Tuesday, January 31, 2017

మరొక ఆదిశంకరులవారు అవతారమెత్తాలి !

మరొక ఆదిశంకరులవారు అవతారమెత్తాలి !

శ్రీ ఆదిశంకరాచార్యులవారు సాక్షాత్తూ పరమశివుని అవతారమని భావిస్తాము.

భారతావనిలో బౌద్ధం ప్రబలంగా వ్యాపిస్తున్న కాలం లో, 

ఆది శంకరులవారు తమ జన్మస్థానమైన కలాడి లో కూర్చోని తమ అద్వైత సిద్ధాంత ప్రవచనాలు చేయలేదు. 

పాదచారియై బౌద్ధాన్ని "ప్రచ్చన్న పాషండం" గా ఖండిస్తూ,

దేశం నలుమూలలా శంకర మఠాలు స్థాపించి ధర్మ ప్రచారం చేశారు. హిందూమత పరిరక్షణ చేశారు.

ఎక్కడి కేరళలో కలైడి, ఎక్కడి హిమాలయాలు!!!

అదీ 1200 యేండ్ల క్రిందట!!

హిందూమత పునరుద్ధరణకు బద్ధకంకణులై శ్రమించగల

పరివ్రాజక స్వాములు--మరొక ఆదిశంకరులు---అవతరించాల్సిన సమయం వచ్చింది.

హైందవం జనసామాన్యానికి దూరమై ఎవరో కొంతమంది 

ఛాందస ఆచారవ్యవహారాలకు బందీయై, పరిమితమై అంతరించిపోయే ప్రమాదం ప్రస్ఫుటంగా కనపడుతున్నది. పవిత్రహైందవ శంఖనినాదం వూరువూరులా, వాడవాడలా 

ప్రతి ప్రాంగణంలోనూ మారుమ్రోగింపవలసిన తరుణం వచ్చింది. రాజకీయ దుర్గంధానికీ, ఛాందసానికీ దూరంగా హైందవుడైన ప్రతి పురుషుడూ, 

ప్రతి స్త్రీ కులాలకు అతీతంగా హైందవం నాది, మనది అని గర్వించగల తరుణం సాకారం చేయగల ధర్మప్రచారకులు మరొక ఆది శంకరులు ఈ పవిత్రావనిలో ఉద్భవించాలి,అవతరించాలి. యదాయదాహి ధర్మస్య, గ్లానిర్భవతి భారత, ధర్మ సంస్థాపనార్ధాయ సంభవామి అన్న ప్రతిజ్ఞ నెరవేరాలి. 

ధర్మోరక్షతి రక్షితః.

.


.( -@ Vunnava Nageswara Rao.గారి కి కృతజ్ఞతల తో )

Monday, January 30, 2017

కలువ కన్నుల కన్నయ్య!

కలువ కన్నుల కన్నయ్య!

.

"లలనా! యేటికి తెల్లవాఱె? రవి యేలాదోఁచెఁ బూర్వాద్రిపైఁ?

గలకాలంబు నహంబుగాక నిశిగాఁ గల్పింపఁ డా బ్రహ్మ దా

వలఱేఁడుం గృపలేఁడు; కీరములు దుర్వారంబు; లెట్లోకదే;

కలదే మాపటికాల మందు మనకుం గంజాక్షు సంభోగముల్."

.

ఏమే చెలీ! అప్పుడే ఎందుకు తెల్లవారిపోయిందే! 

తూర్పుకొండమీద ఆ సూర్యుడు ఎందుకు పొద్దుపొడిచేసేడే బాబు!

అవును పగళ్ళన్నవి లేకుండా ఎప్పటికి తెల్లవారని రాత్రిళ్ళుగా ఎందుకు చెయ్యడే 

ఈ బ్రహ్మదేవుడు!

.

ఈ మన్మథుడేమో మరీ కరుణమాలిన వాడైపోయాడు;

చిలకలను చూస్తే వారించేవాళ్ళే లేరు; ఇంకా ఎలాగమ్మా బతకటం! 

అసలు రాత్రి ఎప్పటికేనా అవుతుందా! 

ఆ కలువ కన్నుల కన్నయ్యతో కలిసే అదృష్టం లభిస్తుందంటావా!

.

(పోతనామాత్యుడు.)...

తెల్లవారటం అంటే బ్రహ్మానందం పొందే సమాధి స్థితికి విఘ్నం

కలిగి మెళకువ వచ్చేయటం అనుకుంటే, 

‘ఇంద్రియాణాం మనశ్చాస్మి’ అని గీత కనుక

రవి అంటే మనస్సు అనుకుంటే, 

పూర్వాద్రిలో పూర్వ అంటే సమాధి నిండుగా పూర్తికాక ముందే అని, 

అద్రి అంటే ఈ దేహం అనుకుంటే, 

మనస్సు తోచటం అంటే తెల్లవారటం అనుకోవచ్చు.

అహము అంటే సంసార సంపాదనకై సంచారం 

చేసే పగలు అనుకుంటే 

నిశి అంటే నిర్వికల్ప స్థితిలో ఉండే సమయం 

రాత్రి అనుకుంటే. పగళ్ళు వద్దు రాత్రే కావాలి అనటం.

‘బుద్ధిః తాం మంథాతీతీ మన్మథః ’ అని వ్యుత్పత్తి. 

ఆ మన్మథుడు మనసుని బ్రహ్మజ్ఞానం తెలుకోమని మథించేస్తున్నాడుట, 

పోని సంసార లంపటంలో పడుతున్నాడు పడనీ అని 

జాలిపడకుండా. చిలకలు అంటే సమాధి కుదరకుండా చెదరగొట్టే బాహ్యాభ్యంతరంలో 'తియ్యగా అనిపించే శబ్దప్రపంచం' అనుకుంటే. దానిని ఆపే నాథుడు లేడని విసుగు కలుగుతోంది అనుకోవచ్చు.

.

మాపటివేళ అంటే మళ్ళీ బ్రహ్మజ్ఞానం స్పురించే సమాధిలో ఉండే సమయం. కంజాక్షుడు బ్రహ్మజ్ఞానమే చూపుగా కల ఆ పరబ్రహ్మతో కూడుట ఎప్పటికి లభిస్తుంది అని ఆత్రుతగా ఉంది అనుకోవచ్చు. అందుకని తనను లాలించే తన స్నేహితురాలు తల్లి గురువుకి చెప్పుకుంటోంది.


Sunday, January 29, 2017

భర్త ఎరుంగును కాని తండ్రికేమి తెలియును"

నిజమే కదా.!

.

"కవితా కన్య రసజ్ఞత కవి కన్నా

రసజ్ఞుడెరుంగు గాని కవి కేమి ఎరుగు;

నవ కోమలాంగి సురతము

భర్త ఎరుంగును కాని తండ్రికేమి తెలియును"

,

భావము: 

కవిత యొక్క భావంలోని అందం అది వ్రాసిన కవికంటే దాన్ని ఆస్వాదించే రసజ్ఞులకే బాగా తెలుస్తుంది. అలాగే యవ్వన స్త్రీ యొక్క సొగసులు తండ్రి కంటే కూడా భర్తకే బాగా తెలుస్తుంది

శ్రీ మహావిష్ణువు తత్వం!

శ్రీ మహావిష్ణువు తత్వం!

.

విష్ణుమూర్తి ఎప్పుడూ దేవతలకే సహాయం చేస్తాడు .

రాక్షసులకు చేయడు . ఎందుకు ? 

సమాధానం పోతన పలికించిన పద్యమిది . 

.


"త్రంబులు త్రైలోక్య ప

విత్రంబులు భవలతాలవిత్రంబులు స

న్మిత్రంబులు మునిజనవన

చైత్రంబులు విష్ణుదేవు చారిత్రంబుల్!

భావం: శ్రీమహావిష్ణువు చరిత్రలు కేవలం విచిత్రాలు మాత్రమే కావు. ముల్లోకాలను పవిత్రం చేసేటువంటివి. 

జీవరాసులకు మంచిమిత్రుల వంటివి. అడవులకు వసంత ఋతువు 

ఆనందం కలిగిస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ చరిత్రలు మునులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి. ఇవి సంసార బంధం అనే లతలను అవలీలగా ఛేదించే 

లవిత్రాలు (కొడవలి వంటివి)... 

.

శ్రీ మహావిష్ణువు తత్వం ఎవరికీ అంతు పట్టదు . 

పృకృతికి చెందకుండా ( సంసార బంధాలకు అతీతంగా ) , 

తన మాయతో గుణాలు సృష్టించాడు . సత్వగుణ ప్రధానంగా దేవతలను , మహర్షులను , తమోగుణ ప్రధానంగా రాక్షసులను సృజించాడు .

సత్వగుణం స్వామికి ఇష్టం కనుక సత్వ గుణ ప్రధానులైన 

దేవతలకు సంతోషం కలిగిస్తూ , తమో గుణ ప్రధానులైన రాక్షసులకు 

ఖేదం కలిగిస్తూ ఉంటాడు . 

ఇంకా అర్థం చేసుకోవాలంటే తమోగుణం మనుష్యులను నిద్రాపరవశులను చేస్తుంది . సత్వ గుణం మనిషిని మేలుకొలిపే తత్వం కలది .

భగవంతుని లీలా విలాసాలు చూడాలంటే మనిషి మేలుకొని ఉండాలి . రాక్షసులను చంపి దేవతలను కాపాడడమనే కథల ద్వారా మనలను నిద్రావస్థనుండి మేలుకొనమని పరమాత్మ మనకు పరోక్షంగా తెలియజేస్తున్నాడు .

Saturday, January 28, 2017

భగవంతుడు ! .

భగవంతుడు !

.

భారతీయ తత్వ దర్శనం ప్రకారం భగవంతుడు ఎక్కడో వేరే లోకంలో ఒక రూపంతో ప్రత్యేకంగా ఉండడు. 

భారతీయ దైవానికి ఒక ప్రత్యేకమైన పేరు కూడా లేదు. 

అటువంటి దైవం గురించి ఎవరో ఒక మనిషి లేదా ప్రవక్త చెప్పలేదు. నేను చెప్పిందే నిజమని ఎవరూ చెప్పలేదు.

దైవాన్ని ఎవరికి వారే తెలుసుకోమన్నారు. 

ఒక భారతీయుడు అఖండ ప్రకృతిలో ఉన్న అనంతమైన శక్తిలో దైవాన్ని దర్శిస్తాడు. 

అందుకే వేదాల్లో మొదటిదైన ఋగ్వేదంలో మొదటి సూక్తం 'అగ్నిమీళే పురోహితమ్‌' అంటూ అగ్నిని స్తుతించడంతో ప్రారంభమవుతుంది. భారతీయ దైవాలు మిగిలిన మతాల్లోలాగా కేవలం

ఊహాత్మకం (Abstract) కాదు. అంటే ఎవరో చెప్పారు కాబట్టి నమ్మడం కాదు. 

ఎక్కడో ఒక గ్రంధంలో రాసారు కాబట్టి మనం కూడా ఉన్నారనే భావన చేయడం కాదు.

కళ్ళెదురుగా ఉండే వాస్తవం. అదే ప్రకృతి దర్శనం. భారతీయ సంస్కృతిలో ప్రధానంగా పూజలందుకొనే 

శివుడు, విష్ణువు, దుర్గ వంటి వారందరూ కూడా ప్రకృతి శక్తులే.

పెద్దనామాత్యుని నాయిక వరూధిని.! .

పెద్దనామాత్యుని నాయిక వరూధిని.!

.

"మృగమదసౌరభవిభవ

ద్విగుణిత ఘనసార సాంద్ర వీటీగంధ

స్థగితేతర పరిమళమై

మగువ పొలుపుఁ దెలుపు నొక్క మారుతమొలసెన్".!

.

“కస్తూరి, పచ్చ కర్పూరపు పరిమళాల తాలూకు చిక్కటి సౌరభము 

ఇతర సువాసనలను కప్పివేస్తూ, ఒకానొక అమ్మాయి జాడను తెలిపే 

గాలితెమ్మెర … అలా …వీచిందిట!”

.

పెద్దనామాత్యుని స్వారోచిషమనుసంభవం కావ్యంలో నాయిక వరూధిని అనే అప్సరసను పరిచయం చేసే సందర్భంలో ఆమె గురించిన మొట్టమొదటి పద్యం అది.

.

(వడ్డాది పాపయ్య గారి వరూధిని.)

సీమంతం.! (Babay Shower .)

సీమంతం.!

(Babay Shower .)

తల్లి సౌభాగ్యాన్ని, పుట్టబోయే బిడ్డ దీర్ఘాయుష్షును కోరుతూ చేసేది.సీమంతం . 

కడుపులోని బిడ్డ ఆరోగ్యకరంగా ఎదగడానికి తల్లి శారీరక, మానసిక ఉల్లాసం ఎంతో అవసరం. అందుకోసం ఆమె, ఆమె భర్త పాటించవలసిన నియమాలు ఈ సంస్కారంలో భాగంగా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి దోహదం 

(అంటే గర్భిణీ స్త్రీ భర్త ఆమె కోరిక ఏమిటో తెలుసుకుని తీర్చడం). 

సీమంతం అంటే పాపిడి తీయడమని అర్థం. అంటే ఆ సమయంలో భర్త ఆమెను అంత అపురూపంగా చూసుకోవాలని అర్థం.

.

ఇది గర్భాకాలమున ఆరవనెలన గాని, ఎనిమిదవ నెలనగాని జరుపవలెను (దేశకాలమానములు బట్టి ఇవి వేర్వేరుగా ఉండవచ్చును). ఇందులో మేడిపండ్లు, వనస్పతి మొదలగు శుభకరమైన పదార్థములను ఉపయోగించి భర్త భార్యను మేడిచెట్టువలె బలముగా నుండుమని, వనస్పతివలె సంతాన సంపదను పొందుమని అర్థం వచ్చే మంత్రములను వినిపించును. 

అలాగే, ప్రజాపతి అదితికి సీమంతోన్నయనము చేసినట్లు నీకు కూడా సీమంతోన్నయనము చేసి, పుత్రపౌత్రాభివృద్ధి కలిగి, వృద్ధాప్యము వరకు దీర్ఘజీవిని చేసెదను అని ఇంకొక మంత్రము పలుకును. 

అటు తర్వాత భర్త దేవతలను ప్రార్థించి గర్భదోషములు తొలగింజేయు, భవిష్యత్త్ సంతాన కళ్యాణమునకై గర్భపోషణ చేసెడి నేతితో చరుపాక ప్రదర్శనము మొదలగు క్రియలను చేయును.

కాబట్టి సీమంతమనగా మనము చేసుకునే వేడుక గాదు. 

తల్లి, అత్తగారు, భర్త, శ్రేయోభిలాషులతో సంతోషముగా, ముత్తైదువుల ఆశీర్వాదము పొందుట ఏ మహిళకైనా మంచిదే. 

.

ఏ శుభకార్యాల్లో లేని విధంగా సీమంతం లో గాజులు తొడిగి పండంటి బిడ్డనుఇమ్మని ఆశీర్వదిస్తారు. 

అలా గాజులు ఎందుకు తొడుగుతారంటే గర్భం ధరించిన స్త్రీ గర్భకోశం మీద కావలసినంత జీవనాడుల ఒత్తిడి కావాలి. చేతుల్లో నరాలకీ, గర్భకోశానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అలా ఎక్కువ గాజులు తొడగడం వలన గర్భకోశం పై సరైన ఒత్తిడి వచ్చి సుఖప్రసవం జరుగుతుంది

(చిత్రం .. కీర్తి శేషులు దామెర్ల రామారావు గారు .)

Friday, January 27, 2017

ధేనుకాసుర వధ! (పోతనామాత్యుడి...తెలుగు భాగవతం నుండి)

ధేనుకాసుర వధ!

(పోతనామాత్యుడి...తెలుగు భాగవతం నుండి)

.

శ్రీరాముడు అనే పేరు గల గోపబాలుడు బలరామ కృష్ణులను చూసి ఇలా అన్నాడు

.

-క.

దూరంబునఁ దాలతరు

స్ఫారం బగు వనము గలదు; పతితానుపత

ద్భూరిఫలసహిత మది యే

ధీరులుఁ జొర వెఱతు రందు ధేనుకుఁ డుంటన్.

-

భావము:

ఆ ధేనుకుడు మహాబలవంతుడు వాడు భయంకరమైన గాడిద రూపంలో ఉంటాడు. తనతో సమానమైన బలం కలిగిన తన బంధువుల తోపాటు తాను మనుష్యులను పట్టుకుని తింటూ ఉంటాడు. అక్కడ చక్కని సువాసనలు వెదజల్లుతూ ఎన్నో కొత్త కొత్త పండ్లు లెక్కపెట్టలేనన్ని ఉన్నాయి. వింటున్నారా.

-క.

ఫలగంధము నాసాపుట

ముల జొచ్చి కలంచి చిత్తములఁ గొనిపోయెన్

ఫలముల నమలింపుఁడు మము; 

బలియురకును మీకు దైత్యభటు లడ్డంబే?

.

భావము:

ఆ పండ్ల సువాసనలు మా ముక్కులలో చొరబడి మమ్మల్ని వ్యాకుల పెడుతూ మనస్సులను అటు లాగివేస్తున్నాయి. ఎలాగైనా ఆ పండ్లను మాకు తినిపించండయ్యా. మీరు మహాబలవంతులు మీకు ఆ సామాన్య రాక్షసులు అడ్డమా ఏమిటి.”

అని పలికిన చెలికాని పలుకు లాదరించి విని నగి వారునుం దారును నుత్తాలంబగు తాలవనంబునకుం జని; యందు.

-క.

తత్తఱమున బలభద్రుఁడు

తత్తాలానోకహములఁ దనభుజబలసం

పత్తిఁ గదల్చుచు గ్రక్కున

మత్తేభము భంగిఁ బండ్లు మహిపై రాల్చెన్.

భావము:

బలరాముడు తొందర తొందరగా ఆ తాటి చెట్లను పట్టుకుని తన భుజబలంతో మదించిన ఏనుగులా కదలించగానే మగ్గిన తాటిపండ్లు దబ దబ నేల మీద రాలాయి.

గార్దభ రూపంలో అక్కడ ఉండే రాక్షసుడు పండ్లు రాల్చిన చప్పుడు విన్నాడు. ఆ ధ్వని చెవిలో పడగానే అదిరిపడి శత్రువులను వెంటనే చంపేయాలనే కోరికతో బయలుదేరాడు.

-మ.

పదవిక్షేపములన్ సవృక్షధరణీభాగంబు గంపింపఁగా

రదముల్ దీటుచుఁ గత్తిరించిన చెవుల్ రాజిల్ల వాలంబు భీ

తిదమై తూలఁగఁ గావరంబున సముద్దీపించి గోపాలకుల్

బెదరన్ రాముని ఱొమ్ముఁ దన్నె వెనుకై బీరంబు తోరంబుగన్.

భావము:

భయంకరంగా విజృంభించి వస్తున్న ఆ రాక్షసుని కాలి తాకిడికి అక్కడ ఉన్న నేలంతా చెట్లతో సహా అదరిపోయింది. అతడు చీలిన చెవులతో, తోక భయంకరంగా ఊగుతుండగా, పళ్ళు పట పట కొరుకుతూ, కొవ్వెక్కి పరిగెత్తుకు వచ్చాడు. ఆ గోపబాలకులు అందరూ బెదరిపోయేటట్లు బలరాముని వక్షస్థలం మీద ఒక తన్ను తన్నాడు.

-క.

మఱియును దనుజుఁడు రామునిఁ

గఱవఁగ గమకించి తెఱపిఁ గానక యతనిం

జుఱచుఱఁ జూచుచు శౌర్యము

పఱిబోవఁగ నింత నంతఁ బదమలఁ దన్నెన్

.

భావము:

తన్నడంతో ఊరుకోకుండా ఆ రాక్షసుడు బలరాముడిని కరవడానికి ప్రయత్నించాడు. కానీ బలరాముడు అంద లేదు. ఇంక చేసేదిలేక ఆ రాక్షసుడు చుర చుర చూస్తూ ఇటు అటు తన్నులు తన్నసాగాడు. అయితే అందులో అతని బలం క్షీణించినట్లు తెలిసిపోతూ ఉంది.

అంత బలభద్రుండు రౌద్రాకారంబున గర్దభాసురుపదంబులు నాలుగు నొక్క కేల నంటంబట్టి బెట్టుదట్టించి త్రిప్పి విగతజీవునిం జేసి.

-మ.

ఒక తాలాగ్రముఁ దాఁక వైవ నది కంపోద్రిక్తమై త్రుళ్ళి వే

ఱొక తాలాగ్రము పైఁబడ న్నదియు నయ్యుగ్రాహతిన్ నిల్వ కొం

డొక తాలాగ్రము పైఁ బడన్ విఱిగి యిట్లొండొంటిపైఁ దాలవృ

క్షకముల్ గూలెఁ బ్రచండ మారుతము దాఁకం గూలు చందంబునన్.

భావము:

అలా చచ్చిన రాకాశి గాడిదను బలరాముడు ఒక తాటిచెట్టుకేసి విసిరి కొట్టాడు. ఆ వేగానికి ఆ చెట్టు విరిగి మరొక తాటిచెట్టు పై పడింది. ఆ వేగానికి ఆ చెట్టు మరొక చెట్టు పై పడింది ఇలాఎన్నో చెట్లు సుడిగాలి దెబ్బకు పడిపోయినట్లు, నేలపై కూలిపడిపోయాయి.

-మ

తంతువులందుఁ జేలము విధంబున నే పరమేశు మూర్తి యం

దింతయుఁ బుట్టునట్టి జగదీశుఁ డనంతుఁడు దైత్యమాత్రు ని

ట్లంతము జేయు టెంతపని? యద్భుత మే విను మంతలోన వాఁ

డంతముఁ బొందు టెల్లఁ గని యాతని బంధులు గార్దభంబులై.

భావము:

దారపు పోగులు మూలపదార్ధమై ఉండగా వాటి ఆధారంతో వస్త్రం చేయ చేయబడుతుంది. అలా దారాల యందు వస్త్రం కలదు. అదే విధంగా పరమేశ్వరుని రూపము ఈ జగత్తుకి మూలపదార్ధము కాగా ఈ సృష్టి అంతా అతని యందే కలదు. అటువంటి స్వామి ఒక సామాన్య రాక్షసుడిని చంపగలగడంలో ఆశ్చర్యం ఏముంది. ఆ రాక్షసుడు చనిపోవడం చూసి, అతడి బంధువులు అంతా గాడిద రూపాలలో కృష్ణుడి పైకి, బలరాముడి పైకి వచ్చిపడ్డారు.

-క.

బలకృష్ణులపైఁ గవిసిన

బలియుర ఖరదైత్యభటులఁ బశ్చిమపాదం

బుల బట్టి తాల శిఖరం

బుల కెగురఁగ వైచి వారు పొరిగొని రధిపా!

భావము:

ఆ బలరామకృష్ణులు తమ పైకి వచ్చిన ఆ రాకాశి గాడిదలను వెనుక కాళ్ళు పట్టుకుని గిర గిరా త్రిప్పి తాడిచెట్ల తలలపైకి విసిరికొట్టి మట్టుపెట్టారు.

అప్పుడు.

-క.

ఆలమున నోలిఁ గూలిన

తాలద్రుమఖండ దైత్యతనుఖండములన్

కీలితమై ధర జలధర

మాలావృతమైన మింటి మాడ్కిన్ వెలిగెన్

భావము:

అలా యుద్ధంలో కూలిపోయిన తాడిచెట్ల ముక్కలూ రాక్షసుల శరీరఖండాలు కలగాపులగంగా భూమిపై పడి ఉండి, ఆ నేల మేఘశకలాలతో ఆవరించబడిన ఆకాశంలా కనిపించింది.

-క.

ధేనుకవనమున నమలిరి

మానవు లావేళఁ దాఁటి మ్రాకుల ఫలముల్; 

ధేనువులు మెసఁగెఁ గసవులు; 

ధేనుకహరభక్తకామధేనువు గలుగన్.

భావము:

ఎన్నాళ్ళ తరువాతో ఆనాడు దేనుకవనంలో గోపకులు ఆ తాడిపండ్లు తనివితీరా తిన్నారు. ఆవులు వనంలోని పచ్చికలు కడుపునిండా మేసాయి.

దేనుకాసురుడిని చంపిన స్వామి భక్తుల పాలిట కామదేనువై ఉండగా వారి కోరికలు తీరడం అదెంతపని.

.

ఆ సమయంబున సురలు విరులవానలు గురియించి దుందుభులు మొరయించి; రంతఁ గమలలోచనుండు గోపజన జేగీయమాన వర్తనుండై, యన్నయుం దానును గోగణంబులం దోలుకొని మందకు జనియె;

ధేనుకాసుర వధ : దశమ స్కంధము - పూర్వ ...

పోతన తెలుగు భాగవతము

సుందరకాండ విశిష్టత:! .

సుందరకాండ విశిష్టత:!

.

ఆంజనేయుని సుందర రూపానికి దృశ్య మాలిక సుందరకాండ.

తరచి చూస్తే, ఈ సుందరకాండ లో సుందరం కానిది ఏది లేదని చెప్పవచ్చు. 

శబ్ధ, అర్ధ మరియు రస సౌందర్యముల మేలుకలయిక సుందరాకాండ. 

.

.

భగవానునికి విష్ణుసహస్రనామములలో ‘సుందరు’ అని నామము కలదు. 

అలాగే అమ్మవారికి ‘సుందరి’ అని పేరు కలదు.

సుందరుడు అనగా ఆనందము కలిగించువాడని అర్ధము.

హనుమ సీతారాములిరువురికి ఆనందం కల్గించి సుందరుడైనాడు.

.

ఈ విధముగా పాత్రోచితరీతిలో సుందరకాడ శ్రీరాముని, సీత మరియు

హనుమల సౌందర్యాలను దర్శంపచేస్తుంది.

ఆధ్యాత్మక చింతనతో చూస్తే భగవత్సౌందర్యమును, జీవ సౌందర్యమును,

ఆచార్య సౌందర్యమును సుందరకాండ వర్ణిస్తుంది.

.

సుందరే సుందరో రామః సుందరే సుందరీ కథః 

సుందరే సుందరీ సీత సుందరే సుందరం వనం 

సుందరే సుందరం కావ్యం సుందరే సుందరం కపిః

సుందరే సుందరం మంత్రం సుందరే కిం న సుందరం? 

.

.అనగా,సుందరుడైన రామచంద్రమూర్తిని వర్ణిస్తున్నది కావున ఇది సుందరకాండ.

సుందరమైన కథను చెబుతున్నది కావున సుందరకాండ.

సుందరమైన సీతను గురించి చెబుతున్నది కావున సుందరకాండ. 

సుందరమైన అశోకవనాన్ని వర్ణిస్తున్నది కావున సుందరకాండ. 

సుందరమైన అంత్యాను ప్రాసలతో ఉపమాలంకార శబ్ధాలతో చెప్పబడినది కావున సుందరకాండ. సుందరమైన హనుమంతుడి గాథను చెబుతున్నది కావున సుందరకాండ. 

పారాయణకు సంబంధించిన అన్ని రకములైన సుందర విషయాలు చెబుతున్నది 

కావున సుందరకాండ. 

.

:మంత్రయుక్తమైన రామాయణ కావ్యంలో, విశేషించి సుందరకాండలో, 

హనుమ యొక్క కుండలినీ యోగసాధన, త్రిజటా స్వప్నంలో గాయత్రీమంత్రం"నిక్షేపింపబడినవి. 

ఇది రామాయణమునకంతటికీ బీజ కాండము. 

ఇందులో సీతయే పరాశక్తి అని వాల్మీకి వాడిన అనేక శబ్దాల వలన, పదాల వలన గ్రహించవచ్చును.

అట్టి అమ్మవారే సౌందర్యనిధి. ఆమెయే సౌందర్యము. శ్రీ దీప్తి హ్రీ శాంత్యాది శబ్దముల అర్ధము నందు ఆమె వసించును కావున ఇది సుందరకాండ.మైందని గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ తన ‘షోడశి - రామాయణ రహస్యములు’ అనే పుస్తకాంలో అభిప్రాయపడ్డారు. 

. ఈ క్రమములో సంపూర్ణ రామాయణ పారాయణం చేసిన విశేష ఫలం లభిస్తుందని పెద్దలు చెపుతారు.

అహోబిలసార్వభౌమ ||

అహోబిలసార్వభౌమ ||

.

సగము నరునిగ సగము కేసరిగ నుండి

రాజ ఠీవి సటము నలరగ నృసింహ |

పదును కోరల పాపాల పరిహరించు

సర్వసుఖదా యహోబిల సార్వభౌమ ||

.

భావము :

మీ దేహము మనిషిగా, తల సింహముగా ఉంటుంది. 

రాజ ఠీవితో మీ జూలు అద్భుతంగా కదులుతూ ఉంటుంది.

పదునైన మీ కోరలతో మా పాపాలు అన్నింటినీ నాశనం చెయ్యండి. అందరికీ అన్ని సుఖములను ప్రసాదించేది మీరే కదా! 

అహోబిల క్షేత్రానికి సార్వభౌములు మీరే కదా ! 

ఈ పద్యంలో 'నృసింహం' అన్న నామాన్ని స్వామి దయతో వాడడం జరిగింది.

(Padmini Priyadarsini కి కృతజ్ఞలతో)

Thursday, January 26, 2017

రామాయణము, సుందరకాండము - మొల్ల ( విశ్లేషణ శ్రీ Satyanarayana Piska గారి విశ్లేషణ.)

రామాయణము, సుందరకాండము - మొల్ల

( విశ్లేషణ శ్రీ Satyanarayana Piska గారి విశ్లేషణ.)

.

దానవు లెప్పుడు చూచిన

మానవులను గెలువగలరు, మది నూహింపన్

మానవభక్షకులై మను

దానవులను గెలువ నరుల తరమే జగతిన్?!

.

చిన్నచిన్న తేలికమాటలతో కవయిత్రి మొల్ల ఎంత అందంగా పద్యమును అల్లినదో చూడండి! మొదటి, చివరి పాదములలో దానవులను, మధ్యన గల రెండు పాదములలో మానవులను తొలిపదముగా వాడి, ఒక వింత సొబగును సమకూర్చినది ఈ పద్యానికి!

.

జగతీశుడు మానవుడట!

నగరే భుజశక్తిచేత నా కెదు రన్నన్?

నగధరుడో, నగధన్వుడొ,

నగభేదియొ, కొంతకొంత నాతోఁ బోరన్?

.

ఇది మరింత అందమైన పద్యము. 

చివరి 2 పాదములు చాలా చక్కగా కూర్చినది మొల్ల! 

నగధరుడు అనగా విష్ణువు (క్షీరసాగరమధన సమయములో కూర్మరూపం ధరించి, మంధరగిరిని తన వీపుపై మోశాడు కదా!). 

నగధన్వుడు అంటే శివుడు. (త్రిపురాసుర సంహార సమయములో మేరుపర్వతమును తన ధనుస్సుగా మార్చుకున్నాడు). 

ఇక, నగభేది అంటే ఇంద్రుడు. (ప్రాచీనకాలములో పర్వతములకు ఱెక్కలు ఉండేవి. వాటిని తన వజ్రాయుధముతో భేదించాడు ఇంద్రుడు).... "

ఈ మువ్వురూ నన్ను కొంతవరకు ఎదిరించగలరేమోకాని, 

మానవుడైన రాముడు నాముందు నిలువలేడు" అని రావణుని భావం, అహంభావం

తెలుగు సాహిత్యంలో హాస్యం-2.

తెలుగు సాహిత్యంలో హాస్యం-2.

.

శ్రీనాధుని హరవిలాసంలో మాయా బ్రహ్మచారి పార్వతిని పరీక్షించాలని వచ్చి ఆమె ఎదుట శివుని నిందిస్తూ, వారి కళ్యాణాన్ని నిరసిస్తూ చేసిన ప్రసంగం,,

“రాయంచ యంచు చీరెక్కు జోకయగుగాక

పచ్చి మెనిక తోలు పచ్చ్చడంబు,”..

వంటి వ్యంగ్యాలు హాస్య రసాన్ని అందిస్తాయి. శ్రీనాధునివిగా ప్రసిద్ధి చెందిన చాటు పద్యాలలో కావలసినంత హాస్యం మనకు కనిపిస్తుంది.

ఒకసారి పల్నాడు వెళ్లిన శ్రీనాధునికి మంచి నీళ్లు కావలసి వచ్చి తన ఇష్ట దైవం శివుణ్ణి ఇలా దబాయించాడట.

.

సిరిగలవానికి చెల్లును

తరుణులు పదియారువేలు తన పెండ్లాడన్..

తిరిపెమున కిద్దరాండ్రా

పరమేశా గంగను విడుము పార్వతి చాలున్..

.

నీళ్లకోసం ఇలా గడుసుగా విసిరిన చమత్కారానికి ఎంత మాడుపు మొహమైనా వికసించక తప్పదు.

.

ఆయనదే మరో పద్యం..

పూజారి వారి కోడలు

తాజారగబిందె జారి దబ్బున పడియెన్

మైజారు కొంగు తడిసిన

బాజారే తొంగి చూసి ఫక్కుంజ నగియెన్…

.

ఎంత దగ్గరివారైనా ఇలాంటి సన్నివేశాల్లో దబ్బున జారిపడితే చూసినవాళ్లెవరికైనా ముందు వచ్చేది నవ్వే.. ఇలాంటి చాటువులు కోకొల్లలు,.

సంగీత సామ్రాట్టు స్వాతి తిరునాళ్.! . - రచన : తనికెళ్ళ భరణి.

సంగీత సామ్రాట్టు స్వాతి తిరునాళ్.!

.

- రచన : తనికెళ్ళ భరణి.

ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఆదిశంకరాచార్యులు...

హైందవ జాతి పునరుద్ధరణంలో వివేకానందుడు...

ఎలాగ కృషి చేసి ప్రాత:స్మరణీయులై అతి చిన్నవయస్సులోనే పరమేశ్వరుడిలో లీనమైపోయారో!...

అలాగే కేరళ రాష్ట్రానికి చెందిన ట్రావన్కూర్ మహారాజు "స్వాతి తిరుణాళ్" కూడా సంగీతంలో విశేషమైన కృషి చేసి ముప్పై మూడవ ఏటనే పరమపదం చేరాడు.

అల్లకల్లోకంగా ఉన్న రాజకీయ, సాంఘిక పరిస్థితులు...

వారసులెవరూ లేకపోతే రాజ్యాన్ని కాజేద్దామని కోట బురుజుల మీద గిరికీలు కొడ్తున్న "తెల్లదొరతనపు గద్దలు"...

ఐకమత్యం లేక పరస్పరం కలహించుకుని ముక్కలు చెక్కలైపోతున్న సిగ్గులేని భరతజాతీ!...

ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో 1813 వ సంవత్సరంలో లక్ష్మీబాయి, రాజరాజ వర్మలకు ’స్వాతి’ నక్షత్రంలో పుట్టాడు..."స్వాతి తిరుణాళ్"!!

పదహారో ఏటనే రాజ్యానికి వచ్చాడు గానీ.... కుట్రలూ కుతంత్రాల రాజకీయ చదరంగం ఏమీ నచ్చలేదు. ఎందుకో అతని మనసు సంగీతం వైపు మొగ్గింది. అలాంటి రాజకీయ కల్మషంలో గూడ... స్వచ్చమైన పద్మంలాగ సంగీత పరిమాళాలు గుబాళించాడు!!

ఆయనో బాలమేధావి....అక్షరాలా పదహారు భాషల్ని ఆపోసన పట్టేసిన అపర సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు. భాషలు నేర్చుకోవడమే కాదు ఆయా భాషల్లో కీర్తనలు రాసిన దిట్ట!....కృష్ణదేవరాయల్లాగ, భోజ మహారాజు లాగ వివిధ కళారంగాల్లో నిష్టాతులైన వారిని ఆహ్వానించి ఉచితమైన పదవులిచ్చి గౌరవించిన సరసుడు.

ఆయన ఆస్థానంలో...

షట్కాల గోవింద మరార్

పాలఘూట పరమేశ్వర భాగవతార్

విద్వాన్ కోయిల్ తుంపురాన్

కన్నయ్య భాగవతార్

కోకిలకంఠ మేరుస్వామి

వడివేలు సోదరులు

ఇరవి వామన తంబి

క్షీరాబ్ది శాస్త్రి

సుబ్బు కుట్టి అయ్య.... వంటి సంగీత - సాహిత్య సామ్రాట్టులుండేవారు!....

అలాగే ఆయన ఇంగీఘ్ల నేర్చుకోవడానికి తంజావూరు సుబ్బారావునీ, సంస్కృతం అధ్యయనానికి కోచుపిళ్ళ వారియర్ నీ, ఫ్రెంచి భాష కోసం రాజ రాజ వర్మనీ నియమించుకున్నారు.

అలాగే తన సంగీత గురువులు:

కరమన సుబ్రహ్మణ్య భాగవతార్

కన్నయ్య భాగవతార్

మేరుస్వామి

అనంత పద్మనాభ గోస్వామి

తంజావూరు సోదరుల దగ్గర శిష్యరికం చేసాడు!

అలాగే రంగ అయ్యంగార్, సులేమాన్ అనే గురువుల దగ్గర హిందుస్థానీ సంగీతం కూడా క్షుణ్ణంగా నేర్చుకున్నాడు.

సంగీత త్రయానికి సమకాలీనుడైన "స్వాతి తిరుణాళ్"కి త్యాగరాజస్వామి అంటే అపారమైన గౌరవం. అంచేత తను రాసిన కొన్ని కీర్తనలను పరిశీలనార్థం త్యాగరాజ స్వామి వారికి పంపడం.... ఆయన వాటిని చదివి....అద్భుతంగా ఉన్నాయంటూ మెచ్చుకుని ఉత్తరాలు రాయడం.....(

ఆ ఉత్తరాలు త్రివేండ్రం పురాతన సంగ్రహాలయంలో భద్రంగా ఉన్నాయని భోగట్టా....)

ఎలాగైన త్యాగరాజస్వామిని తన ఆస్థానానికి పిలిపించుకుని తరించాలనే కోరికతో స్వాతి తిరుణాళ్ గోవిందమరార్ అనే సమ్గీత విద్వాంసుణ్ణి పంపితే...

త్యాగరాజ స్వామి ఆ ఆహ్వానాన్ని సున్నితంగా తిరుస్కరిస్తూ....

మళ్ళీ "ఎందరో మహానుభావులు" అన్న కీర్తన పాడి వినిపించాడు.... 

పరవశించిపొయిన గోవింద మరార్ త్యాగరాజ స్వామి వారి పాదాలకి దణ్ణం పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం....అదో కథ...

అనంత పద్మానాభస్వామి పరమ భక్తుడు అయిన స్వాతి తిరుణాళ్ తన చాలా కృతులకి "పద్మనాభ" ముద్రనే వాడాడు.

ఒక సందర్బంలో తన ఆస్థాన విద్వాంసుడైన వడివేలుని దంతపు వీణతోనూ, కనకాభిషేకంతోనూ సన్మానిస్తే....ఆ విద్వాంసుడు ముగ్ధడైపోయి "స్వాతి తిరుణాళ్" మహరాజు మీద ఆశువుగా కీర్తన రచిస్తే...."స్వామీ మీ విద్యంతా మధ్యలో రాలిపోయే తారలాంటి మామీద వృథా చేస్తున్నారా!.. ఆ కీర్తనేదో అది మధ్యాంత రహితుడూ, శాశ్వతుడూ అయిన అనంత పద్మనాభ స్వామిని కీర్తిస్తూ ఓ కీర్తన రాసాడట....

స్వాతి తిరుణాళ్...రచనలు:

శంకరభరణ రాగంలో - చలమేల

కాఫీ రాగంలో - సుమసాయక

యుదుకుల కాంభోజిలో- స్వామి నిన్ను అనే వర్ణాలూ....అలాగే కొన్ని జావళీలు...

సైంధవి రాగంలో - ఇటు సాహసములు

యదుకుల కాంభోజిలో - భుజగ శయనే

సురటిలో - జలజబంధు

నీలాంబరిలో - నీలకంఠ

ఉసేనిలో - కనకమయా

రాగమాలికలో - పన్నగేంద్రశయనే

శంకరాభరణంలో - నిఖిల భువన....

అలాగే అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన కీర్తన "సావేరి" రాగంలోని "భావయామి రఘరామం...."దీన్ని ప్రముఖ సంగీత విద్వాంసులు "సెమ్మంగుడి శ్రీనివాసయ్యర్" కొంత స్వేచ్చతో రాగమాలికలో వరుసకట్టారు.

అలాగే కుంతల వరాళి రాగంలోని "భోగీంద్ర శాయనం" కూడా అత్యంత విశిష్టమైనది!

ఎంత సంగీతంలో పడి ఆ రసగంగలో ఓలలాడుతున్నా.....రాజ్య పాలనకి సంబంధించిన కొన్ని కార్యక్రమాల్ని మొట్టమొదట చేపట్టిన వ్యక్తి "స్వాతి తిరుణాళ్".

కేరళలో - మొట్టమొదటి - ప్రజా గ్రంథాలయ స్థాపన

మొదటి - మున్సిఫ్ కోర్టు స్థాపన

మొదటి - ఇంగ్లీఘ హైస్కూలు స్థాపన

మొదటి - నక్షత్రశాల స్థాపన...

తొలిసారిగా ఇంజక్షన్లు ఇప్పించిన ఘనత కూడా స్వాతి తిరుణాళ్ దే!....

మొత్తానికి స్వాతి తిరుణాళ్ సంస్కృతంలొ 198, మలయాళంలో 63, హిందీలో 37, తెలుగులో 8, మిగతా భాషల్లో 6 కీర్తనలు రాసాడు.

ఇలా అన్ని భాషల్లోనూ అనంత పద్మనాభుణ్ణి తనవితీరా అర్చించుకున్న "స్వాతి తిరుణాళ్" డిసెంబరు 25 వ తేదీ, 1846 లో పద్మనాభుడి పద పద్మాల్లో ఐక్యమైపోయాడు.

Wednesday, January 25, 2017

హాస్యానికి ఆలంబనాలు చాటువులు.!

హాస్యానికి ఆలంబనాలు చాటువులు.!

.

“ శృంగారాది నవరసాలలో హాస్యానిది రెండవ స్థానం. 

సంభాషణా చాతుర్యం ద్వారా,హావభావ విన్యాసం ద్వారా 

మనసుకు హాయిని కలిగించేది హాస్యం”

.

హాస్యానికి ఆలంబనాలు చాటువులు. 

చమత్కార జనితమైన ఈ చాటువులు కొన్ని

శృంగార భరితంగా కూడ ఉంటాయి. 

కాళిదాసు పేరుతో ప్రసిద్ధి పొందిన ఈ చాటువుని చదివి ఆనందించండి.

.

“ఆణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్

మధ్యో నితంబశ్చ మదంగనాయాః

తదంగ హారిద్ర నిమజ్జనేన 

యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం”

.

దానిభావం పరిశీలిద్దాం - 

మొదటి పాదం “ఆణువుకన్నా చిన్నదైన పరమాణువు 

అనగా కనీకనిపించనిది అనికదా భావం.

అట్లే మహత్తు కన్నా మహత్తు పెద్దవాటిలో పెద్దది అనికదాభావం. 

అవి అందమైన, యవ్వనంలో ఉన్న స్త్రీయొక్క మధ్యమము 

అనగా (సన్నని) నడుము, 

మరియు నితంబము పెద్దది గాను ఉన్నదనియు,

అట్టి స్త్రీని ఆలింగనం చేసికొన్నపుడు,

ఆమె ఒంటికి రాసుకొన్న పసుపుతో కలసిన యజ్ఞోపవీతము, 

పరమ పవిత్రమైనది కదా!”

(వడ్డాది పాపయ్యగారి చిత్రం.)

" అమవస నిశి " !

" అమవస నిశి " !

.

ఆంధ్రభోజుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలవారు నిండు కొలువు తీరి ఉండగా , 

అల్లసాని పెద్దన్న గారు కవిత్వం చెబుతూ , ఒక పద్యం లో " అమవస నిశి " 

అన్న పదాన్ని వాడారు . ఆ పద్యం ఇదుగో .......

కలనాటి ధనము లక్కర

గలనాటికి దాచ కమల గర్భుని వశమా

నెల నడిమి నాటి వెన్నెల

యలవడునే గాదె బోయె నమవస నిశికిన్.

.

అమవస అనేదే ఒక వికృతి ( అమావాస్య ) , దానిని నిశి తో కలిపి ప్రయోగించడం 

నింద్యము , ఆక్షేపణీయం , నిషిద్ధం . అది అల్లసానివారు ఎరుగరా ? అయినా 

గమన సౌలభ్యం కోసం , ఛందస్సు కుదరడం కోసం , వేరే పదాన్ని వెతకలేక 

అలాగే వాడేశారు . సభికులెవ్వరూ కిమ్మనలేదు . నిశ్శబ్దం గా ఉన్నారు . 

ఇంతలో తెనాలి రామలింగ కవి లేచి , అల్లసానివారిని ఆక్షేపణ చేస్తూ ఈ విధంగా 

పద్యం చెప్పాడు .

.

ఎమి తిని సెపితివి కపితము?

బమ పడి వెరి పుచ్చ కాయ వడి తిని సెపితో

ఉమెతకయను తిని సెపితో

అమవస నిసి యనుచు నీవు అలసని పెదనా!

భావము:- ఓ అల్లసాని పెద్దనా! అమావాశ్య నిశి అనుదానిని 

అమవస నిసి అని చెప్పితివి కదా? ఏమి తిని చెప్పితివి? 

భ్రమపడి వెఱ్ఱి పుచ్చకాయ తిని చెప్పితివా? ఉమ్మెత్తకాయ తిని చెప్పితివా?

.

ఎంత వెటకారం ! అలసని పెదనా !అని సంబోధిస్తూ ...

.

దీనికీ సభికులు నిశ్శబ్దం గానే ఉన్నారు .

అల్లసాని వారు ఆ పదాన్ని మార్చలేదు . ఆ పద్యాన్నీ వెనక్కి తీసుకోలేదు . 

రెండు పద్యాలూ చరిత్రలో అలాగే నిలిచి పోయాయి .

ఒక్కోసారి అల్లా జరుగుతూ ఉంటుంది . అంతే ! !

.

Tuesday, January 24, 2017

జగమంతా ఒక నాటకరంగం జనమంతా యిక పాత్రధారులే!

శుభరాత్రి !

ఈ జగమంతా నిత్యనూతన నాటకరంగం

ఈ జనమంతా అందలి చిత్రచిత్ర పాత్రధారులు

ఈ జగన్నాటక సూత్రధారి ఆ సర్వసాక్షి ఈశ్వరుడే!

జగమంతా ఒక నాటకరంగం

జనమంతా యిక పాత్రధారులే!

Monday, January 23, 2017

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(2401) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(2401)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

-సీ||

గార్ధభంబున కేల కస్తూరి తిలకంబు?

మర్కటంబున కేల మలయజంబు?

శార్దూలమున కేల శర్కరాపూపంబు?

సూకరంబులకేల చూతఫలము?

మార్జాలమున కేల మల్లెపువ్వులబంతి?

గుడ్లగూబల కేల కుండలములు?

మహిషంబు కేల నిర్మలమైన వస్త్రముల్?

బకసంతతికి నేల పంజరంబు?

తే|| 

ద్రోహచింతనఁ జేసెడి దుర్జనులకు

మధురమైనట్టి నీ నామ మంత్రమేల? 

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

తెలుగు చచ్చిపోయే పరిస్థితే వస్తే... ,

తెలుగు చచ్చిపోయే పరిస్థితే వస్తే...
,
దానికంట ఒక్క రోజు ముందే నేను చచ్చిపోతాను....
ప్రక్క రాష్టాల వాళ్ళు భాష భాష అని చచ్చిపోతుంటే
మీరు తెలుగు చచ్చి పోవాలని అనుకుంటున్నారు .
.
తెలుగంటే 35 మార్కులు ముక్కి ములుగి తెచ్చికోవటం కాదురా
అది మనం మన అమ్మతో మన భాధలను ఆనందాన్ని పంచుకొనే వారధి ..
ఐన దెబ్బ తగిలితే sit అని అసుధాన్ని నోటిలో వేసుకొనే మీకు తెలుగు గొప్పతనం ఏం అర్ధం అవుతుంది.
/
నేను మీకు ఉపన్యాసం చెప్పటానికి రాలేదు తెలుగు తల్లి కోసం పాఠం చెప్పటానికి వచ్చాను
సర్ తెలుగు భాష చనిపోదు మీకు కూడా ఏమి కాదు మీరు అతి త్వరలో మల్లి మా ముందుకు వచ్చి మల్లి మంచి మంచి ఉపదేశాలు చెప్తారు అని ఆశిస్తూ...
మీ కోసం దేవుణ్ణి ప్రార్ధిస్తున్నాను ..
మీకు ఏమి కాదు మీలాంటి మహనీయుల వాళ్ళ ప్రతిరోజు ఎందరో పడుతున్న భాదల్ల్ని మరచి మొఖం మిధ మల్లి చిరునవ్వు చిగురిస్తుంది మీకు దేవుడు నిన్ను నూరేళ్ళు దేవుడు
మా మధ్య ఉంచుతారు అని ప్రార్ధిస్తున్నాము .!

క్షణంలో సగం--శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు...(శ్రీ శ్రీ)

ఒక మంచి కధ...

క్షణంలో సగం--శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు...(శ్రీ శ్రీ)

(ఇది--ఆంధ్ర జ్యోతి మాసపత్రిక, 1949 ఏప్రియల్--ఉగాది సంచికలో ప్రచురించబడింది. తరువాత ఇంకెక్కడైనా ప్రచురించారో లేదో నేను చూడలేదు.)

.

ఒక సాయంత్రం (వాడి పేరు చెప్పను) కనబడ్డాడు.

"బయల్దేరు" అన్నాడు. ఎక్కడకని అడిగి లాభంలేదు వాడితో. హఠాత్తుగా అలాగే ఎన్నోసార్లు కనబడి ఏవో ప్రతిపాదనలు చేస్తూ వుంటాడు. నేను మారుమాట లేకుండా వాటిని శిరసావహిస్తూ ఉంటాను. "అనుభవం జ్ఞానానికి జనకుడు" అంటే నేను నమ్మను. అలాగే "అవసరం సృష్టికి జనని" అనే సుభాషితంలోకూడా నాకు నమ్మకంలేదు. అంటే పూర్తిగా నమ్మకం లేదనాలి. అవన్నీ సగం సత్యాలు కాబట్టి సగం సగం మాత్రమే నమ్ముతాను.

ఇద్దరం బయలుదేరిన తర్వాత వీడు (ఎవరి పేరైతే చెప్పదలచుకోలేదో వాడు) "ఇప్పుడు మనం లక్షాధికారులం కావడం ప్రారంభిస్తున్నాం. తక్షణమే! జోరుగా నడు" అన్నాడు. ఇద్దరం తక్షణం ప్రారంభించాం. కాని ఆ ప్రారంభం ఇప్పటికీ ప్రారంభదశలోనే ఉండి పోయింది. అప్పుడు బయల్దేరిన మేము ఇంకా బయల్దేరుతూనే ఉన్నాం.

* * *

ఈ సాయంత్రం ఇక్కడ ఈ నగరంలో.....సముద్రంలాంటి ఆకాశంలాంటి ఎడారిలాంటి ఆకాశంలాంటి సముద్రంలాంటి ఎడారిలాంటి ఎడారి, సముద్రంలాంటి ఎడారి, ఆకాశంలాంటి ఎడారి, ఎకసక్కెంలాంటి ఎడారి........

ఇక్కడ ఈ నగరంలో ట్రాం లో నేను......ఎదురుగుండా సెలూన్లో అద్దంలో నేను : అదైనా క్షణంలో సగంసేపు!

అదీ అసలు సంగతి. ట్రాంలో వెళుతున్న నేను సెలూన్లో అద్దంలో క్షణంలో సగంసేపు నన్ను నేను ప్రతిబింబించి నాకు నేను కనిపించాను. క్షణంలో సగంసేపు ఒకేసారి సెలూన్లోనూ ట్రాంలోనూ నివసించాను.

ఇక్కడ ఈ సాయంత్రం........ఎడారిలో ఆకాశంలో క్షణంలో సగంలో ట్రాంలో సెలూన్లో జనం మధ్య జనసముద్రమ్మధ్య జనసముద్రం మధ్య నేను.

ఇక్కడ ఈ నగరంలో ఈ క్షణంలో సగం సేపు ఏమిటి జరుగుతోంది?

* * *

"మనం లక్షాధికారులం కావడం ఎప్పుడు ప్రారంభిస్తాం" అని ప్రశ్నించాడు నయనకన్ను. వాళ్లిద్దరూ నాయరు దుకాణంలో నిన్నటి పకోడీలు నములుతున్నారు."ఇదిగో ఈ క్షణం" అన్నాడు దొరసామి. "టీ తీసుకున్న తక్షణం."

"డబ్బులు చాలుతాయా" అన్నాడు నయనకన్ను.

నాయరు రెండు గ్లాసులతో టీ తెచ్చి--వాళ్లముందుంచి పోయాడు.

"గుర్రాలు మోసం చేశాయని చెబుదాం. అరువుంటాడు నాయరు" అన్నాడు దొరసామి.

* * *

అక్రమ లాభాలమీద అదనపు పన్ను తగ్గింపు. ఆర్థిక పరిస్థితిమీద కేంద్ర ప్రభుత్వపు దండయాత్ర కృషి. ఇతోధిక కృషి. ద్రవ్యోల్బణము. దాని నరికట్టుటకు ఆరు మార్గాలు. రామపాదాల పీత నడక. అన్నివేళలూ తేనీటి వేళలే.

* * *

కాకెమ్మ చక్కని చుక్క. నిజంగా ఆ పేరుకి తగ్గదికాదు. పదేళ్ల కిందట మరీ బాగుండేది. అప్పుడు సినీమాలో నటించడానికిక్కడకు వచ్చింది. ఒక కెమేరా మనిషి ఆమె శరీరాన్ని అనేక కోణాలనుంచి చూసి చవిచూసి 'నువ్వు మంచం మీదకే కాని తెరమీదకి పనికిరా'వన్నాడు. దరిమిలాను చాలామంది ఆ అభిప్రాయాన్ని స్థిరపరిచారు. ఇప్పుడు కాకెమ్మ ఇంకో మంచం మీదకి వెళ్లబోతూంది.

* * *

దశవర్ష ప్రణాళిక బుట్టదాఖలా. బంగారం ధర పడిపోవడంవల్ల బ్యాంకులకి మూడురోజులు సెలవు. ఈ రాత్రి చంద్రుడు నూటికి 75 వంతుల నష్టంతో వ్యవహరిస్తాడు. అనుకోని గుర్రాల ఆకస్మిక విజయం.

* * *

జమీందారు సొంతకారు నడుపుకుంటూ జోరుగా పోతున్నాడు. స్వరాజ్యం వచ్చిన తర్వాతనో అంతక్రితం ఆరేడు నెలల పూర్వమో జమీందారు జాతీయ మతం తీసుకొని దీక్షావస్త్రాలు ధరించాడు.

పేవ్ మెంటుమీద నడుస్తున్న కుర్రాడు జమీందారును చూశాడు. కుర్రాడి జేబులో వేడివేడి వేరుసెనగపప్పుంది. పిడికిటి నిండా వేరుసెనగపప్పు తీసుకొని పట్టుకున్నాడు. కద్దరు దుస్తులతో కనుపండువుగా కనబడుతూన్న జమీందారుని వెరుసెనగ పప్పుతో అభిషేకించాలన్న ఆశ ఆ కుర్రాడి మనస్సులో మెరుపులాగ మెరిసింది. కాని ఒక నిశ్చయానికి రాలేకపోయాడు. కారు జోరుగా దాటిపోయింది.

* * *

జగద్విఖ్యాతి వహించిన షేక్స్పియరు మహాకవి నాటకం హేమ్ లెట్. మనస్సు స్థిరపరచుకోలేకపోయిన మానవుని విషాదాంత గాధ.

* * *

"ఉప్మా పట్రా" అన్నాడు. పట్టుకొచ్చాడు అయ్యర్వాళ్. తింటున్నాడు తెమ్మన్నవాడు. అందులో రెండు రాళ్లున్నాయి. కాఫీ తీసుకోకుండానే బిల్లు తీసుకొని డబ్బు చెల్లిస్తూ "ఉప్మాతోబాటు రెండు రాళ్లు ఎక్కువగా ఇచ్చాడు. అంచేత వాటికి నా యథాశక్తి ధర రెండర్థణాలు ఒక అణా చెల్లిస్తున్నా" నని అణా ఎక్కువ ఇవ్వబోయాడు. నేతాజీ విలాస్ కాఫీ క్లబ్బు (ఇక్కడ పదార్థాలు కల్తీలేని నేతితో చెయ్యబడవు) ప్రొప్రయిటరు అణా వైపు అతి భయంకరంగా చూశాడు. "ఎవరైనా బిచ్చగాడికి ధర్మం చేసుకో" అన్నాడు. రాళ్ల ధర చెల్లించదలచుకున్న మనిషి అణాకాసుని జేబులో వేసుకొని రెండు అయిదు రూపాయల నోట్లు బల్లమీదపెట్టి వెళ్లిపోయాడు.

"వెర్రి వెధవ" అనుకున్నాడు ప్రొప్రయిటరు, రూపాయి నోట్లను దాచేస్తూ.ఆ సమయంలోనే ఒక అణాకాసు అడుక్కునే అమ్మి డబ్బాలో పడ్డ చప్పుడయింది.

* * *

"కమ్యూనిస్టులను పాతేస్తున్నాం" అన్నారు దొరతనంవారు. పాతేస్తున్నారు. వానలు కురిస్తే దేశం అంతటా కావలసినంత పంట.

*************

(66 న్నర సంవత్సరాల తరువాత ఇప్పుడుకూడా నిన్ననో మొన్ననో వ్రాసినంత తాజాగా లేదూ ఈ కథ? ఆలోచించండి!)

ఎవరిని అడగాలి ..

ఎవరిని అడగాలి ... బాపూ ఏమని అడగాలి ?

.

(రచయిత : సినారె)

.

సిరిమల్లెల విరియించే వసంతం చిగురాకులనే రాల్చేస్తే

.

నావను నడిపే చుక్కాని .. ఆ నావను తానే ముంచేస్తే 

.వలపులు పోసి పెంచిన తీవే కాలసర్పమై కాటేస్తే

.

మమతలు పంచిన పాల మనసే మనసును కాస్తా విరిచేస్తే 

.

ఎవరిని అడగాలి ... బాపూ ఏమని అడగాలి ?

.

(ఆర్తి అగర్వాల్ సినిమా అందాల రాముడు చూస్తున్నా.)

Sunday, January 22, 2017

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(2201) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(2201)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

-సీ||

కర్ణయుగ్మమున నీ కథలు సోఁకినఁ జాలు

పెద్ద పోగుల జోళ్లు పెట్టినట్లు

చేతు లెత్తుచుఁ ౠజ సేయఁగల్గినఁ జాలు

తోరంపుఁ గడియాలు తొడిగినట్లు,

మొనసి మస్తకముతో మ్రొక్కఁగల్గినఁ జాలు

చెలువమైన తురాయి చెక్కినట్లు,

గళము నొవ్వఁగఁ నామస్మరణ గల్గినఁ జాలు,

వింతగాఁ గంఠీలు వేసినట్లు,

తే||

పూని నినుఁ గొల్చుటే సర్వ భూషణంబు,

లితర భూషణముల నిచ్చగింపనేల?

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

Saturday, January 21, 2017

శ్రీకృష్ణుడు "దైవం మానుష రూపేణా"

శ్రీకృష్ణుడు "దైవం మానుష రూపేణా"  

శ్రీకృష్ణుడు అవతార పురుషుడు. 

నరనారాయణులలో నారాయణుడు. 

లీలామానుష విగ్రహ స్వరూపుడు. కారణజన్ముడు. 


రాజసూయ యాగ సమయంలో రాజులంతా చూస్తుండగా సుదర్శనచక్రం శిశుపాలుడి తలను ఖండించింది. ఒక కొండలా అతడి తల క్రిందబడింది. వెంటనే ఒక కాంతి ఆకాశమంతా వెలుగులు చిమ్ముతూ  బయటకు వచ్చి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ శరీరంలో చేరిపోయింది. ఆ కాంతిపుంజమే జీవాత్మ. అలా పరమాత్మలో జీవాత్మ ఐక్యం కావడాన్ని అక్కడి రాజులందరూ  ప్రత్యక్షంగా వీక్షించారు. శ్రీకృష్ణుడిని మానవమాత్రుడైన దైవంగా కీర్తించారు.
ఈయన అవతార పురుషుడు.
"దైవం మానుష రూపేణా" అన్నట్లు దేవుడే మనుష్యరూపం ధరించి దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణల కొరకు భూమిపై అవతరించినట్లుగా మహాభారతంలో ఎల్ల చోట్లా కనబడుతున్నది. 

ద్వాపరయుగమున మద్యపాన, స్త్రీలౌల్య, ద్యూతక్రీడాది వ్యసనములు సమాజమున స్వైరవిహారము చేసినవి. మద్రదేశ దురాచారముల గురించి కర్ణుడు శల్యునితో అన్నమాటలు: మద్రదేశంవారు చాలా దుష్టాత్ములు, దుర్మార్గవర్తనులు. మిత్రులకు కూడా కీడు తలపెట్టేవారు. మీ జాతిలో ఆడ, మగ, వావివరుసలు లేక సంచరిస్తారు. మీకది తప్పు కాదు. చనుబాలకు ముందే మద్యాన్ని సేవిస్తారు.


అట్లే యాదవజాతి గూడ మితిమీరిన భోగాసక్తితో, అహంకారంతో ప్రవర్తిల్లినది. అక్కడి ప్రజలలోనే గాక ప్రభువులలో గూడ ఆనాడు స్వార్థభోగములు పెచ్చు పెరిగినవి. అహంకారాది స్వాతిశయములు మిన్ను ముట్టినవి. అంతేగాక బలవంతునిదే రాజ్యమన్న పాశవిక సిద్దాంతానుసారము జరాసంధాదులు రాజ్యపాలనకావించి, పాశవికంగా చెరబట్టిన రాజుల తలలు త్రెంచి భైరవపూజ కావించేవారు. నరకాసుర, బాణాసుర, శిశుపాల, సాల్వ, హంస-డింభకాదులు అట్టి రాక్షస ప్రవృత్తి గలవారే. సాధుజనులు, బలహీనులు సుఖశాంతులతో జీవించుట కష్టమైనది.


ఇట్టి స్థితిలో సమాజమున సంక్షోభము తొలగించి దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ జరిపించి వేదధర్మసంస్థాపనకై ఒక మహోద్యమమును సాంఘికముగ చేపట్టిన మహాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడు.

"పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగేయుగే" - అను గీతాశ్లోకమును శ్రీకృష్ణుని జన్మప్రయోజనమును, ఆ మహనీయుడు చేపట్టిన ఉద్యమపరమార్థమును లోకమునకు తెలియచెప్పినది.

శ్రీకృష్ణుడు మానవాతీత మహితశక్తులతో జన్మించినను, జన్మసిద్ధములైన ఆ శక్తులకు తోడు గంధమాదనమున 10 వేల ఏండ్లు దుంపలు, పండ్లు మాత్రమే ఆహారంగా, పుష్కరంలో 11 వేల ఏండ్లు నీళ్లు మాత్రమే ఆహారంగా, ప్రభాస తీర్థంలో 1000 సంవత్సరాలు ఒంటికాలిపై నిలిచి, గాలి మాత్రమే పీల్చి, బదరీవనంలో పెక్కేండ్లు కఠోరతపస్సు చేశాడు. అపారశక్తిసంపద నార్జించాడు. అధికనిష్ఠతో బ్రహ్మచర్యవ్రతము పూని రుక్మిణీసహితముగా హిమాద్రిపై తపస్సు చేసి చక్రాయుధము పొందినాడు. ఇన్ని శక్తులు తనలో నింపుకుని, ఆత్మసాక్షాత్కారము పొంది యోగేశ్వరేశ్వరుడయ్యాడు. తాను సంపాదించిన అలౌకిక శక్తులను సమాజముఖము గావించినాడు. ధర్మసంస్థాపనరూపమైన ఒక మహోద్యమమును ప్రారంభించినాడు. మానవాతీతుడుగ దర్శనమిచ్చినాడు. 

ఈయనకు నరుని సహకారం లభించింది. 

కారణజన్ముడైన అర్జునుడే నరుడు.

త్రివర్గ విజ్ఞానం!

                                          త్రివర్గ విజ్ఞానం!
త్రివర్గ విజ్ఞానం!


"ధర్మే చ, అర్థే చ, కామే చ, మోక్షే చ భరతవర్షభ
                      యదిహాస్తి తదన్యత్ర యన్నేహాస్తి నతత్ క్వచిత్"

భరత కుల శ్రేషా్ఠ! ధర్మార్థ కామమోక్షములను చతుర్విధ పురుషార్థ విషయమున ఇందేమి గలదో అదియే ఇతరత్ర గలదు. ఇందు లేనిది మరి యెచ్చోటను లేదు.
భారతజాతీయ ప్రజాజీవిత సర్వస్వమే మహాభారతమునందలి ఇతివృత్తము. ఇందలి ప్రతి పాత్రయు సజీవమై జీవన మార్గ రహస్యములను దెల్పి మానవుల నడవడిని తీర్చిదిద్దుటలో ప్రముఖపాత్ర వహించును. దాని పరిణామమును, తుదకు ధర్మమే జయించుటను కండ్లకు కట్టినట్లుగా చూపును.
ఆంధ్రమహాభారతం త్రివర్గ (ధర్మం, అర్థం, కామం) సాధనలోని అంతర్యాన్ని ఈవిధంగా ప్రపంచ మానవాళికి వివరిస్తున్నది.
ధర్మం, కామం తగ్గిపోయేటట్లు అర్థపురుషార్థాన్ని (ధనార్జనయే) ధ్యేయంగా సేవించేవాడు కుత్సితుడు. అతడు తప్పక పతనం చెందుతాడు. 

కేవలం ధనం కోసమే అర్థసేవ చేసేవాడు భయంకరమైన అడవిలో గోవులను రక్షించబూనే మందబుద్ధిని పోలుతాడు. ఇక అర్థధర్మాలు రెండింటిని విడిచి కేవలం, కామపురుషార్థపరాయణుడైనవాడు నీరు తక్కువ అయిన చెరువులో ఉండే చేప వంటివాడు.
అల్పజలాలు చేపను ఎట్లా చెరుస్తాయో కామం అట్లే అతడికి హానిని కలిగిస్తుంది. మరి అర్థధర్మాల అనుబంధం సముద్ర మేఘాల సంబంధం వంటిది. సముద్రజలాలు ఆవిరై మేఘాలకు పరిపుష్టి చేకూరుస్తాయి. మేఘాలు వర్షించి సముద్రానికి పుష్టిని కలిగిస్తాయి. అవి పరస్పరపోషకాలు. ఈ విధంగా త్రివర్గ విజ్ఞానం సాధించినవాడు సర్వశ్రేష్ఠుడు.

నా హృదయమందు! (దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి ఊర్వశి” నుంచి.)

నా హృదయమందు!(దేవులపల్లి  కృష్ణ శాస్త్రి  గారి ఊర్వశి” నుంచి.)నా హృదయమందు …
నా హృదయమందు విశ్వవీణాగళమ్ము
భోరుభోరున నీనాడు మ్రోతవెట్టు;

దశదిశాతంత్రులొక్క సుధాశ్రుతిని బె
నంగి చుక్కలమెట్లపై వంగి వంగి
నిలిచి నిలిచి నృత్యోత్సవమ్ముల చలించు.

వెలుగులో యమృతాలొ తావులొ మరేవొ
కురియు జడులు జడులు గాగ, పొరలి పారు
కాలువలుగాగ, పూర్ణకల్లోలములుగ;
కలదు నాలోన క్షీరసాగరము నేడు!

దారిదొరకని నా గళద్వారసీమ
తరగహస్తాల పిలుపుతొందర విదల్చు!
మోయలేనింక లోకాలతీయదనము!
ఆలపింతు నానందతేజోంబునిధుల!

ప్రేయసి! చలియింపని నీ
చేయి చేయి కీలింపుము
చలియించెడు నా కంఠము
నిలిచి నిలిచి పాడగా!

ఊర్వశి! ఊర్వశి! నాతో
ఊహాపర్ణాంచలముల

కృష్ణకుమారి !

                                               కృష్ణకుమారి !


కృష్ణకుమారి !


 

కృష్ణకుమారి పాత తరం తెలుగు సినిమా కథానాయిక. ఈమె పశ్చిమ బెంగాల్ లో 1936, మార్చి 6న జన్మించారు. షావుకారు జానకి ఈమెకు పెద్దక్క. ఈమె సుమారు 110 పైగా తెలుగు సినిమాలలో నటించింది. కృష్ణకుమారి బెంగళూరుకు చెందిన అజయ్ మోహన్‌ను పెండ్లాడింది.


ఈమె పశ్చిమ బెంగాల్ లోని నౌహతిలో జన్మించింది. నాన్నగారి ఉద్యోగరీత్యా తరచుగా బదిలీల మూలంగా ఈమె విద్యాభ్యాసం రాజమండ్రి, చెన్నై, అస్సాం, కలకత్తా మొదలైన ప్రదేశాలలో జరిగింది. మెట్రిక్ అస్సాంలో పూర్తయిన తర్వాత మద్రాసు చేరిన వీరి కుటుంబం అక్కడే సినీ అవకాశాలు రావడం జరిగింది.


సినీ జీవితం....

ఒకసారి ఆమె తల్లితో సహా స్వప్నసుందరి సినిమా చూడడానికి వెళితే అక్కడకి సౌందరరాజన్ గారి అమ్మాయి భూమాదేవి కూడా వచ్చింది. సినిమా హాల్లో కృష్ణకుమారిని చూసిన ఆమె నవ్వితే నవరత్నాలు సినిమా కొసం అమాయకంగా కనిపించే కథానాయిక కోసం వెతుకుతున్నట్లు చెప్పారు. తర్వాత రోజే వారు కృష్ణకుమారి ఇంటికి వచ్చి తల్లిదండ్రుల అనుమతి తీసుకొని ఆమెకు ఆ పాత్రనిచ్చారు.


అలా తెలుగు సినిమా తెరకు 1951లో నిర్మించిన నవ్వితే నవరత్నాలు సినిమా ద్వారా పరిచయం అయ్యారు. తర్వాత 1953లో తాతినేని ప్రకాశరావు యన్.ఎ.టి.వారి పిచ్చి పుల్లయ్యలో కథానాయిక వేషం వేయించారు. అందులో మంచి నటన ప్రదర్శించిన కృష్ణకుమారికి పినిశెట్టిగారి పల్లె పడుచు, బంగారు పాప వంటి మంచి చిత్రాలతో పరిశ్రమలో మంచి గుర్తింపు వచ్చింది.


తరువాత ఇలవేల్పు, జయ విజయ, అభిమానం, దేవాంతకుడు మొదలైన చిత్రాలలో వివిధ కథానాయకుల సరసన నటించినా, తన నటనకు గుర్తింపుతెచ్చిన చిత్రాలు కె.ప్రత్యగాత్మగారి భార్యాభర్తలు (1961) మరియు కులగోత్రాలు (1962). భార్యాభర్తలులో అభిమానం గల టీచరు శారదగా ఆమె చూపిన నటన ముఖ్యంగా శోభనం గదిలో భర్త సమీపించినప్పుడు చూపిన అసహనం, ఆ తరువాత వేడుకలో పాల్గొని 'ఏమని పాడిదనో యీ వేళ' అన్న వీణ పాట పాడినప్పుడు చూపిన భావాలు శ్రీశ్రీ పాట భావానికి చక్కని రూపాన్నిచ్చాయి. క్లిష్టమైన పాత్రకు న్యాయం చేసి పరిశ్రమ చేత ప్రేక్షకుల చేత శబాష్ అనిపించుకున్నారు.


1963లో లక్షాధికారి, బందిపోటు, ఎదురీత, కానిస్టేబుల్ కూతురు చిత్రాల్లో వైవిద్యం ఉన్న పాత్రలు వేశారు. ప్రభుత్వ బహుమతి పొందిన జగపతీ పిక్చర్స్ వారి అంతస్థులులో నాయికగా నటించారు. 1967-68 మధ్యకాలంలో ఉమ్మడి కుటుంబం, భువనసుందరి కథ, రహస్యం, చిక్కడు దొరకడు, స్త్రీ జన్మ వంటి చిత్రాలలో వైవిద్యమున్న పాత్రలు పోషించారు. వరకట్నంలో నాయికగా గ్లామరస్ పాత్ర తర్వాత చిత్రాలు తగ్గి 1970 దశాబ్దంలో కొన్ని చిత్రాలలో నటించగలిగారు.


మొత్తంగా సుమారు రెండు దశాబ్దాల న
టజీవితంలో ఈమె సుమారు 110 సినిమాలలో నటించింది. వీనిలో ఎక్కువగా తెలుగు సినిమాలైతే, 15 కన్నడ చిత్రాలు మరియు కొన్ని తమిళ భాషా చిత్రాలు. ఈమె ఆనాటి నందమూరి తారక రామారావు, అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, కాంతారావు, కృష్ణంరాజు, జగ్గయ్య, హరనాథ్, అందరు మహానటులతోను నటించి మెప్పించింది.ఈమెది ఒక రకంగా ప్రేమ వివాహము. ఈమె భర్త అజయ్ మోహన్ వ్యాపారవేత్త. అతని కుటుంబం వారు రాజస్థానీయులు. స్నేహితుల ద్వారా పరిచయమై అది 1969లో వివాహబంధంగా మారింది. వ్యాపారరీత్యా భర్త బెంగుళూరులో ఉండగా ఈమె కూడా మద్రాసు వీడి బెంగుళూరులో మకాం పెట్టారు. కొంతకాలం విరామం తర్వాత అత్తమామల ప్రొత్సాహంతో తిరిగి నటించడం మొదలుపెట్టింది.


బెంగుళూరిలో వీరికి ఐదెకరాల ఎస్టేటు ఉంది. ప్రశాంత వాతావరణం, చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, మధ్యలోని అందమైన ఇంట్లో ఈమె జీవితాన్ని సుఖంగా గడుపుతున్నది. వీరికి ఒక అమ్మాయి - దీపిక. వీరి అల్లుడు విక్రం మైయా మరియు మనవడు పవన్.

ఈమెకు మూడుసార్లు జాతీయ అవార్డులు, రాష్ట్రస్థాయిలో నంది అవార్డులు వచ్చాయి. ఈమె కాంచనమాల, సావిత్రి, ఎన్టీయార్ అవార్డులు గెలుచుకున్నది. బ్రిటన్ లోని బర్మింగ్ హాం సంస్థ వారి లైఫ్ టైం అచీవ్‍ట్ అవార్డు పోందినది.

Thursday, January 19, 2017

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(2001) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(2001)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

-సీ||

అవనిలోఁగల యాత్రలన్ని చేయఁగవచ్చు,

ముఖ్యుడై నదులందు మునుఁగవచ్చు,

ముక్కుపట్టుక సంధ్య మొనసి వార్వఁగవచ్చుఁ,

దిన్నగాఁ జపమాల ద్రిప్పవచ్చు,

వేదాల కర్ధంబు విఱిచి చెప్పఁగవచ్చు,

శ్రేష్ఠయాగములెల్లఁ జేయవచ్చు,

ధనము లక్షలు కోట్లు దానమీయఁ

నైష్ఠికాచారముల్ నడుపవచ్చు,

తే|| 

జిత్త మన్యస్ధలంబునఁ జేరకుండ

నీ పదాంభోజములయందు నిలుపరాదు;

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1901) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1901)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

.

సీ||

భుజబలంబునఁ బెద్దపులులఁ జంపగవచ్చు,

పాముకంఠముఁ జేతఁ బట్టవచ్చు,

బ్రహ్మరాక్షస కోట్ల బాఱఁద్రోలఁగ వచ్చు,

మనుజుల రోగముల్ మాన్పవచ్చు,

జిహ్వ కిష్టముగాని చేదు మ్రింగఁగ వచ్చు,

బదను ఖడ్గము చేత నదుమవచ్చుఁ,

గష్టమొందుచు ముండ్ల కంపలోఁ జొరవచ్చుఁ,

దిట్టుపోతుల నోళ్ళు కట్టవచ్చుఁ,

తే|| 

బుడమిలో దుష్టులకు జ్ఞానబోధఁ దెలిపి

సజ్జనుల జేయలేఁడెంత చతురుఁడైన,

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

Wednesday, January 18, 2017

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1801) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!


శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1801)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

సీ|| 

అధిక విద్యావంతుల ప్రయోజకులైరి,

పూర్ణశుంఠలు సభా పూజ్యులైరి,

సత్యవంతులమాట జనవిరోధంబాయె,

వదరుపోతులమాట వాసికెక్కె,

ధర్మవాసనపరుల్ దారిద్ర్య మొందిరి,

పరమలోభులు ధన ప్రాప్తులైరి,

పుణ్యవంతులు రోగ భూత పీడితులైరి,

దుష్ట మానవులు వర్ధిష్టులైరి,

తే||

పక్షివాహన! మావంటి భిక్షుకులకు

శక్తిలేదాయె, నిఁక నీవె చాటు మాకు,

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

Tuesday, January 17, 2017

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1701) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1701)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

.

సీ||

ఉర్విలో నాయుష్యమున్న పర్యంత్మంబు

మాయ సంసారంబు మరగి, నరుఁడు

సకల పాపములైన సంగ్రహించునుగాని

నిన్ను జేరెడి యుక్తి నేర్వలేఁడు,

తుదకుఁ గాలునియొద్ద దూత లిద్దఱువచ్చి

గుంజుక చనివారు గ్రుద్దుచుండ,

హింస కోర్వఁగలేక యేడ్చి గంతులు వేసి

దిక్కులేదని నాల్గు దిశలు చూడఁ,

తే||

దన్ను విడిపింప వచ్చెడి ధన్యుఁడెవడు?

ముందె నీ దాసుఁడైయున్న ముక్తిగలుగు; 

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

Monday, January 16, 2017

నీలాసుందరీ పరిణయము - కూచిమంచి తిమ్మకవి

నీలాసుందరీ పరిణయము - కూచిమంచి తిమ్మకవి

(Satyanarayana Piska గారి కృతజ్ఞలతో...)

.

"బలు తెలి పుల్గు వారువము, బంగరువీణియ, మిన్కుటందెలున్,

చిలుక తుటారిబోటియును, జిందపువన్నియ మేనుఁ, బొత్తమున్,

చెలువపు తెల్లతమ్మివిరి సింగపుగద్దెయుఁ గల్గి యొప్పు న

ప్పలుకులచాన, జానలరు పల్కులొసంగెడుఁ గాత నిచ్చలున్."

.

(నీలాసుందరీ పరిణయము - కూచిమంచి తిమ్మకవి)

.

భావము: 

మిక్కిలి తెల్లనైన హంసవాహనముతో, పాదములకు ప్రకాశించు అందెలతో, శంఖమువంటి శ్వేతవర్ణశోభిత దేహకాంతితో, 

తెల్లని తామరపూవు సింహాసనముపై అధివసించియున్నది వాణీమాత! ఆమె తన హస్తములలో స్వర్ణవీణ, చిలుక, పుస్తకములను ధరించియున్నది. "అటువంటి వాగ్దేవి తనకు సరళసుందరములైన అచ్చతెలుగు పలుకులను ప్రసాదించి, ఆశీస్సులను అందించుగాక" 

.

అని కవి ఆకాంక్షిస్తున్నాడు.

.

"నీలాసుందరీ పరిణయము" అచ్చతెలుగు కావ్యము.

అందుకు అనుగుణంగా ఈ భారతీదేవి ప్రార్థనాపద్యం 

కూడా అచ్చమైన తెలుగు పదాలతోనే సాగినది.


Sunday, January 15, 2017

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1601) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1601)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

.

సీ||

అతిశయంబుగఁ గల్లలాడ నేర్చితిఁ గాని

పాటిగా సత్యముల్ బలుకనేర;

సత్కార్య విఘ్నముల్ సలుపనేర్చితిఁగాని

యిష్ట మొందఁగ నిర్వహింపనేర;

నొకరిసొమ్ముకు దోసిలొగ్గనేర్చితిఁగాని

చెలువుగా ధర్మంబు సేయనేర;

ధనము లియ్యంగ వద్దనఁగ నేర్చితిఁగాని

శీఘ్రమిచ్చెడునట్లు చెప్పనేర;

తే||

పంకజాతాక్ష ! నే నతి పాతకుఁడను

దప్పులన్నియు క్షమియింపఁ దండ్రివీవె;

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

Saturday, January 14, 2017

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1501) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1501)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

.

సీ|| 

నీమీఁద కీర్తనల్ నిత్యగానముఁజేసి

రమ్యమొందింప నారదుఁడ గాను;

సావధానముగ నీ చరణపంకజసేవ

సలిపి మెప్పింపంగ శబరిఁగాను;

బాల్యమప్పటినుండి భక్తి నీయందునఁ

గలుగను బ్రహ్లాద ఘనుఁడఁగాను;

ఘనముగా నీమీఁద గ్రంధముల్ కల్పించి

వినుతిసేయను వ్యాస మునిని గాను;

తే||

సాధువును, మూర్ఖమతి, మనుష్యాధముఁడను;

హీనుఁడను, జుమ్మి; నీవు నన్నేలు కొనుము

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

మా వూరు విశాఖపట్నం జిల్లా చోడవరం. !

చోడవరం. !

.

మా వూరు విశాఖపట్నం జిల్లా చోడవరం. 

(నా భార్య చెబితే నేను రాసేను )

అక్కడ మట్టిలోనే ఎదో శక్తి ఉంది. మా ఊళ్ళో ఎవర్ని కదిలించినా కవిత్వం చెప్పగలరు. మాట్లాడితే కావ్యం, పాట పాడితే గేయం, వెటకారానికి, వ్యంగ్యానికీ, మానవతకీ 

మా ఊరు పుట్టింది పేరు.

టైం ఎంతయిందిరా... అని ఎవరన్నా అడిగితే,

“ఇందాకటి కంటే ఎక్కువే “ అని చెప్పే తిమ్మారింపు మా వాళ్ళకే చెల్లుతుంది.

ఒంట్లో బాగులేని మనిషిని పరామర్శించి “ చచ్చీ దాకా బతుకుతావులేహే ”

అంటూ గడుసుగా ధైర్యం చెప్పి, వాడికేదో సాయం చేసే మానవత మా ప్రజానీకం

సొంతం. అలాంటి వాతావరణం లో నా బాల్యం గడిచింది. 

నా నడత లో అదంతా రంగరించుకు పోయింది. 

ఈవారపు “ నవ్య “ లో ప్రత్యేకం 

డాక్టర్ చింతకింది శ్రీనివాసరావు గారు : భలే నచ్చేసింది 

ఆయన సొంత ఊరు చోడవరం పరిచయం. అసలు మా వూరు( విజయవాడ ) నుంచీ బయలుదేరి ఏలూరు దాటుతున్నప్పుడే మొదలవుతుంది 

ఈ వెటకారపలంకారం. అలా తెలుగు రాష్ట్ర అంచు దాకా వెళ్ళే సరికి ఇంకెంతవుతుందో ఆ చమత్కారం.

ఉత్తరాంధ్ర తెలుగు సౌరభాన్ని తన వంతుగా కలం చేసి అందించిన ఆయన గురించిన పరిచయం లో సామాన్యుడే నాకు మాన్యుడని. సామాన్యుని మాటలు యధాతధంగా వ్రాస్తే మంచి రచయిత అయిపోవచ్చు అని చెప్పటం అయన అణుకువ మనస్తత్వానికి చిత్ర పటం.

వారి మాటల్లోనే సామాన్యుని అసామాన్య భాషా పటిమ : మా వూళ్ళో రిక్షా తొక్కే కూలన్నయ్య కూడా అద్భుతం గా మాట్లాడగలడు. ఎవరైనా గీచి గీచి బేరాలాడుతుంటే

“ మీరు సేప్పీ సోటు కల్లకి దగ్గరిగానే ఉంటాది గానీ బాబూ ... కాల్లకి మాత్రం దూరంగుంతాది బాబూ “ అని జీవితానుభవం తో మాట్లాడగలడు

Friday, January 13, 2017

సంక్రాంతి పండుగ..!

సంక్రాంతి పండుగ..!

సంక్రాంతి పండుగ..!

సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రోజుతో

దక్షిణాయనం ముగిసి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రోజున స్వర్గ వాకిళ్లు తెరుస్తారని హిందువుల నమ్మకం. సంక్రాంతి

పండుగ పుష్య మాసంలో వస్తుంది.ఇది మూడు రోజుల పండుగ. మార్గశిర మాసం, పుష్య మాసాలు హేమంత ఋతువులో వస్తాయి. ఇది చలి కాలం. చలి

గజ గజా వణికిస్తూ వుంటుంది. మొదటి రోజు "భోగి" ఉదయాన్నే లేచి ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేస్తారు. "స్వర్గ వాకిళ్లు" అనే ముగ్గును వేస్తారు. ముగ్గుమధ్యలో

"గొబ్బెమ్మలు" పెడతారు. వీధులలో "భోగి మంటలు" వేస్తారు. కుటుంబంలోని వారందరూ తలస్నానాలు చేసి

"సంక్రాంతి లక్ష్మి" ని పూజిస్తారు. కొత్త బట్టలు కట్టుకుంటారు. భోగి రోజు మూడు లేక ఐదు కూరగాయలను కలిపి కూరగా వండుతారు. దీన్ని

"కలగూర" అంటారు. "నువ్వు పులగం, పొంగలి", ప్రధాన వంటకాలు. సాయంత్రము చిన్నపిల్లలకు భోగి పళ్ళు పోసి పేరంటము జరుపుతారు.

బొమ్మల కొలువును ఏర్పరచడం కూడ వుంటుంది. బొమ్మలకు హారతి యిచ్చి,

పేరంటం చేస్తారు. రెండవ రోజు "సంక్రాంతి" ఈ రోజున సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రోజుతో

దక్షిణాయనం ముగిసి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ రోజున

స్వర్గ వాకిళ్లు తెరుస్తారని హిందువుల నమ్మకం. బెల్లం, గుమ్మడి కాయలు "దానమి"స్తారు. పితృదేవతలకు "తర్పణాలు"

వదులుతారు. ఈ రోజున కూడ ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేస్తారు. "రథం" ముగ్గు వేయటం సాంప్రదాయం. ఈరోజు కూడ "గొబ్బెమ్మలు"

పెడతారు. మూడవ రోజు "కనుమ పండగ" ఈ రోజును "పశువుల పండుగ" అని కూడ అంటారు.

వ్యవసాయదారులు పశువులను నీళ్ళతో కడిగి శుభ్రం చేస్తారు. పసుపు కుంకుమలతో, పూలతో అలంకరిస్తారు. పశువులను పూజిస్తారు.

పశువుల కొట్టంలో "పొంగలి" వండి అందులో పసుపు, కుంకుమ కలిపి

పొలాలలో చల్లుతారు. చీడ-పీడలు సోకకుండా కాపాడమని

దేవతలను ప్రార్ధిస్తారు. గుమ్మడి కాయలు పగులకొట్టి పోలి (బలి) వేస్తారు.పూల దండలు గుచ్చి

పశువుల మెడలో వేస్తారు. దూడల మెడలకు,

కాళ్ళకు చిరుగంటలు కడతారు. ఎద్దు కొమ్ములకు వారి వారి అభిరుచిని బట్టి పసుపు, కుంకుమలు,

రంగులతో తీర్చి దిద్దుతారు. గంగిరెద్దులను అలంకరిస్తారు. కొన్నిప్రాంతాలలో పశువుల ఊరేగింపు,

కోడి పందెములు, గొర్రె పొట్టేళ్ళ పందెములు కనుమ నాటి

సాయంత్రము జరుపుతారు. "కనుమ" రోజు "మినుము" తినాలని "గారెలు" చేసుకొని తింటారు.

పుట్టింటికి వచ్చిన ఆడపిల్లలు, అత్తింటికి వెళ్ళిన అల్లుళ్ళు కూడ

కనుమ రోజు తిరుగు ప్రయాణమవ్వరు!!!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1401) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1401)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

సీ|| 

ఇభరాజవరద ! నిన్నెంత పిల్చిన గాని

మాఱు పల్కవదేమి మౌనితనమొ,

మునిజనార్చిత ! నిన్ను మ్రొక్కి వేడినఁగాని

కనుల!జూచి వదేమి గడుసుదనమొ?

చాల దైన్యమునొంది చాటు జొచ్చినఁగాని

భాగ్యమీయ వదేమి ప్రౌఢతనమొ?

స్ధిరముగా నీపాద సేవఁ జేసెదనన్న

దొరకఁజాల వదేమి ధూర్తతనమొ?

తే||

మోక్షదాయక! యిటువంటి మూర్ఖజనునిఁ

గష్టపెట్టిన నీకేమి కడుపునిండు ?

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

            శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1301)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

.సీ||

తల్లిదండ్రులు భార్య తనయు లాప్తులు బావ

మఱఁదు లన్నలు మేన మామగారు,

ఘనముగా బంధువుల్ కలిగినప్పటికైనఁ

దాను దర్లగ వెంటఁ దగిలి రారు,

యమునిదూతలు ప్రాణ మపహరించుక పోఁగ

మమతతోఁ బోరాడి మాన్పలేరు,

బలగమందఱు దుఃఖపడుట మాత్రమె కాని,

యించుక యాయుష్య మీయలేరు,

తే|| 

చుట్టములమీఁది భ్రమఁదీసి చూరఁ జెక్కి,

సంతతము మిమ్ము నమ్ముట సార్ధకంబు

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

రామ చిలుక!

రామ చిలుక!

(దేశి సాహిత్యము.... జానపద గేయములు.. ఎల్లోరా)

.

చిలుక చిలుక రామ చిలుక

పలక నంటుందీ

అత్త తెచ్చిన కొత్తకోక

కట్టనంటుంది

మామ తెచ్చిన సన్న బియ్యం

దంచ నంటుంది

అవ్వ తెచ్చిన ఆది రసం

తినా నంటుంది

మొగుడు తెచ్చిన మల్లెపూలు

ముడవ నంటుంది

కటారి కోకమీద

కన్ను వేసిందీ.

మామ కొడుకుమీద

మనసు ఉంచిందీ.

Thursday, January 12, 2017

కలలోనే చూడాలేమో! .

కలలోనే చూడాలేమో!

.

హరిదాసు పాటతో పోటి పడుతోన్న కోకిల కిలకిలలు... గువ్వల గుసగుసలు

.

ఇంటి ముందు కొలువయిన గొబ్బెమ్మల ముచ్చట్లు ...

.

నింగిపైని ఇంద్రధనుసును కిందకు దించిన ఇంటి ముందున రంగవల్లులు...

.

రేగి పండ్లతో అమ్మలు చేసే చంటి పిల్లల అభిషేకాలు..

..

కంటికెదురుకానీ! నేటి ఈ స్వప్నం... తిరిగి రానీ! మళ్లీ నాటి మన పల్లె సౌందర్యం,!.

Wednesday, January 11, 2017

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1201) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ


.

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1201)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

.

సీ||

పాంచభౌతికము దుర్భరమైన కాయం బి

దెప్పడో విడుచుట యెఱుకలేదు,

శతవర్షములదాఁక మితముఁ జెప్పిరి కాని,

నమ్మరాదామాట నెమ్మనమున

బాల్యమందో; మంచి ప్రాయమందో, లేక

ముదిమియందో, లేక ముసలియందొ,

యూరనో, యడవినో, యుదకమధ్యముననో,

యెప్పుడో యేవేళ నే క్షణంబొ?

తే||

మరణమే, నిశ్చయము, బుద్ధిమంతుఁడైన

దేహ మున్నంతలో మిమ్ముఁ దెలియవలయు, 

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

గురు శిష్య బంధం! (శ్రీ చెళ్ళ పిళ్ళ వెంకట శాస్త్రి, ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ కాంతం)

గురు శిష్య బంధం!

(శ్రీ చెళ్ళ పిళ్ళ వెంకట శాస్త్రి, ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ కాంతం)

.

చెళ్ళ పిళ్ళ వెంకట శాస్త్రి గారి ప్రధాన శిష్యుడు పింగాలి తన వెంటే ఎప్పుడూ తీసుకొని వెళ్ళే వాత్సల్యం వారిది 

.శాస్త్రి గారిఉ మరణిస్తే అప్పటి దాకా ఆయన నిర్వహించిన ఆస్థాన కవి పదవి ఖాళీ అయితే ఎవరిని నియమించాలన్న విషయం లో మంత్రి గోపాల రెడ్డి వీరి దగ్గరకు వచ్చి సలహా అడిగారు .

అప్పుడు పింగళి ‘’మీ ఆస్థాన కవి పదవి మా గురువు గారికి ఒక ‘’ఫుట్ స్టూల్ ‘’లాంటిది .నేనుద్దేశించిన వాజ్మయపు గద్దె అది కాదు ‘’అని చెప్పి వేరేవారి పేరో సూచించారట 

.ఇంగ్లీష్ -తెలుగు నిఘంటువు ను నిర్మించిన ఘనత పింగళి వారిది .అందులో ప్రయోగం అనువదించే పధ్ధతి చూపి కొత్త మార్గం పట్టించారు .ఆంధ్రా యూని వర్సిటి లో ఉద్యోగ విరమణ త్తర్వాత ఇరవై ఏళ్ళు కవిత్వం జోలికే పోలేదు

1948 లో వెంకట శాస్త్రి గారిని ఆస్థాన కవిగా మద్రాస్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమిస్తే విజయ వాడ లో గొప్ప సన్మాన సభ జరిపారు శిష్యులు .అప్పుడు కట్టమంచి రామ లింగా రెడ్డి మాట్లాడుతూ ‘’వెంకట శాస్త్రి గారు చేసిన సాహిత్య వ్యాసంగం అవధానాలు ఒక ఎత్తు అయితే పింగళి లక్ష్మీ కాంతం అనే శిష్యుడిని తయారు చేసి ఆంద్ర విశ్వ విద్యాలయానికి సమర్పించటం ఒక ఎత్తు ‘’అని శ్లాఘించారు గురు శిష్యులిద్దరికి గర్వకారణమైంది

‘’భూలోకం లో నువ్వు ఏమేమి పనులు చేశావో చెప్పు ?అని దేవుడు నన్ను ప్రశ్నస్టే ‘’కవిత్వం రాశా .నాటకాలలో రాజు పాత్రలు ధరించా అని తల ఎత్తుకొని చెబుతా .కొంత కాలం ఉపాధ్యాయుడిగా పని చేశాను అని తల దించుకొని చెబుతా ‘’అన్నారట విశాఖ పట్నం లో విశ్వ విద్యాలయం తన పదవీ విరమణ రోజున అందరూ ప్రశంశలు కురిపిస్తుంటేదీని భావమేమిటో తెలీక అందరూ బుర్రలు దిన్చుకోన్నారట .

శిష్య వాత్సల్యం చూపిస్తూ గురువు పింగళి వారి క్లాసు లో కూర్చుని ఆంధ్రా వర్సిటి లో పాఠంవిన్నారు .బయటికి వచ్చి ‘’నా పేరు నిల బెట్టాడు మా శిషుడు .నేను ఊహించిన దాని కంటే ఎన్నో రెట్లు పెరిగాడు నా ఊహకు అంద నంత ఎదిగాడు ‘’అన్నారు గురువు గారు ..భారత ఉప రాష్ట్ర పతి సర్వేపల్లి రాదా కృష్ణన్ 1957.లో విజయ వాడ వచ్చినప్పుడు పింగళి వారు కనపడక పొతే వారెక్కడ అని నిర్వాహకులను నిలదీశారట .ఆయనకు ఈయనతో ఇంట అను బంధం ఉందని తెలియని నిర్వాహకులు పింగళి వారిని ఆహ్వానిన్చనే లేదట అందుకని పింగళి రాలేదు

క్లాసులో పాఠాలు చెప్పా టానికి వెళ్లి నప్పుడు చెప్పులు క్లాస్ బయటే వదిలేసి ఒక దేవాలయం లో ప్రవేశిస్తున్న భావం తో లోపలి వెళ్లి చెప్పేవారు .చేతిలో పుస్తాకం కానీ చిన్న కాగితం కాని ఉండేది కాదు. గంట సేపు గంట కొట్టినంత పకడ్బందీ గా ఆరోజు విషయాన్నిసమయం లో పూర్తీ చేసి బయటికి వచ్చే వారు ఇది అందరికి ఆదర్శం కావాల్సిన విషయం పింగళి వారు యూని వర్సిటి లో చూపించిన తయారు చేసిన పాఠ్య ప్రణాళిక అనేక విశ్వ విద్యాలయాల్లో యాభై ఏళ్ళు అవిచ్చిన్నం గా చూపుడు వేలితో శాసించి,కొనసాగింది అది ఆయనకు గొప్ప గర్వ కారణం .ఆయనకే కాదు మనకూ.ఆయన శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తీ పై మాట్లాడుతూ ‘’చక్రాంకితాలు లేని సహజ వైష్ణవులు లక్ష్మీ కాంతం ‘’అన్నారు ఆచార్య కోగంటి సీతా రామాచార్యులు .ఇంతకంటే కితాబు వేరొకటి ఉంటుందా ? .Johnstone ‘’ఇంగ్లీష్ పాఠాలు ఎలా చెప్పేవాడో అలాగే పింగళి తెలుగు పాఠాలు అంత గొప్పగా ,సొగసుగా చెప్పేవారు .కాటూరి వారిది శ్రీ వత్స గోత్రం ఇది ఎర్రన గోత్రమే .పింగళి వారిది గౌతమ్ గోత్రం తిక్కన సూరన గారిదీ ఇదే గోత్రం

దుగ్గిరాల గోపాల క్రిష్నయ్య బందరు వచ్చి స్వాతంత్ర్యోద్యమం లో పని చేయాలని యువకులను ప్రోత్సహిస్తున్నారు .పింగళి వారు ఆయన వెంటే ఉన్నారు .కాని స్పందించలేదు బందరు నుంచి వెళ్లి పోతు దుగ్గిరాల you have disappointed me ‘’‘’అని బాధ తో వెళ్లారట .పింగళి జనం జనవరి పది మరణం 10-1-1972అంటే జనన మరణాలు ఒకే తేది. దీనిపై శ్రీ మల్లెల గురు మూర్తియా అనే శిష్యుడు –

‘’జనవరి పది జననంబా –జనవరి పది నాదే –దైవ సాయుజ్యంబా /ఘనమగు ణీ సా ధర్మ్యము –జననము –మృతి యొక్క తన్న సత్యము చాతెన్ ‘’అని గొప్ప తత్వికామ్శాన్ని జోడించారు .పింగళి వారి పదవీ విరమణ కూడా 1949జనవరి పది ఏ అవటం విచిత్రం

నీ పైట నా పడవ తెరసాప కావాల!

                  నీ పైట నా పడవ తెరసాప కావాల !

-

నీ పైట నా పడవ తెరసాప కావాల
నీ సూపే సుక్కానిగ దారి సూపాల
నా పాట నీ నోట పలకాల సిలక
నీ బుగ్గలో సిగ్గులొలకాల సిలక

Tuesday, January 10, 2017

సంక్రాంతి జోకులు....!

సంక్రాంతి జోకులు....!
.
* ఒబేసిటీ పేషెంట్ షాకయ్యేదెప్పుడు?
పూటకి ఒక్క ముగ్గు చొప్పున ఉదయం-1, మద్యహ్నం-2, రాత్రి-3. ఇలా నెల రోజులపాటు రెగ్యులర్ గా ముగ్గులు పెట్టావంటే తీగలా సన్నబడతావు అని డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు.
.........
* సిసలైన చాదస్తపు డాక్టరు?
సంతానం కోసం సలహా అడిగిన పేషెంట తో పుత్ర కామేష్ఠి యాగం చేయమనేవాడు.
......
* నేటి పేషంట్?
ఇంటి దగ్గర వుంటే రోగం గురించి, హాస్పిటల్ కొచ్చాక బిల్లు గురించి బాధ పడేవాడు.
.....
* నిజాయితీ గల క్రొత్త డాక్టరు?
నూతనంగా అద్దె ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ ప్రారంభించిన హాస్పిటల్ గోడపై నేటి మీ ఫీజులే రేపటి నా శాశ్వత నర్సింగ్ హోమ్ కి పునాదులు అని క్యాప్షన్ వ్రాయించేవాడు.
...
* పేషంట్ విస్తుపోయేదెప్పుడు?
నర్స్ పేషెంట్ వివరాలు రాసుకుంటూ ‘జన్మ నక్షత్రం చెబితే గుళ్ళో అతడిపేరు మీద అర్చన చేయిస్తా’మని చెప్పినపుడు.

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1101) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1101)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

.

సీ|| బ్రతికినన్నాళ్లు నీ భజన తప్పను గాని,

మరణకాలమునందు మఱతునేమో?

యావేళ యమదూత లాగ్రహంబున వచ్చి

ప్రాణముల్ పెకలించి పట్టునపుడు

కఫ వాత పైత్యముల్ కప్పఁగా భ్రమచేతఁ

గంప ముద్భవమంది, కష్టపడుచు

నా జిహ్వతో నిన్ను నారాయణా! యంచుఁ

బిలుతునో! శ్రమచేతఁ బిలువలేనొ?

.

తే|| నాటికిప్పుడె చేసెద నామభజనఁ

దలఁచెదను జేరి వినవయ్య ! దైర్యముగను,

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!


ధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1001) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

                       ధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!


ధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(1001)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

.

సీ|| బ్రతికినన్నాళ్లు నీ భజన తప్పను గాని,

మరణకాలమునందు మఱతునేమో?

యావేళ యమదూత లాగ్రహంబున వచ్చి

ప్రాణముల్ పెకలించి పట్టునపుడు

కఫ వాత పైత్యముల్ కప్పఁగా భ్రమచేతఁ

గంప ముద్భవమంది, కష్టపడుచు

నా జిహ్వతో నిన్ను నారాయణా! యంచుఁ

బిలుతునో! శ్రమచేతఁ బిలువలేనొ?

.

తే|| నాటికిప్పుడె చేసెద నామభజనఁ

దలఁచెదను జేరి వినవయ్య ! దైర్యముగను

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!

Monday, January 9, 2017

ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ కాంతం గారిసాహిత్యవిశేషాలు!

ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ కాంతం గారిసాహిత్యవిశేషాలు!

1960లో ఆగ్రా లో అఖిల భారత బెంగాలీ సభలు జరిగితే ప్రత్యెక అతిధిగా వెళ్లి మహా భారతం విశిష్టత మీద గంట సేపు అనర్గళం గా ఆంగ్లం లో ప్రసంగించి అందరిని ఆశ్చర్య చకితుల్ని చేశారు .అక్కడి వాళ్ళు ‘’మీ ఆంద్ర దేశం లో చైతన్య ప్రభువు ప్రభావం లేదటగా కృష్ణ భక్తీ మీకు తెలియదట గా ?’’అని అడిగితే లక్ష్మీ కాంతం గారు ‘’మీ చైతన్యుడి కంటే ముందే మా మధుర కవి పోతన్న భాగ వతాన్ని రాశాడు. కృష్ణ భక్తిని ఇంటింటా పాదుకోల్పాడు ఆయన పద్యాలు రాని తెలుగు లోగిలి లేదు ‘’అని చక్కని సమాధానం చెప్పి వాళ్ళ కళ్ళు తెరిపించారు .

ఆంద్ర ప్రభ వార పత్రికలో శ్రీ తిరుమల రామ చంద్ర ‘’మరపు రాని మనీషులు ‘’శీర్షిక తో తెలుగు ప్రముఖులను గురించి రాస్తున్నారు .ఆయన ఈయన ఇంటర్వ్యు కోసం వస్తే ‘’నాకు మీ ప్రచారం అక్కర్లేదు నా పనేదో నేను చేసుకు పోతున్నా ‘’అని నిష్కర్షగా చెప్పారు .ఆయన వీరిపై వ్యాసం రాసి అందులో ‘’పింగళి వారికి ప్రచార సాధనం వారి శిష్యులే .నూటికి నూరు పైసలా ఆయన ఆచార్యులు .నిజమైన ఉపాధ్యాయులు ‘’అని ముక్తాయింపు ఇచ్చాడు .

కేంద్ర సాహిత్య ఎకాడమి కి ఎక్సి క్యూటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యులైనారు దాని అధ్యక్షుడు నెహ్రు .ఒక మంచి పుస్తకానికి పురస్కారం ఇవ్వాలని కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో పింగళి వారు సూచిస్తే నెహ్రు అది అనువాద పుస్తకం కదా అంటే అనువాదం చేసిన తీరు వర్ణించి నెహ్రూను ఒప్పించి పురస్కారాన్ని అందించారు .అప్పటి నుండే తెలుగులో అనువాదమైన వాటికి పురస్కారాలివ్వటం ప్రారంభ మైంది ఇది పింగళి వారి చలవే .

ఇరవై అయిదేళ్ళు యూని వర్సిటి స్థాయిలో ‘’ఆంద్ర సాహిత్య చరిత్ర ‘’బోధించిన అనుభవం పింగళి వారిది ఆయన రాసిన ‘’సాహిత్య శిల్ప సమీక్ష ‘’వంటి పుస్తకం న భూతో గా నిలిచి ఆయన ప్రతిభకు గీటు రాయి అయింది దీనికి ఆంద్ర ప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడెమి అవార్డు వచ్చింది .కేంద్ర సాహిత్య అకాడెమి అవార్డు రాకుండా ఒక మంత్రి అడ్డు పడ్డారని వారి కుమారుడు సుందరం గారు రాశారు సాహిత్య శిల్ప సమీక్ష లో పరమ ప్రామాణిక మైన పారిభాషిక పదాల సృష్టి చేశారు లక్ష్మీ కాంతం గారు ‘’aesthetic art ‘’కు లలిత కళలు అనే చక్కని మాటను వాడారు ‘’.climax’’పదానికి శిఖరారోహణం అన్నారు

కాటూరి వెంకటేశ్వరరావు గారితో కలిసి జంట కవిత్వం చెప్పారు .తొలకరి సౌందర నందం రాశారు .కాటూరి వారు మరణిస్తే ‘’నాకు మిత్రుల కంటే శత్రువుఎ ఎక్కువ .ఉన్న ఒక్క మిత్రుడూ వెళ్లి పోయాడు ‘’అని బాధ పడ్డారు .గురువు వెంకట శాస్త్రి గారిని కాటూరి వారిని స్తుతిస్తూ పింగళి వార్ చెప్పిన పద్యం చిరస్మరణీయం .

‘’ప్రేణిత సద్రసజ్నుడు పింగళి కాంతుని కావ్య శిల్ప ని –ర్మాణ దురీణ బుద్ధి గరిమంబున కిర్వురే సాక్షులిమ్మహిన్

వాణికి వాణి యైన గురు వర్యుడు చెల్పిల వేంకటేశుడున్ ,-ప్రాణము ప్రాణమైన గుణరమ్యుడు కాటురి వేంకటేశుడున్ ‘’ తెలుగు ఎకాడేమిలో పుస్తకాలు ఎలా ఉండాలి అన్న దాని పై జరిగిన వాదోప వాదాలలో పింగళి వారు ఒక రాజీ ఫార్ములా చెప్పి అందరిని సంతృప్తి పరచారు ‘’మాత్రు భాషా గ్రంధాలలో సరళ గ్రాంధికం ద్వితీయ భాషా గ్రంధాలలోశిష్ట వ్యావాహారికం ఉండాలి ‘’అన్నది వారి గొప్ప సూచన. సంక్స్క్రుత వ్యాకరణాన్ని పింగళి వారు ‘’ఒక కావ్యం చెప్పినట్లు చెప్పి మనో రంజనం కల్గిస్తారు ‘’‘’అని ముఖ్య శిష్యుడైన ప్రసాద రాయ కులపతి కీర్తించారు .ఆయన చెప్పే ప్రతి వాక్యం ‘’ఒక కావ్య శిల్పమే’’నన్నారు కులపతి ..ప్రసిద్ధ స్సహితీ వేత్త శ్రీ తంగిరాల సుబ్బారావు గారు వీరికి శిష్యులే పి హెచ్ డి పరీక్షలో ‘’నన్నే చోడుడు ‘’పై తంగిరాల రాసిన వ్యాసం ఏంతో నచ్చి ‘’దీన్ని నా‘’దగ్గర ఉంచుకొంటాను ‘’అన్న సంస్కార మూర్తి పింగళి . పద్దెనిమిదేళ్ళు ఆంద్ర విశ్వవిద్యాలయం లో లెక్చరర్ గా రీడర్ గా పని చేసినా ప్రొఫెసర్ గా ప్రమోషన్ ఇవ్వనే లేదు .ఆ లోటు శ్రీ వెంకటేశ్వర విశ్వ విద్యాలయం .తీర్చి ఆచార్య పదవినిచ్చి గౌరవించింది .

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(0901) (శ్రీ శేషప్ప కవి)

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!

శ్రీధర్మపుర నివాస.దుష్ట సంహార.నరసింహ!(0901)

(శ్రీ శేషప్ప కవి)

సీ|| నీలమేఘశ్యామ ! నీవె తండ్రివి మాకు,

కమలవాసిని మమ్ముఁగన్న తల్లి,

నీ భక్తవరులంత నిజమైన బాంధవుల్,

నీ కటాక్షము మా కనేకథనము,

నీ కీర్తనలు మాకు లోక ప్రపంచంబు.

నీ సహాయము మాకు నిత్యసుఖము,

నీ మంత్రమే మాకు నిష్కళంకపు విద్య,

నీ పద ధ్యానంబు నిత్య జపము

.

తే|| తోయజాతాక్ష ! నీ పాద తులసిదళము

రోగముల కౌషధము బ్రహ్మరుద్ర వినుత !

భూషణవికాస! శ్రీధర్మపుర నివాస!

దుష్ట సంహార! నరసింహ! దురితదూర!


Sunday, January 8, 2017

ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ కాంతం గారి రేడియో స్టేషన్ అనుబంధం!

ఆచార్య పింగళి లక్ష్మీ కాంతం గారి రేడియో స్టేషన్ అనుబంధం!

విజయవాడ రేడియో స్టేషన్ లో ఏడున్నరఏళ్ళు ప్రయోక్తగ పని చేశారు’’

.

‘’.రేడియో స్టేషన్ ను ఒక యూని వర్సిటి గా మార్చారు పింగళి ‘’అన్నారు శ్రీ వాత్సవ .శంకరన్ అనే కొత్త స్టేషన్ డైరెక్టర్ వచ్చి చేరినప్పుడు 

పాత ఆయన పింగళి ని పరిచయం చేస్తూ ‘’వీరు సంస్కృతిక కార్య క్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు ‘’అని చెబితే ‘’ 

వంకరన్ ‘’’’I am number one enemy of sanskrtit ‘’అన్నాడు .

వెంటనే పింగళి ‘’sanskrit loses nothing on that account ‘’అని ఎదురు దెబ్బ కొట్టారు

విజయ వాడ నుంచి హైదరాబాద్ కు మారుస్తామని చెబితే ‘’నేను ఉద్యోగం నుంచి తప్పుకొంటాను ‘’అని కరాఖండీ గా చెబితే ఆ ప్రయత్నం మానుకొన్నారు పై వాళ్ళు .

రేడియో లో p.p.l.v.ప్రసాద్ అనే యువకవి అష్టావధాని తో రేడియో లో మొదటి అష్టావధానాన్ని చేయించిన ఘనత పింగళి ది 

ఈ ప్రసాద్ యే తర్వాత ప్రసాద రాయ కులపతి అయ్యారు 

ఇప్పుడు కుర్తాలం పీఠాది పతి గా ఉన్నారు .

అప్పుడు విజయ వాడ హైదరాబాద్ లకు పింగళి వారే ప్రయోక్త

ఆ తర్వాతదేవుల పల్లి కృష్ణ శాస్త్రి హైదరాబాద్ కు 

జాషువా గారు మద్రాస్ కు ప్రయోక్తలయ్యారు

అరవ పిల్ల !

అరవ పిల్ల !
శ్రీనాధుడికి అరవ పిల్లలు అంటే, యెంత ఇష్టమో... హాస్య ధోరణిలో చెప్పిన

ఈ చాటువు చూడండి... 

ఇదిగో, మీరు ఏమైనా తిట్టాలన్నా, ఇరికించాలన్నా ... శ్రీనాధుడినే పట్టుకోవాలి.

చదివే ముందు అదే నియమం.

.

మేత కరిపిల్ల; రణమున మేకపిల్ల 

పారుబోతు తనమున పందిపిల్ల 

ఎల్లపనులను చెరుపంగ పిల్లిపిల్ల 

అందమున కోతిపిల్ల , ఈ అరవ పిల్ల

.

అరవం అంటే కరవం అనే కదా మీ భావన.

సంగీత త్రిముర్తులు మా ప్రాంతం వారే,

వ్యాకరణం రాసిన పరవస్తు చిన్నయసురి మా ప్రాతం ,

తెలుగు పేపర్లన్ని మా ప్రాంతం,తెలుగు సినిమాలన్ని మా ప్రాంతం ,

ఆఖరికి మీరు వుంటున్న ఆంధ్ర కూడా మా ప్రాంతంలో అత్మాహుతి ఫలితమే.

ఇంతటితో ఆగుతానా

********************

ఆసియాఖండం లో హైయె పేయ్డ్ స్టార్ సూపర్ స్టార్ రజనికాంత్,

ఆస్కార్ అవార్డ్ ఏ ఆర్ రెహమాన్ మా ప్రాంతం

ఎన్ని సున్నాలో గుర్తుకు రావటం లేదు అన్ని కోట్లు 2G స్కాము మా ప్రాంతం .

ఇక కరిపిల్ల --వాణిశ్రీ ,రాజశ్రీ ,రోజా,శారద వీరందరు కరి పిల్లలే ,

వీరి అందం మైనపు బొమ్మలకుందా?

.

ఇక కరి పిల్లాడు పెద్ద లిస్టే ఇస్తా!

రజనికాంత్ ,విజయకాంత్,విజయ్,విషాల్ వీరికున్న మార్కెట్ 

అలాగే

ఇళయరాజా,మణిరత్నం,బాలచందర్,శంకర్ వీరిని తలదన్నే మగాడెవరు?

.

ఇక ఆయసం వస్తోంది ,ముందు వీటికి జవాబిస్తే ,తరవాత సంగతి చూద్దాం.

.

శ్రీనాధుడు ఎలాగు లేడు కాబట్టి,

మీ నాధుదు,గారిని అడిగి జవాబు చెప్పండీ.

.

హ హ హ హి హి హి

.

కొంచెం మార్పు చేసిన పద్యం నా వద్ద వున్నది 

.

తిండికి కరిపిల్ల పోరున మేక పిల్ల 

పారుబోతు తనంబున పంది పిల్ల 

ఎల్లా పనులను చెరుపంగ పిల్లి పిల్ల 

అందమున కోతి పిల్ల ఆ అరవ పిల్ల

.

(Venkateswara Rao Goteti గారికి .క్షమాపణల తో )

మహాకామేశ్వరుడు !

మహాకామేశ్వరుడు !

కాముడు కాలిపోయాక కోరికలెక్కడంటాయి? 

.


"శివ కామేశ్వరాంకస్తా శివా స్వాధీన వల్లభా నమః " . . (మంత్రం . . అర్థం)

.

కాముని దహించిన సదాశివుడు మహాకామేశ్వరుడై నాడు 

చిత్ర మైన నామం 

పార్వతి తపించి తపించి ఘోరంగా తపస్సు చేసి కాముడు కాలి బూడిదైన తరవాత తపఃఫలంగా . శివుని వివాహం ధర్మ బద్ధంగా చేసుకుంది .

పార్వతి దేవి ముఖ సౌందర్యం వర్ణనా తీతం కాముడు కాలిపోయాక కోరికలెక్కడంటాయి? . అంటే అనంగుడైన మన్మధుని భార్య రతీదేవి మాత్రమే దర్శిస్తుంది 

వేల వేల రతీమన్మధుల వోడిపోయే అందం శివ పార్వతులది .

మహాకామేశ్వర మహాకామేశ్వరి ఎలా అయ్యారంటే . . . మన్మధుడు కాలి బూడిదై తే 

ఆ బూది శివుని శరీరం మొత్తం అలుముకున్నాడు

విశ్వం మొత్తం నిండివున్న శివుడు దేహమేలేని కామునికి దేహమైనిలచి 

మహాకామంతో వెేల వేల రతీదేవుల అందాన్ని తలదన్నె 

అందాలరాశి యైన శివాని శివుని వొడిచేరి మహాకామేశ్వరిగా విశ్వసృష్టి చేసింది 

శివుని అర్థదేహం తనలోకలుపుకుని మహాకామేశ్వరి అయ్యింది 

ప్రతిజీవిలో పరమాత్మ వుంటాడు అన్నది నిజమైతే ఆ జీవుల కామం పరమాత్మ స్వరూప మే . శివాశివానీలు అర్ధనారీశ్వరులు కదా మరి జీవరాసులు 

ముఫైనాలుగు కోట్ల రకాలుగా వుండి . ప్రతి జీవిలో పురుష ధాతువు స్త్రీ ధాతువు ల . 

రూపంలో వుండి సమానత్వానికి కామానికి కారణమౌతున్నాయి . . . . 

ధాతువు అంటే హార్మోన్ . ఈష్టోజన్ అంటే స్త్రీ హార్మోన్ . . అంటేప్రొజెష్టరాన్ .