Wednesday, December 26, 2018

దేవీ భాగవతాంతర్గత.మణిద్వీప వర్ణన !

దేవీ భాగవతాంతర్గత.మణిద్వీప వర్ణన !

🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿

-

-బ్రహ్మలోకానికి పైనసర్వలోకం విరాజిల్లుతూ ఉంటుంది. దానినే మణిద్వీపమంటారు. అక్కడే శ్రీదేవి తేజరిల్లుతూ ఉంటుంది. సమస్తలోకాలకన్న అధికమైనది కావడం వల్లనే మణిద్వీపాన్ని సర్వలోకమని అంటారు. పరాంబికాదేవి దానిని తన సంకల్ప మాత్రంచేత సృష్టించింది. ఈ సృష్టికిపూర్వం మూల ప్రకృతీదేవి ఈ మణిద్వీపాన్ని తనకు ఆవాసస్థానంగా ఏర్పరచుకుంది. మణిద్వీపం కైలాసం కన్నా మిన్నగా, వైకుంఠంకంటే ఉత్తమంగా, గోలోకం కంటే శ్రేష్ఠంగా భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. అందుకే దానిని సర్వలోకమంటారు.


-

సుదీర్ఘమైన ఆ తీరాలలో నయనానందకరమైన రత్నవృక్ష పంక్తులు రాజిల్లుతూ ఉన్నాయి.

ఆ ప్రదేశానికి ఆవలిభాగంలో నిర్మించబడిన సప్త యోజనాల విస్తీర్ణంకల దృఢమైన లోహమయ ప్రాకారం ఉంది. నానాశస్త్రాస్త్రాలను ధరించి పోరడంలో యుద్ధ విశారదులైన రక్షకభటులు నాలుగు ద్వారాలతో ద్వారపాలకులై కాపలా కాస్తూ ఉంటారు. ప్రతి ద్వారంలోనుఊ వందలాది భటులుంటారు. అక్కడ శ్రీదేవీభక్తులు గణాలుగానివసిస్తారు. వారు సర్వదా జగదీశ్వరి దివ్య సందర్శనార్థం విచ్చేస్తూంటారు. వారు తమ దివ్య వాహనాలపై వస్తూపోతూంటారు. వారి అసంఖ్యాక విమానాదుల గంటల చప్పుళ్ళూ వారి గుర్రాల సకిలింఉలూ, వాటి డెక్కల టక టక ధ్వనులూ దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా మారుమ్రోగుతుంటాయి. అక్కడి దేవీ జనాదులు వేత్ర పాణులై 'గోల చేయకండి' అంటూ దేవ సేవకులను దండిస్తూ ఉంటారు. ఆ మహాకోలాహల మధ్యభాగంలో ఎవరు ఏ చప్పుడు చేసినా తెలియరాదు, ఒకరిమాట వేరొకరికి తెలియరాదు. అక్కడ అడుగడుక్కీ స్వచ్ఛశీతల, మధుర జల సంభరిత సరోవరాలున్నాయి. అచ్చోటనే రత్నమయ వృక్ష సంభరితమైన ఉద్యానవనాలున్నాయి.

=


చిలుకలూ, గోర్వంకలూ, పావురాలూ, రాజహంసలూ ఆదిగాగల పక్షిపక్ష సంజాత వాయువుల వల్ల అక్కడి తరుశాఖలు కంపిస్తూంటాయి. అట్టి తరు సమూహాలు విరజిమ్మే సుగంధ పవనాల వల్ల అక్కడి వనాలలో పరిమళాలు గుబాళిస్తూంటాయి. ఆ వనాలలోని హరిణీ సమూహాలు బిత్తరి గంతులతో ఇటూ అటూ పరిభ్రమిస్తూంటాయి. అచ్చోట నర్తిస్తూ కేకారవాలు చేసే మనోహర మయూరనాదాలు దశదిశలూ వ్యాపిస్తూంటాయి. అట్టి మణిద్వీపంలో మధుర నాదాలు ప్రతిధ్వనించ మధువును స్రవింపజేసే తరుసమూహాలు అలరారుతుంటాయి.

ఆ కాంస్య ప్రాకారం దాటగా లోపలివైపు తామ్రప్రాకారం ఉంది. చతురస్రాకారంగా ఉన్న అది చత్యంఉరస్రాకారంగా సప్తయోజనాల ఔన్నత్యం కలిగి అది భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. కాంస్య తామ్ర ప్రాకారాల మధ్యలో కల్ప వనాలున్నాయి. తరు వికసిత పుష్పాలు సువర్ణ పుష్ప సమంగా భాసిల్లుతూ ఉంటాయి. వాటి పత్రాలు సువర్ణ పత్రాలుగా బీజఫలాలు రత్నాలవలె, సొంపుకూరుస్తూ ఉంటాయి. ఆ తరు బహిర్గత సుగంధం దశయోజన పర్యంతం వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ కల్పవనంలో వసంతేశుడు కొలువై అహోరాత్రులు వసంత శోభలను వ్యాపింప జేస్తూంటాడు. అతడు పుష్పచ్ఛత్ర ఛాయలో పుష్ప సింహాసనంపై ఆసీనుడై ఉంటాడు. పుష్పాభరణాలను దాల్చిన అతడు పుష్ప మధువును పానంచేసి మత్తెక్కి ఉంటాడు. మధుశ్రీ మాధవశ్రీలు ఇర్వురూ అతని భార్యలు. సదా మందస్మిత వదనారవిందాలతో అలరారే భారలతోకూడి వసంతుడు పూల బంతులతో క్రీడిస్తూంటాడు. మధుధారలు ప్రవహించునట్టి ఆ కల్పక వనం అపారానందాన్ని అందజేస్తూ ఉంటుంది. అక్కడి సుగంధాలు దశయోజన పర్యంతం వ్యాపించి ఉంటాయి. సుగంధ సంభరితమైన ఆ వనాలలో గాన లాలసలైన గంధర్వ కామినీజన గాఢాలింగనాలలో గంధర్వ యువకులు సయ్యాటలాడుతూ ఉంటారు. మత్తకోయిలల కలకలరావాలతో వసంత శ్రీ శోభలతో ఆ దివ్యవనం కముకుల కామోద్రేకాన్ని వర్ధిల్లజేస్తూ ఉంటుంది.

.


అందలి ప్రతీశక్తి అగణిత బ్రహ్మాండాలనైనా నాశనం చేయగలదు. అట్టి మహాసైన్యాలను వర్ణించగలమా? అక్కడ ఉన్న రథ వాహినులకు లెక్కయేలేదు. వారందరికందరూ శ్రీదేవికై యుద్ధం చేయ సన్నద్ధులై ఉంటారు. పాపహారకాలైనా వారి నామాలివి. విద్య, హ్రీ, పుష్టి, ప్రజ్ఞ, సినీవాలి, కుహూ, రుద్ర, వీర్య, ప్రభ, నంద, పోషిణి, బుద్ధిద, శుభ, కాళరాత్రి, మహారాత్రి, భద్రకాళి, కపర్దిని, వికృతి, దండిని, ముండిని, సేందుఖండ, శిఖండిని, శుంభ, నిశుంభమథిని, మహిషాసురమరద్దిని, ఇంద్రాణి, రుద్రాణి, శంకరార్థశరీరిణి, నారి, నారాయణి, త్రిశూలిని, పాలిని, అంబిక, హ్లాదిని, మాయాదేవి వీరేక్రుద్ధులయైతే సమస్త బ్రహ్మాండాలనూ నాశనం చేయగలరు. ఎట్టి స్థితిలోనూ వీరు అపజయాన్ని అంగీకరించరు.

🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿


Sunday, December 23, 2018

అరాళ కుంతలా .🌹 (నెట్ నుండి స్వీకరణ .)

అరాళ కుంతలా .🌹

(నెట్ నుండి స్వీకరణ .)

🌺

ఒక రోజు నేను శ్రీ కృష్ణ తులాభారం సినిమా చూస్తున్నప్పుడు అందులో ఎన్ టీ రామారావు, జమున కాళ్ళు పట్టుకుంటే ఆవిడ తన్నిన సన్నివేశం లో ఘంటసాల గారు ఒక పద్యం పాడారు.


నను భవదీయ దాసుని మనంబున నెయ్యపుకిన్‌కబూని తాచిన అది నాకు మన్ననయా

చెల్వగు నీ పద పల్లవంబు మత్తనుపులకాగ్ర కంటకవితానము తాకిన నొచ్చుననుచు నేనయిద

అల్క మానవు కదా ఇకనైన అరాళ కుంతలా ...........


పద్యం అంతా బానే అర్ధం అయ్యింది కానీ .... అరాళ కుంతలా ... అంటే ఏంటో అర్ధం కాలేదు. మా పితృ పాదుల వారు పక్కనే ఉన్నారు కదా అని ఆయన్ని అడిగాను. నేను చదువుకోకుండా సినిమా చూస్తున్నానన్న కోపం లో ఆయన పక్కనే ఎప్పుడూ రెడీ గా ఉంచుకునే కమండలం లో కాసిని నీళ్ళు తీసి "నీకు ఆ పదానికి అర్ధం తెలియకుండు గాక" అని శపించారు. యధా విధి గా నేను శాపవిమోచన మార్గం అడిగాను. అప్పుడు ఆయన "ఆ పదానికి అర్ధం వేరొకరి ద్వారా నువ్వు తెలుసుకుంటావు." అని సెలవిచ్చారు.


పితృపాదుల వారి శాపం కారణం గా నా అంతట నేను దానికి అర్ధం తెలుసుకోలేకపోయాను. సరే అప్పటినుండీ చాలమంది ని అడిగి చూసాను. ఎవరూ అంత స్పష్టమైన సమాధానం చెప్పలేదు. మా పవన్ గాడ్నీ అడిగాను. వాడు "సంస్కృతం లో అరాళా అంటే అరటిపళ్ళు, కుంతలా అంటే ఎంతకిస్తావు?" అని అర్ధం అన్నాడు. ఆహా "అజ్ఞానీ సుఖీ" అని ఎందుకు అన్నారో అర్ధం అయ్యింది.


పోనీ ఎవరైనా అమ్మాయిని అడిగితే (లేదా అలా పిలిస్తే) ఎమైనా తెలుస్తుందేమొ అని మా క్లాస్ మేట్ కన్నడ సూర్య ప్రభ కుట్టింగార్ దగ్గరకి వెళ్ళి "అరాళ కుంతలా" అని పిలిచాను.


"ఒహ్ మై గాడ్!!! నువ్వు మలయాళం ఎప్పుడు నేర్చుకున్నావ్? ఐ టూ లవ్ యూ." అని సిగ్గు పడుతూ చేప్పింది. నేను అవాక్కయ్యాను.


ఇలా లాభం లేదని పేపర్లొ ప్రకటన ఇచ్చాను. "అరాళ కుంతలా ఎవరికైనా తెలుసా? (మధ్యలో "అంటే" అన్న పదం ఆ పేపర్ వాడు ప్రింట్ చెయ్యలేదు) తెలిస్తే నాకు ఫోన్ చేసిన వారికి నా అర్ధ రాజ్యం తో పాటు కన్నడ సూర్య ప్రభ కుట్టింగార్ ని ఇచ్చి వివాహం చేస్తాను" అని ప్రకటించాను.


ఒకడు ఫోన్ చేసి " సార్!!!!! నాపేరే అరాళ కుంతలా. మాది ఒరిస్సా. అర్ధ రాజ్యానికి దస్తావేజులు ఎప్పుడు ఇస్తారు? పెళ్ళి మాత్రం గ్రాండ్ గా చెయ్యాలి" అన్నాడు. ఫోన్ తీసి నేలమీద కొట్టాను.


ఈ విషయం గురించే చాల రోజులు ఆలోచించాను. పోనీ ఎవరైనా తెలుగు మాస్టారు కి తెలుస్తుందేమో అని మా ఇంటి పక్కనే ఉన్న స్కూల్ కి వెళ్ళి ఒక పిల్లని ఆపి తెలుగు మాస్టారు కోసం అడిగాను. ఆ పిల్ల "తెలుగు????? మీన్స్ వాట్?" అంది. మన భాష కి పట్టిన దౌర్భాగ్యానికి ఆ రోజు నేను అన్నం తిన లేదు. ఆ మాట విన్నందుకు ప్రాయశ్చిత్తం ఏంటని మా పితృపాదుల వారిని అడిగాను. రెండు వారాలు ఉపవాసం చేస్తూ, చెట్టు కొమ్మకి తలకిందులు గా వ్రేళ్ళాడుతూ తపస్సు చేయమన్నారు. అది నావల్ల కాక, ఆల్రెడీ అలా తపస్సు చేసిన మా నాన్న గారిని ముట్టు కుని "మమ" అన్నాను.


ఎన్ని రోజులైనా నాకు ఆ పదానికి అర్ధం తెలియ లేదు. ఒక రోజు గుళ్ళో కి వెళ్ళి అష్టోత్రం చేయించుకుంటే పూర్వ జన్మలో చేసిన పాపం ఏదైనా ఉంటే అది నశించి నాకు అర్ధం తెలుస్తుందని పక్కనే ఉన్న అయ్యప్ప గుళ్ళో కి వెళ్ళాను. పూజారి గారు వచ్చి

"నీ పేరు" అన్నారు.

-అప్పారావు -

"గోత్రం"

-అరాళ కుంతల-

పూజారి నన్ను అదోలా చూసి "అయ్యా మీ స్వగ్రామం అండమాన్ దీవులా? అన్నారు.


నా జీవితం మీద నాకే విరక్తి వచ్చింది. ఇంక నావల్ల కాక ఆ పదం గురించి మర్చి పోయాను.


ఈ మధ్య మళ్ళీ ఆ శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమా చూడటం అనుకోకుండా జరిగింది. మళ్ళీ చెద పురుగు బుర్ర తొలిచెయ్యటం మొదలు పెట్టింది. నా అవస్థ చూసి మా రూం మేట్ సీరియస్ గా "గూగుల్ ఇట్ మ్యాన్" అన్నాడు.

"వార్నీ!!!!!! ఇన్ని రోజులు గా ఈ పని చెయ్యలేదు కదా అని అనుకున్నాను. కానీ మా పితృపాదుల వారి శాపం నాకు ఆ ఆలోచన రాకుండా చేసిందని నా ప్రగాఢ విశ్వాసం. సరే అని గూగుల్ చేసా. ఒక్క పేజీ లో మూడు లింకులు వచ్చాయి. ఒక లింకు తెరవగా అందులో "అరాళ కుంతలా అంటే పొడవైన నల్లని జుట్టు కలది" అని ఉంది.


కళ్ళమంట నీళ్ళు వచ్చాయి. శాపవిమోచనం అయ్యింది. మా రూం మేట్ స్వయం గా అర్ధం చెప్పక పోయినా ఆ ఐడియా ఇచ్చింది తనే కనుక ఆ శాపం వర్క్ అవుట్ అయ్యిందనే చెప్పాలి. ఒక వేళ ఆ అర్ధం కనక తప్పు ఐతే దయాద్ర హృదయం కలిగిన మారాజులు కాని మారాణులు కాని నాకు చెప్పవలసింది గా నా

ఆర్ద్రత తో కూడిన ప్రార్ధన . (ఆర్ద్రత అంటే ఏంటి? తరవాతి చెదపురుగు)


Saturday, December 22, 2018

విస్సన్న చెప్పిన వేదం-శ్రీ ఇంద్రగంటి విశ్వపతి శాస్త్రులు !

విస్సన్న చెప్పిన వేదం-శ్రీ ఇంద్రగంటి విశ్వపతి శాస్త్రులు !

🌺


“లేచింది ..నిద్ర లేచింది మహిళా లోకం 

దద్దరిల్లింది పురుష ప్రపంచం” అనే పాట

గుండమ్మ కథ సినిమా లోనిది మన N.T.రామారావు పాడింది 

అందరూ వినే ఉంటారు. దానిలో అతడు “ఎపుడో చెప్పెను వేమన గారూ అపుడే చెప్పెను బ్రహ్మంగారూ ..ఇపుడే చెబుతా ఇనుకో బుల్లెమ్మా విస్సన్న చెప్పిన వేదం కూడా” అంటూ పాడుతాడు. 

వేమన్న ఎవరో మనందరికీ తెలుసు. 

అలాగే కాలజ్ఞానం చెప్పిన శ్రీ పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారూ తెలుసు. అయితే వీరి పేర్ల సరసన చేర్చబడిన ఆ విస్సన్నగారెవరో చాలమందికి తెలీదు. ఆయన చెప్పిన వేదం ఏమిటో కూడా తెలీదు. 

ఆయన ఎక్కడివాడో ఎప్పటి వాడో తెలుసుకుందామన్నా చెప్పేవారెవరూ లేక ఆయన కూడా ఒక మహానుభావుడై ఉంటాడ్లే అని సరిపెట్టుకుని ఊరుకుంటాము. అలా ఊరుకోనక్కర లేదు. 

ఆయనా ఒక చారిత్రిక పురుషుడే.ఆయన పూర్తి పేరు ఇంద్రగంటి విశ్వపతి శాస్త్రులు .విస్సన్న చెప్పిందే వేదం అని ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఈయన ఏ వేదం చెప్పలేదు. కాని ఏ విషయంలోనైనా వాదనలో ఆయనను ఓడించగల వాడు ఆయన కాలంలో ఉండేవాడు కాదు. ఏ శాస్త్ర విషయమైనా ఆయన నిర్ణయాన్ని కాదనగలిగే వారు లేక పోవడంతో ఆయన వాక్కే వేద వాక్కయిందన్నమాట. His was the last word in any literary dispute or argument. ఇంత ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఈయన గురించిన విశేషాలు తెలుసుకుందాం.


శ్రీ ఇంద్రగంటి విశ్వపతి శాస్త్రులు గారిది అప్పటి గోదావరి జిల్లా. ఈయన శ్రీ బులుసు అచ్చయ్య గారి శిష్యుడట. శ్రీ బులుసు అచ్చయ్యగారు దేశమంతా ప్రఖ్యాతి గాంచిన మహా పండితుడు. (ఈయన నప్రతిగృహీత్వం గురించి ఇంతకు ముందు నా పోస్టులో చెప్పి ఉన్నాను) అటువంటి వారి శిష్యుడైన విశ్వపతి శాస్త్రులుగారు కూడా మహా పండితుడు కావడమే కాకుండా వాదనలో మహా దిట్ట. అందువల్ల ఏ సంవాదంలోనైనా ఆయన మాటే చివరికి చెల్లుబాటై విస్సన్న చెప్పినదే వేదం అనే ఖ్యాతి ఆయనకు తెచ్చి పెట్టింది. ఈయనకు సంబంధించిన ముచ్చట ఒకటి చెబుతాను వినండి:


రొట్టెకు రేవేమిటి?


ఒకసారి యానాం లో మన్యం వారి దివాణంలో జరిగిన సభలో ఇతర పండితులందరికీ వ్యతిరేకంగా ఈయన చేసిన సిధ్ధాంతం ఏమిటంటే బ్రాహ్మలు కోమట్ల ( అలాగే శిష్టు కరణాల) ఇళ్ళల్లో జరిగే ఆబ్దికాలలో నేతితో కాని నూనెతో కాని వండిన అరిసెలు గారెలు వంటివి నిరాక్షేపణీయంగా భోజనం చేయవచ్చునని. దీనికి ఆయన చూపించిన ప్రమాణం-


“శ్లో. ఘృత పక్వం తైల పక్వం, పక్వం కేవల వహ్నినా,

శూద్రాదపి సమశ్నీయా దేవమాహ పితామహః”

వెంటనే ఆ రోజుల్లో విస్సన్నగారు చెప్పినది అందరు బ్రాహ్మలూ అమలు చేసేరో లేదో మనకు తెలియదు గాని, కాల క్రమేణా వారి ఆచారంలో సడలింపు తెచ్చుకున్నట్లే కనిపిస్తోంది. దీనికి సాక్ష్యం “రొట్టెకు రేవేమిటి?”అనే సామెతే.( ఈసామెత శ్రీ చెళ్ళపిళ్ళ వెంకట శాస్త్రిగారు తమ కథలూ గాథలూలో రెండు మూడు చోట్ల వాడేరు. ఏదో చెబుతూ విషయాంతరంలోకి వెళ్లి పోయి తిరిగి అసలు విషయానికి వచ్చే సందర్భంలో వాడేరిది.) ఈ సామెత మొదట్లో నా కర్థం కాలేదు కాని తర్వాత తర్వాత తెలిసింది. ఆ రోజుల్లో గోదావరిలో రోజుల తరబడి పడవలలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు పడవ వాడు వంట చేసుకోవడానికి అనువుగా ఏదో తీరం చేర్చేవాడు. అక్కడ ఒడ్డు మీద వంటలూ భోజనాలూ కానిచ్చి తిరిగి ప్రయాణం కొనసాగించే వారన్న మాట. అలా ఏదో ఒక రేవు చేరితే కాని బ్రాహ్మలకు, వారు అంటు పాటిస్తారు కనుక, ఏదీ తినడానికి అవకాశం ఉండేది కాదన్నమాట. 

అయితే విస్సన్నగారు చెప్పిన దాని ప్రకారం నిప్పు మీద కాల్చినవాటికీ, నూనెలోనూ, నేతిలోనూ వేగిన వాటికీ, ఈ అంటు ప్రసక్తి ఉండదన్నమాట. అందు చేత ఎక్కడైనా తినవచ్చునని తీర్మానం. అందువలన పడవ ప్రయాణంలో రేవు రాక పోయినా దారి మధ్యలో రొట్టె వంటి పదార్థాలు భుజించవచ్చునన్నమాట. అందుకే పుట్టింది


ఈ రొట్టెకు రేవేమిటి? అనే సామెత.


తన మాటను వేద వాక్కుగా జనం స్వీకరించారంటే విస్సన్నగారు 

(శ్రీ ఇంద్రగంటి విశ్వపతి శాస్త్రులు గారు) ధన్యజీవియే కదా?

Thursday, December 20, 2018

వంట చేసే మహిళలకు చిట్కాలు..

శుభరాత్రి.🌹

🌺


వంట చేసే మహిళలకు చిట్కాలు..


వంట గది..మహిళలు ఎక్కువ సమయం ఇక్కడనే కేటాయిస్తుంటారు. ఉదయం..మధ్యాహ్నం..రాత్రి సమయాల్లో ఇంటి వారికి కావాల్సిన వంటకాలు మహిళలు చేస్తుంటారు. వంట చేసే సమయాల్లో కొన్ని సమస్యలను ఎదుర్కొంటుంటారు. వంట గది శుభ్రంగా ఉంచుకోవడానికి పలు ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. వంటగది..వంటల్లో నెలకొనే సమస్యల పరిష్కారానికి కొన్ని చిట్కాలు...


వంటగదిలో బొద్దింకలు..చీమలు ఎక్కువగా తిరుగుతూ ఇబ్బందులు పెడుతుంటాయి. బిర్యానీ ఆకును పొడి చేసి బొద్దింకలు తిరిగే చోట చల్లి చూడండి.

ఒక దోసకాయను ముక్కలుగా తిరిగి చీమలు తిరిగే చోట పెట్టి చూడండి.

వంట చేసే సమయాల్లో చేతులు మరకలవుతుంటాయి. మరకలు కాకుండా ఉండాలంటే ఆలుగడ్డ ముక్కలతో రుద్దాలి.

చెక్కతో చేసిన వంట సామాగ్రీ వాసన వస్తుంటాయి. ఇలా రాకుండా ఉండాలంటే వెనిగర్ కలిపిన నీటిలో వాటిని ఉంచాలి.

చపాతిలు మృదువుగా రావాలంటే పిండి కలిపే సమయంలో ఉడికిన బంగాళ దుంప కలపండి.

చపాతి పిండిలో పాలు లేదా గోరువెచ్చని నీళ్లు కలిపి ఓ అరగంట..గంట పాటు నాననబెడితే చపాతీలు మృదువుగా వస్తాయి.

కూరల్లో మసాలా ఎక్కువైతే రెండు లేదా మూడు టమాటాలను ఉడికించి అందులో కలపండి. మసాలా ఘాటు తగ్గి మంచి రుచిగా వుంటుంది.

పచ్చి బటానీలు రంగు మారకుండా ఉండాలంటే వాటిని ఉడికించే సమయంలో చిటికెడు పంచదార వేయాలి.

కూరలో ఉప్పు ఎక్కువయిందనుకోండి అందులో కొద్దిగా బియ్యం పిండి కలపాలి.

దోశల పిండి బాగా పులిస్తే అందులో రెండు చెంచాల గోధుమ పిండి కలిపి వేసుకుంటే దోశలు రుచిగా వస్తాయి.

రాగి సామాగ్రి మీద నిమ్మరసం చల్లి ఉప్పుతో రుద్దితే కొత్త వాటిలా మెరిసిపోతాయి.

పెనం నల్లగా తయ్యరైతే దానిమీద సబ్బునీళ్ళు పోసి సన్నటి సెగ మీద ఉంచి చల్లారాక రుద్దితే శుభ్రపడుతుంది.

పచ్చి మిర్చికి గాట్లు పెడితే నూనెలో వేయించేటప్పుడు పేలకుండా ఉంటాయి.


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

Wednesday, December 19, 2018

🌹మధుర వాణి -సుమతీ శతకం పద్యం 🌹

🌹మధుర వాణి -సుమతీ శతకం పద్యం 🌹

🏵️

నమస్కారం..! 

ఈ రోజుటి సుమతీ పద్యం ఇదే..!

-

కొఱగాని కొడుకుపుట్టిన

కొఱగామియె కాదు తండ్రి గుణములు చెరచున్

చెఱకు తుద వెన్ను పుట్టిన

చెఱకున తీపెల్ల చెరచు సిద్ధము సుమతీ!


సుమతీ శతకాన్ని రాసిన బద్దెన తన శతకంలో అనేక విషయాలను అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో తెలియచేశాడు. ఈ పద్యంలో అప్రయోజకుడయిన కుమారుడి గురించి వివరించాడు.

భావం: ప్రయోజకుడు కాని కొడుకు పుడితే, అతడు ప్రయోజకుడు కాకపోవటమే కాకుండా, తండ్రిలో ఉన్న సుగుణాలకు చెడ్డపేరు తీసుకువస్తాడు. చెరకుగడ చివర కంకి మొలిస్తే, మొలిచిన చోట తీపి ఉండదు. అక్కడ లేకపోవటమే కాక, గడలో ఉన్న తీపినంతటినీ కూడా ఈ కంకి చెడగొడుతుంది. ఇది ప్రపంచమంతటా ఉన్న సత్యం.


కొఱగాని కొడుకు అంటే ఏపనీ చేతకానివాడు, నేర్చుకోని వాడు, ఏ పనీ చేయనివాడు అని అర్థం. ఇలాంటివారినే అప్రయోజకులు అని కూడా అంటారు. కొందరు పిల్లలు ఏ పనీ చేయకుండా, బద్దకంగా, సోమరిగా ఉంటారు. అంతేకాక పనికిమాలిన పనులు అంటే చేయకూడని పనులు చేస్తూ, తండ్రి పేరు చెడగొడతారు. అందరిచేత చివాట్లు తింటారు. అటువంటి కుమారుడిని చెరకులో పుట్టిన వెన్నుతో పోల్చి చెప్పాడు బద్దెన. ప్రపంచంలో ఉండే నిజాలు తెలిస్తేనే కాని ఇటువంటి వాటితో పోలిక చెప్పలేరు.


మీరేమంటారు మరి???


ప్రేమతో...


మధుర వాణి

Monday, December 17, 2018

🙏శ్రీ గురజాడ అప్పరావు గారు🙏


🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (19)🌹


🙏శ్రీ గురజాడ అప్పరావు గారు🙏


👉దేశమును ప్రేమించుమన్నా

మంచి అన్నది పెంచుమన్నా

వొట్టి మాటలు కట్టిపెట్టవోయ్

గట్టిమేల్‌ తలపెట్టవోయ్‌

పాడి పంటలు పొంగిపొరలే దారిలో


నువ్వు పాటు పడవోయ్


తిండి కలిగితే కండకలదోయ్


కండకలవాడేను మనిషోయ్


“పొగ త్రాగని వాడు దున్నపోతై పుట్టును…”

ఈ మాటలన్న గిరీశం అంటే తెలియని వాళ్ళు బహుశా

తెలుగునాట ఉండరేమో… అలంటి అద్భుత పాత్రని సృష్టించిన గురజాడ గారి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే.


ప్రముఖ రచయిత. గురజాడ అప్పారావు తన రచనల ద్వారా సాంఘిక పరివర్తనకు ప్రయత్నించిన మహాకవి, తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేసిన గొప్ప సాహితీకారులలో ఒకరు, హేతువాది. 19 వ శతాబ్దంలోను, 20 వ శతాబ్ది మొదటి దశకంలోనూ ఆయన చేసిన రచనలు ఈనాటికీ ప్రజల మన్ననలను పొందుతున్నాయి. గానూ భావించే ఆ రోజుల్లో ఆయన ప్రజలందరికీ అర్ధమయ్యే జీవ భాషలో రచనలు చేసారు. వీరి కన్యాశుల్కము నాటకానికి సాహితీ లోకంలో ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది. ఈ నాటకంలో ఆయన సృష్టించిన గిరీశం, మధురవాణి, రామప్ప పంతులు మొదలైన పాత్రలు ప్రఖ్యాతి పొందాయి. అభ్యుదయ కవితా పితామహుడు అని బిరుదు పొందిన అప్పారావు, తెలుగు సాహిత్యంలో వాడుక భాష ఒరవడికి కృషి చేసిన వారిలో ముఖ్యుడు. ఆయనకు కవి శేఖర అనే బిరుదు కూడా ఉంది.


పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా అనే సుప్రసిద్ధ గేయం ఆయన రచనల్లో మరొకటి. దీని ఇతివృత్తం కూడా కన్యాశుల్కము దురాచారమే. కరుణ రసాత్మకమైన ఈ గేయ కావ్యంలోని చివరి పద్యం ఇది:


కన్నుల కాంతులు కలువల చేరెను

మేలిమి జేరెను మేని పసల్‌

హంసల జేరెను నడకల బెడగులు

దుర్గను జేరెను పూర్ణమ్మ

పుత్తడి బొమ్మా పూర్ణమ్మా


గురజాడ అప్పారావు విశాఖ జిల్లా, రాయవరం (ఎలమంచిలి) లో, మేనమామ ఇంట్లో 1862 సెప్టెంబరు 21 న, వెంకట రామదాసు, కౌసల్యమ్మ దంపతులకు జన్మించారు.

తన పదవ ఏట వరకు అప్పారావు చీపురుపల్లిలో చదువుకున్నారు. తర్వాత, వారి తండ్రి కాలం చెయ్యటంతో, విజయనగరానికి వచ్చారు. ఇక్కడ చాల పేదరికంలో వారాలు చేసుకుంటూ చదువు కొనసాగించారు. ఈ సమయంలో అప్పటి ఎమ్. ఆర్. కాలేజి ప్రిన్సిపాల్ సి. చంద్రశేఖర శాస్త్రి ఈయనను చేరదీసి ఉండడానికి చోటిచ్చారు. 1882 లో మెట్రిక్యులేషను పూర్తిచేసి, తర్వాత 1884 లో ఎఫ్. ఎ చేసారు. ఇదే సంవత్సరంలో ఏం. ఆర్. హై స్కూలులో టీచరుగా చేరారు

1897లో మహారాజా ఆనంద గజపతి చిన్న వ్యాధితో కాలం చేసినప్పుడు, రీవా మహారాణి, అప్పల కొండమాంబ గారికి వ్యక్తిగత కార్యదర్శిగా అప్పారావు నియమితు డయ్యారు. 1884లో మహారాజా కాలేజి వారి పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా చేరారు. 1886లో డిప్యూటీ కలెక్టరు ఆఫీసులో హెడ్‌ క్లర్కు పదవినీ, 1887లో కళాశాలలో అధ్యాపక పదవినీ నిర్వహించారు. 1886లో రాజా వారి ఆస్థానంలో చేరారు. 1911లో మద్రాసు యూనివర్సిటీ బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ స్టడీస్‌లో సభ్యత్వం లభించింది.

1913 లో అప్పారావు పదవీ విరమణ చేసారు. అప్పటినుండి అనారోగ్యంతో బాధపడేవారు. ఇదే సమయంలో మద్రాస్ విశ్వవిద్యాలయం వారు "ఫెలో"తో గౌరవించారు. చివరికి, 53 సంవత్సరాల వయసులో 1915 నవంబర్ 30 న గురజాడ అప్పారావు మరణించారు.


🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹


🙏శ్రీదాశరథి గారు🙏

🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (20)🌹


🙏శ్రీదాశరథి గారు🙏


👉 

ఎవరు కాకతి! ఎవరు రుద్రమ!

ఎవరు రాయలు! ఎవరు సింగన!

అంతా నేనే! అన్నీ నేనే!

అలుగు నేనే! పులుగు నేనే!

వెలుగు నేనే! తెలుగు నేనే!


దాశరథి కృష్ణమాచార్య


జననం జూలై 22, 1925

వరంగల్ జిల్లా చిన్నగూడూరు

మరణం నవంబర్ 5, 1987

ఇతర పేర్లు దాశరథి

ప్రసిద్ధి కవి, రచయిత

తండ్రి దాశరథి వెంకటా చార్య

తెలంగాణ ప్రజల కన్నీళ్లను 'అగ్నిధార'గా మలిచి నిజాం పాలన మీదికి ఎక్కుపెట్టిన మహాకవి దాశరథి కృష్ణమాచార్య 

దాశరథి గా ఆయన సుప్రసిద్ధుడు. పద్యాన్ని పదునైన ఆయుధంగా చేసుకొని తెలంగాణ విముక్తి కోసం ఉద్యమించిన దాశరథి ప్రాతఃస్మరణీయుడు. నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ అని గర్వంగా ప్రకటించి ఇప్పటి ఉద్యమానికీ ప్రేరణనందిస్తున్న కవి దాశరథి.


ఉపాధ్యాయుడిగా, పంచాయితీ ఇన్స్పెక్టరుగా, ఆకాశవాణి ప్రయోక్తగా ఉద్యోగాలు చేసాడు. సాహిత్యంలో దాశరథి అనేక ప్రక్రియల్లో కృషి చేసాడు. కథలు, నాటికలు, సినిమా పాటలు, కవితలు రాసాడు.


నిజాం పాలనలో రకరకాల హింసలనుభవిస్తున్న తెలంగాణాను చూసి చలించిపోయాడు. పీడిత ప్రజల గొంతుగా మారి నినదించాడు.


“ రైతుదే తెలంగాణము రైతుదే.

ముసలి నక్కకు రాచరికంబు దక్కునే అని గర్జించాడు.


దగాకోరు బటాచోరు రజాకారు పోషకుడవు,

దిగిపొమ్మని జగత్తంత నగారాలు కొడుతున్నది,


దిగిపోవోయ్, తెగిపోవోయ్


ఆంధ్రమహాసభలో చైతన్యవంతమైన పాత్ర నిర్వహించి నిజాం ప్రభుత్వం చేత జైలు శిక్ష అనుభవించాడు. నిజామాబాదు లోని ఇందూరు కోటలో ఆయన్ని మరో 150 మందితో ఖైదు చేసి ఉంచింది, నిజాము ప్రభుత్వం. ఆయనతోపాటు ఖైదులో వట్టికోట ఆళ్వారుస్వామి కూడా ఉన్నాడు. పళ్ళు తోముకోవడానికిచ్చే బొగ్గుతో జైలు గోడల మీద పద్యాలు రాసి దెబ్బలు తిన్నాడు. మంచి ఉపన్యాసకుడు. భావప్రేరిత ప్రసంగాలతో ఊరూరా సాంస్కృతిక చైతన్యం రగిలించాడు. ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు నిర్మాతల్లో ఒకడు. 1953లో తెలంగాణ రచయితల సంఘాన్ని స్థాపించి అధ్యక్షుడుగా జిల్లాల్లో సాహితీ చైతన్యాన్ని నిర్మించాడు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆస్థానకవిగా 1977 ఆగష్టు 15 నుండి 1983 వరకు పనిచేసాడు. రాష్ట్ర, కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ బహుమతులు గెల్చుకున్నాడు. అనేక సినిమాలకు గీతాలు రచించి అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్నాడు. మీర్జాగాలిబ్ ఉర్దూ గజళ్ళను తెలుగులోకి గాలిబ్ గీతాలు పేర అనువదించాడు. తల్లి మీద, తల్లి తెలంగాణ మీద ఆయన రచించిన పద్యాలు ఇప్పటికీ ఎందరికో ఉత్తేజాన్ని కలిగిస్తున్నాయి.


నిరంకుశ నిజాము పాలన గురించి..

ఓ నిజాము పిశాచమా, కానరాడు

నిన్ను బోలిన రాజు మాకెన్నడేని

తీగలను తెంపి అగ్నిలో దింపినావు

నా తెలంగాణ కోటి రతనాల వీణ


ఎముకల్ మసిచేసి పొలాలు దున్ని

భోషాణములన్ నవాబునకు

స్వర్ణము నింపిన రైతుదే

తెలంగాణము రైతుదే


1953 అక్టోబర్ 1న ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన సందర్భంగా..


ఆంధ్ర రాష్ట్రము వచ్చె

మహాంధ్ర రాష్ట్రమేరుపడువేళ

పొలిమేర చేరపిలిచె

నా తల్లి ఆనందం పంచుకుంది


సినీ గీతాలు

దాశరథి సినిమా రచనలు

ప్రధాన వ్యాసము: దాశరథి సినిమా పాటలు

1961లో ఇద్దరు మిత్రులు సినిమాలో పాటలు రాయడంతో ఆయన సినీరంగ ప్రవేశం చేసాడు. ఇంచుమించుగా కొన్ని వందల పాటలను రచించి తెలుగు సినీ సాహిత్యానికి సేవచేశారు.[2]


ఇద్దరు మిత్రులు (1961) : ఖుషీ ఖుషీగా నవ్వుతూ చలాకి మాటలు రువ్వుతూ

వాగ్దానం (1961) : నా కంటిపాపలో నిలిచిపోరా...నీవెంట లోకాల గెలవనీరా

అమరశిల్పి జక్కన (1964) : అందాల బొమ్మతో ఆటాడవా, పసందైన ఈరేయి నీదోయి స్వామి

డాక్టర్ చక్రవర్తి (1964) : ఓ ఉంగరాల ముంగురుల రాజ నీ హంగు చూసి మోసపోను లేర

దాగుడు మూతలు (1964) : గోరంక గూటికే చేరావు చిలకా ; గోరొంక కెందుకో కొండంత అలక

మూగ మనసులు (1964) : గోదారి గట్టుంది గట్టు మీద సెట్టుంది సెట్టుకొమ్మన పిట్టుంది పిట్టమనసులో ఏముంది

నాదీ ఆడజన్మే (1964) : కన్నయ్యా నల్లని కన్నయ్యా నిను కనలేని కనులుండునా

ప్రేమించి చూడు (1965) :

ఆత్మగౌరవం (1966) : ఒక పూలబాణం తగిలింది మదిలో తొలిప్రేమ దీపం వెలిగిందిలే నాలో వెలిగిందిలే

నవరాత్రి (1966) : నిషాలేని నాడు హుషారేమి లేదు ఖుషీ లేని నాడు మజాలేనే లేదు

శ్రీకృష్ణ తులాభారం (1966) : ఓ చెలి కోపమా అంతలో తాపమా సఖీ నీవలిగితే నేతాళజాల99

వసంత సేన (1967) : కిలకిల నగవుల నవమోహిని ప్రియకామినీ సాటిలేని సొగసుల గజగామినీ

పూల రంగడు (1967) : నీవు రావు నిదురరాదు, నిలిచిపోయె యీ రేయి

నిండు మనసులు (1967) : నీవెవరో నేనెవరో నీలో నాలో నిజమెవరో

కంచుకోట (1967) : ఈ పుట్టినరోజు, నీ నోములు పండినరోజు, దివిలో భువిలో కనివిని ఎరుగని అందాలన్ని అందేరోజు

పట్టుకుంటే పదివేలు (1967) : తల్లివి తండ్రివి నీవే మమ్ము లాలించి పాలించ రావా దేవా

రంగులరాట్నం (1967) : కనరాని దేవుడే కనిపించినాడే ; నడిరేయి ఏ జాములో స్వామి నినుచేర దిగివచ్చునో

బంగారు గాజులు (1968) : విన్నవించుకోనా చిన్నకోరికా ఇన్నాళ్ళు నామదిలో వున్న కోరిక

రాము (1968) : రారా కృష్ణయ్యా రారా కృష్ణయ్యా దీనులను కాపాడ రారా కృష్ణయ్యా

బందిపోటు దొంగలు (1968) : విరిసిన వెన్నెలవో పిలిచిన కోయిలవో తీయని కోరికవో చెలీ చెలీ నీవెవరో

ఆత్మీయులు (1969) : మదిలో వీణలు మ్రోగె ఆశలెన్నొ చెలరేగె కలనైన కనని ఆనందం ఇలలోన విరిసె ఈనాడె

బుద్ధిమంతుడు (1969) : నను పాలింపగ నడచీ వచ్చితివా, మొర లాలింపగ తరలీ వచ్చితివా గోపాలా

భలే రంగడు (1969) : నిన్న నాదే నేడు నాదే రేపు నాదేలే ఎవరేమన్నా ఎన్నటికైనా గెలుపు నాదేలే

మాతృ దేవత (1969) : మనసే కోవెలగా మమతలు మల్లెలుగా నిన్నే కొలిచెదరా నన్నెన్నడు మరువకురా కృష్ణా

మూగ నోము (1969) : ఈవేళ నాలో ఎందుకో ఆశలు ; నిజమైనా కలయైనా నిరాశలో ఒకటేలే

ఇద్దరు అమ్మాయిలు (1970) : పువ్వులో గువ్వలో వాగులో తీవెలో అంతట నీవేనమ్మా అన్నిట నీవేనమ్మా

చిట్టి చెల్లెలు (1970) : మంగళగౌరి మముగన్న తల్లి మా మనవి దయతో వినవమ్మా

అమాయకురాలు (1971) : పాడెద నీ నామమే గోపాలా హృదయములోనే పదిలముగానే నిలిపితి నీ రూపమేరా

మనసు మాంగల్యం (1971) : ఆవేశం రావాలి ఆవేదన కావాలి ; ఏ శుభ సమయంలో ఈ కవి హృదయంలో * శ్రీమంతుడు (1971)


🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹


Saturday, December 15, 2018

🌹స్త్రీ స్వేచ్ఛకు నిజమైన అర్థమిదేః🌹

🌹స్త్రీ స్వేచ్ఛకు నిజమైన అర్థమిదేః🌹


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి భానుమతీ రామకృష్ణను ఎరుగని తెలుగు లోగిలి లేదనడం అతిశయోక్తి కాదు. 

నటి, నిర్మాత, దర్శకురాలు, స్టూడియో యజమానురాలు, రచయిత్రి, గాయని, సంగీత దర్శకురాలు, గృహిణి... ఇలా నిజ జీవితంలో విభిన్న పాత్రలను పోషించి ఆయా రంగాల ప్రముఖులచే భేష్ అనిపించుకున్న ఘటికురాలు.

స్త్రీ స్వేచ్ఛపై తన అభిప్రాయాలను సుస్పష్టంగా చెప్పారామె. మహిళా స్వేచ్ఛ అంటూ చాలామంది రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంటారని డాక్టర్ భానుమతి పేర్కొంటూ, ఎవరినీ లెక్కచేయక విచ్చలవిడిగా తిరుగుతూ నిర్లక్ష్య ధోరణి గలవారు ఒకరైతే...

పురుషాధిక్యానికి గురై అమాయకత్వంతో కూడిన అజ్ఞానంతో కష్టాలు పడే మహిళలకు విముక్తినివ్వాలని సీరియస్‌గా వాదించేవారు ఇలా రెండు రకాల మహిళా స్వేచ్ఛావాదులు ఉన్నారంటారు. అయితే "మట్టిలో మాణిక్యం" చిత్రంలో తాను రూపొందించిన లలిత పాత్ర. స్త్రీ స్వేచ్ఛకు నిజమైన అర్ధం అంటారు డాక్టర్ భానుమతి.


మహిళ తనకంటూ స్వంత వ్యక్తిత్వాన్ని ఏర్పరచుకొని, తన పరిమితులను తానెరిగి, జీవిత భాగస్వానిగా, అమ్మగా, పరిపూర్ణ స్త్రీగా బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తూ ఆత్మాభిమానాన్ని కోల్పోకుండా ముందడుగు వేయాలని, తీవ్ర పరిస్థితులు ఎదురైనప్పటికీ తల ఒగ్గక సమాజంలోని దుష్టశక్తులను దునుమాడే ఆదిశక్తిలా ఉండాలనేది తన ఆకాంక్షగా భానుమతి స్పష్టం చేశారు.


అయితే, మహిళలందరికీ ఇలాంటి ఆదర్శ లక్షణాలు ఉండవని తనకూ తెలుసనీ, కొందరికి పుట్టుకతోనే భయం, పిరికితనం ఉన్నా అడుగడుగునా జీవితం నేర్పే పాఠాలు, పరిస్థితుల ఒత్తిడితో ఆత్మస్థైర్యం, ధైర్యం అలవడతాయని ఆమె అన్నారు.


డాక్టర్ భానుమతి జీవితాన్ని పరికిస్తే పై విషయాలు ఆమె స్వానుభవంతో చెప్పినవేనని అనిపిస్తుంది. ఈ కోణంలోనే "మట్టిలో మాణిక్యం"లో లలిత పాత్రను రూపొందించి, తరువాత అదే ప్రేరణతో "అంతా మన మంచికే" చిత్రంలోని సావిత్రి పాత్రకు ఊపిరి పోసినట్లు భానుమతి చెప్పారు.

ఈ సినిమాలు రెండూ ఎంతో ప్రజాదరణ పొందాయి. అదే రీతిలో తాను "అసాధ్యురాలు"లో భారతి పాత్రను ఒకింత ఎక్కువ స్థాయిలోనే మలిచానని వివరించారు.


అసాధ్యురాలు సినిమాలో హీరోకు పెద్దమ్మ అయిన భారతి ఐశ్వర్యవంతులమనే అహంకారంతో పేదలను నీచంగా చూసే వ్యక్తులను దారికి తెచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ప్రేమకు ఆటంకాలు కల్పించే శక్తులను ఎదుర్కొంటూ, చేయూతను ఆశించిన వారిని అండగా నిలిచి, ఒక్కో సన్నివేశలోనూ సమయస్పూర్తితో సమర్థవంతంగా వ్యవహరించేలా ఈ పాత్రను రూపొందించానన్నారు.


మొన్న లలిత, నిన్న సావిత్రి, తర్వాత భారతి పాత్రల ద్వారా 

స్త్రీ స్వేచ్ఛకు నిజమైన అర్థాన్నిచ్చిన డాక్టర్ భానుమతి నిజజీవితంలోనూ 

అదే వ్యక్తిత్వంతో స్త్రీ లోకానికి ఆదర్శప్రాయంగా నిలిచారు.


🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿


Wednesday, December 12, 2018

💥బాల గంగా ధర తిలక్..... కవితా మనసు.💕🌹

💥బాల గంగా ధర తిలక్..... కవితా మనసు.💕🌹


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

.


ఒక్క మునిమాపు వేళ మా వూళ్ళో ఒక కదంబ


వృక్ష ఛాయలో మొదటి సారిగా దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు


తమ ఊర్వశీ ప్రవాసం లోంచి


వివరాలీ విభావరీ విలాసాల


నీ మసలు చరణ మంజీరము గుసగుసలో


అన్న గేయం విన్నప్పుడు


చటుక్కున ప్రబంధాల బలవంతపు వర్ణనలూ


బిగుసుకుపోయిన భాషా శరీరాలూ, మా వూరి రోడ్ల మీది దుమ్ము


అన్నీ మాయమయి పొయి


👉నేను నా లోంచి కదలి పోయి జాలి జాలిగా


గాలిలో చిరు చీకటిలో నక్షత్రాల చిరు కాంతిలో


కలసి పోయి యేదో యేదో అయిపోయిన క్రొత్త చైతన్యం లో


ఆ రాత్రంతా నిద్రపోలేదు.


(చిత్రం - వడ్డాది .)

🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

Monday, December 10, 2018

దేముడు...దయామయుడు.." అను ఒక సారాయి షాప్ వాడి కధ !

దేముడు...దయామయుడు.." అను ఒక సారాయి షాప్ వాడి కధ !


😌😅😌😅😌😌😅😌😅😌


ఓ సారి దేముడు భూలొకానికి వచ్చాడు...

నేను ఇంట్లొ లేను!!


సరే ఊరు చూద్దామని బయలు దేరాడు దేముడు!


దారిలో దాహం వేసింది!!!


ఒక పాల వాడు కనిపించాడు...


''బాబూ కొంచెం పాలు పోస్తావా??" అని అడిగాడు!!


"తేరగా పొయ్యడానికి ఇవి నీళ్లు కావు " అంటూ పాల వాడు


వెళ్ళిపోయాడు !


దేముడికి నోరు ఎండిపోతోంది!!


ఎదురుగ్గా సారాయి దుకాణం చూసి....


అక్కడికి వెళ్లి అడిగాడు!!


"తాగు...నీ ఇశ్టమొచ్చినన్త తాగు....జల్సా చేసుకో " అన్నాడు


సారాయి షాప్ వాడు


తృప్తి గా తాగాడు దేముడు!!


బాగా ఖుష్ అయిపోయాడు...


అంత్హే ...వెంటనె ...


"ఈ రోజు నుండి...


"పాలు అమ్ముకుందుకు పాలవాడు ఇంటింటికీ తిరగాలి...


సారాయి కావాల్సిన వాళ్లు ...నిన్నే వెతుకుంటూ వస్తారు..!!!.."


అని శాపము...వరమూ....రెండూ ఇచ్చేసాడు .

.

"దేముడు".🙏🏿


-వింజమూరి .

🙏శ్రీ . గుర్రం జాషువా గారు.🙏

🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (18)🌹


🙏శ్రీ . గుర్రం జాషువా గారు.🙏


👉ఇచ్చోట; నే సత్కవీంద్రుని కమ్మని

కలము, నిప్పులతో గఱిగిపోయె

యిచ్చోట ; నేభూములేలు రాజన్యుని

యధికార ముద్రికలంతరించె

యిచ్చోట ; నేలేత ఇల్లాలి నల్లపూసల

సౌరు, గంగగలసిపోయె

యిచ్చోట ; నెట్టి పేరెన్నికంగొన్న

చిత్రలేఖకుని కుంచియనశించె

ఇది పిశాచులలో నిటలేక్షణుండు

గజ్జెగదలించి యాడురంగస్థలంబు

ఇది మరణదూత తీక్షణ దృష్టులొలయ

నవని పాలించు భస్మ సింహాసనంబు


' కఠిన చిత్తుల దురాగతములు ఖండించి

కనికారమొలగించుకలమునాది '


అని ఎలుగెత్తి చాటారు


" నిమ్మజాతుల కన్నీటి నీరదములు

పిడుగులై దేశమును కాల్చివేయునని " హెచ్చరించారు


అస్పృశ్యులు పండించే ధాన్యం ఆలయాలలో దేవునికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తున్నారు. కాని ఆ ధాన్యం పండించే కృషికులకు ఆలయ ప్రవేశం కూడా లేదు అంటూ:

ప్రతిమల పెండ్లి సేయుటకు వందలు వేలు వ్యయించు గాని

దుఃఖితమతులైన పేదల ఫకీరుల శూన్యములైన పాత్రలన్

మెతుకువిదల్పదీ భరతమేదిని ముప్పది మూడు కోట్లదే

వతలెగవడ్డ దేశమున భాగ్యవిహీనుల క్షుత్తులార్తురే '


అంటూ ధనవంతుల అపవ్యయాన్ని ఎండగట్టారు.

జాషువా కవి 1895 అక్టోబర్ 28 న వినుకొండలో జన్నించారు.

చిన్నతనం నుండి జాషువాలో సృజనాత్మక శక్తి ఉండేది. బొమ్మలు గీయడం, పాటలు పాడడం చేసేవాడు. బాల్య స్నేహితుడూ, తరువాతి కాలంలో రచయితా అయిన దీపాల పిచ్చయ్య శాస్త్రి సాహచర్యంలో ఆయనకు కవిత్వంపై ఆసక్తి కలిగింది. జూపూడి హనుమచ్ఛాస్త్రి వద్ద మేఘసందేశం,రఘువంశం, కుమార సంభవం నేర్చుకున్నాడు. జాషువా 36 గ్రంథాలు, మరెన్నో కవితా ఖండికలు రాసాడు. వాటిలో ప్రముఖమైనవి:


గబ్బిలం (1941) ఆయన రచనల్లో సర్వోత్తమమైనది. కాళిదాసు మేఘసందేశం తరహాలో సాగుతుంది. అయితే ఇందులో సందేశాన్ని పంపేది యక్షుడు కాదు. ఒక అంటరాని కులానికి చెందిన కథానాయకుడు తన గోడును కాశీ విశ్వనాథునికి చేరవేయమని గబ్బిలంతో సందేశం పంపడమే దీని కథాంశం. ఎందుకంటే గుడిలోకి దళితునకు ప్రవేశం లేదు కాని గబ్బిలానికి అడ్డు లేదు. కథానాయకుడి వేదనను వర్ణించిన తీరు హృదయాలను కలచివేస్తుంది.


1932లో వచ్చిన ఫిరదౌసి మరొక ప్రధాన రచన. పర్షియన్ చక్రవర్తి ఘజనీ మొహమ్మద్ ఆస్థానంలో ఉన్న కవి ఫిరదౌసి. అతనికి రాజుగారు మాటకొక బంగారు నాణెం ఇస్తానని చెప్పగా ఆ కవి పది సంవత్సరాలు శ్రమించి మహాకావ్యాన్ని వ్రాశాడు. చివరకు అసూయాపరుల మాటలు విని రాజు తన మాట తప్పాడు. ఆవేదనతో ఆత్మహత్య చేసుకొన్న ఆ కవి హృదయాన్ని జాషువా అద్భుతంగా వర్ణించాడు.


1948 లో రాసిన బాపూజీ - మహాత్మా గాంధీ మరణ వార్త విని ఆవేదనతో జాషువా సృష్టించిన స్మృత్యంజలి.


కనకాభిషేకాలు, గజారోహణాది సత్కారాలు, గండపెండేరాలు మున్నగు సత్కారాలెన్నో అందుకున్నారు. భారత ప్రభుత్వం ' పద్మ భూషణ ' తో గౌరవించింది. 1970 లో ఆంధ్రవిశ్వవిద్యాలయం ' కళాప్రపూర్ణ ' ప్రశస్తినిచ్చింది. కవికోకిల కవితావిశారద, నవయుగ కవి చక్రవర్తి మున్నగు బిరుదములనిచ్చి సత్కరించారు రసజ్ఞులు.


ఆనాటి ఆస్థానకవి చెళ్లపిళ్ల వెంకట శాస్త్రి కవిగారు స్వయంగా గండపెండరము తొడగటంతో జాషువాగారెంతో సంతోషించారు.


సమకాలీన కవితాలోకంలో అందరి మన్ననలందుకొన్న జాషువా మహాకవి 24-7-1971న కన్నుమూశారు

🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹


Sunday, December 9, 2018

🌹🌺శ్రీమంతం -పురిటికొచ్చిన పిల్ల!🌺🌹

🌹🌺శ్రీమంతం -పురిటికొచ్చిన పిల్ల!🌺🌹


(కృష్ణ శాస్త్రి గారి కవిత -దామెర్ల రామారావు గారి చిత్రం)


-

"ఎవరాడబడుచమ్మ - ఎవరాడబడుచు?

యేరు దాటొచ్చింది ఎవరాడబడుచు?

-

కుచ్చులా పల్లకిని కూర్చున్నదీ - లోన

అచ్చంగ రాణిలా అమరున్నదీ!

పరుపు బాలీసుపై ఒరిగున్నదీ!

అన్నలైతే పసిడి అందెలిస్తారు

తమ్ములైతే వేలు సొమ్ములిస్తారు

పెట్టి పోసేవారు పుట్టింటివారు

పుట్టింటికే తానూ పురిటి కొచ్చింది!

-

లక్ష్మి[పురిటికొచ్చిన పిల్ల]: 

అందుకు కాదమ్మోయ్ నేను వస్తా!

సుబ్బమ్మ: అదెంత సేపమ్మోయి పిల్లా!

మరదళ్ళు అడుగులకు మడుగు లొత్తేరు

వదినల్లు కనుసన్న నొదిగి మెదిలేరు

గౌరవానికి గాని ఘనతకు గాని

తన పుట్టింటిలో తాను దొరసాని!

-

అబ్బాయి తాతయ్య అంక మెక్కెను

అమ్మాయి అమ్మమ్మ చంక నెక్కెను

తన పుట్టింటిలో తాను దొరసాని

మగనింటిలో ఉంటె మగువ యువరాణి!


[దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రిగారి రూపకము లోని కొంతభాగం]


-వింజమూరి.


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

🙏🏿🌹-పోతన గారి ఒక అద్బుత శృంగార పద్యం.!🌹🙏🏿

🙏🏿🌹శుభోదయం -పోతన గారి ఒక అద్బుత శృంగార పద్యం.!🌹🙏🏿

.

(భాగవతం లోని వామనావతారం నందు బలిచక్రవర్తి .)

🌺

శా.

ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపైఁ, దనువుపై, నంసోత్తరీయంబుపై,

బాదాబ్జంబులపైఁ, గపోలతటిపైఁ, బాలిండ్లపై నూత్నమ

ర్యాదం జెందు కరంబు గ్రిం దగుట మీఁదై నా కరంబుంట మేల్

గాదే? రాజ్యము గీజ్యమున్ సతతమే? కాయంబు నాపాయమే?

భావము:

బలి చక్రవర్తి :

ఓ మహత్మా! శుక్రాచార్యా! ఎడతెగని యజ్ఞ యాగాలు,

వ్రతాలూ చేసినా, పుణ్యకార్యాలు చేసినా విష్ణువును

దర్శించడానికి వీలు పడదు. అటువంటి గొప్ప వాడు కురచ 

అయి అడుగుతున్నాడు. అతడు కోరినదానిని ఇవ్వడం కంటే

నావంటి వాడికి ఇంకేం కావాలి.

మొదట లక్ష్మీదేవి యొక్క కొప్పు ముడి మీద, శరీరం మీద,

పైట చెంగు మీద, పాదపద్మాల మీద, చెక్కిళ్ళ మీద, పాలిండ్ల మీద

సరికొత్త మర్యాదలు పొందే దివ్యమైన హస్తం.

అంతటి చెయ్యి కిందది కావటం నాచెయ్యి పైది కావటం ఎంత అదృష్టం!

ఎంత మేలు! దీని ముందు ఈ రాజ్యం ఏ పాటిది!

ఇదేమైనా శాశ్వతంగా ఉండేదా!

ఈ శరీరం ఏమైనా పడిపోకుండా ఉండిపోతుందా.

(చిత్రం మన బాపూ గారు 🙏🏿)

-వింజమూరి 

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

Saturday, December 8, 2018

🙏శ్రీ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు. 🙏

🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (17)🌹


🙏శ్రీ కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి గారు. 🙏


👉అపాయమ్ము దాటడానికి ఉపాయమ్ము కావాలి అంధకారమలమినపుడు వెలుతురుకై వెదకాలి 

ముందు చూపులేనివాడు ఎందునకూ కొరగాడు.


'పేరు కొసరాజు, తెలుగంటే పెద్దమోజు అని స్వయంగా ప్రకటించుకున్నాడు.

జాగర్లమూడి కుప్పుస్వామి చౌదరి సలహా మేరకు తొలిసారిగా కొసరాజు మద్రాసు చేరుకొని కమ్మవారి చరిత్ర పరిశోధన చేపట్టారు.

1938లో గూడవల్లి రామబ్రహ్మం రైతుబిడ్డ సినిమా లో కొసరాజు కొన్ని పాటలు రాయడమేకాక నటించారు

యక్షగానాలు, వీధిభాగవతాలు, హరికథలు, జముకుల కథలు, బుర్రకథలు, భజనగీతాలు, పగటివేషగాళ్ళ పాటలు, రజకుల పాటలు, పాములోళ్ళపాటలు, గంగిరెద్దుల గీతాలు ఎన్నో రాశారు.

తెలుగుభాషకి జరుగుతున్న అన్యాయాన్ని గురించి సంస్కృతము కొరకు చలపట్టునొక్కండు, హిందియనుచు గంతులిడు నొకండు, తెలుగు కొరకు నేడ్చు ధీరుండు కరువయ్యె...' అన్నారు


తెలుగు సినిమా పాటల రచయితగా కొసరాజుది ప్రత్యేకపీఠం.

ఆ రోజుల్లోని చాలా చిత్రాలు కొసరాజు ముద్రని బాగా వాడుకున్నాయి. వ్యంగ్యం, హాస్యం మిళాయించిన పాట ఒకటి చిత్రంలో వుండాలి, అది రాఘవయ్య చౌదరిగారు రాయాలి - అని అప్పట్లో సినిమా జనాలకు ఒక సూత్రం ఉండేది. ఆ సూత్రానికి తగ్గట్టుగానే కొసరాజు వందలాది గీతాసుమాల్ని గుచ్చి ప్రకాశ పరిమళభరితం చేశారు.

జానపదగీతాల్లోని లాలిత్యాన్ని, ఆ పొగరూ వగరూ ఏమాత్రం తగ్గకుండా తెలుగు సినిమాకు అమర్చిపెట్టింది కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి. ఏరువాక సాగాలోరన్నో… అంటూ సేద్యగాళ్ళకు ఉత్సాహం రేకెత్తేలా ధైర్యం చెప్పినా రామయతండ్రి ఓ రామయ తండ్రి మానోములన్ని పండినాయి రామయ తండ్రీ… అని గుహుడి చేత శ్రీరాముడ్ని ఏరు దాటించినా ఆయాపాటల్లో ఆద్యంతం కొసరాజు ముద్ర ప్రస్ఫుటంగా గోచరిస్తుంది. పనిగట్టుకుని హాస్యాన్ని పాటల్లోకి ప్రవేశపెట్టినవాడు కొసరాజు రాఘవయ్య చౌదరి. అంతే కాకుండా ఆయన హాస్యాన్ని సాంఘిక విమర్శకు కూడా బాగా వాడుకున్నాడు.


కొసరాజుగారు ఫెళ్లుమని నవ్వితే, ఆ నవ్వు ఆయన కంఠాన్ని మించిపోయి వుండేది. నిత్యం రైతువేషమే. తెల్లటి ఖద్దరు, నల్లటి గొడుగుతో సౌమ్యభాషణతో కనిపించేవారు కొసరాజుగారు. ఆయనకు జానపద వరసలు తెలుసుగనక, అలాంటి వరసల్లోనే పాటలు రాసి, తన వరసలోనే పాడితే, కొందరు సంగీతదర్శకులు ఆ వరసల్నే తీసుకుని, మెరుగులు దిద్దడం కూడా వుండేది.


ఈయన సిగరెట్టు మీద రాసిన “సరదా సరదా సిగరెట్టు” అనే పాట ఇలాటి వాటిల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగింది. దాన్లో పొగతాగితే “ఊపిరితిత్తుల కేన్సర్‌ కిదియే కారణమన్నారు డాక్టర్లు” అని ఒక పాత్ర అంటే రెండో పాత్ర వెంటనే, “కాదన్నారులే పెద్ద యాక్టర్లు” అని అప్పట్లో పెద్దపెద్ద యాక్టర్లు సిగరెట్ల వ్యాపార ప్రకటనలు ఇవ్వటం, సినిమాల్లో సిగరెట్లు తాగటాన్ని గ్లామరైజ్ చెయ్యటం, మీద విసిరిన మంచి చెణుకు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ మొదటి పాత్ర “థియేటర్లలో పొగతాగటమే నిషేధించినారందుకే” అంటే రెండో పాత్ర “కలెక్షన్లు లేవందుకే” అని చాలా సునిశితమైన జోక్ వెయ్యటం ఈ పాటకి గొప్ప హంగుని తెచ్చిపెట్టింది.


అలాగే పేకాట గురించిన పాట “అయయో చేతులొ డబ్బులు పోయెనే, అయయో జేబులు ఖాళీ ఆయెనే” అనేది కరుణ, హాస్యం కలగలిసి మెరిసిన పాట. ఆ పాట చివరగా అంతా పోయాక కూడా, “గెలుపూ ఓటమి దైవాధీనం చెయ్యి తిరగవచ్చు, మళ్ళీ ఆడి గెల్వవచ్చు, ఇంకా పెట్టుబడెవడిచ్చు, ఇల్లు కుదువబెట్టవచ్చు, ఛాన్సు తగిలితే ఈ దెబ్బతొ మన కరువు తీరవచ్చు” అంటూ జూదగాళ్ళ సైకాలజీని అద్భుతంగా పట్టుకుంటుంది. అంతటితో ఆక్కుండా, “పోతే?” అనే సందేహం, దానికి “అనుభవమ్ము వచ్చు” అనే తిరుగులేని సమాధానం ఈ పాటలో రక్తినీ సూక్తినీ ముక్తాయించటానికి పనికొచ్చినయ్‌.


ఇలాటిదే మరో ఇల్లరికం అల్లుడి మీద పాట “భలే ఛాన్సులే భలే ఛాన్సులే ఇల్లరికంలో ఉన్న మజా అది అనుభవించితే తెలియునులే” అనేది. దీన్లో అత్తమామల ఆస్తికోసం ఇల్లరికపు అల్లుళ్ళు ఎలాటివైనా భరిస్తారనే విషయాన్ని కళ్ళక్కట్టినట్టు చూపిస్తూ “జుట్టు పట్టుకుని బైటకీడ్చినా చూరుపట్టుకుని వేలాడి, దూషణభూషణ తిరస్కారములు ఆశీస్సులుగా తలిచేవాడికి భలే ఛాన్సులే” అనటం కూడా చక్కటి ప్రయోగం.


ఈ కోవలోదే మరో పాట “చవటాయను నేను వట్ఠి చవటాయను నేను” అనేది. దీన్లో జనానికి, దేశానికి నష్టం కలిగించే పన్లు చేసేవాళ్ళే నిజమైన చవటలని చూపించటం జరిగింది. ఉదాహరణకి ఒక పాత్ర “బడా బడా టెండర్లను పాడి ప్రాజెక్టులు కట్టించాను, వరద దెబ్బకు కొట్టుకుపోతే మళ్ళీ టెండరు పాడాను, చవటాయను నేను వట్ఠి చవటాయను నేను” అంటుంది.


మొత్తం మీద ఇలాటి పాటల్లో ఒక వంక సున్నితమైన హాస్యాన్ని రుచిచూపిస్తూ మరో వంక దురాచారాల్ని, దురలవాట్లని చమత్కారం, అవహేళన మేళవించి ఎత్తిచూపటం జరిగింది.


🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹


🙏శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు . 🙏

🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (16)🌹


🙏శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గారు . 🙏


👉 కృష్ణ శాస్త్రి పాట అంటే ఆయన మాటల పాటలతోనే కూర్చిన ఈ గజ మాల. 

మావిచిగురు తిన్న కోయిల తీయగా పాడే పాట!


ఆకులో ఆకుగా , పువ్వులో పువ్వుగా ఒదిగి పోవాలనుకునే ప్రకృతి మమేకం


ప్రతి రాత్రిలోనూ వసంత రాత్రిని చూసే శృంగా రం


ఆకాశం లో హాయిగా విహరించే మేఘం ద్వారా పంపే ప్రేయసీ ప్రియుల సందేశం


తెలుగు ఆడపడుచు జీవితంలో కార్తీక దీపం


కన్నె పిల్ల అరచేత ఎర్రగా పండిన గోరింటాకు


మామిడి చిగురు లోని ఎరుపు, మంకెన పువ్వులోని ఎరుపు, మాణిక్యం లోని ఎరుపు


మనస్సు నిలుపోలేక కుశలమా అంటూ అడిగే క్షేమ సమాచారం


నిదుర రాని నిశి రాత్రుల్లో, నోరు లేని ఆవేదనల్లో తోడుగా నిలిచేది


అడుగడుగునా, అందరిలోనూ గుడి ఉందంటూ దైవానికి చెప్పే నిర్వచనం


అప్సరసలు పేరంటా ళ్ళుగా, దేవతలు పురోహితులుగా, నక్షత్రాలు తెచ్చే తలంబ్రాలతో ఆకాశ పందిరిలో జరిగే పెళ్లి


హరి పూజకు సమర్పించే పువ్వు


రావమ్మా మహాలక్ష్మీ అంటూ పిలిచే హరిదాసు పిలుపు


కన్నెపిల్ల చెదిరే ముంగురులు, కాటుకలు , నుదురంతా పాకేటి కుంకుమలు


అందీ అందని సత్యాలేమో అనిపించే సుమధుర స్వప్నాలు


తేట నీటి ఏటి ఒడ్డున నాటిన పువ్వుల తోట ఆ పాట


కోవెల గంటల గణ గణ, గోదావరి తరగల గలగల


మనసున ఊగే మల్లెల మాల


చక్కర మాటల మూట చిక్కని తేనెల ఊట


దేవులపల్లి ఎప్పుడూ మీగడ తరక లాంటి తెల్లని బట్టలు ధరించేవారు. నిత్యం చెరగని చిరు ధరహాసం ఆయన అలంకారం. ఆయన పాటల్లగానే ఆయన ప్రవర్తన పారదర్శకంగా, నిజాయితీ మరియు ప్రేమ నిండుకుని ఉండేది. మనం గత సంచిక లో కేవలం ఆయనను ఓ సినీ కవి గానే చూసాం. సినిమాలు ఆయన జీవితంలోకి ఆలశ్యం గా ప్రవేశించాయి, బి.ఎన్. రెడ్డి గారి ప్రోత్సాహంతో. కేవలం 170 పాటలే రచించినా ఒక్కొక్క పాట ఓ ఆణిముత్యం. ఒక్కొక్కపాట ఓ కవితా ఝురి. ఎందుకంటే సాహిత్యం ఆయనకు జన్మ తో సిద్ధించిన వరం. అతని తండ్రి, పెదతండ్రి గొప్ప పండితులు.


భావ కవులు అనేకమంది ఉండొచ్చు కానీ భావ కవిత్వమంటే కృష్ణ శాస్త్రి…. కృష్ణ శాస్త్రి అంటే భావ కవిత్వం! 

తన్మయత్వం తో. “నవ్విపోదురు గాక నా కేటి సిగ్గు ? నా యిచ్చయే గాక నాకేటి వెరపు ? కాలవిహంగమ పక్షముల దేలియాడి తారకా మణులలో తారనై మెరసి మాయమయ్యెదను నా మధురగానమున! నవ్విపోదురు గాక నా కేటి సిగ్గు ?” అంటూ తిరుగుబాటూ చేసాడు కృష్ణ శాస్త్రి తన “కృష్ణ పక్షం” లో.


1922లో భార్యా వియోగానంతరం అతని రచనలలో విషాదం అధికమయ్యింది. తరువాత మళ్ళీ వివాహం చేసుకొని, పిఠాపురం హైస్కూలులో అధ్యాపకునిగా చేరాడు. కాని పిఠాపురం రాజుగారికి కృష్ణశాస్త్రి భావాలు నచ్చలేదు. కృష్ణశాస్త్రి ఆ ఉద్యోగం వదలి బ్రహ్మసమాజంలోను, నవ్య సాహితీసమితిలోను సభ్యునిగా, భావ కవిత్వోద్యమ ప్రవర్తకునిగా దేశమంతటా ప్రచారంలో పాల్గొన్నాడు. ఈ సమయంలో ఎందరో కవులతోను, పండితులతోను పరిచయాలు కలిగాయి. ప్రాచ్య, పాశ్చాత్య సాహిత్యాన్ని అధ్యయనం చేశాడు.


11929లో “ఊర్వశి” కావ్యం వ్రాశాడు. ఊర్వశి ఒక పద్య కృతుల సంపుటి. ఆ పద్యాల్లో కళావంతుల జీవితాలను ప్రతిబింబింప చేసాడు కృష్ణ శాస్త్రి. సామజిక ప్రయోజనం లేని కవిత్వం తావి లేని పువ్వే కదా. “ఆ యనాధ బాలిక ప్రియురాలు నాకు! ఆమె నవసాంధ్య సమయ మల్లీ మనోజ్ఞ కుసుమకామిని; ఎదొ వింతకోర్కె తీయదనపు వేదన నా జీవితమున రేపు!” అంటాడు కృష్ణ శాస్త్రి ఊర్వశి లో.


ఓ గొప్ప దేశ భక్తుడు దేవులపల్లి. జన్మ భూమి పై తన అభిమానాన్ని ప్రేమను నేటికీ విఖ్యాతమైన ఓ గీతం ద్వారా

“జయ జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రీ, దివ్యధాత్రి!

జయ జయ జయ శత సహస్ర నరనారీ హృదయనేత్రి! 

జయ జయ జయ…..జయ జయ సశ్యామల సుశ్యామల చలచ్చేలాంచల! జయ వసంత కుసుమలతా చలిత లలిత చూర్ణ కుంతల!

జయ మదీయ హృదయాశయ లాక్షారుణ పదయుగళా! 

జయ జయ జయ……. జయ దిశాంత గత శకుంత దివ్య గాన పరితోషణ! జయ గాయక వైతాళిక గళవిశాల పథవిహరణ!

జయ మదీయ మధుర గేయ చుంబిత సుందర చరణ! 

జయ జయ జయ…..” అంటూ తెలియ చేసాడు. 

ఈ గీతాన్ని ఆయన కాకినాడ ప్రభుత్వ కళాశాలలో లక్చరర్ గా పనిచేస్తున్నపుడు వారి విధ్యార్థుల కోసం వ్రాసా డు.


కృష్ణ శాస్త్రి విశిష్ట రచనల్లో ఊర్వశి కావ్యము ,అమృతవీణ – 1992 – గేయమాలిక,అమూల్యాభిప్రాయాలు – వ్యాసావళి,బహుకాల దర్శనం – నాటికలు,కధలు,ధనుర్దాసు – నాలుగు భక్తీ నాటికలు ,కృష్ణశాస్త్రి వ్యాసావళి – 4 భాగాలు,మంగళకాహళి – దేశభక్తి గీతాలు,శర్మిష్ఠ – 6 శ్రవ్య (రేడియో) నాటికలు,శ్రీ ఆండాళ్ళు తిరుప్పావు కీర్తనలు, నాటిక 1993, మేఘమాల – సినిమా పాటల సంకలనం – 1996, శ్రీ విద్యావతి – శృంగార నాటికలు, యక్షగానాలు – అతిథిశాల – సంగీత రూపకాలు, మహతి, వెండితెర పాటలు – 2008 ఉన్నాయి.


గొప్ప వక్తగా, రచయితగా, భావకవుల ప్రతినిధిగా పేరుపొందిన కృష్ణశాస్త్రి గొంతు 1963లో అనారోగ్యకారణంగా మూగవోయింది. కాని అతని రచనా పరంపర కొనసాగింది. అతనికి అనేక సన్మానాలు ప్రశంసలు (1975 – ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం – కళాప్రపూర్ణ, 1978 -సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు,1976 – పద్మ భూషణ్) లభించాయి. అభ్యుదయ కవిత్వానికి మార్గదర్శియై, ఆధునిక మహా భారతం వంటి మహా ప్రస్థానం రచించిన శ్రీశ్రీ కూడా కృష్ణ శాస్త్రి కవిత్వ ప్రభావానికి గురెైన వాడే! తర్వాత తర్వాత చలం ‘కృష్ణ శాస్త్రి బాధ ప్రపంచానిది, ప్రపంచపు బాధ శ్రీశ్రీది’ అన్నప్పటికీ ఆయన కవిత్వంలో పదాల అల్లిక, భావచిత్రాలు, ఇమేజినేషన్‌, పదలాలిత్యం పఠితల హృదయాల్లో ముద్రించుకు పోయాయి!


1980 ఫిబ్రవరి 24న దేవులపల్లి వారు కన్ను మూస్తే మహాకవి శ్రీ శ్రీ ‘షెల్లీ మళ్ళీ మరణించాడు’ ‘తెలుగు దేశపు నిలువుటద్దం బ్రద్దలైంది’ ‘వసంతం వాడి పోయింది’ అని అశ్రు తర్పణం చేసారు. ‘అచ్చంగా వసంత మాసం వచ్చే దాక’ ఆగక ‘తొందర పడి కోయిల ముందే కూసింది’ అంతకు పదేళ్ళ క్రితమే ‘రానిక నీ కోసం సఖీ, రాదిక వసంత మాసం’ అనీ. కానీ ఈ భావ గడసరి కోయిలకు తెలుసు, ఎప్పటికీ తను వేసినది చిక్కు ప్రశ్న గానే మిగిలి పోతుందనీ- ‘మావి చిగురు తినగానే కోవిల పలికేనా? కోవిల గొంతు వినగానే మావి చిగురు తొడిగేనా?’ అన్నదే ఆ ప్రశ్న. ఆ సమాధానం దొరికేంత వరకూ తనను మరచి పోరనీ ఆయనకు తెలుసు. “ఎన్నడో మీరు పాడిన దీ వసంత మధుర జీవనగీతి! హేమంత దీర్ఘయామినీ మధ్యవేళయే యైన, నేడుకూడ, నా యెద, త్రుళ్ళింత లాడుచుండు” “ఏ మనోహర సీమలం, దే పవిత్ర విమల తేజోమయ విశాల వీథులందు,అక్ష రామోద సంభరి తాంతరంగులగుచు, విహరించుచున్నారొ”. – మురళీ కృష్ణ జీ.


🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹

Friday, December 7, 2018

🙏🏿🙏🏿🌺 సాటిలేని - వేదాంతి - గార్గి🌺🙏🏿🙏🏿

🙏🏿🙏🏿🌺 సాటిలేని - వేదాంతి - గార్గి🌺🙏🏿🙏🏿


🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿


వేదకాలం నుంచీ కూడా భరతవర్షం మీద ఆడవారంటే పక్షపాత ధోరణి ఉందంటూ చాలామంది ఆరోపిస్తుంటారు. 

కానీ ఆడవారి పట్ల వివక్ష కొత్తగా పుట్టుకువచ్చిందే కానీ వేదకాలంలో ఇలాంటి ధోరణులు లేవన్నది ధార్మికుల మాట.


అందుకు ఉదాహరణగా గార్గి పేరు ప్రస్తావనకు వస్తూ ఉంటుంది. వేదాలు స్త్రీలు అభ్యసించకూడదనీ, అసలు వినకూడదనీ ఎలాంటి నిబంధనా లేదనీ... అందుకు గార్గి జీవితమే సాక్ష్యమనీ చెబుతుంటారు.


గార్గి, వచక్నుడు అనే రుషి కుమార్తె. వచక్నుడు సకలశాస్త్ర పారంగతుడు. వేదాధ్యయన తత్పరుడు. ఆయన ఇంట్లో పెరుగుతున్న గార్గికి సహజంగానే వేదాలంటే మక్కువ ఏర్పడింది. వాటిని అభ్యసించేందుకు పురుషులతో సమానంగా ఉపనయం చేసుకుంది. ఒకో శాస్త్రాన్నే ఔపోసన పట్టసాగింది. వాటిలో నిష్ణాతురాలై ఏకంగా ‘బ్రహ్మవాదిని’ అన్న బిరుదుని సాధించింది.


గార్గి గురించిన ప్రస్తావన బృహదారణ్యక ఉపనిషత్తులో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తుంది. అందులో జనకుని సభలో యాజ్ఞవల్య్క రుషిని ఆమె ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన విధం సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తుంది.


జనకుడు బ్రహ్మ జ్ఞానంలో సాటిలేని వ్యక్తికి వేయి గోవులను బహుమతిగా ఇస్తాననీ, ఆ గోవుల కొమ్ములన్నింటికీ కూడా బంగారు తాపడం చేయిస్తాననీ చాటింపు వేస్తాడు. ఆ మాటని విని చాలామంది రుషులు జనకుని కొలువుకి చేరుకుంటారు. వారితో పాటుగా మహా జ్ఞాని అయిన యాజ్ఞావల్క్యుడు కూడా చేరుకుంటాడు. యాజ్ఞావల్క్యుని మేధస్సు ముందు ఎవరూ సాటి నిలవలేకపోతారు.


ఇక యాజ్ఞావల్క్యునికి తిరుగులేదు అనుకుంటున్న దశలో, గార్గి తన ప్రశ్నల పరంపరను ఆరంభిస్తుంది. ఒక దశలో ఆ ప్రశ్నలకు తట్టుకోలేని యాజ్ఞావల్క్యుడు ‘‘బ్రహ్మ గురించి మరింత లోతుగా ప్రశ్నించడం మంచిది కాదు! అలా చేస్తే నీ తల పగిలిపోగలదు,’’ అని హెచ్చరిస్తాడు. అప్పటితో శాంతిస్తుంది గార్గి.


ఒకరకంగా ఇది ఆమె విజయమనే చెప్పుకోవచ్చు.


అంటే బ్రహ్మజ్ఞానంలో పురుషులను సైతం ఆమె ఓడించిందన్నమాట!


జనకుని కొలువులోని నవరత్నాలలో ఒకరైన గార్గి, ఆజన్మబ్రహ్మచారిణిగా ఉండిపోయిందని అంటారు.


మరికొన్ని చోట్ల మాత్రం ఆమె లోకరీతిని అనుసరించి గృహస్థ ధర్మాన్ని నెరవేర్చేందుకు శృంగవంతుడు అనే మునిని వివాహం చేసుకుందని కనిపిస్తుంది. 

అయితే ఆ వివాహం కేవలం ఆచారం కోసమే కాబట్టి, పెళ్లి చేసుకున్న మర్నాడే సన్యాసదీక్షను స్వీకరిస్తాననే షరతు మీద వివాహం చేసుకుందట. ఆ షరుతని అనుసరిస్తూ నిజంగానే పెళ్లయిన రెండో రోజు సన్యాసినిగా మారిపోయింది.


అటుతర్వాత తీవ్రమైన తపస్సులో మునిగి, తాన నేర్చుకున్న బ్రహ్మవిద్య లోతులను ప్రత్యక్షంగా అనుభవించింది. రుగ్వేదంలోని కొన్ని రుక్కులకు కూడా గార్గి ద్రష్ట అని చెబుతారు.

రుగ్వేదకాలం నాటి వేదాంతుల జీవితాల గురించి మనకి తెలిసింది చాలా తక్కువ. అలా గార్గి గురించి కూడా చాలా తక్కువ సమాచారమే లభిస్తోంది.


అయితేనేం! మగవారికి దీటుగా తనదైన ముద్ర వేసుకున్న వేదాంతిగా ఆమె హైందవ ధర్మంలో నిలిచిపోయింది.

--

మహాతల్లి గార్గి వేదకాలం నాటిదైనందున ఇంతకన్నా ఎక్కువ వివరాలు దొరకడం లేదు. ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పగలరు.


🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿


Thursday, December 6, 2018

🙏శ్రీ. పింగళి నాగేంద్రరావుగారు . 🙏

🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (15)🌹


🙏శ్రీ. పింగళి నాగేంద్రరావుగారు . 🙏


👉 మిస్సమ్మ :


ఆడువారి మాటలకు అర్ధాలే వేరులే, ఔనంటే కాదనిలే కాదంటె ఔననిలే


మాయాజార్ :


అటు నేనే.. ఇటు నేనే చిరంజీవ.. చిరంజీవ..

సుఖీభవ! సుఖీభవ!!


పింగళి నాగేంద్రరావు కేవలం సినిమా రచయిత మాత్రమే కాదు. పాత్రికేయుడు, నాటక రచయిత కూడా. కృష్ణా పత్రిక, శారద పత్రికల్లో ఆయన ఉపసంపాదకుడుగా పనిచేసారు. వింధ్య రాణి, నా రాజు, జేబున్నీసా, మేవాడు రాజ్య పతనం, క్షాత్ర హిందు, నా కుటుంబం, గమ్మత్తు చావు తదితర నాటకాలు ఆయన రాసినవే.


చిన్నతనం నుంచీ విద్యార్థిదశలోకూడా, నాగేంద్రరావుకు రచనలుచేసే అభ్యాసం వుండేది. ముఖ్యంగా నాటకాలమీద ఆయనకు ఎక్కువమక్కువ. శారద పత్రికను నడిపేరోజులలోనే ఆయన ద్విజేంద్రలాల్ రాయ్ బెంగాళీ నాటకాలు “మేవాడ్ పతన్”, “పాషాణి” తర్జుమాచేసి కృష్ణా పత్రికలో ప్రచురించారు. ఆయన సొంతనాటకాలు “జేబున్నీసా” (1923), “వింధ్యరాణి” కృష్ణా పత్రికలో ధారావాహికగానూ, “నా రాజు”(1929) భారతిలోనూ పడ్డాయి. జేబున్నీసా నాటకాన్ని ప్రదర్శించకుండా ఆపడానికి మహమ్మదీయులు ఈ నాటకానికి వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించారు. తత్ఫలితంగా, హిందూ-ముస్లిం ఘర్షణలకు దారితీస్తుందనే నెపంతో మద్రాసు ప్రభుత్వం 1923లో ఈ నాటక ప్రదర్శనను నిషేధించింది.


వింధ్యరాణి నాటకం యొక్క విజయం ఎంతదాకా వెళ్ళిందంటే, బందరులో డాక్టర్ వి. దుర్గా నాగేశ్వరరావు ఆ నాటకాన్ని డి. వి. సుబ్బారావుతో సహా సినిమాగా తీయటానికి వైజయంతి ఫిలింస్ సంస్థను స్థాపించారు.


ఇది నాగేంద్రరావుకు తొలి సినిమా అనుభవం. భలే పెళ్ళి సినిమాకి పాటలూ, మాటలూ ఆయనవే. ఈ చిత్రంలో డాక్టర్ కూచిభొట్ల శివరామకృష్ణయ్య, జయంతి గంగన్న, ఇటీవలే పుట్టిల్లు సినిమా తీసి ఉన్న గరికపాటి రాజారావు, సురభి గోవిందరావు కూతుళ్ళూ, తదితరులు నటించారు. అయితే భలే పెళ్ళి నాగేంద్రరావును సినిమా ప్రపంచంలో నిలబెట్టలేకపోయింది. రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం జరుగుతున్న ఆ రోజుల్లో, సినిమాలు తీయటానికి ఫిల్ము కూడా కరువైన ఆ రోజుల్లో మద్రాసు అంతా ఖాళీ అయ్యి సినిమా చిత్రనిర్మాణం బాగా కుంటుపడగా, నాగేంద్రరావు తిరిగి నాటకాలాడించుకోవటానికి బందరు వెళ్ళిపోవలసివచ్చింది.


కె. వి. రెడ్డి తాను తీయబోతున్న గుణసుందరికథ సినిమాకి పాటలు మాటలు రాయటానికి నాగేంద్రరావును ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఈ ఏర్పాటు కె. వి.రెడ్డికీ, నాగేంద్రరావుకూ, ఆంధ్రా సినిమా ప్రేక్షకులకుకూడా లాభించిందని చెప్పాలి. కె.వి.రెడ్డికి మరొక రచయిత హంమతి, కాలమతి వగైరా అరడజను హాస్యపాత్రలను యివ్వగలిగి ఉండడు. దర్శకుడు కె. వి. రెడ్డి కానట్టయితే నాగేంద్రరావు సినిమా రచన భలేపెళ్ళి, వింధ్యరాణికి మించి ఎంతో పైకి వెళ్ళలేక పోయివుండవచ్చు. ఈ ఇద్దరి సమ్మేళంతో తయారైన గుణసుందరి కథ అంతకు పూర్వం ఏ తెలుగుచిత్రమూ ఎరగనంత గొప్పవిజయాన్ని సాధించింది.


అయితే కె.వి.రెడ్డి విజయావారి ద్వితీయచిత్రం “పాతాళభైరవి” దర్శకత్వం చేయటానికి ఒప్పుకున్నప్పుడు నాగేంద్రరావుకు కె.వి.రెడ్డితో కలిసి పనిచెయ్యటానికి మరొక అవకాశం లభించింది. దీని ఫలితమే పాతాళభైరవి. ఈ సినిమా చాలా విజయవంతంగా నడవటమేగాక చిత్రనిర్మాణంలో గొప్ప ప్రమాణాలను సాధించింది. కనుకనే దీనిని ఇండియాలో జరిగిన అంతర్జాతీయ చలనచిత్ర మహోత్సవంలో ప్రదర్శించటానికి ఎన్నుకున్నారు. పాతాళభైరవిలో సీను, అంజి, డింగరి పాత్రల విజయమూ, నేపాళమాంత్రికుడి పాత్ర యొక్క అపురూపకల్పన, నాగేంద్రరావు ప్రతిభకు తార్కాణాలు.


ఆ తర్వాత నాగేంద్రరావు తనను సినిమాలోకి తీసుకురావటానికి తోడ్పడిన కామేశ్వరరావుతో కలిసి విజయవారి నాలుగో చిత్రం చంద్రహారంకు పనిచేశాడు. ఈ చిత్రంలో ధూమకేతు, నిక్షేపరాయడు, “ఎంతచెబితే అంతేగాళ్ళు”, బుజ్జాయి, చిన్ని మొదలైనపాత్రలు అంతవరకు సినిమాప్రేక్షకులు చూసిన ఏపాత్రకూ తీసిపోవు. ఇవి ప్రేక్షకులకు అంతులేని వినోదాన్ని ఇవ్వగలవు.


పింగళి నాగేంద్రరావు 1971 మే 6న కన్నుమూశాడు


🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹

నాకు నచ్చిన పద్యం: సత్యభామ వర్ణన🌹

నాకు నచ్చిన పద్యం: సత్యభామ వర్ణన🌹

(🙏🏿రచన: శ్రీ చీమలమర్రి బృందావనరావుగారు .🙏🏿

🌺🌺

మ. అరి జూచున్ హరి జూచు జూచుకములం దందంద మందార కే

సరమాలామకరందబిందుసలిలస్యందంబు లందంబులై

తొరుగం బయ్యెద కొం గొకింత దొలగం దొడ్తో శరాసారమున్

దరహాసామృతపూరముం గురియుచుం దన్వంగి కేలీగతిన్


పై పద్యం ఉత్తర హరివంశ కావ్యం లోనిది. నాచన సోమనాథుడు రచించినది. చాలా ప్రసిద్ధమైన పద్యం.


హరివంశాన్ని మహాభారతానికి పరభాగంగా భావిస్తారు. ఇందులో శ్రీకృష్ణుని బాల్యమూ, ఆయన వివిధ దశల్లో జరిపిన యుద్ధాలు మొదలైనవి వర్ణింపబడ్డాయి. సంపూర్ణ హరివంశంలో ఎక్కువ భాగాన్ని ఎఱ్ఱాప్రగడ తెనిగింపగా ఉత్తరభాగం లోని కొన్ని అంశాలను నాచన సోమన తెనిగించాడు. రెండు కావ్యాలకూ మంచి ప్రాచుర్యమే వచ్చింది. వంశాభివృద్ధిని కోరుతూ (అంటే మగపిల్లవాడే పుట్టాలని లెండి) గర్భిణీ స్త్రీలతో హరివంశాన్ని పారాయణం చేయించడం, వారికి హరివంశాన్ని పురాణంగా చెప్పించి వినిపించడం, పూర్వం చాలా ఇళ్ళలో జరిగేది. కృష్ణుని జననమూ, బాల్య క్రీడలూ ఎఱ్ఱన హరివంశం లోనే ఉన్నాయి కాబట్టీ ఎఱ్ఱన హరివంశానికే ఆ అవకాశం ఉండేది. నాచన సోమన ఎఱ్ఱనకు సమకాలికుడో, తరువాతి వాడో కాని పూర్వుడు కాదని సాహిత్య చరిత్రకారుల నిర్ధారణ.సత్యభామ – బాపూ బొమ్మ

పై పద్యానికి సందర్భం ఇదీ: శ్రీకృష్ణుడు నరకాసురునిపై యుద్ధానికి పోతూ తోడుగా సత్యభామను గూడా తీసుకువెళతాడు. నరకాసురుని రాజధానిని చేరీ చేరగానే పట్టణానికి రక్షగా ఉన్న రాక్షసులందరినీ చంపి, ఆ తరువాత ఇతర రాక్షస వీరులు రాగా వారితోనూ యుద్ధం చేస్తూ, మూర్ఛ పోయి, సేదదీరి లేచి సత్యభామతో, నువ్వూ సంగ్రామాన్నే కోరావు గదా, ఇప్పుడు అవసరం వచ్చింది. ఇదిగో శార్ఙ్గము అంటూ తన ధనుస్సును ఆమె చేతికి ఇస్తాడు. ఇది ఆమె నరకాసురునితో యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఆమె సంరంభాన్ని వర్ణిస్తూ చెప్పిన పద్యం.


స్వతహాగా సత్య వీరనారి. నరకుని లాంటి వీరునితో యుద్ధం చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఆ ఉత్సాహం కొంత. తన పరాక్రమం భర్త ఎప్పుడూ చూడలేదు. ఇప్పుడు భర్త ముందు ప్రదర్శించే అవకాశం వచ్చింది. ఆ ఆనందం కొంత. ఇటు శత్రువును చూస్తూ, అటు ప్రియుని చూస్తూ ఏకకాలంలో వీరాన్నీ, శృంగారాన్నీ ప్రదర్శిస్తున్నది. ఆమె అటు అరిని (శత్రువుని) చూస్తున్నది. అతని మీద బాణ పరంపర కురిపిస్తున్నది. ఇటు హరిని చూస్తున్నది. అతనిపై చిరునవ్వులను చిందిస్తున్నది. ఈ రెండు పనులూ ఒక హేలావిలాసంగా నిర్వహిస్తున్నది. ఆ సందర్భంలో ఆమె పయ్యెద కొంగు కొంచెం తొలిగింది. మెడలోని మందారమాల లోని పువ్వుల నుంచి తేనె సొనలు కురిసి ఆమె వక్షస్థలాన్ని చిత్తడి గావిస్తున్నాయి. ఇదీ దృశ్యం. ఆమె సౌందర్యమూ, శృంగారమూ, వీరమూ, చిరునవ్వుల జల్లూ, మెడలోని మందారదామం లోని మకరందాల ధార, కొంచెంగా తొలగిన పైటకొంగు — ఒక ఆహ్లాదకరమైన దృశ్యాన్ని ఈ పద్యంలో రూపు కట్టించాడు సోమన కవి.


ఒక భయంకర యుద్ధం మధ్యలో ఇంత ప్రసన్న సుందర దృశ్యాన్ని వర్ణించడం ద్వారా సత్యభామ యుద్ధాన్ని ఎంత అలవోకగా నిర్వర్తిస్తున్నదో కూడా సూచించాడు నాచన సోమన. అంతకు ముందు కృష్ణుడు భార్య చేతికి ధనస్సు నిచ్చిన తరువాత మురమర్దనుపై – నరకాసురేంద్రుపై, ఇంపును – తెంపును, మానమును – మచ్చరమును, అచ్చపుచాయలనూ – విషచ్ఛటావలినీ, మేలపు చూపులనూ – తాడి తూపులనూ పరపైనది అని ప్రారంభించి సత్యభామ సంగ్రామాన్ని ఐదారు పద్యాల్లో వర్ణించిన పిమ్మట, ఆ వరసలో ఒక కేతనం లాగా వెలిగిపోయే ఈ పద్యాన్ని చెప్పాడు. సందర్భానికి తగిన వర్ణనల తోనూ, ధార తోనూ, పదాలు, సమాసాలు ఎంతో అందంగానూ అమరిపోయి, మంచి శబ్దాలంకార సౌష్ఠవంతో చక్కని శ్రవణ సుభగతను సాధించి – సుఖంగా వజోవిధేయమయ్యే పద్యం ఇది.


ఈ చక్కని పద్యం పోతనకవికి కూడా బాగా నచ్చింది. కొంచెం వ్యంగ్యంగా సోమన చెప్పిన భావాన్ని పోతన వాచ్యంగా చెప్పి విశాలం చేశాడు. భాగవతం లోనూ నరకాసుర వధ ఘట్టం ఉంది కదా. అక్కడ పోతన వ్రాసిన ఆ పద్యాన్నీ చిత్తగించండి.


పరు జూచున్ వరు జూచు నొంప నలరింపన్ రోష రాగోదయా

విరత భ్రూకుటి మందహాసములతో వీరంబు శృంగారమున్

జరుగన్ కన్నులు కెంపు సొంపు బరగన్ జండాస్త్ర సందోహముల్

సరసాలోక సమూహమున్ నెరపుచున్ చంద్రాస్య హేలాగతిన్


సోమన పద్యాన్ని పోతన అనుకరించిన ఛాయలు ప్రస్ఫుటంగా వున్నాయి గదా ఈ పద్యంలో. ఇదే భావాన్ని ఇంకా కొనసాగిస్తూ, “రాకేందు బింబమై, రవిబింబమై యొప్పు నీరజాతేక్షణ నెమ్మొగంబు,” అంటూ చాలా విపులం చేశాడు పోతన. బహుశా పద్య భావం సంస్కృతం నుండే దిగుమతి అయుండవచ్చు. కానీ సోమన వ్యంజనతో సూచించిన దానిని పోతన వాచ్యం చేశాడు. అదలా ఉంటే, సోమన పద్యాన్ని పద్య నిర్మితిలో, ఛందంలో ప్రారంభము, ముగింపుల్లోనూ బాగా అనుకరించాడు పోతన. పోతన లాంటి మహాకవి చేతనే అనుకరింపబడిన ఈ పద్యం ఎవరికి నచ్చదు? అనుకరించాడు అనగానే పోతనకు లాఘవం ఆపాదించ నక్కర లేదు. అందమైన భావం కనిపించగానే ముగ్ధుడై అది ఎక్కడ ఉన్నా స్వీకరించే విశాల హృదయము, పూర్వ కవి ఎడల గౌరవం ప్రకటించే సహృదయతగా దానిని భావించాలి. పరమ సాధువు, భక్త కవిశేఖరుడు అయిన పోతన విషయంలో అది మరీ నిజం.

🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺


🌹🌺ఈ రోజు మహానటి సావిత్రి పుట్టిన రోజు.🌺🌹


🌹🌺ఈ రోజు మహానటి సావిత్రి పుట్టిన రోజు.🌺🌹


మహానటి సావిత్రి..


మరులుగొల్పు మలయ మారుత మత్తేభ మందగమన మాధుర్య మధుశాల సావిత్రి,


సొంపైన సొగసు సోయగాలు నింపి సుగంధ సౌరభాలు వెదజల్లు సుందరాంగి సావిత్రి,


నిండుదనమే నిచ్చెనగా,హుందాతనమే హొయలుగా రంజింపు రసమయే సావిత్రి,


గహన గాంభీర్య సన్నివేశ సమాహారంబున అలవోక సజీవ ప్రదర్శనమే సావిత్రి !!

🌺🌹


నట శిరోమణి మహానటి 'సావిత్రి'.-ఈ నాటి ఈ బంధం !

-

అభినయానికి చిరునామా, నటి అనే పదానికి పర్యాయ పదం.

ప్రతీ పాత్రకు ప్రాణం పోసే అభినయ కౌసలం. 

వెరసి ఆమె వెండితెర రాణి.

మహానటిగా పేరు సంపాధించి అశేష వాహిన అభిమానులను సొంత చేసుకున్ననట శిరోమణి మహానటి 'సావిత్రి'.


ఎన్ని తరాలు మారిన తెలుగు సినిమాల్లో ఆమె నటన ఎప్పటికి గుర్తుండిపోతుంది.

ఆమె అభినయం, నటనలోని వైవిధ్యం చిత్ర రంగంలో తిరుగులేని నటిగా నిలబెట్టింది.!


🌺🌹.


సావిత్రి గారి ఇష్టాలు !

-

మల్లెపూలు, వర్షం సావిత్రికి ఇష్టమైనవి. 

ఆమెది ఎడమ చేతివాటం. క్రికెట్, చదరంగం ఆటలను బాగా ఇష్టపడేది. 

చెన్నైలో క్రికెట్ మ్యాచ్ ఉంటే ఆమె తప్పక చూసేది.

వెస్టిండీస్ ప్రముఖ ఆటగాడు "గ్యారీ సోబర్స్" కు సావిత్రి అభిమాని. ఆ రోజుల్లోనే శివాజీగణేశన్ తోపాటు తారల క్రికెట్లో పాల్గొనేది. 

ఆమె వద్ద ఏనుగు దంతంతో చేసిన చదరంగం బల్లకూడా ఉండేది. సావిత్రి మంచి చమత్కారి, అంతే కాదు ఇతరులను అనుకరించటంలో కూడా దిట్ట.

ఆమె తన భర్త జెమినీ గణేశన్ను, రేలంగిని, బి.సరోజాదేవిని, ఎస్వీ రంగారావుని, ఇంకా అనేకమందిని తరుచూ అనుకరించేది. దానధర్మాల విషయంలో అమెది ఎముకలేని చెయ్యి. 

ఒకసారి నిండుగా నగలతో అలంకరించుకుని ప్రధానమంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ని కలిసేందుకు వెళ్ళి, అక్కడ మొత్తం నగలన్నిటినీ వలిచి ప్రధానమంత్రి సహాయ నిధికి దానమిచ్చేసింది.


🌹💔🌺🌹💔🌺🌹💔🌺🌹💔🌺🌹💔🌺🌹💔🌺

Wednesday, December 5, 2018

"" ఋణానుబంధం - అంతా ఋణానుబంధం "" - ----"" జగమంతా ఋణానుబంధం ""-----🌺🌹🌺🌹🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿🌹🌺🌹🌺


ఈ విషయం చదివేముందు ఒక్కమాట !


ఒక తండ్రి 70 సంవత్సరాల వయస్సు వచ్చిన తరువాత చనిపోయినప్పుడు పెద్దకొడుకు వయస్సు 40, రెండవకొడుకు వయస్సు 37, మూడవ కొడుకు వయస్సు 33, నాలుగవ కొడుకు వయస్సు 30. సంవత్సరాలు అయితే...


అంటే పెద్ద కొడుకుతో 40 ఏళ్ళు ఉంటే , చివరి నాలుగవ కొడుకుతో 30 ఏళ్ళు మాత్రమే వున్నాడు . ఎందుకు ?


మీ అనుభవంలో ............ఒక సంతానం ఏదైనా కోరితే డబ్బులు లేకున్నా అప్పు చేసి వారి కోరిక నెరవేరుస్తాము , కానీ మరో సంతానం ఏదైనా కోరితే చేతిలో డబ్బులున్నా వాడి కోరిక తీర్చాలనిపించదు ఎందుకని ?


అలాగే కొంతమంది విషయంలో ఎక్కువ ప్రేమ చూపిస్తాం ఎందుకని ?


ఇక చదవండి !


మనకు పూర్వ జన్మ కర్మల వలననే 

ఈ జన్మలో...

తల్లి, 

తండ్రి, 

అన్న, 

అక్క, 

భార్య, 

భర్త, 

ప్రేమికుడు, ప్రియురాలు, మిత్రులు, 

శత్రువులు మిగతా సంభంధాలు...

ఈ ప్రపంచం లో మనకు లభిస్తాయి.


ఎందు కంటే మనం వీళ్లకు...

ఈ జన్మ లో...

ఏదో ఒకటి ఇవ్వ వలసి, లేదా తీసుకొన వలసి రావచ్చును.


# మనకు సంతాన రూపం లో ఎవరెవరు వస్తారు.


మనకు....

పూర్వ జన్మ లో సంబంధం వున్న వాళ్ళే

ఈ జన్మలో సంతాన రూపంలో జన్మిస్తారు. వాటినే మన శాస్త్రాల ప్రకారం నాలుగు రకాలుగా వున్నట్లు చెబుతారు...


ఋణాను బంధం:-

గత జన్మ లో మనం ఎవరి వద్ద నైనా రుణం తీసు కుని వుండచ్చు లేదా ఎవరో ఒకరి ధనాన్ని నష్ట పరచి వుండొచ్చు.


అటు వంటి వాళ్ళు మీకు సంతాన రూపం లో జన్మించి లేదా ఏదైనా వ్యాధి రూపం లో వచ్చి మీ వద్ద వున్న పూర్తి ధనం ఖర్చు అయ్యే వరకూ వుండి ఆ పాత ఖర్చులు సరి సమానం అయ్యే వరకు మన తోనే వుంటారు.


# శత్రువులు - పుత్రులు:-

మన పూర్వ జన్మ లో శత్రువులు మనపై వారు తమ తమ కక్షను తీర్చుకోవటానికి మన ఇంట్లో సంతాన రూపం లో తిరిగి పుడతారు.


అలా పుట్టి తల్లి దండ్రులతో పెద్దయ్యాక కొట్లాటలు, 

నానా గొడవలూ చేస్తారు.


జీవిత మంతా ఏదో ఒక విషయంలో ఏడి పిస్తూనే వుంటారు.


ఎల్లప్పుడును తల్లితండ్రులను 

నానా యాతన పెడుతూ వాళ్ళ పరువు తీసి వాళ్ళను దుఃఖితులను చేస్తూ... ఆనంద పడు తుంటారు.


# తటస్థ పుత్రులు :- 

వీళ్ళు ఒక వైపు తల్లి తండ్రులకు సేవ చెయ్యరు...


మరో వైపు సుఃఖం గా కూడా వుంచరు, 

వాళ్ళను వాళ్ళ మానానికి వాళ్ళను వదిలేసి వెళ్తారు.


వాళ్ళ వివాహా నంతరం తల్లి దండ్రులకు దూరంగా జరిగి పోతారు.


# సేవా తత్పరత వున్న పుత్రులు:-


గత జన్మలో మీరు ఎవరి కైనా బాగా సేవచేసి వుండవచ్చును,


ఆ రుణాన్ని తీర్చు కోవటానికి మీకు కొడుకు లేదా, కుతూరు రూపంలో ఈ జన్మలో వస్తారు.


అలా వచ్చి బాగా సేవను చేస్తారు.


మీరు గతం లో 

ఏది చేసుకున్నారో ఇప్పుడు అదే సంప్రాప్తిస్తుంది.


మీరు గత జన్మలో ఎవరి కైనా సేవ చేస్తే, 

ఈ జన్మలో మన ముదుసలి తనంలో మనకు సేవ చేస్తారు.


లేకపోతే మనకు వృద్ధాప్యంలో గుక్కెడు నీళ్లు పోసే వారు కూడా మన వద్ద వుండరు.


ఇది పూర్తిగా మనుష్యులకు మాత్రమే అమలు అవుతుంది.

అని అనుకోవద్దు.


ఈ క్రింద చెప్పిన ప్రకారం ఎలాంటి విధంగా నైనా పుట్ట వచ్చును.


ఒక వేళ మీరు ఒక ఆవుకి నిస్వార్థమైన సేవ చేసి వుండవచ్చును.

వాళ్ళే మీ కొడుకు లేదా, కూతురుగా 

మీ ఇంట పుట్ట వచ్చును.


ఒక ఆవుకి తన దూడకు సమంగా పాలు తాగనియ్య కుండా దూరంగా వుంచిన పాపానికి వాళ్ళే కొడుకు లేదా, కూతురుగా మీ ఇంట పుడతారు.


లేదా మీరు ఏదైనా నిరపరాధి జీవిని సతాయించారనుకో, వాళ్ళు మీకు శత్రువు రూపం లో పుట్టి మీతో తన గత శత్రుత్వం యొక్క కక్ష తీర్చు కుంటారు.


అందుకనే జీవితంలో ఎవరికీ కూడా కీడు, చెడు చెయ్య వద్దు.


ఎందు కనగా ప్రకృతి నియమం ప్రకారం మీరు ఏది చేస్తే...


దానికి ఈ జన్మ లో లేదా వచ్చే జన్మలో నూటికి నూరు శాతం అనుభవం లోకి తెస్తుంది.


మీరు ఒక వేళ ఎవరికైనా ఒక్క రూపాయి దానం చేస్తే అది మీ ఖాతాలో నూరు రూపాయలుగా జమ చెయ్య బడతాయి.


ఒక వేళ మీరు ఎవరి వద్దయినా ఒక్క రూపాయి లాక్కుంటే మీ ఖాతా నుంచి నూరు రూపాయలు తీసి వేయ బడతాయి.


(అనగా పాప పుణ్యాలు)

కొద్దిగా ఆలోచించండి " 

మీరు మీతో కూడా ఎంత ధనాన్ని తెచ్చు కున్నారు.


మళ్లీ ఎంత ధనాన్ని 

మీ వెంట తీసు కెళ్తారు..?


ఇప్పటి వరకు పోయిన వాళ్లు ఎంత బంగారం, 

వెండి పట్టుకు పోయారు..?


చివరగా ఒకమాట !


తాతగారు సంపాదించిన ఆస్తినంతా తగిలేసి మాకు ఏమి మిగల్చలేదని ఒక కొడుకు బాధపడతాడు .

దానికి కారణం అతనికి తాత తండ్రుల ఆస్తిపాస్తులు అనుభవించే యోగం లేదన్నమాట !


అతి బీద కుటుంబంలో పుట్టిన మరో తండ్రి కోట్లాది రూపాయలు సంపాదించి సంతానానికి మిగిల్చి చనిపోతాడు. దీనికి కారణం ఆ తండ్రి , తన కొడుకుకు చెల్లించాల్సిన అప్పన్నమాట !


మీ జీవితంలోని సంఘటనలను ఒకసారి బేరీజు వేసుకొని ఆలోచించండి .


నేను, 

నాది, 

నీది అన్నది.

అంతా ఇక్కడి కిక్కడే పనికి రాకుండా పోతుంది.


ఏది కూడా వెంట రాదు. 

ఒకవేళ మీ వెంట వస్తే గిస్తే మీ పుణ్య పాపఫలం వెంట వస్తుంది.


జీవితమన్నా, సంసారమన్న ఏదైనా అనండి అంత ఋణానుబంధం.


కావున మీరు వాస్తవాలను గ్రహించి , వాస్తవాలను తెలుసుకొని , ఎంత వీలయితే అంత మంచికర్మలు చెయ్యండి.


📙 🅱 శుభం భూయాత్ !!

శ్రీకృష్ణ శతకం🌹 (రోజుకు ఒక పద్యం 051218)

శ్రీకృష్ణ శతకం🌹

(రోజుకు ఒక పద్యం 051218)


🏵️

ఆదివరాహుడవయి నీ

వా దనుజ హిరణ్యనేత్రు హతుజేసి తగన్

మోదమున సురలు పొగడఁగ

మేదిని గిరి గొడుగునెత్తి మెఱసితి కృష్ణా!

🏵️

భావం: 

మొట్టమొదటి వరాహరూపాన్ని (ఆది వరాహం) ధరించిన ఓ కృష్ణా! నువ్వు హిరణ్యాక్షుడు అనే పేరుగల రాక్షసుని చంపి పాతాళంలో 

మునిగి ఉన్న భూమిని నీ కోరలతో పెకైత్తి ప్రకాశించావు.

ప్రతిపదార్థం: కృష్ణా అంటే ఓ కృష్ణా; నీవు అంటే నువ్వు; ఆదివరాహుడవు అంటే విష్ణుమూర్తి అవతారంగా వరాహ రూపం ధరించి; ఆ దనుజున్ అంటే రాక్షసుడయినటువంటి ఆ; హిరణ్యనేత్రున్ అంటే హిరణ్యాక్షుడిని; హతున్ అంటే చంపి; తగన్ అంటే ఒప్పుగా; మోదమునన్ అంటే సంతోషంతో; సురలు అంటే దేవతలు; పొగడగన్ అంటే ప్రశంసించగా; మేదినిన్ అంటే భూమిని; గొడుగున్ + ఎత్తి అంటే గొడుగులాగ పెకైత్తి; మెరసితి అంటే ప్రకాశించావు. సకలజీవరాసులూ నివసించటానికి అనువైన భూమి నీటిలో మునిగి ఉన్నందున, దానిని పైకి తీసుకురమ్మని తండ్రి అయిన బ్రహ్మను ప్రార్థిస్తాడు మనువు.


ఏం చేయాలా అని ఆలోచిస్తుండగా ఆయన ముక్కు నుంచి వరాహం శిశువు రూపంలో బయటపడి, క్రమేపీ పర్వతమంత పెరిగి గర్జించింది.

ఆ రూపాన్ని చూసిన దేవతలు దానిని విష్ణుమూర్తి అవతారంగా గుర్తించారు. ఆ వరాహం సముద్రంలోకి ప్రవేశించి వాసన ద్వారా భూమిని వెతికింది. భూమి పాతాళంలో కనిపించింది. అప్పుడు ఆ ధరణిని వరాహమూర్తి తన కోరలతో పైకి తీసుకువస్తున్న సమయంలో హిరణ్యాక్షుడు అనే రాక్షసరాజు అడ్డు తగిలాడు. హిరణ్యాక్షుడి (హిరణ్యాక్షుడు అంటే సంపదమీద కన్ను వేసినవాడు అని అర్థం) తో యుద్ధం చేసి సముద్రంలోనే వాడిని చంపి భూమిని నీటి పైకి తీసుకువచ్చాడని వరాహావతారాన్ని కవి ఈ పద్యంలో వివరించాడు.


🙏🙏🙏🙏🙏🙏 🙏🙏🙏🙏🙏🙏


Tuesday, December 4, 2018

వీడటే.. వీడటే.🌹

వీడటే.. వీడటే.🌹

(పోతన భాగవత పద్యం)

🌺🌺🌺


యశోదమ్మే ఆశ్చర్యపోయింది కన్నయ్యను జూచి... పెరిగి పెద్దయాక...

. అంటూ...చాలా సార్లు ఎఫ్బీ లో రాసినా మళ్ళీ... 

ఆ కన్నయ్యను గూర్చి యశోదమ్మ చెప్పిన మాటలు 

పోతన చాటు మాటుగా వినే వుంటాడు. చిత్తగించండి మళ్ళీ ఓ సారి.

.

వీడటే రక్కసి విగతజీవగ జన్ను - బాలుద్రావిన మేటి బాలకుండు

వీడటే నందుని వెలదికి జగమెల్ల - ముఖమందు జూపిన ముద్దులాడు

వీడటే మందలో వెన్నలు దొంగిలి - దర్పించి మెక్కిన దావరీడు

వీడటే యెలయించి వ్రేతల మానంబు - సూరలాడిన లోకసుందరుండు


🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺

"మా మంచి ..అత్తగారు" జోకు!!

"మా మంచి ..అత్తగారు" జోకు!!

-

హే! నాకు పెళ్లి అయ్యింది, మా అత్త గారు కూడా వచ్చారు !!

వహ్!..చాలా మంచి వార్త!

ఎం మంచి ??..అత్త చాలా గయ్యాళి !

అయ్యో!!!..చాలా చెడ్డ వార్త !

ఎందుకు చెడ్డ వార్త ?..అత్త చాలా ధనికురాలు!!

వహ్!..చాలా మంచి వార్త!

ఎం మంచి ??.అత్త .నాకు పైసా కూడా ఇవ్వలేదు !

అయ్యో!!!..చాలా చెడ్డ వార్త !

ఎందుకు చెడ్డ వార్త ?..అత్త నాకు ఉండటానికి పెద్ద మేడ ఇచ్చింది!!!!

వహ్!..చాలా మంచి వార్త!

ఎం మంచి ??..ఆ మేడ నిన్న తగలబడి పోయింది!! !

అయ్యో!!!..చాలా చెడ్డ వార్త !

ఎందుకు చెడ్డ వార్త ?..--అత్త ఆ మేడ లోనే వుంది!!!

--

🌹🌺శుభరాత్రి .🌺🌹

🌹🌺శుభరాత్రి .🌺🌹


🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️

కీటాః పతంగాః మశకాశ్చ వృక్షాః

జలే స్థలే యే నివసంతి జీవాః!

దృష్ట్వా ప్రదీపం నచ జన్మ భాగినః

భవంతి త్వం శ్వపచాహి విప్రాః!!


వెలిగించి దీప శిఖలో దామోదరుణ్ణి కానీ, త్రయంబకుడిని

కానీ ఆవాహన చేసి పసుపో, కుంకుమో, అక్షతలో వేయాలి.

అది కార్తీక దీపం దానికి నమస్కారం చేయాలి. 

ఆరోజు దీపం చాలా గొప్పది. ఆ దీపపు వెలుతురు మనమీద పడినా చాలు. కీటాశ్చ - పురుగులు; మశకాశ్చ - దోమలు, ఈగలు మొదలైనవి,

అంతే కాదు చెరువు ఉంది అనుకోండి అందులో రకరకాలైన పురుగులు ఉంటాయి. అవి జ్యోతి చూడగానే ఎగిరి వస్తాయి.

నీటిలో ఉన్న పురుగులు, భూమిమ ఉన్నటువంటి పురుగులు ఇవన్నీ దీపం ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా ఈ దీపం వెలుతురు ఎంత దూరం పడుతోందో ఈ దీపాన్ని ఏవేవి చూస్తున్నాయో ఆఖరికి చెట్లు కూడా అవన్నీ కూడా భగవంతుణ్ణి పొందుగాక! వాటికి ఉత్తరోత్తర జన్మలు తగ్గిపోవుగాక! 

అవి తొందరలో మనుష్య జన్మ పొంది ఈశ్వరుని అనుగ్రహాన్ని పొంది ఈశ్వర కర్మానుష్ఠానము చేసి భగవంతుణ్ణి చేరుగాక! అని శ్లోకం చెప్పి దీపం వెలిగించి నమస్కరిస్తారు. ఇది మనుష్యులు మాత్రమే చేయగలిగినటువంటి గొప్ప విశేషం. దీపపు కాంతి పడితేనే అవి అంత గొప్ప ప్రయోజనాన్ని పొందితే ఇక ఆ దీపం పెట్టిన వాడు ఎంత ప్రయోజనాన్ని పొందాలి?


🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️🏵️


బాపూ..!! నీకేంటి చెప్పూ!💔🌹

బాపూ..!!

నీకేంటి చెప్పూ!💔🌹


వెన్నెల్లో

ఆరుబయట

పట్టెమంచమ్మీద

మెత్తటి పరుపూ,

గళ్ళదుప్పటీ,

బూరుగుదూది తలగడాలూ.


మళ్ళా..

ఆ గలీబులమీద

అందంగా లేసులల్లిన

‘స్వీట్ డ్రీమ్స్' అనే అక్షరాలు

మత్తెక్కించే మరువం,

దహించివేసే దవనం.


సాయంకాలం

తీరిగ్గా కట్టుకున్న

సన్నజాజి మొగ్గల దండా,


ఒంటికి పూసుకున్న

పాండ్స్ పౌడరూ,


మధ్యరాత్రి

దాహఁవేస్తే

మరచెంబుతో

మంచినీళ్ళూ..


ఇలా సెట్టింగులేసి

రెచ్చగొట్టేస్తావు!


నీకు తోడు

ఆ కెమేరావాళ్ళూ..

అలాంటివాళ్ళే

దొరుకుతారు నీకు.


కొబ్బరాకుల్లోంచి

చందమామనీ,


విరబోసుకున్న జుట్టులోంచి

ఆపిల్ల ముఖాన్నీ

చూపించీ చూపించకండా

చంపొదిలిపెడతారు!


కోపాలొస్తే

కళ్ళతో బాణాలెయ్యడాలూ,


అలకలొస్తే

జడతో జాడించెయ్యడాలు,


అరిపాదాల్లో

గోరింటాకులు,


మూసినా

బానేవుండే కళ్ళు..


ఇలా సాగుతూనే వుంటుంది

నీ యవ్వారం!


అందరూ

నువ్వేసిన బొమ్మల్లానూ,

మన రవణ రాసిన

సీతల్లానూ వుండరు సామీ!


రెండుజెళ్ళ కాలఁవా ఇదీ ?

అన్నీ డిప్పలే !!


‘పొద్దుకాదది

నీముద్దుమోమున దిద్దిన

కుంకుమ తిలకమే సుమా!'

అనిపాడితే..

‘ఇక్ష్వాకుల కాలంవాడివా

ఈకాలంవాడివా?'

అనడుగుతున్నారు సామీ


బొట్టెట్టుకోమని

బొట్టెట్టి చెప్పాల్సొస్తోంది.


గలగలమనే

గాజుల చప్పుడు,


ఘల్లుఘల్లున

గజ్జెల చప్పుడు..


గతవైభవ

చిహ్నాలేగా ఇప్పుడు?


అలకొస్తే

అయినవాడే తీర్చాలనే

ప్రబంధనాయికలెక్కడున్నారు?


‘నేతింటున్నా!

నువు తింటే తిను..

లేకపోతే నీఖర్మ'

అనే వాళ్ళే తప్ప!


ముగుళ్ళు మాత్రం

తక్కువ తిన్నారా?


లడ్డూ కొరికి

చిన్నముక్క నోటికిస్తే

సిగ్గులమొగ్గైపోయి

తలొంచుకునే..

కొత్తపెళ్ళికూతురికి

ప్రేమగా చిన్న మొట్టికాయ వేసే

కావ్యనాయకులెక్కడ?


అంతలేసి

కళ్ళున్న అమ్మాయిల్ని

గంతులేసి చేసుకునే

అబ్బాయిలెక్కడ?


ఇన్ఫోసిస్సా,

టీసీయెస్సా;


విజిటింగ్ కార్డా,

గ్రీన్ కార్డా...

ఇవేగా మాటలంటే?


‘జడ'పదార్ధాలు,

కలహంస నడకలు,

వాలుచూపుల బాణాలు..

అన్నీ

కనుమరుగైపోయాయి.


సిగ్గనేది

సిగ్గుతో తలొంచుకుంది.


జవరాలికందని జామకాయని

ఎత్తుకుని కోయించడం కన్నా

రొమాన్సేఁవుంటుంది చెప్పండి?


కురిసేవెన్నెల్లో

మెరిసేగోదారినే..

పడకిల్లుగా మార్చుకునే

ప్రణయం ఎంతందమో చూడండి!


మగతనమంటే

తెల్లటి లాల్చీపైజమాల్లో

కులాసాగా

వెలిగే సిగరెట్టేసుకునే రోజులుకావివి.


తొడకొట్టడం,

తొందరగా కొట్టడం...

ఇవీ మగతనపు లక్షణాలు!


సంఘఁవే మారిందో,

సంఘం ఏమారిందో


లేక

మనుషులంతా..

రాక్షసులైపోయారో మరి?


మాకైతే

మాచుట్టుపక్కల

అంత కొట్టుకుచావాల్సినంత పగవాళ్ళెవరూ లేరు.


ఆమాటకొస్తే

ఎవరికీ వుండరు.


కానీ

మాకందరూ సరైనోళ్ళే దొరికారు

మీ సినిమాల్లో!


నువ్వేసిన

చలవపందిళ్ళు,


నువు చూపించిన

పంచవటి కాలనీలు,


నీకు నచ్చే

పడవప్రయాణాలు,


మేం మెచ్చే

గోదారొడ్డూ...

ఇవన్నీ మాయమైపోయాయి!


బుడుగులంతా

బూతులు మాటాడుతున్నారు.


సీగానపెసూనాంబలకి

సినిమా డాన్సులే మిగిలాయి.


మళ్ళీ

మీరే పుట్టాలి.


అప్పులప్పారావులూ,

తీతాలు,

విడాకుల కాంట్రాక్టర్లు,

వంద పెళ్ళిళ్ళ కిష్టిగాళ్ళు..


ఇలాంటి వాళ్ళని

నువ్వూ, మీవాడూ కలిసి మాలో కలిపేసారు.


మాకు

వాళ్ళందరూ ఆత్మబంధువుల్లాంటివాళ్ళు!

వాళ్ళు చేసిన

వెధవపన్లు ఎన్నున్నా

మావాళ్ళే అనిపిస్తుంది.


మీకేఁవైనా అవకాశం వుంటే

ఇద్దరూ కలిసి ఇటొచ్చెయ్యండి.


‘నల్లానల్లని కళ్ళూ...' అంటూ

పాటంతా నయనాభిషేకాలు జరిపించాలన్నా..


‘ఏదో ఏదో అన్నది...'

అని కొత్తపెళ్ళికూతుర్ని

మచ్చిక చేసుకోవాలన్నా..


‘రాముడేమన్నాడోయ్...'

అని రామతత్త్వాన్ని వినూత్నంగా బోధించాలన్నా..


చివరగా..

‘మంచీచెడూ వేరేవేరే రాసులుగా పోసుండవు...'

అని జీవితసత్యాన్ని నిజజీవితానికి అన్వయించాలన్నా..


మళ్ళీ మీరే రావాలి!


రాకపోతే

ఊరుకుంటామా..

మేమే వచ్చేస్తాం


Tribute

to Bapu

& Ramana


💐💐💐

Sunday, December 2, 2018

కృష్ణ శతకం🌹 (రోజుకు ఒక పద్యం 031218)

శ్రీకృష్ణ శతకం🌹

(రోజుకు ఒక పద్యం 031218)


🏵️

కుక్షిని నిఖిల జగంబులు

నిక్షేపము జేసి ప్రళయ నీరధి నడుమన్

రక్షక వటపత్రముపై

దక్షతఁ పవళించునట్టి ధన్యుడు కృష్ణా!


🏵️


ప్రతిపదార్థం: రక్షక అంటే అందరినీ రక్షించే; కృష్ణా అంటే ఓ శ్రీకృష్ణా; కుక్షిని అంటే నీ పొట్టయందు; నిఖిల అంటే సమస్తమైన; జగంబులను అంటే లోకాలను; నిక్షేపము చేసి అంటే దాచిపెట్టి; ప్రళయ అంటే ప్రళయ సంబంధమైన; నీరధి అంటే సముద్రము యొక్క; నడుమన్ అంటే మధ్యభాగంలో; వటపత్రముపై అంటే మర్రి ఆకు మీద; దక్షతన్ అంటే నేర్పు; పవళించునట్టి అంటే నిద్రిస్తున్న నీవు; ధన్యుడు అంటే గొప్పవాడివి.


భావం: ఓ శ్రీకృష్ణా! సమస్తలోకాలను పొట్టలో దాచుకున్నవాడా! ప్రళయకాలంలో మహాసముద్రం మధ్యలోఒక చిన్న మర్రి ఆకు మీద ఎంతో తెలివిగా నిద్రిస్తావు కదా! ఎంత ఆశ్చర్యం!

ముందుగా ప్రపంచాన్ని సృష్టించి, కొంతకాలం అయిన తరవాత ప్రళయాన్ని సృష్టిస్తాడు విష్ణువు. ఏది జరుగుతున్నా ఆయన నవ్వుతూ హాయిగా మర్రి ఆకుమీద సముద్ర మధ్యంలో పడుకుంటాడు. అంటే కష్టసుఖాలు ఏవి కలిగినా వాటిని చిరునవ్వుతో స్వీకరించాలే గాని అధికంగా సంతోషపడకూడదు, అధికంగా బాధపడకూడదు అని కవి ఈ పద్యంలో వివరించాడు.


🙏🙏🙏🙏🙏🙏 🙏🙏🙏🙏🙏🙏


🙏శ్రీ సి. నారాయణ రెడ్డి గారు . 🙏

🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (13)🌹


🙏శ్రీ సి. నారాయణ రెడ్డి గారు . 🙏


👉 

పగలే వెన్నెల, జగమే ఊయల కదిలే ఊహలకే కన్నులుంటే


నన్ను దోచుకుందుే వెన్నెల దొరసానీ 

అనే పాటల తో పేరుపొందారు.తర్వాత చాలా సినిమాల్లో


మూడు వేలకు పైగా పాటలు రాశారు .


విశ్వనాధ సత్యనారాయణ తరువాత జ్ఞానపీఠ పురస్కారం


పొందిన తెలుగు సాహీతీకారుడు ఆయనే.


విశ్వంభర కావ్యానికి ఆయనకి ఈ అవార్డు లభించింది.


ఇప్పటి కవుల్లో నారాయణరెడ్డిగారికున్నంత శబ్దస్ఫూర్తి ఉన్నవాళ్లు


ఎక్కువ మంది లేరు. శబ్దస్ఫూర్తి అంటే శబ్ద సంపద ప్లస్‌ స్ఫూర్తి.


అంతేకాదు. ఆ శబ్దాలను అతికే శక్తి మహాద్భుతమైనది.


శబ్దాలకు రంగు, రుచి, వాసన కలిగించే ఆల్కెమీ ఏదో సినారె


దగ్గర ఉండి ఉండాలి. అది అనిర్వాచ్యం. అది పరిశోధనకందదు

.


🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹


శ్రీకృష్ణ శతకం🌹 (రోజుకు ఒక పద్యం 021218)

శ్రీకృష్ణ శతకం🌹

(రోజుకు ఒక పద్యం 021218)


🏵️


మగ మీనమువై జలధిని

పగతుని సోమకుని జంపి పద్మ భవునకు

న్నిగమముల దెచ్చి యిచ్చితి

సుగుణాకర మేలు దివ్యసుందర కృష్ణా!

🏵️


భావం: 

మంచి గుణాలకు నెలవైన వాడా, దైవసంబంధమైన 

సౌందర్యం కలవాడా! 

ఓ శ్రీకృష్ణా! వేదాలను దొంగిలించి సముద్రంలో దాగి ఉన్నాడు సోమకాసురుడు. వాడిని నువ్వు మగ చేపవై (మీనావతారం) సంహరించి, వాడి దగ్గర ఉన్న వేదాలను తీసుకొని వచ్చి బ్రహ్మకు ఇచ్చావు. ఆహా ఎంత ఆశ్చర్యం.


చెడ్డవారికి ఎప్పటికైనా చావు తప్పదు. 

ఎప్పుడూ ధర్మాన్నే ఆచరించాలని, సత్యాన్నే పలకాలని వేదాలు చెబుతున్నాయి. చెడ్డ లక్షణాలు ఉన్నవారిని రాక్షసులు అంటారు. ఎవరిలో రాక్షస గుణాలు ఉంటాయో వారిని భగవంతుడు శిక్షిస్తాడు

అని కవి ఈ పద్యంలో వివరించాడు.

🙏🙏🙏🙏🙏🙏 🙏🙏🙏🙏🙏🙏

Saturday, December 1, 2018

🙏శ్రీ త్రిపురనేని గోపిచంద్ గారు. 🙏

🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (12)🌹


🙏శ్రీ త్రిపురనేని గోపిచంద్ గారు. 🙏


👉 మానవుడు సగం జీవితం నేర్చుకోవడంతోనూ 

మిగిలిన సగం తాను నేర్చుకున్నది తప్పు అని తెలుసుకోవడంతోనూ


గడుపుతున్నాడు..


త్రిపురనేని గోపీచంద్ (సెప్టెంబర్ 8, 1910 - నవంబర్ 2, 1962) సంపూర్ణ మానవతావాది, తెలుగు రచయిత, హేతువాది, సాహితీవేత్త, తెలుగు సినిమా దర్శకుడు.


గోపీచంద్ 1910, సెప్టెంబర్ 8 న కృష్ణా జిల్లా అంగలూరు గ్రామములో జన్మించాడు. ఈయన తండ్రి ప్రముఖ సంఘ సంస్కర్త త్రిపురనేని రామస్వామి. గోపీచంద్ తన జీవితంలో చాలా సంఘర్షణను అనుభవించాడు. అనేక వాదాలతో వివాదపడుతూ, తత్త్వాలతో దాగుడుమూతలాడుతూ, సంతృప్తిలోనూ అసంతృప్తిలోనూ ఆనందాన్నే అనుభవిస్తూ జీవయాత్ర కొనసాగించాడు. తన తండ్రినుంచి గోపీచంద్ పొందిన గొప్ప ఆయుధం, ఆస్తి, శక్తి ఎందుకు? అన్న ప్రశ్న. అది అతన్ని నిరంతరం పరిణామానికి గురిచేసిన శక్తి. అతనిలోని అరుదైన, అపురూపమైన, నిత్యనూతనమైన అన్వేషణాశీలతకి ఆధారం. ఎందుకు? అన్న ప్రశ్నే అతన్ని ఒక జిజ్ఞాసువుగా, తత్వవేత్తగా నిలబెట్టింది. ఈ క్రమంలో అతనిలో చెలరేగిన సంఘర్షణ అతని నవలలన్నింటిలోనూ ప్రతిఫలించింది.


గోపీచంద్ రచనలలో విలువల మధ్య పోరాటం ముఖ్యముగా చెప్పుకోతగినది. ఆయన వ్రాసిన అసమర్థుని జీవయాత్ర తెలుగులో మొదటి మనో వైజ్ఞానిక నవల. 

1963లో పండిత పరమేశ్వర శాస్త్రి వీలునామాకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు వచ్చింది


🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹

🌹🏵️అమృతం కురిసిన రాత్రి.🏵️🌹

🌹🏵️అమృతం కురిసిన రాత్రి.🏵️🌹


🙏🙏శ్రీ బాల గంగాధర్ తిలక్ గారి అమృత ధార .


💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔


అమృతం కురిసిన రాత్రి

అందరూ నిద్రపోతున్నారు

నేను మాత్రం

తలుపు తెరచి యిల్లు విడిచి

ఎక్కడికో దూరంగా

కొండదాటి కోనదాటి

వెన్నెల మైదానంలోకి

వెళ్ళి నిలుచున్నాను.

🌹

ఆకాశంమీద అప్సరసలు

ఒయ్యారంగా పరుగులెత్తుతున్నారు

వారి పాదాల తారా మంజీరాలు

ఘల్లు ఘల్లని మ్రోగుతున్నాయి

వారి ధమ్మిల్లాల పారిజాతాలు

గుత్తులు గుత్తులై వేలాడుతున్నాయి

వారు పృధు వక్షోజ నితంబ భారలై

యౌవన ధనస్సుల్లా వంగిపోతున్నారు

🌹

నన్ను చూసిచూసి కిలకిల నవ్వి యిలా అన్నారు

చూడు వీడు

అందమైన వాడు

ఆనందం మనిషైన వాడు

కలలు పట్టు కుచ్చులూగుతూన్నకిరీటం ధరించాడు

కళ్ళ చివర కాంతి సంగీత గీతాన్ని రచిస్తున్నాడు

ఎర్రని పెదవులమీద తెల్లని నవ్వుల వీణల్ని మీటుతున్నాడు

ఎవరికి దొరకని రహస్యాల్ని వశపరచుకున్నాడు

జీవితాన్ని ప్రేమించినవాడు జీవించడం తెలిసినవాడు

నవనవాలైన ఊహావర్ణార్ణ వాల మీద ఉదయించిన సూర్యుడు

ఇతడే సుమీ మన ప్రియుడు నరుడు మనకి వరుడు

🌹

జలజలమని కురిసిందివాన

జాల్వారింది అమృతంపు సోన

దోసిళ్ళతో తాగి తిరిగి వచ్చాను

దుఃఖాన్నీ చావునీ వెళ్ళిపొమ్మన్నాను

కాంక్షా మధుర కాశ్మీరాంబరం కప్పుకున్నాను

జీవితాన్ని హసన్మందార మాలగా భరించాను

జైత్రయాత్ర పథంలో తొలి అడుగు పెట్టాను.


💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔


🙏శ్రీచందాల కేశవదాసు గారు .🙏

🌹మన సాహితీ ప్రముఖులు (11)🌹


🙏శ్రీచందాల కేశవదాసు గారు .🙏


👉 మీరజాలగలడా నాయానతి వ్రతవిధాన మహిమన్..


తొలి తెలుగు నాటక కర్త, తొలి సినీ గీత రచయిత, కవి, నటుడు, గాయకుడు, హరికథా కళాకారుడు, అష్టావధాని, శతావధాని.

నాటకాల్లో మొదట పాడే పరబ్రహ్మ పరమేశ్వర అనే సుప్రసిద్ధ కీర్తనను, ఆంధ్రదేశమంతటిని ఉర్రుతలూగించిన 

భలే మంచి చౌక బేరము పోయినన్ దొరుకదు

అనే పాటను రాసినది 

ఈయనే. తెలుగులో మొదటి శబ్ద చిత్రం భక్త ప్రహ్లాదకు 

ఈయన పాటలు రాశాడు.


కేశవదాసు ఖమ్మం జిల్లా కూసుమంచి మండలంలోని జక్కేపల్లి లో 

1876 జూన్ 20వ తేదీన చందాల లక్ష్మీనారాయణ, పాపమ్మ దంపతులకు జన్మించాడు.అన్న వెంకటరమణయోగి నిర్వహణలోని వీధిబడిలోనే కేశవదాసు విద్యనభ్యసించాడు. 

ఛందస్సు, అవధానాధి ప్రక్రియలు నేర్చుకున్నాడు.విద్యాభ్యాసానంతరం తను చదువుకున్న వీధి బడి నడుపుతూ అవధానాది ప్రక్రియలలో నేర్పు సాధించాడు.

930-33ల మధ్య కేశవదాసు వ్రాసిన జాతీయ గీతాలను ప్రముఖ సినీ గాయకుడు సాలూరు రాజేశ్వరరావు, అముల నరసింహారావులు పాడగా బెంగుళూరులో రికార్డు చేశారు. ఈయన అనేక సినిమా స్క్రిప్టులతో పాటుగా, కేశవ శతకం, బలి బంధనం, సీతాకళ్యాణం, రుక్మాంగద, మేలుకొలుపులు, జోలపాటలు మొదలైన రచనలు చేశాడు. ఈయన ఆధ్వర్యంలో బాల భారత్ సమాజం వారు అనేక నాటకాలను ప్రదర్శించేవారు. "కనక తార", "లంకాదహనం" వంటి నాటకాలను సినిమాలుగా కూడా తీసారు. తన కళా ప్రదర్శనల ద్వారా పొందిన బంగారు కంకణాలను, పతకాలను దాచుకోకుండా సత్కార్యాలకోసం ఖర్చుచేసి మార్గదర్శకంగా నిలిచాడు. హరికథా గానంతో వచ్చిన డబ్బుతో భద్రాచలంలో భక్తుల సౌకర్యార్థం బావి త్రవ్వించి, భోజన, విశ్రాంతి ఏర్పాట్లు చేశారు. కోదాడ మండలం తమ్మరలో సీతారామచంద్రస్వామి ఆలయానికి గాలిగోపురం నిర్మింపజేశాడు.


కేశవదాసు 1956, మే 14న పరమపదించాడు.


🌹🙏 చిత్రం - పద్మ కృష్ణ గారు.🙏🌹

Friday, November 30, 2018

🌹🏵️అహ నా పెళ్ళంట - లక్ష్మీపతి!🤣🌹

🌹🏵️అహ నా పెళ్ళంట - లక్ష్మీపతి!🤣🌹


🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔


ఆదివిష్ణు రాసిన 'సత్యం గారి ఇల్లు ' కధ/నవల లోని సత్యం పాత్రనే లక్ష్మీపతి గా మార్చారు.ఆ పాత్రలో కోట శ్రీనివాసరావు నిజంగా జీవించారనే చెప్పాలి.


లక్ష్మీపతి పాత్రను తొలుత రావుగోపాలరావు చేత వేయించాలనుకున్నారు.లుక్ పరంగానూ,నేటివిటీ పరంగానూ ఆయన కరక్ట్ కాదేమోనని ఎవరో సందేహం వెలిబుచ్చటంతో జంధ్యాల కోటను ఎన్నుకున్నారు.అప్పటికి కోట సినిమా ఫీల్డ్ కొచ్చి రెండేళ్ళు అవుతోంది.


సినిమాల్లోకొచ్చేముందు కోట స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లో ఉద్యోగం చేస్తూ తీరిక దొరికినప్పుడల్లా నాటకాలు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవారు.జంధ్యాల "అమరజీవి" సినిమా చేస్తున్నప్పుడు సరదాగా కోట తో ఓ వేషం వేయించారు. అక్కినేని ఇంటి ఓనర్ పాత్రలో కనిపిస్తారాయన.కోటకి నటునిగా తొలి చిత్రం "ప్రాణం ఖరీదు".ఆ సినిమా తర్వాత చాలా గ్యాప్ తో అమరజీవి లో నటించారు.తర్వాత బాబాయ్ అబ్బాయ్ లో కూడా ఓ పాత్ర పోషించారు.


కోట కి ఎయిర్‌పోర్ట్ లో కనపడ్డ రామానాయుడు ఆహా నా పెళ్ళంట లో జంధ్యాల గారు నీతో పెద్ద వేషం వేయించాలనుకుంటున్నారు అని చెప్పడంతో తెగ ఆనందపడిపోయారు.

లక్ష్మీపతి పాత్రకోసం చిన్న క్రాఫ్ చేయించుకోవాలి,అప్పటికి వేరే సినిమాల్లో బిజీ గా ఉండడంవల్ల ఈ క్రాఫ్ సమస్య అవుతుందని కోటా కొంచం డైలమాలో పడ్డారు.తర్వాత ఆయా దర్శకుల దగ్గరికి వెళ్ళి విగ్గు పెట్టుకుంటానని ఒప్పించారు.


ముతకపంచె,బనీను,పగిలిన కళ్ళద్దాలతో కోట ఈ సినిమాలో కనిపిస్తారు.ఈ గెటప్ ని జంధ్యాలే స్వయంగా తీర్చిదిద్దారు.ఈ గెటప్ లో కొంచం రఫ్ గా కనపడాలనే ఉద్దేశ్యంతో మట్టిలో దొర్లించారు.ఇందులో మొదట మామూలు కళ్ళద్దాలే అనుకున్నారు,షూటింగ్ స్పాట్ కి వచ్చాక పగిలిన కళ్ళజోడు ఉంటే బావుంటుందని భావించిన జంధ్యాల ఆ కళ్ళజోడుని తనే చిన్న రాయి పెట్టి పగలగొట్టారు.20 రోజుల పాటు ఆ పగిలిన కళ్ళజోడుతోనే నటించారు కోట.చాలామంది పగిలిన కళ్ళజోడు పెట్టుకోడం కష్టం కదా అని అడిగారు,ఆ వేషం మీద ఉన్న మోజులో ఏ కష్టమూ తెలియలేదని చెప్పారు కోట.


షూటింగ్ జరుగుతుండగా కోటతో నీ వేషం కనుక సక్సెస్ అయితే సినిమా ఖచ్చితంగా సూపర్ హిట్ అవుతుంది అనేవారుట రామానాయుడు.


ఈ పాత్ర మీద కోటకు ఎనలేని మక్కువ ఉంది.ఒక సామెత లాగ మిగిలిపోయిన పాత్ర ఇది.గయ్యాళి అనగానే సూర్యకాంతం గుర్తొచ్చినట్టుగానే,పిసినారి అనగానే అహ నా పెళ్ళంట సినిమాలో నా పాత్ర గుర్తొస్తుంది.ఈ సినిమాలో బ్రహ్మానందం ఒక చోట పిసినారితనానికి పరాకాష్ట ఇది అని అంటాడు. నిజంగా అలాటి పాత్రే ఇది,పిసినారి పాత్రలు ఎన్ని వచ్చినా ఈ పాత్రదే అగ్రస్థానం అంటారు కోట శ్రీనివాసరావు.


ఈ సినిమాలో పిసినారితనాన్ని న భూతో న భవిష్యతి అన్న రీతిలో తెరకెక్కించిన జంధ్యాల తన బలం,జీవం,ప్రాణమైన హాస్యరసంలో మాత్రం పిసినారితనం చూపకుండా ధారాళంగా నవ్వులను పంచిపెట్టారు.కాకపోతే ఆ నవ్వుల మీద వడ్డీ హక్కులన్నింటినీ తెలుగు ప్రేక్షకులకే వదిలేసారు...శాశ్వతంగా...!

🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔🤣🤔