు వాటి పరస్పర సంబంధం - అన్నీ స్ఫురణ ఉంది.

.

ఇది ఏ ఒకరోజో, అడపా తడపానో జరిగే ప్రక్రియ కాదు. నిత్యం (నిచ్చలు) క్రమం తప్పకుండా జరిగే దినచర్య.

గోంగూర పుట్టక !

గోంగూర పుట్టక !

.

ఖగపతి అమృతము తేగా 

భుగభుగమని పొంగి చుక్క భూమిని రాలన్

జిగురించిన గోంగూరకు

నెగబడని జనుండు మూఢుఁ డెద్దై బుట్టున్ !

తెలుగుతెలుసుకోండి.(4.) ద్వితీయా విభక్తి!270916.

తెలుగుతెలుసుకోండి.(4.) ద్వితీయా విభక్తి!

ని,ను,లన్, గూర్చి,గుఱించి

(క) కర్మ సూచక ప్రత్యయాలు

నామవాచకాన్ని కర్మగా ఉపయోగించేటప్పుడు ద్వితీయావిభక్తి ప్రత్యయాలు ‘ని’ లేదా ‘ను’ జోడించాలి. బహువచనంలో ‘లన్ ‘ ప్రత్యయం వచ్చి, ‘లను’ గా మారుతుంది.

ఉదా: కృష్ణుడు వెన్నను దొంగిలించెను.

పై వాక్యంలో ‘కృష్ణుడు’ అనే నామవాచకం కర్త కాబట్టి ప్రథమావిభక్తిలోనూ ‘వెన్న’ నామవాచకం కర్మ కాబట్టి ద్వితీయావిభక్తి లోనూ (‘ను’ అనే ప్రత్యయం చేర్చి) ఉపయోగించబడింది.

ఇలాగే రాతిని, వేణువును, కన్నులను,తమ్ములను మొదలయిన పదాలు ఏర్పడతాయి.

ఆంగ్ల భాషలో ఈఅర్థం కేవలం పదాల వరుస వలనే వస్తుంది. వేరే preposition అంటూ ఏమీ ఉండదు.

తెలుగులో కూడా చాలాసార్లు ఈ ప్రత్యయాలను వాడకుండానే వాక్యాలు నిర్మిస్తారు.

ఉదా: తరుణ్ పుస్తకం చదువుతున్నాడు (పుస్తకాన్ని)

నేను అన్నం తింటాను (అన్నాన్ని).

(గ) గూర్చి/గుఱించి – ఈ ప్రత్యయాలను ‘about’ అనే ఆంగ్లపదం అర్థంలో వాడతారు. వీటి రెండింటి అర్థం ఒకటే – ‘గూర్చి’ కొంచెం గ్రాంథికం; ‘గుఱించి’ వాడుకభాష.

ఉదా:

సీతను గూర్చి హనుమంతుడు అన్వేషించెను.

ఈ నాటకం గుఱించి రెండు మాటలు.

గూర్చి, గుఱించి కూడ ని/న/లన్ కలుపుకునే వస్తాయి… ని/ను/లన్ కలుపుని వచ్చే నామ వాచక పదాలకు.

ఇదీ ద్వితీయావిభక్తి పై ఈ వారం సమీక్ష.

వేమన పద్యాలు -- విమర్శ

వేమన పద్యాలు -- విమర్శ

బంగారు లేడి ఉండదని తెలియని రాముడు దేవుడెలాగయ్యాడు?

.

.

కనక మృగము భువిని కద్దులేదనకుండ

తరుణి విడిచిపోయె దాశరధియు

తెలివిలేనివాడు దేవుడెట్లాయెరా?

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

.

.

ఈ పద్యం ప్రక్షిప్తం కాదు. వేమన శతకము మీద పరిశోధన చేసిన ఆచార్య గోపి పుస్తకాలలోనూ ఉన్నది. 

ఈ పద్యం వ్రాసే సమయానికి వేమారెడ్డి పరిస్థితి ఏమిటో మనకు తెలియదు. యోగా, లేదా భోగా అనేది మనకు అనవసరం. ఆయన వ్రాసినది శ్రీరామునికి బంగారు లేడి ఉండదని తెలియకుండా భార్యని వదిలి వెళ్ళాడు అనే వ్యంగ్యారోపణ చేస్తున్నాడు. ఈయన ఏ రామాయణం చదివి ఇలా అన్నాడో తెలియదు. జానపదులు పాడుకునే రామాయాణాలలో కొంత నిందాస్తుతి ఉండటం సహజం. అయితే ఈ పద్యం నిందాస్తుతి అనుకోవడానికి వీలులేదు. నిందాస్తుతి చెయ్యటానికి కర్త ఆ దైవానికి భక్తుడై వుండాలి. వేమారెడ్డి భోగలాలసుడే కానీ, శ్రీ రామ భక్తుడు అని చరిత్రకారులు ఎక్కడా చెప్పలేదు. సంస్కృత రామాయణము చదివాడు అనడానికి ఆధారాలు ఆయన చరిత్రలో మనకి లభించడములేదు. 

ఆయనకి సంస్కృతం వచ్చు అని ఒక చరిత్రకారుడు చెప్పాడు

ఇఖ శ్రీ రామాయణం లో ఏమి ఉన్నది చూద్దాం. .

.

అరణ్యకాండ : 43వ సర్గ : 7 వ శ్లోకం .

.

.

లక్ష్మణుడు రామునితో ఇలా అంటాడు. .

.

.

మృగో హ్యేవంవిధో రత్న

విచిత్రో నాస్తి రాఘవ ।

జగత్యాం జగతీనాథ

మాయైషా హి న సంశయః ॥.

.

.

ఓ రాఘవా !! ఇలాంటి మృగం లోకంలో ఎక్కడా ఉండదు. 

సంశయం లేకుండా ఇది రాక్షస మాయయే !!

దానికి శ్రీరాముడు ఇలా అంటాడు. ( 37,38,39 శ్లోకాలు ).

.

యది వాఽయం తథా యన్మామ్

భవేద్వదసి లక్ష్మణ ।

మాయైషా రాక్షసస్యేతి

కర్తవ్యోస్య వధో మయా ॥.

.

.

ఓ లక్ష్మణా !! నువ్వు చెప్పినట్లు ఇది రాక్షస మాయ యైన ఈ మృగాన్ని నేను చంపి తీరాలి. 

ఏతేన హి నృశంసేన

మారీచేనాకృతాత్మనా ।

వనే విచరతా పూర్వమ్

హింసితా మునిపుఙ్గవాః ॥.

.

.

.

ఈ మారీచుడు అనేవాడు ఈ వనంలో తిరుగుతూ మునులను చాలా హింసించాడు. .

.

.

ఉత్థాయ బహవో యేన

మృగయాయాం జనాధిపాః ।

నిహతాః పరమేష్వాసాః

తస్మాద్వధ్యస్త్వయం మృగః ॥.

.

.

వీడు చాలామంది యోధులను కూడా చంపాడు కావున వేడిని చంపాల్సిందే !! .

.

.

తమ్ముడు లక్ష్మణుడు హెచ్కరికగా మాట్లాడిన మాటల వలన ఆ మృగం నిజమైన మృగం కాదని శ్రీరామునికి తెలుసు. ఇక్కడ మన వేమారెడ్డి గారు ఆ విషయం శ్రీరామునికి తెలియదని ఎలా పోరబద్దారో విశదం కాదు. .

.

.

బహుశా: మనకేదో నీతి చెప్పాలని శ్రీరాముని తో పోల్చి చెపితే జనులు అర్ధం చేసుకుంటారని వేమారెడ్డి చెప్పాడు అనుకుందాం అనుకుంటే, ఈ పద్యంలో నీతి కానరాదు. దైవ దూషణ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. .

.

శ్రీరాముడు తానూ భగవంతుడునని రామాయణం లో ఎక్కడా చెప్పుకోలేదు. విష్ణుమూర్తి గానే ఇష్టి పూర్తీ కాగానే దేవతలకు మాత్రమే తాను దశరధుని కుమారునిగా అవతరిస్తున్నానని చెపుతాడు. దాశరథిగానే ఆయన జీవించాడు. ,

,

,

వేమారెడ్డి గారు కేవలం భోగలాలసతోనే శ్రీరాముని ప్రజలు దైవంగా పూజించటం సహించలేక దైవ దూషణ చేశారని భావించాలి. స్వస్తి. 

రేపు పిండ ప్రదానాల పద్యం మీద వివరణ

Monday, September 26, 2016

విన్నవించుకొని ఇన్నాళ్ళ ఊసులన్నీ ! .

విన్నవించుకొని ఇన్నాళ్ళ ఊసులన్నీ !

.

నీలి మబ్బులో నిలిచిపోకలా......

నీలి మబ్బులో నిలిచిపోకలా నింగి రాగమాల

మేలి ముసుగులో మెరుపు తీగలా దాగి ఉండనేల

కొమ్మ కొమ్మ లో పూలుగ దివిలోని వర్ణాలు వాలగా

ఇలకు రమ్మని చినుకు చేమ్మని చెలిమి కోరుకొని... నిన్ను కలుసుకొని.

గుండె చాటుగా ఇన్నినాళ్ళుగా ఉన్న ఊహలన్ని

ఉన్న పాటుగా హంసలేఖలై ఎగిరి వెళ్ళిపోని.....ఈఈఈ .. నిన్ను కలుసుకొని

నిన్ను కలుసుకొనీ... విన్నవించుకొని ఇన్నాళ్ళ ఊసులన్నీ !

#గోంగూరపచ్చడి గొప్పతనం!

#గోంగూరపచ్చడి గొప్పతనం!

(గురజాడ వారికీ క్షమాపణలతో)

.

ఖగపతి అమృతము తేగా 

భుగభుగమని ఒక్కచుక్క భూమిమ్పడిఎన్

గోంగూర మొక్కయి జన్మించెను

గోంగూర తిన్న వాడు ఆంధ్రుడు అయి పుట్టున్

-- Poem plagiarised

ఇంద్రుడు స్వర్గానికి అమృతం తీసుకొనివస్తుండగా పొగలు కక్కుతున్న

అమృత కలశం నుండి ఒక చుక్క క్రింద పడింది. 

ఆ అమృతబిందువు నుండి , గోంగూర మొక్కయి అనగా గోంగూర పుట్టింది

గోంగూర తిన్న వారు.ఆంధ్రులు అయి జన్మిస్తారు .

అది కాస్తా మా గుంటూరు పరిసర ప్రాంతాలలోని తోటల్లో పండింది...

అందుకే అప్పటినుంచీ ఈ గోంగూరకి అమృతతుల్యమైన ఈ రుచి అబ్బింది 

ఇదిఅసలుకధ.

నేనుఅనవసరంగాతిట్లుతిన్నా... ఎవరోనోకాపీచేశానుఅని. 

ఆవ్రాసినవారు గురజాడనికాపీ చేసారుఅనిమరచి నన్నుమొండిఘటంఅని 

బిరుదుఇచ్చారు.. అవును మొండి ముండా వాడినే అందుకేనెగ్గుకువస్తున్నాను..

ఆయెన పేస్ బుక్లోకాపీలుకాక ఒరిగినోల్స్ఉంటాయ... మనంఏమి పుట్టుమేధావులమా!

వేమన పద్యాలు - విమర్శ!

వేమన పద్యాలు - విమర్శ!

ఇతరుల సొమ్ముకు ఆశించే లక్షణం “వెన్నదొంగ”లోనూ కనిపిస్తింది. 

.పాలకడలిపైన పవ్వళించినవాడు

గొల్ల ఇండ్ల పాలు కోరనేల?

ఎదుటివారి సొమ్ము ఎల్ల వారికి తీపి

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

.


పై పద్యం చదివితే వేమన శ్రీ కృష్ణుని ఇతరరుల సొమ్ము ఆశించేవానిగా అర్ధం చేసుకున్నట్లు కనబడుతుంది. ఆయన దైవత్వాన్నే ప్రశ్నిస్తున్నట్లు కనబడుతుంది. 

ఇది ఆయన ఆమాయకత్వమో , లేదా ఆఘాయిత్యమో తెలియదు కానీ, ఒక్కటి మాత్రం నిజం. శ్రీ కృష్ణ తత్వము ఆయన సరిగా అర్ధం చేసుకోలేదు అనే మాట మాత్రం నిజం అనిపిస్తుంది. 

‘ఏతస్యాంశకలాః పుంసః కృష్ణస్తు భగవాన్ స్వయమ్’’ ఇతరావతారాలన్ని పరమాత్ముని అంశలూ, అయితే శ్రీకృష్ణావతారం మాత్రం సంపూర్ణావతారమనీ, కృష్ణుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడేనని భాగవతం ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది.

కృష్ణం వందే జగద్గురుం అని చెప్పుకుంటాం. కృష్ణుడు ధర్మసంస్థాపన కోసం పుట్టుకను ఆహ్వానించినవాడు. కర్మయోగి, తత్త్వయోగి స్పూర్తిప్రదాత ఈయనను నవనీత చోరుడని అంటారు. వాస్తవానికి భక్తమానస చోరుడు. నందుని ఇంట్లో నవనీతముకు కొదువ ఏముంది? అదేవిధంగా కన్నయ్య కోరితే కాదు అనేటంతా కఠినాత్మురాలు కాదుకదా యశోదమ్మ మరి ఇరుగు పొరుగు ఇళ్లల్లో నవనీతం ఎందుకు దొంగలించాడు. మనసు అనే పాలను తోడు పెడ్తె ఏకాగ్రతనే పెరుగుగా మారుతుంది. దానిని మధిస్తే భక్తి అనే నవనీతం వస్తుంది. దాని సమర్పించుకోండి. అది మీవ ల్ల కాకపోతే నేను చేయిస్తాను అనే భావన అంతర్లీనంగా ఈ ఘటనలో ఇమిడి ఉంది.

‘మన్నుతిన్నావని’’ యశోదమ్మ అంటే ‘‘అమ్మా! నేనేమైనా వెర్రివాడనా?’’ అన్న ప్రశ్నలో సత్యాసత్యాలు తెలిసిన సర్వజ్ఞుడను నేను అనే సమాధానం మనకు స్ఫురిస్తుంది. ఆయన పరిపూర్ణ భగవానుడై ఉండియు పూర్ణ మానవుని రూపమున ఆదర్శముగా వ్యవహరించడమూజరిగింది. సందేహము లేదు. ఆయన సాక్షాత్తు భగవానుడే. ‘కృష్’ అంటే కర్మ నిర్మూలనం ‘ణ’ అంటే దాస్యభావం, ఆకారం ప్రాప్తి బోధకం. కర్మలన్నింటిని సమూలంగా నాశనం చేసి అనన్య దాస్య భక్తిని, ప్రాప్తింప చేయడం వలన ఆయన్ను ‘కృష్ణుడు’ అన్నారు.

ఈ అమాయక గోపబాలుడు వెన్నదొంగ అయి ఎన్నో అలౌకిక దివ్యలీలలు ప్రదర్శించాడు. భక్తాగ్రగణ్యులైన గోపికలు కృష్ణుని భౌతిక దృష్టితో దేవకీవసుదేవుల పుత్రుడిగా కాక ఆత్మదృష్టితో దర్శించి ఆరాధించారు. అఖిల దేహినా మంతరాత్మదృక్ అని భావగత పురాణం వివరించినట్లు సకల ప్రాణులలోను అంతర్యామియై ఉన్నవాడనే భావనతోనే చూశారు. వారికి జన్మాంతర బంధమున్నది. ధర్మసంరక్షణార్థం మహావిష్ణువు కృష్ణుడుగా అవతరించినప్పుడు, ఎందరో మహర్షులు, దేవతలు గోపగోపీ జనులుగాను, ఆదిశేషుడు బలరామునిగాను ఆ ఆదిదేవుని అనుసరించి జన్మించిన వారే!

ఆ బాలకృష్ణుని దివ్యలీలా చేష్టలకు పరవశించి, కలవరించి, కవులెందరో ఆ వేణుగానలోలుని గుణగణాలను గానంచేసి తరించారు. 

మరి వేమనకు శ్రీ కృష్ణతత్త్వం అర్ధమైనట్లు భావించాలా లేక ఆయన అది నిందాస్తుతి అనుకోవాలా !

రేపు " బంగారు లేడి ఉండదని తెలియని రాముడు దేవుడెలాగయ్యాడు?" అనే విమర్శ కు సమాధానం !

చినుకు రవ్వలో చినుకు రవ్వలో

చిన్నదాని సంబరాన చిలిపి నవ్వులో

పంచవన్నె చిలకలల్లె వజ్రాల తునకలల్లె

వయసు మీద వాలుతున్న వాన గువ్వలో


శ్రీ కంఠ చాపు ఖండన

పాకారి ప్రముఖ వినుత భండన విలస

త్కాకుథ్స వంశ మండన

రాకేందు యశో విశాల రామ నృపాలా !

అజరామర సూక్తి!

అజరామర సూక్తి!

శీలం శౌర్యమనాలస్యం పాండిత్యం మిత్ర సంగ్రహః

అచోరహరణీయాని పఞ్చైతాన్యక్షయొ నిధిః

శీలము, శూరత్వము.పాండిత్యము,పని చేయుటలో అలసత్వము లేకపోవుట, సన్మిత్ర సంపాదన, ఈ ఐదూ దొంగలించ బడలేనివి.

అతని పేరు ఏడుకొండలు!

అతని పేరు ఏడుకొండలు!

"అతనేంటి పేరగడితే ఏడు గుద్దులు గుద్ది ఆ కొండలవేపు చూపించి వెళ్ళిపోతున్నాడు?"

"ఓ... అతనా... అతని పేరు ఏడుకొండలు"

"శనివారం రోజున ఆయన మౌన వత్రం లేండీ! మాట్లాడడు!"

సామాన్యునికి నచ్చని వేమన పద్యాలు!

సామాన్యునికి నచ్చని వేమన పద్యాలు!

.

ఇతరుల సొమ్ముకు ఆశించే లక్షణం “వెన్నదొంగ”లోనూ కనిపిస్తింది.

పాలకడలిపైన పవ్వళించినవాడు

గొల్ల ఇండ్ల పాలు కోరనేల?

ఎదుటివారి సొమ్ము ఎల్ల వారికి తీపి

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

.

బంగారు లేడి ఉండదని తెలియని రాముడు దేవుడెలాగయ్యాడు?

కనక మృగము భువిని కద్దులేదనకుండ

తరుణి విడిచిపోయె దాశరధియు

తెలివిలేనివాడు దేవుడెట్లాయెరా?

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

.

విగ్రహారాధనను విమర్శిస్తూ

పలుగురాళ్ళు దెచ్చి పరగ గుడులు కట్టి

చెలగి శిలల సేవ జేయనేల?

శిలల సేవ జేయ ఫలమేమికలుగురా?

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

.

కులవిచక్షణలోని డొల్లతనం గురించి

మాలవానినంటి మరినీట మునిగితే

కాటికేగునపుడు కాల్చు మాల

అప్పుడంటినంటు ఇప్పుడెందేగెనో?

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

.

వేమన పద్యాలు మరికొన్ని

ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారమదియేల?

భాండశుద్ధి లేని పాకమేల?

చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజలేలరా?

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

.

అనువుగానిచోట అధికులమనరాదు

కొంచెముండుటెల్ల కొదువగాదు

కొండ అద్దమందు కొంచెమై యుండదా

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ.

.

చెప్పులోని రాయి చెవిలోని జోరీగ

కంటిలోని నలుసు కాలిముల్లు

ఇంటిలోని పోరు ఇంతింతగాదయా

విశ్వరాభిరామ వినురవేమ.

.

నిక్కమైన మంచి నీలమొక్కటి చాలు

తళుకు బెళుకు రాళ్ళు తట్టెడేల?

చాటు పద్యములందు చాలదా యొక్కటి

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

.

ఎలుక తోలు తెచ్చి యేడాది యుతికిన

నలుపు నలుపే కాని తెలుపు రాదు

కొయ్యబొమ్మ దెచ్ఛి కొట్టినా బలుకునా

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

.

పిండంబులను చేసి పితరుల తలపోసి

కాకులకు పెట్టు గాడ్దెలార!

పియ్యి తినెడు కాకి పితరుడేట్లయరా?

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

.

పుత్తడి గలవాని పుష్ట్రంబు పుండైన

వసుధలోన చాల వార్త కెక్కు

పేదవాని ఇంట పెండ్లైన నెరుగరు

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ

.

వేమన పద్యాలు లోక నీతులు. సామాజిక చైతన్యం వేమన పద్యాల లక్షణం

వేమన సృశించని అంశం లేదు. సమాజంలోని అన్ని సమస్యలు భిన్న కోణాల్లోంచి దర్శించి ఆ దర్శన వైశిష్ట్యాన్ని వేమన తన పద్యాలలో ప్రదర్శించాడు.

కుటుంబ వ్యవస్థలోని లోటు పాట్లు, మతం పేరిట జరుగుతున్న దోపిడీలు, విగ్రహారాధనను నిరసించడం, కుహనా గురువులు, దొంగ సన్యాసులు

ఒకటేమిటి కనిపించిన ప్రతి సామాజిక అస్థవ్యస్థత మీద 

వేమన కలం ఝళిపించాడు

Sunday, September 25, 2016

DrAcharya Phaneendra గారి కవిత.!

DrAcharya Phaneendra గారి కవిత.!

.
వర్షమందు తడిసి వచ్చిన నను జూచి,
ఇంటిలో నొక్కొక్క రిట్టు లనిరి -
"గొడుగు వెంటను తీసుకొనిపోవు టెరుగవా?"
అనుచు కోపమ్ముతో అన్న దిట్టె!
"వర్ష మాగు వరకు బయటనే ఒక నీడ
నాగకుంటివె?" యని అక్క దెప్పె!
"జలుబొ, జ్వరమొ గల్గ తెలియు నప్పు"డనుచు
పలురీతి నాన్న చీవాట్లు బెట్టె!
కాని, నాదు తలను కడు ప్రేమతో, కొంగు
తోడ వడిగ తుడిచి ... "పాడు వాన!
బిడ్డ డిల్లు జేరు వేళ వచ్చిన" దంచు -

x

భాస్కర శతకము - మారవి వెంకయ్య!

ఎట్టుగఁ బాటుపడ్డ నొక యించుక ప్రాప్తములేక వస్తువుల్

పట్టుపడంగనేరవు; నిబద్ధి సురావళిఁ గూడి రాక్షసుల్

గట్టు పెకల్చి పాల్కడలిఁ గవ్వముచేసి మధించి, రంతయున్

వెట్టియెగాక యే మనుభవించిరి వా రమృతంబు భాస్కరా!

(భాస్కర శతకము - మారవి వెంకయ్య

విశ్లేషణ....శ్రీ పిస్కా సత్యనారయణ గారు.)

అర్థములు: ఎట్టుగ = ఎంతగా; పాటుపడ్డ = కష్టపడినా; పట్టుపడంగనేరవు = లభించవు; నిబద్ధి = నిబద్ధతతో; సురావళి = దేవతల సమూహము; గట్టు పకల్చి = కొండను పెకలించి; పాల్కడలి = పాలసముద్రము; మధించి = చిలికి; వెట్టియె = వెట్టిచాకిరి, వృధా.

భావము: "మనుజులు ఏదైనా పొందాలంటే ప్రాప్తం ఉండాలి. అది లేనినాడు, ఎంత శ్రమపడినా అనుకున్న ప్రయోజనం సిద్ధించదు. ఎలాగంటే, క్షీరసాగరమును చిలుకుటకు దేవతలతో కలిసి, రాక్షసులు కూడా ఎంతో నిబద్ధతతో కష్టపడినారు. మందరపర్వతమును పెకలించి తెచ్చి కవ్వముగా చేశారు. సర్పశ్రేష్ఠుడైన వాసుకిని కవ్వపుత్రాడుగా ఉపయోగించారు. (చెప్పాలంటే సురలకన్నా, అసురులే ఎక్కువగా శ్రమించారు. దేవతలు వాసుకి యొక్క తోకవైపు పుట్టుకుంటే, దైత్యులు అతని పడగలవైపు పట్టుకుని, ఆ సర్పరాజు పడుతున్న ఆయాసమును, బుసబుసలను భరించినారు). ఇంతచేసినా, దానవులకు ఏమైనా ఒరిగినదా? అమృతం దొరికే ప్రాప్తం వారికి లేదుమరి!" అంటున్నాడు కవి.

నలుని హరి పూజ :

నలుని హరి పూజ :

.

(శ్రీ పిస్కా సత్యనారయణ గారి వివరణ)


క్రిందటిపద్యములో హరుని ఆరాధించిన నలచక్రవర్తి, ఈనాటి పద్యములో శ్రీహరిని అర్చిస్తున్నాడు.


నరనాథ సమర్పితమగు

విరవాదుల దండ యొప్పె వెన్నుని పాదాం

బురుహంబున, నంగుటమున

నురలిన యాకాశగంగ కుపమానంబై!


(శృంగారనైషధము - శ్రీనాథుడు)


అర్థములు: నరనాథుడు = రాజు (నలుడు); సమర్పితమగు = అర్పించిన; విరవాదుల దండ = విరజాజిపూలమాల; ఒప్పె = ప్రకాశించెను; వెన్నుడు = విష్ణువు; పాదాంబురుహంబున = పాదపద్మమున; అంగుటమున = అంగుష్ఠమున (కాలి బొటనవ్రేలున); ఉరలిన = ప్రవహించిన; ఉపమానంబై = పోలికయై.


భావము: విష్ణుపూజకు ఉపక్రమించిన నలరాజు, ఎంతో భక్తితో విరజాజులతో కూర్చబడిన పుష్పమాలను శ్రీహరి పాదపద్మములకు సమర్పించినాడు. అప్పుడు అది, ఆయన అంగుష్ఠమున ఉద్భవించి ప్రవహించిన పవిత్రమైన ఆకాశగంగ వోలె భాసించినది...... గంగాభవాని విష్ణుపాదోద్భవి కదా!

(Painting Of Vishnu.....by SriMahadev Visvanath Dhurandhar)


వేమన శతకం !

వేమన శతకం !