Wednesday, January 10, 2018

తమాషా ప్రశ్నలు - వెరైటీ సమాధానాలు !

తమాషా ప్రశ్నలు - వెరైటీ సమాధానాలు

1. పగలు కూడా కనపడే నైట్ ఏమిటి?

జ. గ్రానైట్

2. ఎగ్జామినర్ దిద్దని పేపర్ ఏమిటి?

జ. న్యూస్ పేపర్.

3. వేలికి పెట్టుకోలేని రింగ్ ఏమిటి?

జ. ఫైరింగ్

4. అందరూ భయపడే బడి ఏమిటి?

జ. చేతబడి.

5. అందరూ నమస్కరించే కాలు ఏమిటి?

జ. పుస్తకాలు

6. వీసా అడగని దేశమేమిటి?

జ. సందేశం.

7. ఆయుధంలేని పోరాటమేమిటి?

జ. మౌనపోరాటం.

8. గుడ్డు పెట్టలేని కోడి ఏమిటి?

జ. పకోడి

9. కనిపించని వనం ఏమిటి?

జ. పవనం.

10. నీరు లేని వెల్ ఏమిటి?

జ. ట్రావెల్

11. నారి లేని విల్లు ఏమిటి?

జ. హరివిల్లు

12. డబ్బులుండని బ్యాంక్ ఏమిటి?

జ. బ్లడ్ బ్యాంక్

13. వేసుకోలేని గొడుగు ఏమిటి?

జ. పుట్టగొడుగు.

14. చీమలు కనిపెట్టలేని షుగర్ ఏమిటి?

జ. బ్రౌన్ షుగర్

15. వేయలేని టెంట్ ఏమిటి?

జ. మిలిటెంట్

16. మొక్కకు పూయని రోజాలు ఏమిటి?

జ. శిరోజాలు.

17. రుచి లేని కారం ఏమిటి?

జ. ఆకారం

18. చారలు లేని జీబ్రా ఏమిటి?

జ. ఆల్జీబ్రా

19. అందరూ కోరుకునే సతి ఏమిటి?

జ. వసతి.

20. అందరికి నచ్చే బడి ఏమిటి?

జ. రాబడి.

21. తాజ్ మహల్ ఎక్కడుంది?

జ. భూమ్మీద.

22. ఇంటికి పెట్టలేని గేట్ ఏమిటి?

జ. ఇంటరాగేట్

23. అంకెల్లో లేని పది?

జ. ద్రౌపది.

24. చేపల్ని తినే రాయి ఏమిటి?

జ. కొక్కిరాయి.

25. వాహనాలకు ఉండని టైర్లు ఏమిటి?

జ. సెటైర్లు

26. భార్య లేని పతి ఎవరు?

జ. అల్లోపతి

27. అన్నం తినకపోతే ఏమవుతుంది?

జ. మిగిలిపోతుంది.

28. కూర్చోలేని హాలు ఏమిటి?

జ. వరహాలు.

29. వాహనాలకు ఉండని టైర్ ఏమిటి?

జ. రిటైర్

30. తినలేని కాయ ఏమిటి?

జ. లెంపకాయ

31. అందరికీ ఇష్టమైన కారం ఏమిటి?

జ. ఉపకారం.

32. కరవలేని పాము?

జ. వెన్నుపాము.

33. కొట్టకుండా తగిగే దెబ్బ ఏమిటి?

జ. వడదెబ్బ

34. తాగలేని పాలు ఏమిటి?

జ. పాపాలు.

35. పూజకు పనికిరాని పత్రి ఏమిటి?

జ. ఆసుపత్రి

36.గీయలేని కోణం ఏమిటి?

జ. కుంభకోణం.

37. చెట్లు లేని వనం?

జ. భవనం.

38.వెలిగించలేని క్యాండిల్?

జ. ఫిల్డర్ క్యాండిల్.

39. కోడి వేడినీళ్లు తాగితే ఏం చేస్తుంది?

జ. ఉడకబెట్టిన గుడ్డు పెడుతుంది.

40. స్కూల్ బ్యాగులో ఉండని స్కేలు

జ. రిక్టర్ స్కేలు

41. తాగలేని రసం ఏమిటి?

జ. పాదరసం.

42. పిల్లలు ఉండని స్కూల్ ఏమిటి?

జ. డ్రైవింగ్ స్కూల్

43. నడవలేని కాలు ఏమిటి?

జ. పంపకాలు

44. ఆడలేని బ్యాట్ ఏమిటి?

జ. దోమల బ్యాట్

45.. కనిపించని గ్రహం ఏమిటి?

జ. నిగ్రహం.

46.. భోజనంలో పనికి రాని రసం ఏమిటి?

జ. పాదరసం.

47. తాగలేని రమ్ ఏమిటి?

జ. తగరం.

48. దేవుడు లేని మతం ఏమిటి?

జ. కమతం

49. దున్నలేని హలం?

జ. కుతూహలం.

50. రాజులు నివశించని కోట ఏమిటి?

జ. తులసి కోట

51. వైద్యులు ఆపరేషన్ చేస్తున్నప్పడు ముఖానికి గుడ్డ ఎందుకు కట్టుకుంటారు?

జ. ఎవరు చేశారో తెలియకూడదని

52. నోరు లేకపోయినా కరిచేవి?

జ. చెప్పులు

53. చేయడానికి ఇష్టపడానికి ధర్మం

జ. కాలధర్మం

54. డబ్బులు ఉండని బ్యాంకు

జ. బ్లడ్ బ్యాంక్

55. ఓకే చోదకుడితో నడిచే బస్సు

జ. డబుల్ డెక్కర్ బస్సు

56. ఎంత విసిరినా చేతిలో ఉండే కర్ర

జ. విసనకర్ర

57. ఉత్తరానికి, దక్షిణానికి తేడా?

జ. ఉత్తరం పోస్టు డబ్బాలో వేయగలం. దక్షిణాన్ని వేయలేం.

58. విసిసిపీ నదిలో ఎక్కువ ఏమున్నాయి?

జ. ‘సీ’లు

59. మొదటి ర్యాంకు రావాలంటే పరీక్షలు ఎలా రాయాలి?

జ. పెన్నుతో

60. మనకు కలలు ఎందుకు వస్తాయి.

జ. కంటాం కాబట్టి

Monday, January 8, 2018

విశ్వనాథ వారి భ్రమరవాసిని!

విశ్వనాథ వారి భ్రమరవాసిని!

( నా గోల నుండి సేకరణ )

-

అలల సవ్వడులలతో హోరెత్తుతూ.. తిరిగి నెమ్మదించి, 

ప్రశాంతత పొందిందనే లోపుగనే మరింత ఉధృత కెరటాలతో

ఎగసిపడి, కల్లోలము నుండి ప్రశాంతతకు, ప్రశాంతత నుండి కల్లోలానికి తన పథాన్ని మార్చి మార్చి, నురగల నగవులో లేక నశ్రువులో చిందించే సాగరానికి సైదోడు… మనిషి మనస్సు. ఆలోచనల, కోరికల పుట్టినిల్లయిన అటువంటి మనస్సును గూర్చి, దాని స్వభావమును గూర్చి ఒక ఆలోచన చేయించి, ఆంతరిక ప్రపంచ జ్ఞానమును, బాహ్య ప్రపంచ విజ్ఞానమును కలబోసి, అక్షరములుగా పోతపోసి మనకందించిన ఋషులవంటి మహనీయులున్నారు.


గత వంద, రెండువందలేండ్ల కాలములో చూసినట్లయితే అటువంటి మహారచయిత ఒకరు పవిత్ర కృష్ణానదీ తీరాన జన్మించి, మనసుకు ఆహ్లాదాన్ని, బుద్ధికి విజ్ఞానాన్ని, ఆత్మకు ఆనందాన్ని కలిగించగల తన రచనలతో కవికుల సమ్రాట్టుయై, రాశీభూత విజ్ఞానమై, ఆంధ్రుల మహద్భాగ్యమై ప్రకాశించెను. ఆ ప్రభావశీల ప్రకాశరేఖలు నేటికీ అనేకుల మనస్సులలో.. శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గురువరేణ్యుల రూపమున మూర్తికట్టి వెలుగొందుచున్నవి.


పురాణవైర గ్రంథమాల, కాశ్మీర రాజవంశ చరిత్ర, వేయిపడగలు, విష్ణుశర్మ ఇంగ్లీషు చదువు, చెలియలికట్ట మొదలైన అనేకానేక నవలలు కలియుగ రాజవంశ నిజ చరిత్రను, లౌకిక విజ్ఞానాన్ని, ఇంకా మనిషి ఆలోచనపు లోతులను మనకందిస్తాయి. అంతేకాక మనస్సును పట్టి కుదుపుతూ, దానిని దాటి మరింత లోతుగా వెళ్లడానికి ప్రయత్నించే భావనాతరంగమొకటి పుస్తకం చదువుచున్నంతసేపు మనలో కదలాడుతూనే యుంటుంది. అటువంటి రచనలలో నొకటి… కాశ్మీర రాజవంశ చరిత్ర నందలి ఆరవ మరియు ఆఖరి నవల… భ్రమరవాసిని.


కాశ్మీరాధిపతి రణాదిత్యుని శోభనపు గదిలో కథ మొదలౌతుంది. నూత్న వధువు రణరంభాదేవి రాకకై ఎదురుచూస్తున్న రణాదిత్యుని మనస్సును… అప్పటివరకూ జరిగిన సంఘటనలు, గోడలపై చిత్రాలు, ద్వారబంధము ప్రక్కనే ముమ్మూర్తులా రణరంభాదేవిలా యున్న ఒక శిల్పము కలవరపెడుతుంటాయి. అటుపై ఆమె గదిలో అడుగిడిన తదుపరి వారి మధ్య జరిగిన సంభాషణ, రాజును మరింత విస్మయానికి గురిచేస్తుంది. రణరంభాదేవి, తాను సాక్షాత్ శ్రీమహాలక్ష్మి స్వరూపమగు భ్రమరవాసినినని, రణాదిత్యుని కోరిక మేరకు రణరంభగా జనించి ఆతని భార్యనైతినని, ఆమెనాతడు స్పృశింప సాధ్యము కాదని చెప్పును. అంతియేకాక, అతనిని మోహవశుడను జేసిన ద్వారబంధము దగ్గరి ప్రతిమను మంచముపై పరుండబెట్టుమని చెప్పి, తాను భ్రమరమై భ్రమరీనినాదము జేయుచూ ఆతనిని నిద్రపుచ్చుటతో కథ ప్రథమ భాగము పూర్తియగును.


పెండ్లి జరిగిన కులూతదేశము నుండి కాశ్మీరానికి బయలుదేరిన పెండ్లి బృందముతో కులూతదేశ యువరాణి అమృతప్రభ ను కూడా తీసుకువచ్చిన రణరంభాదేవి, మార్గమధ్యములో సర్వాంగీకారముతో ఆమెకు రణాదిత్యునకు వివాహము జరిపించును. శ్రీనగరము చేరిన పిమ్మట రణాదిత్యుడు స్వప్నములలో తన పూర్వజన్మ కథయంతయూ తెలుసుకొనును. అతడు క్రితం జన్మమున మధుసూధనుడను సంపన్న బ్రాహ్మణుడు. పెద్దల బలవంతము మీద ఇష్టము లేకున్ననూ రూపవతి కానటువంటి నీలమణిని వివాహమాడతాడు. నాలుగేండ్ల వారి వివాహజీవితములో అతడామెతో సంసార సుఖమనుభవించడు. కాలక్రమాన వ్యసనపరుడై ఆస్థి యందలి పెద్ద మొత్తాన్ని పోగొట్టుకుంటాడు. నీలమణి మాత్రం భర్త తెచ్చిన మహాలక్ష్మీ విగ్రహాన్ని ధూపదీపనైవేద్యాలతో ఆరాధిస్తూ, శుక్రవారం పూజలు చేస్తూ తన్మయత్వాన్ని అనుభవిస్తుంటుంది. భార్యను అమ్మాయని పిలుచుట ప్రారంభించిన భర్తతో నీలమణి నిష్ఠూరంగా అన్నట్టి “మీకు అమ్మ భార్య. భార్య అమ్మ” మాటలు ఒక శాపంగా పరిణమించి భవిష్యద్కథకు దోహదం చేస్తాయి. మధుసూధనుడు పరివర్తన దశలో యుండగానే, నీలమణి తన సవతి తల్లి అసూయకు బలైపోతుంది. విరక్తుడై తిరుగుచున్న మధుసూధనుడు, అనుకోకుండా ఒకనాడు తన ఇంట పూజామందిరంలో ఉన్న తాళపత్ర గ్రంథాన్ని చదువుతాడు. అందులో వివరింపబడిన అతి క్లిష్టమయిన భ్రమరవాసినీ వ్రతాన్ని బూని, ఇంటినీ, ఉరునీ విడచి, ఎన్నో వ్యయప్రయాసలకోర్చి, చివరకు దేవిని ప్రసన్నం చేసుకుంటాడు. అమ్మ అనుగ్రహించేవేళ సమ్రాజ్యాధిపత్యముతోపాటు, వివేకహీనుడై ఆ అమ్మనే భార్యగా కోరతాడు. దయామయి అయిన అమ్మ అనుగ్రహించి అంతర్హితురాలౌతుంది. ఇదీ రణాదిత్యుని స్వప్న వృత్తాంతం. అప్పటి మధుసూధనుడే ఇప్పటి రణాదిత్యుడు, నీలమణియే అమృతప్రభ, సాక్షాత్ శ్రీ వైష్ణవీ మహామాయయగు భ్రమరవాసినియే రణరంభాదేవి.


ఆ తరువాత రణాదిత్యునితో జైత్రయాత్ర గావింపజేసిన రణరంభాదేవి, అతనిని సామ్రజ్యాధిపతిగా, భారత చక్రవర్తిగా చేస్తుంది. చివరగా రణాదిత్యునికి పాతాళలోక వాసముననుగ్రహించి, తాను శ్వేతద్వీపమున వింధ్యపర్వత గుహాంతర్భాగములో భ్రమరవాసినిగా భక్తులననుగ్రహిస్తూ వెలుగొందుతుంటుంది. ఇదీ స్థూలంగా భ్రమరవాసిని కథ.


కథ గొప్పదనం ఒకెత్తయితే, కథకుడు దానిని నడిపిన వైనం రెండెత్తులనవచ్చును. విశ్వనాథ వారి ప్రతిరచన యందు ఒక విశిష్టత యుంటుంది. పాత్రల మధ్య సంభాషణలతో ఒక విషయాన్ని చర్చించి అవకాశమున్నంత వరకూ వాదానికిరువైపులా పదునుపెట్టించి పరుగులెత్తించి చివరకు సత్యాన్ని రూఢీ చేయడంలో ఆయనది అందెవేసిన చేయి. ఈ కథలో కూడా భ్రమరవాసినీ రణాదిత్యుల మధ్య సంభాషణలటువంటివే. ఇక పాత్ర చిత్రీకరణల విషయానికి వస్తే… రణరంభాదేవి దయాస్వరూపిణి, తనను కోరిన భక్తుని అవివేకాన్ని మన్నించి ననుగ్రహించిన తల్లి. అతని కోరికీడేర్చుటకు మానవకాంతగ జనించి, రణాదిత్యుని పట్టమహిషియై ఆతనికి సామ్రాజ్యత్వమును కట్టబెట్టిన వైష్ణవీ మహాశక్తి. రణాదిత్యుని పాత్ర ఓ తరహా వైచిత్రి కలిగిన పాత్ర. అతడెంతటి మహావీరుడైనప్పటికీ కథలో ముప్పావుపాలు అయ్యేవరకూ జరిగేదంతా ఎందుకు జరుగుచున్నదో, తనకు వచ్చే కలల రహస్యమేమిటో తెలియక సంధిగ్థంలో నడిచే పాత్ర. సౌందర్యం, అమాయకత్వం రంగరించబడిన పాత్ర అమృతప్రభది. భర్త తిరస్కారానికి గురైనప్పటికీ, భార్యగా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వహిస్తూ, మహాలక్ష్మీ ఆరాధనలో తన్మయత్వాన్ని పొందే పాత్ర నీలమణిది. నచ్చని పెళ్లి చేసుకుని, వ్యసనపరుడై తిరిగి పరివర్తన చెంది దేవ్యనుగ్రహాన్ని పొందినవాడు మధుసూధనుడు. ఇలా ప్రతిపాత్ర అద్భుతంగా మలచబడి నడపబడినవే.


ఇది యంతా కథేమిటో చెప్పడానికి ఉపయోగపడుతుంది గానీ, కథామాధుర్యాన్ని చవిచూడాలంటే మాత్రం భ్రమరవాసిని చదవవలసినదే. తన్మయమొందిన హృదయముతో నిద్దురలో భ్రమరీనినాదము వినవలసినదే.

-


-పులిమీద పుట్ర -

-పులిమీద పుట్ర -

-

బోరుంది, పంపుంది. కాని కరెంటే లేదు ఏప్పుడొస్తుందో, ఎప్పుడు పోతుందో తెలియని స్దితి. రోజంతా చేనికాడే కరెంట్ రాకడకై ఎదురు చూపులయ్యే. పులిమీద పుట్ర లాగా వూరిలోకి హైనా వచ్చి పిల్లలనెత్తుకుపొతున్నదన్నవార్త. హైనాను చంపేటందుకు వూరిజనమంతా ఒక్కటైనారు.

'

"పేదరికాన్ని ఆసరాచేసుకునే ప్రభుత్వాలూ మంత్రులూ పుట్టుకొస్తారు. పేదరికం నశిస్తే ఈవ్యవహరమే వుండదు. ఏదేశంలో నయినా ఇంతే జరిగేది. అందుకే ప్రభుత్వాలు పుట్టాక అవి వశించకుండా వుండే పనులే చేస్తాయి. బ్యాంకుల అప్పులూ, వడ్డిలూ, సబ్సిడీలూ, చిల్లర సహాయాలూ, అన్నీఅవే.మనల్ని కలిసికట్టుగా చేరకుండా పేదరికాన్నిపూర్తిగా తొలగించకుండా-అట్లాచావకుండా ఇట్లాబతక్కుండా శవల్లా నడిపిస్తాయి. కాబట్టే హైనాను ఎదుర్కొటానికి కలిసినట్లుగా కరువును ఎదుర్కోటానికి కలవం. పిల్లలకు భవిష్యత్తు లేకుండా హైనాచేస్తే, ఎవ్వరికి భవిష్యత్తు లేకుండా కరువు చేస్తున్నది. ఎన్నోవేలరెట్లు హైనా కన్న కరువు భయంకరమైనా ఎందుకు అడ్దుకోలేమో!

పాటల రామన్న! (- రచన : తనికెళ్ళ భరణి. )

పాటల రామన్న!

(- రచన : తనికెళ్ళ భరణి. )నవ విధ భక్తులలో కీర్తనం ఒకటి.

అంటే పరమేశ్వరుని గుణగానం చెయ్యడం..

అలా నాదోపాసన చేసి ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందిన మహానుభావులు ఎంతో మంది..

గద్వాల సంస్థానానికి ‘విద్వద్గద్వాల’ అన్న పేరుందని మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం.

అదిగో ఆ గద్వాలకి చెందినవాడే రామన్న (1900-1950)

రామన్న తండ్రి రాఘవయ్య...తల్లి కిష్టమ్మ ‘వైద్యం’ రాఘవయ్య గారు వైద్యం చేసేవారు. గనుక ఇంటిపేరు ‘వైద్యం’ గా స్థిరపడిపోయింది.


రాజావారి ప్రాపకం ఉండడం మూలంగా...రామన్న బాల్యం వైభవంగానే గడిచింది.. 

కానీ పదవయేట అకస్మాత్తుగా తండ్రిగారు కాలధర్మం చెందడం..

ఆ బెంగతో కొన్నాళ్ళకి తల్లి కన్నుమూయడం..

రామన్న ఏకాకైపోయాడు


అప్పుడు రామన్న మేనమామ పాగ నర్సప్ప గారు రామన్నని గద్వాల సంస్థానాధీశుడైన సీతారామ భూపాలుని కొలువులో చేర్పించాడు.


రాజుల కొలువు!

కత్తిమీద సాము!

నెత్తిమీద పాము!

పైగా పట్టుమని పదేళ్ళు లేవు. రాజా వారికి ఆంతరంగికుడుగా పనిచెయ్యాలి.

చెప్పినపని చెప్పినట్టు చెయ్యాలి.

బాగాచేస్తే బహుమానం..

తేడాలొస్తే శిరఛ్ఛేదనం..

ఎవరెల్లా ఏడ్చినా రాజు ఉత్తముడు, సంస్కారి..సంగీత - సారస్వత ప్రియుడు యథారాజా తథాప్రజా..అంచేత నిత్యం సంగీత కచేరీలు సాహితీ సభలు..వగైరా నిర్వహించబడుతూ ఉండేవి.


మెల్లిగా రామన్నకి రుచి తెలుస్తోంది.

సంగీత - సాహిత్యాల పట్ల ఇష్టం కలుగుతోంది.

పగలల్లా సభలో జరిగిన సంగతుల్ని - రాత్రి పడుకునే ముందు వల్లె వేసేవాడు! మొత్తానికి కవిత్వం అంటుకుంది.


ఆశువుగా కవిత్వం చెప్పడం అబ్బింది..

పెద్దపెద్ద ఉద్దండ పండితుల మధ్య చిన్నకుర్రాడు రామన్న..

సింహాల మధ్య ..చిట్టెలుకలాగా..

గంఢభేరుండాల మధ్య రామచిలుకలాగ..

కర్పూరపు తాంబూలం మధ్య - వక్క పలుకులాగ..

చిన్నకుర్రాడు సన్నగొంతుతో..అప్పటికప్పుడు ఆశుకవిత్వం చెప్తోంటె సీతారామ భూపాలుడు మహా ముచ్చట పడిపోయేవాడు.


వెంటనే ఏ ముత్యాల హారమో..వజ్రపుటుంగరమో వరహాలో ఏవో ఒకటి బహుమతిగా ఇచ్చేవాడు..

ప్రోత్సహించే ప్రభువులే ఉండాలి గానీ.. కళ వర్ధిల్లదూ.?

యుక్త వయస్సురాగానే మంచి పిల్లని చూసి దగ్గరుండి స్వయంగా పెళ్ళి జరిపించాడు సీతారామ భూపాలుడు.

సంగీత సాహిత్యాల వల్ల మృదువైపోయిన హృదయంలో పుత్రవాత్సల్యం పొంగడం విశేషం కాదుగా...

రాజావారిచ్చిన ప్రోత్సాహంలో పండగలప్పుడూ..ఉత్సవాలల్లో సంస్థానంలో వేసే సంస్కృత నాటకాల్లో వేషాలు కూడా వేసి శభాష్ అనిపించుకున్నాడు రామన్న.

సంగీత - సాహిత్యాల సమాహారమైన సంస్కృత నాటకాల్ని జోరుగా ఆడుతున్నరోజుల్లో..

పిడుగులాంటి వార్త!


సీతారామభూపాలుడు స్వర్గస్థులైనారు!

జివిత నాటకరంగ స్థలం మీద నించి పాత్ర పక్కకెళ్ళిపోయింది.

తెరజారిపోయింది..

సంస్థానం ‘కళా’ విహీనమైంది.

రామన్న కుప్పకూలిపోయాడు..

ఎందుకో ‘ఆత్మ’ లేని సంస్థానంలో కొలువు చెయ్యాలనిపించలేదు.

మానేసాడు.. ఆత్మతృప్తికోసం ఇంట్లోనే సంగీత సాధన చేస్తూ ఉండేవాడు..

పులిమీద పుట్ర.. విధి చేసిన కుట్ర..!!

ఉన్నట్టుండి భార్యపోయింది..

ఒక కన్ను పోతే ఎలాగో తడుముకుంటూ జీవితాన్ని గెంటుకొస్తున్నాడు.

రెండో కన్ను పోతే! గాఢాంధకారం!!

పెదాల మీద వెర్రి చిరునవ్వు విరిసింది!!


వైరాగ్యం ఆవరించింది. ఏదీ రుచించట్లా.. చప్పబడిపోయింది బతుకు.

..బతుకు బండిని ఈడవాల్సి వస్తోంది.. రోజుల్ని వెళ్ళదీయాల్సి వస్తోంది..

గుండెల్లో జ్యోతి వెలిగింది!

లీలా మానుష విగ్రహుడి మనోహర మురళీ నాదానికి నెత్తురు పొంగీ యమునైంది. ఉత్సాహమ్ పరవళ్ళు తొక్కింది!!

వేదనంతా..నాదమై పోయీ..గానమైపోయింది.. కళ్ళు మూసుకుంటే నవ్వు రాజిల్లెడు మోమువాడు..

కృష్ణుని స్తుతిస్తూ పాటలు పాడ్డం మొదలెట్టాడు.

నల్లని వాడూ..పద్మ నయనమ్ముల వాడు..

అంతే..వైద్యం రామన్న కాస్తా..పాటల రామన్నైపోయాడు.

కీర్తిశేషులు సీతారామభూపాలుని అర్ధాంగి మహారాణీ ఆదిలక్ష్మీ దేవమ్మగారు పాటల రామన్నకి లక్ష్మమ్మ అనే యువతితో మళ్ళీ పెళ్ళి చేశారు.

కృష్ణభక్తికి నిదర్శనంగా..

వాళ్ళకి పుట్టిన పిల్లవాడికి ‘కుచేలుడు’ అని పేరెట్టుకున్నాడు పాటల రామన్న.

రాజా వారు వెళ్ళిపోయాక ఆస్థాన వ్యవహారాన్నీ రాణీవారే చూస్తూ ఉండేవారు. రాచవ్యవహారాల్లో తలమునకలై పోయిన ఆదిలక్ష్మీ దేవమ్మ గారు అప్పుడప్పుదు పాటల రామన్నని పిల్చీ మనశ్శాంతి కోసం పాటలు పాడించుకునేవారు. రాణీగారికి ఇద్దరు కుమార్తెలు. పెద్దమ్మాయి వరలక్ష్మీదేవికి వివాహమైనది కానీ సంతానం లేదు!!

అప్పుడు పాటల రామన్న ఒక సలహా ఇచ్చాడు! శ్రీకృష్ణమందిరం’ అనే భజన మండలి ఒకటి స్థాపించండి.. దానివల్ల మేరు జరగొచ్చూ అని. 1930 లో ‘శ్రీ కృష్ణమందిరం’ స్థాపన జరిగింది. సూగప్ప వైద్యగారింట్లో! అక్కణ్ణుంచి ప్రతీ ఆషాడమాసం శుక్ల సప్తమి నుంచి పౌర్ణమి దాకా నవరాత్రి ఉత్సవాలూ - ఆషాడ శుద్ధ పౌర్ణమి రోజున రథోత్సవం జరిపేవారు. అన్ని రోజులూ పాటల రామన్న గారి పాటలు ఉండాల్సిందే!


కృష్ణుడికి కృప కలిగింది.

అదే సంవత్సరం ఆదిలక్ష్మీ దేవమ్మగారికి మనవడు పుట్టాడు.

ఆ పిల్లాడికి ‘శ్రీ కృష్ణరామభూపాలుడ’ని పేరు పెట్టారు.

సంతానం కలిగినందుకు పరమానంద పడిపోయిన రాణీగారు శ్రీకృష్ణమందిరం సభ్యులందర్నీ తమ ఖర్చులతో పండరీపురం పంపించారు.

రాణీగారు శ్రీకృష్ణమందిరానికి ధన సహాయమే కాకుండా రాజలాంఛనాలూ ఏనుగులూ, గుర్రాలు, సైన్యం, సైనిక వందనం కూడా సమర్పించుకున్నారు.


సంస్థానాలన్నీ ప్రభుత్వంలో విలీనం అయ్యేవరకు..శ్రీకృష్ణమందిరం పరమ వైభవ స్థితిలో ఉండేది. దీనికి ప్రధాన కారకుడు పాటల రామన్న.

పాటల రామన్న మాణిక్యగర్ ఖండేరావ్ (మరాఠా) మహారాజావారి ఆస్థానానికి వెళ్ళి..


దయాకరో హమ్ పర్ తుమారే

గురూజీ మాణిక్య ప్రభూ కృపాకర్..


అనే కీర్తనని ఆశువుగా పాడి రాజావారి చేత సన్మానం అందుకున్నారు.

పాటల రామన్నగారికి చదువు పెద్దగా అబ్బలేదు గానీ ఎవరైనా సరే పాటల రాయమంటె చాలు..

అప్పటికప్పుడు ఏ చిత్తు కాగితం దొరికినా ఒక్కసారి కృష్ణ పరమాత్మని తల్చుకుని ఆశువుగా పాట రాసేసేవాడు.

రామన్నగారు ఉపయోగించిన రాగాలు హిందుస్తానీ, భైరవి, యమన్ కళ్యాణి, దర్బార్, కానడ, శుద్ధ కళ్యాణ్, కాఫీ, శ్యామ, తిలకామోద్, ధన్యాసి, మోహన, తోడి, పీలు, బేహాగ్, భీంప్లాస్, మాండ్, శ్రీరాగాలు.


మోహనరాగంలో రామన్న రాసిన పాట.


నిను కనుగొనగలమా కృష్ణా

ఘనమగు దొంగలలో ఘనదొంగవు


1. అణువుకంటె అతి సూక్ష్మరూపుడవు

ఘనముకంటె మహాఘనరూపుడవూ


2. ఎనబది నాలుగు లక్ష జీవులెడ

అనయింబుగ నెడబాయ కుందువట


3. వేదవిద్య వేదాంతము లెరుగము

నామదాస దాసానుదాసులము


4. భేదరహిత నీవుండగ మాకు

వేదాంతంబుల వాదము లేల


5. నీ పాదములే గతి పాండురంగ

ప్రహ్లాద వరద - కృష్ణమందిర నిలయ..


పాటల రామన్నగారు రాసిన పాటలు ‘శ్రీ కృష్ణ మందిర సంకీర్తనలు’ అన్న పేరుతో ప్రకాశకులు పాటల పండరీనాథ్ (రామన్న గారి మేనల్లుడు) 1957 లో ప్రచురించారట.


రచయిత జీవించి ఉండగా ఇది ప్రచురించబడలేఉద్..కళాకారులకు ఇదో శాపం!

పాతల రామన్న కృష్ణునిలో ఐక్యమైపోయినా..

ఆయన పాటలు మాత్రం జీవించే ఉంటాయి..

యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే- రమంతే తత్ర దేవతాః!

యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే- రమంతే తత్ర దేవతాః!

(ఎక్కడ స్త్రీలు పూజింప బడతరో,అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారు. )

-

స్త్రీలని గౌరవించడం మన సాంప్రదాయం.

 ప్రహ్లాదుడు  కన్నుదోయికి అన్యకాంతలడ్డంబైన మాతృ భావము జొచ్చి మరలువాడు అని పోతన వివరిస్తాడు.

 సీతని పరాభవించి రావణుడు, ద్రౌపదిని అవమానపరచి  కౌరవులు ఎలా నాశానమయ్యారో మనకి తెలుసు. ఇన్ని తెలిసినా, ప్రగతి పథంలో పయనించే ఈ ఆధునిక యుగంలో నవ నాగరిక సమాజంలో  కార్యాలయాల్లో,కళాశాలల్లో, అన్నిచోట్లా స్త్రీలు వేదింపబడటం శోచనీయం. 


చాటింగులు, డేటింగులతో, సెల్ ఫోను సంభాషణలతో యువత విచ్చలవిడిగా సంచరిస్తూ,లేత వయస్సు లోనే విషయవాంఛలకు లోబడి జీవితాలను నాశనం చేసుకోడం చూస్తూనే ఉన్నాం. స్త్రీలపై యాసిడ్ దాడులు, గొంతులు కోయడాలు, అత్యాచారాలు ఇలా ఎన్నోదురాగాతాలు సమాజంలో జరగడానికి కారణం క్రమశిక్షణా లోపమే. 


  


ఎంత చదువు చదివినా,ఎంత విజ్ఞానం సంపాదించినా, అరణ్యరోదనన్యాయంలా”పనికి రాకుండా పోతోంది. అసమానతలు తొలగి, ఆభిజాత్యాలు మరచి, అందరు సుఖశాంతులతో జీవించాలన్నా,సమతా,మమతా, మానవతలు సమాజంలో వెల్లివిరియాలన్న- ఒక్కటే మార్గం.అది మన సంప్రదాయాలని పాటిస్తూ, పెద్దలుచేప్పిన మార్గంలో పయనించడమే. 


యత్ర నార్యస్తు పూజ్యంతే/ రమంతే తత్ర దేవతాః/


యత్రైతాస్తు నపూజ్యంతే/సర్వాస్తత్రాఫలాక్రియః.


ఎక్కడ స్త్రీలు పూజింప బడతరో,అక్కడ దేవతలు నివసిస్తారని, ఎక్కడ పూజింప బడరో అక్కడ కార్యాలన్నీ నిష్ఫలాలని తెల్పి, స్త్రియః శ్రియశ్చ గేహేషు./ నవిశేషోస్తి కశ్చన. స్త్రీలు గృహంలో గృహలక్ష్ములే,ఇంతకన్నా వేరే విశేషపదం లేదని స్త్రీని కీర్తిస్తాడు. అందుకనే వివాహ సమయంలో కన్యాదాత “లక్ష్మీ నామ్నీం కన్యాం లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ వరాయ దదాతి. అనిచెప్పి కన్యాదానం చేస్తారు. తమ ఇంటబుట్టిన ఆడపిల్లని తండ్రి,సోదరులు బాగా చూసుకోవాలని,అమ్మాయికి కావలసినవి సమకూర్చాలని మనువు ఎంతో విపులంగా వివరిస్తాడు.


              పితృభి: భ్రాత్రుభిశ్చైతాః పతిభిర్దేవరైస్తథా:/


పూజ్యా భూషయితవ్యాశ్చ/ బహు కళ్యాణమీప్సుభి:  అనగా తండ్రి, భర్త,సోదరులు అందరు స్త్రీలని  గౌరవించాలని, వారుకోరిన భూషణాలు,వస్త్రాలు ఇచ్చి సంతృప్తి పరచాలని చక్కగా వివరిస్తాడు. స్త్రీకి పురుషుడు సదా  అండగా ఉండాలని మనుధర్మ శాస్త్రం బోధిస్తుంది. ఇదే అర్థంలో


పితారక్షతి కౌమారే/ భర్తారక్షతి యౌవ్వనే / రక్షంతి


వార్ధకే పుత్రా: / నస్త్రీ స్వాతంత్ర్యమర్హతి. చిన్నతనంలో తండ్రి, యౌవ్వనంలో భర్త, వార్ధక్యంలో పిల్లలు రక్షణ కల్పించాలి అని, రక్షణ లేకుండా ఉంచకూడదని మనువు స్త్రీలకి అధిక ప్రాధాన్యతనిస్తే, మనువుని, ప్రాచీన సంప్రదాయాలని ఇష్టపడని ఆధునిక వితండవాదులు కొందరు పైశ్లోకం మొత్తం గ్రహించకుండా చివరి పాదం నస్త్రీ స్వాతంత్ర్యమర్హతి అన్నది మాత్రం గ్రహించి,  మనువు స్త్రీలకి వ్యతిరేకి, స్త్రీలకి స్వేఛ్చ లేదన్నాడని వాదిస్తారు. అట్టి వారికి ఎంత నచ్చ చెప్పినా మహాబధిర శంఖారావ న్యాయంలా వినరు, తమ ప్రవర్తన మార్చుకోరు. అస్తు. వారిని అలాగే వదిలేద్దాం.


వినేవారికే మనం కొన్ని మంచిమాటలు చెప్దాం. బాల్యంనుండే మంచిఅలవాట్లు, సత్ సంప్రదాయాలు నేర్పిస్తే, భావితరాలైనా బాగుపడతాయి. ( అదే ఈ వ్యాసకర్త కోరిక! మన్నిస్తారుకదూ.) స్త్రీలని గూర్చి మనువు ఇంకా ఇలా చెప్తాడు.


  శోచంతి జామయోయత్ర/ వినశ్వత్యాశు తత్కులం/


    నశోచంతితు యత్రైతా/వర్ధతే తద్ధిసర్వదా అనగా ఆడపడుచులు


ఏయింట సోదరులచే ఆదరించ బడతారో ఆయింట వంశం వర్ధిల్లుతుంది. లేదా నశిస్తుంది.అనితెలిపి,


  తస్మానేతాన్సదా పూజ్యాః/ భూషనాచ్చాదనాశనై


    భూతికామైర్నరైర్నిత్యం/ సత్కారేషూత్సవేషుచ.


తమ ఇంట పండుగలు శుభకార్యాలు జరుపుకోనేటప్పుడు, ఆడపడుచులను పిలచి మంచి భోజనం పెట్టి, వస్త్రాలు, భూషణాదులనిచ్చి సంతృప్తి  పరచాలని చాలా విపులంగా, చక్కగా మనుస్మృతి వివరిస్తుంది. కనుకనే పండగ రోజులలో కూతుళ్ళని, అల్లుళ్ళని పిలచి, ఉన్నంతలో వారికి కట్నకానుకలిచ్చి సంతృప్తి పరచే సంప్రదాయం మనం పాటిస్తున్నాం. ఇలా శృతి,స్మృతి,పురాణాలలో, వేదాలలో, ఉపనిషత్తులలో  స్త్రీకి ఎంతో ఉన్నత స్థానంకల్పించ బడింది. 


ఇక భార్యాభర్తల సంబంధంగూర్చి ఎంతగోప్పగా చెప్పారో చూడండి.—వివాహ సమయంలో సప్తపది అనే తంతులో చదివే మంత్రాలలో ఒకమంత్రం ఇలా తెలపుతుంది.


 సఖా సప్త పదాభవ, సఖావౌ సప్త పదా బభూవః,


  సఖ్యంతే గమేయం, సఖాత్తేమాయోషం,


సఖ్యాన్మేమాయోష్టా: అనగా ఈ ఏడడుగుల బంధంతో భార్య,భర్తలమైన మనం ఇకపై స్నేహితులగా ఉంటూ, పరస్పరం స్నేహ భావాన్ని విడవకుండా పయనిద్దాం. ఎంత ఉదాత్తమైనభావన! ఆపత్సు మిత్రం జానీమః కష్టాలలో ఆదుకొను వాడే మిత్రుడు. అట్టిమిత్రభావంతో భార్యాభర్తలు ఉంటే, వారిమధ్య కలతలు, కార్పణ్యాలు, ఆవేశకావేశాలు, అసమానతలకు తావు లేకుండా నిత్య వసంతంలా వారి జీవితం సాగిపోతుంది.

-

వరూధిని- ఓ ప్రవరాఖ్యుడు !

వరూధిని- ఓ ప్రవరాఖ్యుడు !

-

'ఎక్కడివాఁడొ! యక్షుతనయేందు జయంత వసంత కంతులన్‌

జక్కఁదనంబునన్‌ గెలువఁ జాలెడు వాఁడు, మహీసురాన్వయం

బెక్కడ? యీతనూవిభవమెక్కడ? యేలని బంటుగా మరున్‌

డక్కఁగొనంగరాదె యకటా! నను వీఁడు పరిగ్రహించినన్‌.!

-

అర్థములు: 

యక్షతనయుడు = యక్షులకు రాజైన కుబేరుని పుత్రుడగు నలకూబరుడు; ఇందుడు = చంద్రుడు; జయంతుడు = ఇంద్రుని కుమారుడు; వసంతుడు = వసంతఋతు పురుషుడు; కంతుడు = మన్మథుడు; మహీసురాన్వయంబు = బ్రాహ్మణకులము; తనూవిభవము = శరీరసంపత్తి; ఏలని బంటు = జీతం బత్తెం లేకుండా ఉచితముగా చాకిరీ చేయు సేవకుడు; మరున్ = మదనుణ్ణి; డక్కఁగొనంగరాదె = లోబరచుకొనరాదా; పరిగ్రహించినన్ = చేకొన్నచో.


భావము: 

ప్రవరుని సౌందర్యాతిశయమును చూసిన ఆ సురకాంత ఇలా అనుకొంటున్నది. 

' ఆహా! ఈ పురుషుడు ఎక్కడివాడై ఉంటాడు! అందములో పేరెన్నికగన్న నలకూబరుడు, చంద్రుడు, జయంతుడు, వసంతుడు, మన్మథుడు మొదలైనవారందరినీ తన రూపవైభవముతో త్రోసిరాజంటున్నాడు కదా! పరిశీలనగా గమనిస్తే విప్రుడేమోనని తోస్తున్నది. కాని, బ్రాహ్మణకులములో ఇంతటి శారీరకసంపత్తి కలవారు ఉంటారని ఎన్నడూ వినలేదు! అబ్బా! ఈతడు నన్ను పరిగ్రహించిన యెడల, ఆ కామదేవునితోనే వెట్టిచాకిరీ చేయించుకోనా! ' అని తలపోస్తున్నది ఆ దివ్యభామిని.

ఒక వ్యక్తీ జీవితం లో కోరుకునేది.... ??

ఒక వ్యక్తీ జీవితం లో కోరుకునేది.... ??

......

ఒక ప్రేమించే భార్య!

రుచి కరం గా వండిపెట్టే భార్య!!

తన బాగోగులు చూసుకునె భార్య!!!


డాన్ కో పకడనా ముష్కిల్ హి నహీ....నా ముమ్కిన్ హై!!

హహహ...మరదే!....

అంతా అర్ధం చేసుకోవడం లో వుంటుంది!!

ఒక ప్రేమించే భార్య!......అంటే , నా భార్య!!

రుచి కరం గా వండిపెట్టే భార్య!!....అంటె మా అత్తగారు,...మా మామ గారికి భార్య!!!

తన బాగోగులు చూసుకునె భార్య!!!....అంటె , మా నానమ్మ.....మా తాతయ్య గారి భార్య!!!!

వీళ్లు ముగ్గురూ, అన్న్యోన్యం యం గా కలిసి మెలిసి వుండాలని!!

-

(RV Prabhu గారికి కృతజ్ఞలతో )

Sunday, January 7, 2018

రాజా రవి వర్మ చిత్ర కథ -2-

రాజా రవి వర్మ చిత్ర కథ -2-

-

రాజా రవి వర్మ చిత్రించిన అలోచలనలతో కూడి ఉన్న

శకుంతల సన్నివేశం కలిగిన చిత్తరువు.

దుష్యంతుడు ఒక రోజున జింకను వేటాడుతూ, 

కణ్వ మహర్షి ఆశ్రమము వైపు వస్తాడు. అక్కడ శకుంతలను చూసి మోహితుడై పరిచయం అడుగుతాడు.

వెనక్కి తిరిగి దుష్యంతుని చూచు చున్న శకుంతల.

-

-వడ్డాది వారి అందాలు - -


-వడ్డాది వారి అందాలు -

-

కుంచె తల వంచుతుంది..!

నీ అందాలు దించలేక..అందించలేక....!!

-అరవం అంటే కరవం - -

-అరవం అంటే కరవం -

-

శ్రీనాధుడికి అరవ పిల్లలు అంటే, యెంత ఇష్టమో... 

హాస్య ధోరణిలో చెప్పినఈ చాటువు చూడండి... 

ఇదిగో, మీరు ఏమైనా తిట్టాలన్నా, ఇరికించాలన్నా ... శ్రీనాధుడినే పట్టుకోవాలి.

చదివే ముందు అదే నియమం.

.

మేత కరిపిల్ల; రణమున మేకపిల్ల 

పారుబోతు తనమున పందిపిల్ల 

ఎల్లపనులను చెరుపంగ పిల్లిపిల్ల 

అందమున కోతిపిల్ల , ఈ అరవ పిల్ల

.

అరవం అంటే కరవం అనే కదా మీ భావన.

సంగీత త్రిముర్తులు మా ప్రాంతం వారే,

వ్యాకరణం రాసిన పరవస్తు చిన్నయసురి మా ప్రాతం ,

తెలుగు పేపర్లన్ని మా ప్రాంతం,తెలుగు సినిమాలన్ని మా ప్రాంతం ,

ఆఖరికి మీరు వుంటున్న ఆంధ్ర కూడా మా ప్రాంతంలో అత్మాహుతి ఫలితమే.

ఇంతటితో ఆగుతానా

********************

ఆసియాఖండం లో హైయె పేయ్డ్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ రజనికాంత్,

ఆస్కార్ అవార్డ్ ఏ ఆర్ రెహమాన్ మా ప్రాంతం

ఎన్ని సున్నాలో గుర్తుకు రావటం లేదు అన్ని కోట్లు 2G స్కాము మా ప్రాంతం .

ఇక కరిపిల్ల --వాణిశ్రీ ,రాజశ్రీ ,రోజా,శారద వీరందరు కరి పిల్లలే ,

వీరి అందం మైనపు బొమ్మలకుందా?

.

ఇక కరి పిల్లాడు పెద్ద లిస్టే ఇస్తా!

రజనికాంత్ ,విజయకాంత్,విజయ్,విషాల్ వీరికున్న మార్కెట్ 

అలాగే

ఇళయరాజా,మణిరత్నం,బాలచందర్,శంకర్ వీరిని తలదన్నే మగాడెవరు?

.

ఇక ఆయసం వస్తోంది ,ముందు వీటికి జవాబిస్తే ,తరవాత సంగతి చూద్దాం.

.

శ్రీనాధుడు ఎలాగు లేడు కాబట్టి,

మీ నాధుదు,గారిని అడిగి జవాబు చెప్పండీ.

.

హ హ హ హి హి హి

.

కొంచెం మార్పు చేసిన పద్యం నా వద్ద వున్నది 

.

తిండికి కరిపిల్ల పోరున మేక పిల్ల 

పారుబోతు తనంబున పంది పిల్ల 

ఎల్లా పనులను చెరుపంగ పిల్లి పిల్ల 

అందమున కోతి పిల్ల ఆ అరవ పిల్ల

.

Saturday, January 6, 2018

-కాకర్ల త్యాగరాజస్వామి.-


-కాకర్ల త్యాగరాజస్వామి.-

(Vydehi Murthy గారి పోస్ట్ వారికీ కృతజ్ఞలతో )

-

సంగీతాన్ని ప్రేమించి .సీతమ్మ మా అమ్మ, శ్రీరాముడు నాకు తండ్రి ..

ఆయన పాదాలదగ్గర 'బంటురీతి కొలువు' చాలు అంటూ 

శ్రీ రాముడి కుటుంబం నా కుటుంబం అని చెప్పిన మహా వాగ్గేయకారుడు, .శ్రీరామచంద్రమూర్తికి పరమ భక్తుడు కాకర్ల త్యాగరాజస్వామి.

-

త్యాగరాజు పూర్వీకులు ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కాకర్ల నుండి తమిళనాడులోని తిరువాయూరుకి వలసవెళ్ళారు, తిరువాయూరు స్వామి పేరు త్యాగరాజస్వామి.. అందువల్ల త్యాగరాజు అని పేరు పెట్టారు త్యాగయ్యకి అతని తండ్రి కాకర్ల రామబ్రహ్మం..రామబ్రహ్మం కి ఉన్న రామభక్తి త్యాగయ్య కి వచ్చింది. 

త్యాగరాజు సంగీతం లేకపోతే కర్ణాటక సంగీతమే లేదనేంత పేరు తెచ్చుకున్న త్యాగరాజు చాలా కీర్తనలు రాశారు.

-

ఆయన కీర్తనలలో 'ఘనరాగ పంచరత్న కీర్తనల' గురించి ఎంత చెప్పిన తక్కువే,,

‘’స్వరార్ణవం’ ‘నారదీయం’ అనే రెండు సంగీత శాస్త్రగంథాలను రచించిన త్యాగయ్య... తిరుపతి వేంకటేశ్వరుని దర్శనం కోసం వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ తెరవేసి ఉంటే, 'తెరతీయగరాదా' అనే పాట పాడితే తెరలు తొలగిపో యాయని ఆ తరువాత ఆయన 'వేంకటేశ నిను సేవింప' అనే పాట పాడారని ఈరోజుకీ చెప్తారు.కర్ణాటక సంగీత త్రిమూర్తులలో ఒకరైన త్యాగయ్య, సంగీతం తో శ్రీరాముడికి దగ్గరైన మహానుభావుడు..

బాలకనకమయ.. అంటూ అటన రాగం లో, నగుమోము గనలేని - అంటూ ఆభేరి రాగం లో.. పాడిన త్యాగయ్య ..'ఎందరో మహానుభావులు..అందరికీ వందనములు’ .. 

అనే కీర్తించినా.. 'ఓడను జరిపే ముచ్చట కనరే' అని సంతోషం గా చెప్పినా ‘గంధము పుయ్యరుగా.. పన్నీరు గంధము పుయ్యరుగా'..అని ఆలపించినా... 'జగదానంద కారకా 'అని ఆనందించినా ‘మరుగేలరా..ఓ రాఘవా'.. అని స్తుతించినా... బ్రోచేవారెవరే రఘుపతే- (శ్రీరంజని రాగం) అనీ.. 'దొరకునా ఇటువంటి సేవ' అని సేవ చేసుకున్నా త్యాగయ్యకే చెల్లింది..

ఈరోజుకీ ఎంతోమంది... సంగీతాన్ని నేర్పడం వృత్తిగా చేసుకున్నవారు ఎక్కువగా పాడేది ,నేర్పించేది త్యాగరాజు కీర్తనలే..

శ్రీరామపరమభక్తుడు, సంగీత జ్ఞాని ...త్యాగరాజస్వామిజయంతి సందర్భం గా

త్యాగయ్య పాదపద్మాలకి 

ప్రేమతో ..వైదేహి

-పుల్లయ్యవ్వారం !

-పుల్లయ్యవ్వారం !

-

పుల్లయ్యవ్వారం"అని వినే వుంటారు. ఈ సామెత పద విశేషం 

తెలియని వారికి మాత్రమే ఈ వివరణ.


పూర్వం పుల్లయ్య అనే పేరుగల ఒక తెలివితక్కువ దద్దమ్మ ఉన్నాడట. ఒకరోజు రాత్రి నిద్రపోతుండగా ప్రక్కగదిలో తల్లిదండ్రులు ఇలా మాట్లాడుకోవడం విన్నాడు

"రేపు ఉదయం మనం అత్యవసరంగా మన అబ్బాయి పుల్లయ్యను వేమవరం పంపించాల్సి వున్నది." 

ఇంతవరకే వాడికి వినబడింది. వెంటనే పుల్లయ్య "మా నాన్న అనుకుంటున్న విధంగా నేను ఉదయం వెళ్లే బదులు ఇప్పుడే వేెమవరం వెళ్లి వచ్చేస్తే మా నాన్న చాలా సంతోషిస్తాడు అనుకుని వెంటనే వెళ్లి తిరిగి వచ్చేసాడట.


తండ్రి ఉదయం లేచి పుల్లయ్య ను పిలిచి ఒరే అబ్బాయి! నీవు వెంటనే ఒక పనిపై వేమవరం వెళ్లి రావాలి" అంటూండగా పుల్లయ్య అడ్డుతగిలి హుషారుగా తండ్రి తన ప్రయోజకత్వాన్ని మెచ్చుకుంటాడని

'నాకు తెలుసు నాన్నా మీరు వెళ్లమంటారని 'అందుకే రాత్రే వెళ్లి వచ్చేసా' అన్నాడు.

దాంతో అతని తండ్రి "ఎందుకు వెళ్లినట్లు?" అని అడగ్గా ,.................

"ఏమో!ఎందుకు వెళ్లాలో మీరు

చెపితే కదా తెలిసేది? అమ్మతో నేను వేమవరం వెళ్లాలని రాత్రి చెప్పుతుంటే విన్నాను."

కొడుకు సమాధానానికి ఏమనాలో తెలియలేదట వాళ్ల నాన్నకు.

ఈ కథనుబట్టే "పుల్లయ్య వ్వారం"అనే సామెత వాడుకలోకి వచ్చింది.


ఎవరైనా ఒక పని అపసవ్యంగా చేసినప్పుడు. ఈ సామెతను పేర్కొంటారు.

-


నా మనసు లోని ...మనసా. ఏమిటి ...,,,,,,,,,,.నీ రభసా.!

నా మనసు లోని ...మనసా.

ఏమిటి ...,,,,,,,,,,.నీ రభసా.!

-

ఒకనాడు అనుకోకుండా 

నా జీవితంలోకి వచ్చావు .

నీతోనే జీవితమనుకున్నా 

నువ్వు లేనిదే నేను లేననుకున్నా 

అన్నీ నీతో పంచుకున్నా 

కానీ… నువ్వు నన్ను మరచిపోయావు!

.

కొసరు!

కొసరు!

-

అమ్మ చేతి ముద్దలు కడుపునింపే సాక వేళ్ళ పై ఆనుకొని

నూగుగా మెరుస్తూ గిన్నె అంచుకు చేరి నాలుక పై వాలే

కొసరు ఎంత బాగుంటందని……

.

ఏ భాషకు పూస్తేనేమిటి కలానికి అంటి మెరిసే నక్షత్రాలు

భావాల చల్లదనం తో సేద తీర్చినాక మెత్తగా ముక్కు నంటే

అర్ధపు పరిమళపు కొసరు హృదయానికి హత్తుకుంటే ఎంత బాగుంటుందని ….

.

కన్నీరో !పన్నీరో ! 

వేదనో ! నివేదనో ! 

మైమరుపో ! ప్రకృతి మెరుపో !

వేరే బాష అందాలను మన తీపి తెలుగులో వడ్డిస్తే 

ఏ హృదయంద్రవించదు , ప్రతిధ్వని వినిపించదు …. 

అదే నా కలం నుండిజాలువారిన కొసరు . 

కలాల అలల పల్లకి లో సేద తీరండి.


మీ సావిత్రి !

ఆకులో-ఆకునై ' !

ఆకులో-ఆకునై ' !

.

గిద్దలూరు-నంద్యాల బస్సు మరియు రయిల్ మార్గంలో 

గిద్దలూరు కు 10కి.మీ.ల దూరం లో దిగువమెట్ట వున్నది .

దిగువమెట్ట వద్దవుండి నల్లమల్ల అడవి మొదలుఅయ్యి 

గాజులదిన్నె వద్ద అడవి ముగుస్తుంది

అడవి వేడల్పు 40-45 కి.మీ.వున్నది.వర్షకాలం లో అన్ని చెట్లు చిగిర్చి అడవి అంతపచ్చగాతివాచిపరచినట్లుకనులవిందుగా

వుండును.

ఎత్తుఅయ్యినకొండలు,లోయలతో బస్సు ప్రయాణం చెయ్యునప్పుడు అందమయిన అనుబూతి కల్గుతుంది.

క్రిష్ణ శాస్త్రి గారికి సంబంధించిన వ్యాసాలలో'ఆకులో ఆకునై ' అనే పాటనుఆయన రయిలులో విజయవాడ నుండి బళ్ళారి వెళ్ళునప్పుడు చూసి పరవసించి వ్రాసినట్లు ఒక వ్యాసంలో పెర్కొడం జరిగింది.

.

పల్లవి :


ఆకులో ఆకునై పూవులో పూవునై


కొమ్మలో కొమ్మనై నునులేత రెమ్మనై


ఈ అడవి దాగిపోనా ఎటులైనా ఇచటనే ఆగిపోనా


వివరణ : 

కవి అడవి సౌందర్యానికి ముగ్ధుడై అక్కడి ఆకులు, పువ్వులు, కొమ్మలు, రెమ్మలతో తానూ ఒకడిగా కలసిపోయి అక్కడే ఉండిపోవాలని కోరుకుంటున్నాడు.


చరణం 1 :


గలగలనీ వీచు చిరుగాలిలో కెరటమై


జలజలనీ పారు సెలపాటలో తేటనై


పగడాల చిగురాకు తెరచాటు తేటినై


పరువంపు విరి చేడే చిన్నరి సిగ్గునై


ఈ అడవి దాగిపోనా ఎటులైనా ఇచటనే ఆగిపోనా


వివరణ :

తన మనసులోని భావాల్ని మరింత లోతుగా తరుస్తూ చిరుగాలిలో కెరటం లాగా, సెలయేరులో తేటగా, పూలమొగ్గలోని సిగ్గుగా వాటన్నితో కలసిపోవాలని కోరుకుంటాడు.


చరణం 2 :


తరులెక్కి ఎలనీలి గిరినెక్కి మెలమెల్ల


చదలెక్కి జలదంపు నీలంపు నిగ్గునై


ఆకలా దాహమా చింతలా వంతలా


ఈ కరణి వెర్రినై ఏకతమా తిరుగాడ


ఈ అడవి దాగిపోనా ఎటులైనా ఇచటనే ఆగిపోనా


వివరణ : 

అక్కడ అడవిలోని చెట్లు, ఆ చెట్ల పైనుంచి నీలి కొండలు ఎక్కుతూ మెలమెల్లగా ఆకాశాన్ని చేరుకొని నీలి మబ్బులోకి చేరి దాని నీలిరంగులో కలిసి ప్రకాశిస్తూ ఆకలి - దాహం చీకులు, చింతలూ లేకుండా ఏకాంతంగా విహరిస్తూ వెర్రివాడిలా తిరుగుతూ ఆ అడవిలోనే కలిసిపోయి ఉండిపోనా అంటూ కవి ప్రకృతిలో తానూ మమేకమయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాడు.

క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని-కీర్తన ! -

క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని-కీర్తన !

-క్షీరాబ్ధి కన్యకకు శ్రీ మహాలక్ష్మికిని

నీరజాలయమునకు నీరాజనం

జలజాక్షి మోమునకు జక్కవ కుచంబులకు

నెలకొన్న కప్పురపు నీరాజనం

-

2) అలివేణి తురుమునకు 

హస్తకమలంబులకునిలువు

మాణిక్యముల నీరాజనం

-

3) చరణ కిసలయములకు 

సకియరంభోరులకు

నిరతమగు ముత్తేల నీరాజనం

అరిది జఘనంబునకు 

అతివనిజనాభికిని

నిరతి నానావర్ణ నీరాజనం

-

4) పగటు శ్రీవేంకటేశు పట్టపురాణియై

నెగడు సతికళలకును నీరాజనం

జగతి నలమేల్మంగ చక్కదనములకెల్ల

నిగుడు నిజ శోభనపు నీరాజనం

-

Friday, January 5, 2018

బాల శిక్ష.....ఎవరు వ్రాయించారు !

బాల శిక్ష.....ఎవరు వ్రాయించారు !

_

ఈ మధ్య ఫేస్ బుక్ లోనే అనుకుంటా, బాలశిక్ష గురించి ఎవరో ప్రస్తావిస్తూ, "భారత దేశం లో, 'కుంఫిణీ' పాలనలో, 'నేటివు ' ల లో అవినీతి పెరిగిపోతోంది అని, వాళ్లకి నీతులు బోధించడానికి బాల శిక్ష ఇంగ్లీషు వాళ్లే రాయించారు" అనీ, "ఆరుద్ర" కూడా తన పరిశోధన లో అలా ఒప్పుకున్నాడు అనీ, వ్రాశారు

.

శ్రీ శ్రీ "మహాకవి"; కాళోజీ "ప్రజా కవి"....మరి ఆరుద్ర "సినీ కవి", లేదా "సినీవాలి" కవి అనొచ్చేమో!


బాలశిక్ష ఇంగ్లీషువాళ్లు వ్రాయించడం అన్నది నిజమే గానీ, దాని ఉద్దేశ్యం మాత్రం......నేటివు ల భాష తెలిస్తే ఇంకొంచెం బాగా ఊడిగం చేయించుకోవచ్చు అనే ఆలోచనతో, ఇంగ్లీషువాళ్లకి తెలుగు నేర్పడానికి......అనేది నిజం!

-

1950 ల లో, మా స్కూలు కరెస్పాండెంట్లు గా ఆంగ్లేయులు వచ్చేవారు. మా స్కూలు గ్రౌండ్ లో వారికో బంగళా ఉండేది. వర్షం వస్తే, గ్రౌండ్ అంతా బురద తో నిండి పోయేది.....ముఖ్యంగా వారి బంగళా ముందు!

ఆ దొరసానమ్మ, ప్యూన్ వెంకన్న ని అజమాయిషీ చేసేది!

"వేంఖణా.....ఓ వేంఖణా.....దొరగారి కారు మడ్డ్ లోన కూరుకు పోయినది. ఆయనను లోనికి పిలిచి, పారతో ఆ మడ్డ్ ను తొలగించుము....!" అని ఆజ్ఞాపించేది.

(.....బురద లో కూరుకు పోయింది....దొరగారిని లోపలకి పంపించేసి.......తొలగించు.....అని.)

-

దొరగారు, ప్రొద్దున్నే కాసేపు గార్డెనింగ్ చేసి, పంక్చువల్ గా టిఫిన్ టైముకి లోపలికి వెళ్లిపోయేవారు.

"వేంఖణా.....ఓ వేంఖణా.....మడ్డ్ ని బాగుగా కడిగి, దొరగారి 'గ్ ద్ద్ ' లోన పెట్టుము...." అనేది, బురదతో దొరగారు వదిలేసిన గెడ్డపారని చూపిస్తూ!

-

(దాన్ని, బురద కడిగేసి, దొరగారి గది లో పెట్టు.....అని.)

ఇవి మచ్చుకి కొన్నిమాత్రమే!

ఇలాంటి వాళ్లకోసమే, బాలశిక్షా, పెద్ద బాలశిక్షా వ్రాయించారు వాళ్లు!

అదీ నిజం.

-


మిడతంభట్టు జ్యోతిష్యము.! (శ్రీ చిలకమర్తి వారి 'వినోదములు' నుండి సేకరణ)

మిడతంభట్టు జ్యోతిష్యము.!

(శ్రీ చిలకమర్తి వారి 'వినోదములు' నుండి సేకరణ)

-

చదువుసంధ్యలు రాక, పనిపాటా లేనివాడై అత్తవారింటనే ఉంటున్నాడు ఒక బ్రాహ్మణుడు. ఇల్లరికం అల్లుడు లోకువే కదా! అల్లుడు బయటకు వెళ్లిన

సమయములో అత్తగారు గారెలు వండుతున్నది.కొద్దిసేపటికి ఇంటికి వచ్చిన అల్లుడు వాసనాబలముతో 

ఇంట్లో తనకు తెలియకుండా పిండివంటలు చేయుచున్నారని గ్రహించి వారికి తెలియకుండా వంటయింటి వెనుక చూరు క్రిందకూర్చుని గమనించసాగెను.

పిండి నూనెలో పడగానే చుయ్యిమని చప్పుడగుచున్నది. దానిని బట్టి ఎన్నిమారులు చుయ్యిమని చప్పుడైనదో

అన్ని గారెలు వండబడినట్లు తెల్సికొని

ఏమీ ఎరుగనివానివలే భోజనమునకు

కూర్చుండెను. గారెలు తప్ప అన్నియు

వడ్డించబడగా "గారెలు వడ్డించినారుకాదే

యని అడుగగా"గారెలెవరు వండినారని"

అత్తగారు బుకాయించబోగా ఈ అల్లుడు

"మీరు నూట ముప్పది గారెలు వండినార

ని నాకుతెలియును"అనగాగత్యంతరము లేక అత్తగారు గారెలు వడ్డించి "నీకెట్లు తెలిసెను? అనగా "ఏదో పూర్వపుణ్యము

వలన తెలిసినది" అని గొప్పగా చెప్పెను.

ఆశ్చర్యంతో అత్తావదినెలు చుట్టుప్రక్కల వారితో ఇతడు గొప్ప జ్యోతిశ్శాస్త్రజ్ఞుడని

ప్రచారము చేసిరి. ఈ మాట గ్రామమంత

యు వ్యాపించెను.

ఇట్లుండ ఒక చాకలివాడు వచ్చి తన గాడిద తప్పిపోయెనని,అది ఏమైనదీ తెలుపమని ఇతనిని అడిగెను. వచ్చిన

ప్రతిష్ట నశించునని ఏదో ఆలోచించునట్లు గా ఆకాశమువంక చూసి ఓరీ చాకలీ!రేపు ఉదయమే చెప్పెదను,రమ్మని పంపి

వేసెను. తన ప్రతిష్ట నిలబెట్టుకొనుటకై ఆ రాత్రి నిద్ర మానుకుని గాడిదను వెదకుటకై బయటకుపోయి చెట్లు, పుట్టలు తిరిగి చివరకు జాడ తెల్సుకుని

దానిని ఒక తాటిచెట్టుకు కట్టి ఇంటికి వచ్చెను. మరునాడు చాకలితో "నీగాడిదను చెరువు ప్రక్క తాటిచెట్టుకు

ఎవరో కట్టివేసినారని చెప్పగా వాడు వెళ్లి

ఆనందముతో తిరిగి వచ్చి నాలుగణాలు

ఇచ్చివెళ్లెను. దీనితో ఇతని కీర్తి రాజు గారి

వరకు ప్రాకినది.

ఒకసారి రాజుగారింట కొన్ని నగలు పోయినవి. వెంటనే రాజు ఇతడిని

పిలిపించి "ఒకవారములోపున చోరులె

వరో చెప్పవలెనని,లేనియెడల ముక్కు

చెవులు కోసెదనని" ఉత్తర్వు ఇచ్చెను. ఏమిచేయుటకు తోచక నిద్రాహారములు

మాని రేయింబవళ్లు ముక్కో చెవో అని స్మరణ చేయుచూ దిగులుగా ఉండెను.

నిజముగా ఈ దొంగతనం చేసినవారు రాజుగారివద్ధనున్న ఇద్దరు పనికత్తెలు. వారు అక్కాచెల్లెళ్లు. ఒకరికి ముక్కు మరొకరికి చెవి అని వారి పేర్లు. పుట్టిన పిల్లలందరు చనిపోతుండడంతో వారి తల్లిదండ్రులు మంచి పేర్లేమీ పెట్టక ముక్కు చెవి అని పెట్టినారట. మన బ్రాహ్మణుడు గొప్ప జ్యోతిష్కుడు కావున తమ గుట్టు తప్పక బయటపడునని

వారు భయపడుతూ అసలు ఆయన 

ఏమి చేయుచున్నాడో తెల్సికొందమని 

ఈయనఇంటివద్ద తచ్చాడుచుండిరి.

ఆ రాత్రి ఈ బ్రాహ్మణుడు "ముక్కూ చెవి, ముక్కూ చెవి" అని స్మరణ చేయుట విని తమ గుట్టు తెలిసిపోయెనని భయంతో ఆ ఇద్దరు పనికత్తెలు ఇతడి

వద్దకు వచ్చి తమ నేరం ఒప్పుకుని పోయిన నగలు అందజేెసి రాజుగార్కి చెప్పవద్దని కోరిరి. వెంటనే మన బ్రాహ్మణుడు ఈ నగలమూటను చెరువు గట్టుమీద గల నేరేడుచెట్టుక్రింద పాతి ఏమీ తెలియని వానివలె రాజుగారి

వద్దకు పోయి " స్వామీ!తెల్సినది. ఎవరో దొంగలు నేరేడు చెట్టుక్రింద నగలమూట 

పాతిపెట్టినారని చెప్పగా రాజు సేవకులచే 

త్రవ్వించగా నగలమూట బయటపడెను. 

దాంతో రాజుగార్కి గురి కుదిరి ఇతడిని తనతోనే ఉంచుకొనెను.

ఒకరోజు రాజుగారు వేటలోవుండగా

చేతిలో ఒక మిడత వచ్చి పడెను. రాజుకు సరదా పుట్టి , గుప్పిట చేెతిలో మూసి మన బ్రాహ్మణుడి వంక చూసి తన చేతిలో ఎమివున్నదీ--చెప్పమనెను. వెంటనే ఇతనికి గుండెలో రాయి పడినట్లాయెను. మనసులో "ఇక నా పని 

అయిపోయినదిరాజుచేతిలోశిరచ్ఛేదము 

తప్పదు. తప్పు ఒప్పుకొనెదని అని నిశ్చయించుకుని --

"చుయ్యిచుయ్యి అప్పచ్చి దృష్టం;కష్టపడి తిరిగె గార్దభం దృష్టం;

ముక్కోచెవో భూషణందృష్టం; మిడతంభట్టు చెయ్యిచిక్కె" అనిచదివెను

"చుయ్యిచుయ్యి యను చప్పుడు వలన అప్పచ్చుల లెక్క తెల్సినది. రాత్రి అంతయు కష్టపడి తిరిగినందువలన గాడిద కనపడినది. ముక్కోచెవో అనుకొనుట వలన నగలు దొరికినవి. నేడు ఉపాయము తోచక మిడుతవలె

మీ చేతిలో పడితిని రాజా" అని అర్థము. 

అయితే రాజు --మనవాడు ఏదో మంత్రం చదువుచున్నట్లుగా ఆఖరున "మిడతంభట్టు చెయ్యి చిక్కె" అనడం విని తన చేతిలో మిడతపడిన సంగతి 

తెల్సుకున్నాడని భావించి కౌగిలించుకుని

"మీ వంటి జ్యోతిష్కుడు శాస్త్రకారులలో

లేడని మెచ్చి మన బ్రాహ్మణునకు ఒక అగ్రహారమిచ్చి గౌరవించెను.

(శ్రీ చిలకమర్తి వారి 'వినోదములు' నుండి సేకరణ)


Thursday, January 4, 2018

ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ కాంత దర్శనం!

ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ కాంత దర్శనం!


మూర్తిమత్వం:-


‘’ నీతల యూపు ,నీనడక ,నీ నుడికారము ,ఠీవి,యే మహీ నేతకు గల్గు ?తెల్గునం గదగల్గె నేటి విఖ్యాతి


కవీన్ద్రులన్ మలచి నట్టి కవీశ్వర సాహితీ పరంజ్యోతివి నీవు పింగళి మహోదయ విశ్వ కళా జగద్గురూ ‘’


అని శ్రీ నండూరి రామ కృష్ణమాచార్యుల వారు వర్ణించిన మూర్తి .

.


‘’ఎగ దువ్వగా వంగక ఎగయు పట్టు తురాయి వలే నిల్చు తెలి కేశముల బెడంగు


నిడుడైన నొసటి పై నిలువుగా దిద్ది తీర్చిన యెర్ర చాదు వాసనల సౌరు


మడత పెట్టిన బెట్టు మాయని ,నును పట్టు బంగారు పొడవు జుబ్బా పసందు


చలువ చేసిన సన్న తెలినూలు పొందూరు మడుగు దోవతి ,పింజె మడుగుల తీరు


నయనముల తాలుచు సులోచానముల మెరపు –కంఠమున వ్రేలు గ్రైవేయకమ్ము


వేదికను నిల్చి నటి యించు విగ్రహమ్ము –గురులకు గురుండోమారు శ్రీ వరుడో యనగా ‘’’


అంటూ ఆయన కట్టూ బొట్టూ ,వస్త్రధారణ లను వివరించారు

శ్రీ బాలాంత్రపు రజనీ కాంత రావు గారు – 

-

మాటల్లో గాంభీర్యం చూపులో గాంభీర్యం ,ముఖ భంగిమల్లో గాంభీర్యం ,నడక లో గాంభీర్యం తో రాజ ఠీవి ఉండేవి అందుకే ఆయన తో చాలా మంది చనువుగా ఉండటానికి జంకే వారు .

.

జీవిత చిత్రం


పింగళి లక్ష్మీకాంతం 1894 జనవరి 10 న కృష్ణా జిల్లా ఆర్తమూరులో జన్మించాడు. ఈయన స్వగ్రామం చిట్టూర్పు. వీరి తల్లిదండ్రులు వెంకటరత్నం, కుటుంబమ్మ. ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం రేపల్లెలో పొందిన తరువాత మచిలీపట్నంలోని హిందూ ఉన్నత పాఠశాల మరియు నోబుల్ కళాశాలలో చేశారు. మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయంలో ఎం.ఏ. పట్టా పొందారు. తిరుపతి వేంకట కవులలో ఒకరైన చెళ్ళపిళ్ళ వెంకటశాస్త్రికి శుశ్రూష చేసి, సంస్కృతాంధ్రాలలో బాగా పఠించి వారి శిష్యులలో అగ్రగణ్యులయ్యారు.


నోబుల్ కళాశాలకు చెందిన పాఠశాలలో ఆంధ్ర పండితుడిగా పనిచేశారు. మద్రాసు విశ్వవిద్యాలయంలోని ప్రాచ్య పరిశోధన విభాగంలో కొంతకాలం పరిశోధన చేశారు. ఆంధ్ర విశ్వ కళాపరిషత్తులోను మరియు శ్రీవేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయంలోను ఆంధ్రాచార్యులుగా అధ్యక్షులుగా పనిచేసారు.


కాటూరి వెంకటేశ్వరరావు తో కలసి వీరు ఆంజనేయస్వామిపై ఒక శతకం చెప్పారు. వీరిద్దరు జంటకవులుగా ముదునురు, తోట్లవల్లూరు, నెల్లూరు మొదలగు చోట్ల శతావధానాలు చేశారు.


వీరు పాండవోద్యోగ విజయములు, ముద్రా రాక్షసము నాటకాలలో ధర్మరాజు, రాక్షస మంత్రిగా పాత్రలు చక్కగా పోషించి పేరుపొందారు. కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ కార్యవర్గ సభ్యులుగా వ్యవహరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ వీరికి విశిష్ట సభ్యత్వం ఇచ్చి సత్కరించింది.


వీరు 1972 సంవత్సరం జనవరి 10 తేదీన పరమపదించారు.


నిర్వహించిన పదవులు


* బందరు నోబుల్ హైస్కూలులో తెలుగు పండితుడు

* మద్రాసు ఓరియెంటల్ మాన్యుస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీలో పరిశోధకుడు

* 1931 - ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో మొట్టమొదటిసారిగా బి.ఏ, ఆనర్స్ కోర్సు ప్రాంభించిన సమయంలో అక్కడ లెక్చరర్‌గా చేరాడు. క్రొత్త కోర్సులకు రూపకల్పన చేశాడు. 18 సంవత్సరాల సర్వీసు అనంతరం 1949లో పదవి విరమించాడు. ఇతను చేసిన పాఠ్య ప్రణాళికలే ఇతర సంస్థలకు మార్గదర్శకాలయ్యాయి. ఇతని బోధనల నోట్సులే సాహిత్య చరిత్ర, విమర్శలకు ప్రామాణికాలయ్యాయి.

* 1954 - 1961 - విజయవాడ ఆకాశవాణి కేంద్రం సలహాదారు.

* 1961 - 1965 - శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు ఆచార్యుడు.


రచనలు


1. ఆంధ్ర సాహిత్య చరిత్ర

2. సాహిత్య శిల్ప సమీక్ష

3. మధుర పండిత రాజము

4. సంస్కృత కుమార వ్యాకరణము

5. గంగాలహరి

6. తేజోలహరి

7. ఆత్మాలహరి

8. ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్ర

9. గౌతమ వ్యాసాలు

10. గౌతమ నిఘంటువు (ఇంగ్లీష్ - తెలుగు)

11. నా రేడియో ప్రసంగాలు

12. మానవులందరు సోదరులు (మహాత్మా గాంధీ ప్రవచనాలకు అనువాదం)

13. తొలకరి

14. సౌందర నందము (1932) - పింగళి కాటూరి కవుల జంట కృతి


"పల్నాటి వీర చరిత్ర" ను పరిష్కరించాడు.

యక్ష ప్రశ్నలు

యక్ష ప్రశ్నలు!

-

మహా భారతం లోని అరణ్య పర్వంలో పాండవులు వనవాసంలో ఉన్నప్పుడు ధర్మరాజును పరీక్షించటానికి యమధర్మ రాజు యక్షుని రూపంలో అడిగిన ప్రశ్నలే యక్ష ప్రశ్నలు. వ్యవహారికములో చిక్కు ప్రశ్నలను, సమాధానం కష్టతరమైన ప్రశ్నలకు పర్యాయంగా యక్ష ప్రశ్నలు అనే మాటను వాడతారు.


పూర్వం మహాభారత అరణ్య పర్వంలో పాండవులు అరణ్య వాసంలో ఉన్నప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడు పాండవుల వద్దకు వచ్చి తన ఆరణి లేడికొమ్ములలో యిరుక్కొని పోయినదని దానిని తెచ్చి యివ్వవలసినదిగా ఆ బ్రాహ్మణుడు కోరగా ధర్మరాజు నలుగురు తమ్ములతో లేడిని పట్టుటకు బయలుదేరినారు. కొంతసేపటికి ఆ లేడి మాయమైనది. వెతికి వెతికి అలసట చెంది మంచి నీరు తెమ్మని నకులుని పంపినారు. నకులుడు ఎంతకూ రాకుండుటచే సహదేవుని పంపారు. అదే విధంగా అర్జునుడు, భీముడు ఎవరు తిరిగిరాలేదు. చివరకు ధర్మరాజు బయలు దేరాడు. మంచినీటి కొలను ప్రక్కనే నలుగురు తమ్ములను చూసి, దు:ఖంతో భీతిల్లసాగాడు. అంతలో అదృశ్యవాణి పలికినది... ధర్మనందనా నేను యక్షుడను. ఈ సరస్సు నా ఆధీనంలో ఉన్నది. నేనడిగే ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పక, నీ తమ్ములు అహంభావంతో దాహం తీర్చుకోబోయి నందుననే ఈ గతి పట్టినది. నీవయిననూ, నా ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి దాహం తీర్చుకో అన్నాడు యక్షుడు. సరే అన్నాడు ధర్మరాజు


72 ప్రశ్నలు-జవాబులు.!

ధర్మరాజును పరీక్షిచుటకు యమధర్మరాజు యక్షుడి రూపంలో 72 చిక్కు ప్రశ్నలు వాటికి ధర్మరాజు ఇచ్చిన జవాబులు:


1. సూర్యుణ్ణి ఉదయింప చేయువారు ఎవరు? (బ్రహ్మం)


2. సూర్యుని చుట్టూ తిరుగువారెవరు? (దేవతలు)


3. సూర్యుని అస్తమింపచేయునది ఏది? (ధర్మం)


4. సూర్యుడు దేని ఆధారంగా నిలచియున్నాడు? (సత్యం)


5. మానవుడు దేనివలన శ్రోత్రియుడగును? (వేదం)


6. దేనివలన మహత్తును పొందును? (తపస్సు)


7. మానవునికి సహయపడునది ఏది? (ధైర్యం)


8. మానవుడు దేనివలన బుద్ధిమంతుడగును? (పెద్దలను సేవించుటవలన)


9. మానవుడు మానవత్వమును ఎట్లు పొందును? (అధ్యయనము వలన)


10. మానవునికి సాధుత్వాలు ఎట్లు సంభవిస్తాయి? (తపస్సువలన సాధుభావము, శిష్టాచార భ్రష్టత్వం వల్ల అసాధుభావము సంభవించును.)


11. మానవుడు మనుష్యుడెట్లు అవుతాడు? ( మృత్యు భయమువలన)


12. జీవన్మృతుడెవరు? (దేవతలకూ, అతిధులకూ పితృసేవకాదులకు పెట్టకుండా తినువాడు)


13. భూమికంటె భారమైనది ఏది? (జనని)


14. ఆకాశంకంటే పొడవైనది ఏది? (తండ్రి)


15. గాలికంటె వేగమైనది ఏది? (మనస్సు)


16. మానవునికి సజ్జనత్వం ఎలావస్తుంది? ( ఇతరులు తనపట్ల ఏపని చేస్తే , ఏ మాట మాట్లాడితే తన మనస్సుకు బాధ కలుగుతుందో తాను ఇతరుల పట్ల కూడా ఆ మాటలు మాట్లాడకుండా ఎవడు ఉంటాడో అట్టి వానికి సజ్జనత్వం వస్తుంది)


17. తృణం కంటె దట్టమైనది ఏది? (చింత)


18. నిద్రలో కూడా కన్ను మూయనిది ఏది? (చేప)


19. రాజ్యమేలేవాడు దైవత్వం ఎలా పొందుతాడు? ( అస్త్రవిద్యచే)


20. రాజ్యాధినేతకు సజ్జనత్వం ఎలా కలుగుతుంది? ( యజ్ఞం చేయుటవలన)


21. జన్మించియు ప్రాణంలేనిది (గుడ్డు)


22. రూపం ఉన్నా హృదయం లేనిదేది? (రాయి)


23. మానవుడికి దుర్జనత్వం ఎలా వస్తుంది? (శరణుజొచ్చిన వారిని రక్షించక పోవడంవలన)


24. ఎల్లప్పుడూ వేగం గలదేది? (నది)


25. రైతుకు ఏది ముఖ్యం? (వాన)


26. బాటసారికి, రోగికి, గౄహస్ధునకూ, చనిపోయిన వారికి బంధువులెవ్వరు? (సార్ధం, వైద్యుడు, శీలవతి అనుకూలవతి అయిన భార్య, సుకర్మ వరుసగా బంధువులు)


27. ధర్మానికి ఆధారమేది? (దయ దాక్షిణ్యం)


28. కీర్తికి ఆశ్రయమేది? (దానం)


29. దేవలోకానికి దారి ఏది? (సత్యం)


30. సుఖానికి ఆధారం ఏది? (శీలం)


31. మనిషికి దైవిక బంధువులెవరు? (భార్య/భర్త)


32. మనిషికి ఆత్మ ఎవరు? ( కుమారుడు)


33. మానవునకు జీవనాధారమేది? (మేఘం)


34. మనిషికి దేనివల్ల సంతసించును? (దానం)


35. లాభాల్లో గొప్పది ఏది? (ఆరోగ్యం)


36. సుఖాల్లో గొప్పది ఏది? (సంతోషం)


37. ధర్మాల్లో ఉత్తమమైనది ఏది? (అహింస)


38. దేనిని నిగ్రహిస్తే సంతోషం కలుగుతుంది? (మనస్సు)


39. ఎవరితో సంధి శిధిలమవదు? (సజ్జనులతో)


40. ఎల్లప్పుడూ తృప్తిగా పడియుండునదేది? (యాగకర్మ)


41. లోకానికి దిక్కు ఎవరు? (సత్పురుషులు)


42. అన్నోదకాలు వేనియందు ఉద్భవిస్తాయి? (భూమి, ఆకాశములందు)


43. లోకాన్ని కప్పివున్నది ఏది? (అజ్ఞానం)


44. శ్రాద్ధవిధికి సమయమేది? (బ్రాహ్మణుడు వచ్చినప్పుడు)


45. మనిషి దేనిని విడచి సర్వజనాదరణీయుడు, శోకరహితుడు, ధనవంతుడు, సుఖవంతుడు అగును? ( వరుసగా గర్వం, క్రోధం, లోభం, తృష్ణ విడచినచో)


46. తపస్సు అంటే ఏమిటి? ( తన వృత్తి, కుల ధర్మం ఆచరించడం)


47. క్షమ అంటే ఏమిటి? ( ద్వంద్వాలు సహించడం)


48. సిగ్గు అంటే ఏమిటి? (చేయరాని పనులంటే జడవడం)


49. సర్వధనియనదగు వాడెవడౌ? ( ప్రియాప్రియాలను సుఖ దు:ఖాలను సమంగా ఎంచువాడు)


50. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? (మంచి చెడ్డల్ని గుర్తించ గలగడం)


51. దయ అంటే ఏమిటి? ( ప్రాణులన్నింటి సుఖము కోరడం)


52. అర్జవం అంటే ఏమిటి? ( సదా సమభావం కలిగి వుండడం)


53. సోమరితనం అంటే ఏమిటి? (ధర్మకార్యములు చేయకుండుట)


54. దు:ఖం అంటే ఏమిటి? ( అజ్ఞానం కలిగి ఉండటం)


55. ధైర్యం అంటే ఏమిటి? ( ఇంద్రియ నిగ్రహం)


56. స్నానం అంటే ఏమిటి? (మనస్సులో మాలిన్యం లేకుండా చేసుకోవడం)


57. దానం అంటే ఏమిటి? ( సమస్తప్రాణుల్ని రక్షించడం)


58. పండితుడెవరు? ( ధర్మం తెలిసినవాడు)


59. మూర్ఖుడెవడు? (ధర్మం తెలియక అడ్డంగావాదించేవాడు)


60. ఏది కాయం? ( సంసారానికి కారణమైంది)


61. అహంకారం అంటే ఏమిటి? ( అజ్ఞానం)


62. డంభం అంటే ఏమిటి? (తన గొప్పతానే చెప్పుకోవటం)


63. ధర్మం, అర్ధం, కామం ఎక్కడ కలియును? (తన భార్యలో, తన భర్తలో)


64. నరకం అనుభవించే వారెవరు? (ఆశపెట్టి దానం ఇవ్వనివాడు, వేదాల్నీ, ధర్మ శాస్త్రాల్నీ, దేవతల్నీ, పితృదేవతల్నీ, ద్వేషించేవాడు, దానం చెయ్యనివాడు)


65. బ్రాహ్మణత్వం ఇచ్చేది ఏది? (ప్రవర్తన మాత్రమే)


66. మంచిగా మాట్లాడేవాడికి ఏమి దొరుకుతుంది? (మైత్రి)


67. ఆలోచించి పనిచేసేవాడు ఏమవుతాడు? (అందరి ప్రశంసలుపొంది గొప్పవాడవుతాడు)


68. ఎక్కువమంది మిత్రులు వున్నవాడు ఏమవుతాడు? (సుఖపడతాడు)


69. ఎవడు సంతోషంగా ఉంటాడు? (అప్పులేనివాడు, తనకున్న దానిలో తిని తృప్తి చెందేవాడు)


70. ఏది ఆశ్చర్యం? (ప్రాణులు ప్రతిరోజూ మరణిస్తూ ఉండడం చూస్తూ మనిషి తానే శాశ్వతంగా ఈ భూమి మీద ఉండి పోతాననుకోవడం)


71. లోకంలో అందరికన్న ధనవంతుడెవరు? (ప్రియయూ అప్రియమూ, సుఖమూ దు:ఖమూ మొదలైన వాటిని సమంగా చూసేవాడు)


72. స్ధితప్రజ్ఞుడు అని ఎవరిని ఆంటారు? (నిందాస్తుతులందూ, శీతోష్ణాదులందూ, కలిమి లేములందూ, సుఖదు:ఖాదులందూ సముడై, లభించిన దానితో సంతృప్తుడై అభిమానాన్ని విడచి, అరిషడ్వర్గాలను జయించి స్ధిరబుద్దికలవాడుగా ఎవరైతే ఉంటాడో వానినే స్థితప్రజ్ఞుడంటారు)


ఇటాలియను భాష- “తెలుగు ఆఫ్ యూరోపు” !

ఇటాలియను భాష- “తెలుగు ఆఫ్ యూరోపు” !

-

తెలుగు భాషకి గల గొప్పతనమును గురించి చెప్పే ప్రతి సారీ చాలా మంది తెలుగు ని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ అని తెలుగు భాషని ఎక్కడో వాడుకలో ఉన్న ఇటలీ భాషతో పోలుస్తారు.


తెలుగు అజంత భాష. అనగా దాదాపు ప్రతి పదము ఒక అచ్చుతో అంతము అవుతుంది. ఇటాలియన్ భాష కూడా అచ్చుతోనే అంతము అవుతుంది.

హిందీ మొదలయిన చాలా భారతీయ భాషలు హలంత భాషలు అనగా హల్లులతో అంతమయ్యే భాషలు.


దీన్ని గమనించే 15వ శతాబ్దములో ఇటాలియన్ యాత్రికుడు నికొలో డా కాంటి తెలుగుని ఇటాలియన్ ఆఫ్ ది ఈస్ట్ గా అభివర్ణించాడు. హెన్రీ మారిస్ మరియు చార్లెస్ ఫిలిఫ్ బ్రౌన్ లు కనుగొన్న విషయం ఇటాలియన్ భాష,తెలుగు భాష రెండింటి ఉచ్ఛారణలో ఉన్న సారుప్యాన్ని కనుగొన్నారు.


ఇటాలియన్ భాష లో ప్రతి పదం పలికేటప్పుడు చివర లో ఉచ్చరించేది “ఒక అచ్చు” ను అదే విధానం తెలుగుకూ ఉండటం తో “తెలుగు ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ ” అయ్యింది.ఒక ఇటాలియను పదం ఉదాహరణ గా మనకి తెలిసిన “ఫియట్” కారుని విస్తరిస్తే ఫాబ్రికానా ఇటాలియానాఆటోమొబైలో టొరినో గా ప్రతి పదం చివర అచ్చు వచ్చి చేరుతుంది.


అచ్చుతో అంతమయ్యే విషయం వల్ల ఇది సంగీతపరంగా సంగీతకారులకు చాలా ఇష్టమైన భాష. ముఖ్యముగా కర్ణాటక సంగీతం లోని చాలా కృతులు తెలుగు భాషలోనే ఉన్నాయి. త్యాగరాజు, భద్రాచల రామదాసు, క్షేత్రయ్య, అన్నమయ్య, వంటివారు తమ తమ కృతులతో, కీర్తన లతో, తెలుగును సంగీతపరంగా సుసంపన్నం చేసినారు.


పంతొమ్మిదవ శతాబ్దానికి చెందిన యూరోపియనులు తెలుగును “ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్” (Italian of the east) అని పిలుచుకున్నారు.నిజానికి ఇటాలియను కంటే తెలుగు పురాతనమైనది.కనుక్ల మనము ఇటాలియను భాషను “తెలుగు ఆఫ్ యూరోపు” అని పిలుచుకోవచ్చు.

-

Monday, January 1, 2018

టెల్గూ బాష!

టెల్గూ బాష!

.

ఇప్పుడెలాగూ వత్తులు లేని భాష మన తెలుగు భాష, సారీ టెల్గూ బాష కనుక 

ఈ మధ్య ‘మధ్య’ కాస్త ‘మద్య’ అయిపొయింది.

ఆ రోజుల్లో కాబట్టి తాగినా చక్కటి తెలుగు మాట్లాడేవాడు దేవదాసు.

దేవదాసు పాత్రలో అక్కినేని గారు అంత సహజంగా నటిస్తే ఆయన 

నిజంగానే తాగేరేమో అనుకునేవారట. 

పెరుగన్నం, ఆవకాయ తిని కాస్త నిద్రలోకి జారుకుంటున్నప్పుడు

ఆ డైలాగులు అప్పజెప్పేను అని ఏ.ఎన్.ఆర్. చెబుతుండేవారు.

అందుకే ఆయన మహా నటుడు.

‘నటన’ అంటే ప్రతి విషయము లోనూ అనుభవమున్నది అని అర్ధం కాదు. 

నటనము అంటే కపట నర్తనము అని నిఘంటువు చెబుతుంది.

నటన అంటే గుర్తొచ్చింది. మా గురువొకాయన పార్టీ లో భలే నటిస్తారనుకో. 

ఓ చేత్తో పెగ్గుచ్చుకునీ ఊరికే అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వాళ్ళనీ వీళ్ళనీ పలకరిస్తూ ఉంటారు కానీ డేంజర్ లో పడరు. పెగ్గు తీసుకోలేదనుకో ఆయన్ని సిగ్గు లేకుండా సతాయిస్తారు కదా, అదీ తెలివి.

గొప్ప అప్ర’మత్తుడు’ అన్న మాట.

-

#రావణలంక :#శ్రీలంక:-

#రావణలంక :-


లంకా నగరం త్రికూట పర్వతం పై విశ్వకర్మ చే నిర్మితమైంది.

రావణ లంకానగరం అపూర్వమైంది.. అపూర్వ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉన్నది.. లంకానగరం శత యోజన విస్తీర్ణంలో నిర్మించారని రామాయణం చెప్తోంది.. 

ఏడు ప్రాకారాలు, ఎనిమిది ద్వారాలు.. మూడు కందకాలతో అత్యంత సురక్షితంగా లంకా నగరాన్ని మార్చాడట రావణుడు.. అంతా బంగారుమయమై అత్యంత విలాస జీవనం గడిపేవారు గా చెప్తారు. ఆనాటి లంకలో నాలుగు లక్షల వీధులు ఉండేవిట. లంకలో చాలా ప్రాంతాల్లో అనేక గుహలు, సొరంగాలు కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ రావణ కాలం నాటివే. రావణుడి ఆర్కిటెక్చరల్‌ ప్రతిభకు ఇవి నిదర్శనంగా నిలుస్తాయి. ఈ సొరంగాలు లంకలోని అన్ని పట్టణాలకు ఒకదానితో మరొకటి లింక్‌ కలిపే నెట్‌వర్క్‌ వ్యవస్థను కలిగి ఉన్నాయి. ఈ సొరంగాలు తొందరగా ఒకచోటి నుంచి మరోచోటికి తరలివెళ్లేందుకు సరైన రవాణా వ్యవస్థను కలిగి ఉన్నాయి.


లంక రాజ్య నగర వర్ణన రామాయణం సుందరకాండ లో 5.2.09-26 ....... లో వివరం గా వుంటుంది.#శ్రీలంక:-


(ఆధికారికంగా డెమోక్రటిక్ సోషలిష్టు రిపబ్లిక్ ఆఫ్ శ్రీలంక)ను 1972కు పూర్వం #సిలోను అనేవారు. భారతదేశ దక్షిణ తీరప్రాంతానికి 31 కి.మీ. దూరంలో ఉన్న ఈ దేశం దక్షిణ ఆసియాలో ఒక చిన్న ద్వీపం.🏝


రాజధాని శ్రీ జయవర్ధనపుర-కొట్టె - 6°54′N, 79°54′E


ప్రస్తుత పేరు లోని 'లంక' సంస్కృతం నుండి వచ్చింది. 

లంక అంటే '#తేజస్సుగల_భూమి' లేదా 'ద్వీపం' అని అర్థం. ఇదే పేరు రామాయణం, మహాభారతం లలో కూడా కనిపిస్తుంది. 

సంస్కృతంలో 'శ్రీ' అంటే భవ్యమైనది అని అర్ధం.


శ్రీలంక ద్వీపం హిందూ మహాసముద్రం లో, హిందూమహాసముద్రానికి ఈశాన్య దిక్కులో ఉంది. బంగాళాఖాతానికి ఆగ్నేయ దిశలో ఉంది. భారత ఉపఖండాన్ని, 5° మరియు 10°, అక్షాంశ మరియు రేఖాంశాలలో ఉంది.


రావణలంక & శ్రీలంక #వేరువేరు అనడానికి నిదర్శనాలు :-